Mẫu đơn xin xác nhận thời kì công việc

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu đơn xin xác nhận thời kì công việc phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu đơn xin xác nhận thời kì công việc phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Trong quá trình làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp vì nhiều lý do không giống nhau nhưng các tư nhân sẽ phải xin xác nhận thời kì công việc. Đơn xin xác nhận thời kì làm việc thế nào? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết dưới đây.

Mẫu đơn xin xác nhận thời kì đi làm là gì?

Đơn xin xác nhận thời kì làm việc là văn bản dùng để xác nhận, ghi nhận thời kì nhận việc và tính chất công việc cụ thể của người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Từ tên gọi của loại văn bản này có thể thấy rõ 02 đặc điểm của mẫu đơn xác nhận công việc như sau:

– Về nội dung: Chỉ xác nhận thông tin tư nhân, đơn vị công việc, công việc hiện nay nhưng ko xác nhận lý lịch, nơi ở hay mức lương, thu nhập.

– Về tính bảo mật: Giấy xác nhận công việc là quyền lợi chính đáng của người lao động, do đó, đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dễ dàng ký xác nhận cho người lao động. Ko giống như xác minh thu nhập vì nó còn liên quan tới bảo mật thông tin và cạnh tranh trên thị trường lao động.

Đơn xin xác nhận công việc là gì?

Trước lúc tìm hiểu về Đơn xin xác nhận thời kì làm việc Điều quan trọng là phải hiểu mục tiêu của đơn xin xác nhận việc làm.

– Đơn xin xác nhận thời kì công việc có thể được sử dụng cho nhiều mục tiêu không giống nhau và được coi là văn bản xác minh năng lực, kinh nghiệm của một tư nhân trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp, doanh nghiệp.

– Giấy xác nhận đang làm việc tại doanh nghiệp được sử dụng trong nhiều trường hợp tùy theo hoàn cảnh và mục tiêu của người lao động nhưng theo đó mẫu này được bổ sung trong hồ sơ xin visa nước ngoài. Đồng thời, đơn xác nhận công việc còn giúp các tư nhân của doanh nghiệp được lợi những quyền lợi xứng đáng với thời kì làm việc và hiến dâng của mình.

– Xác nhận thời kì công việc cũng được sử dụng nhiều trong các thủ tục hành chính, chủ yếu là các thủ tục hành chính liên quan tới ngành nghề có điều kiện, yêu cầu xác minh kinh nghiệm.

Nội dung đơn xin xác nhận thời kì công việc

Tương tự như các mẫu đơn khác, đơn xin xác nhận thời kì làm việc bao gồm các nội dung sau:

– Thông tin về người xin xác nhận thời kì công việc:

+ Người khai ghi cụ thể địa chỉ thường trú / tạm trú: xã / phường / thị trấn, quận / huyện, tỉnh / thị thành.

+ Ghi đúng tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức theo giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

+ Ghi đúng địa chỉ trụ sở chính theo giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

+ Ghi rõ phòng, ban, bộ phận làm việc của người kê khai.

+ Ghi rõ chức danh, chức vụ của người kê khai: trưởng phòng, phó phòng, viên chức, chuyên viên, v.v.

– Chức vụ trong doanh nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp: Trong quá trình làm việc, trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người lao động có thể được điều động, xếp đặt công việc ở nhiều nơi. vị trí, nhiều bộ phận không giống nhau. Do đó, người kê khai cần cụ thể thời kì làm việc cho từng vị trí, bộ phận.

– Lý do xin xác nhận thời kì công việc: Tùy theo mục tiêu của ứng viên, có thể là: Xác nhận kinh nghiệm làm việc, chứng minh tài chính, làm hồ sơ du học, làm visa du lịch, vay vốn nhà băng…

Đơn xin xác nhận thời kì làm việc

Hiện pháp luật chưa có quy định chung về đơn xin xác nhận thời kì công việc, tuy nhiên độc giả có thể tham khảo thêm Đơn xin xác nhận thời kì làm việc Xuống đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XÁC NHẬN CÔNG VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Doanh nghiệp …………………………………………………….

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà:…………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND / CCCD: …………… .. Ngày cấp: …………. Nơi cấp: …… .. ………………………………………… ..

Hiện đang làm việc tại:

Doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Fax Điện thoại: …………………………………………………………………………………..

Nơi làm việc: ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: …..…………………………………………………………………………………………..

Loại hợp đồng lao động (được ghi lại “x”):

….. Thời hạn ko xác định

….. Xác định thời hạn 01 năm

….. Xác định thời hạn 02 năm

….. Xác định thời hạn 03 năm

….. Khác. (ghi rõ): ………………………………………………………………………………………………

Ngày vào làm việc: ………………………………………………………………………………………………….

Ngày tổng kết (nếu có): ………………………………………………………………………………………………

Vị trí việc tuân theo quá trình công việc (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………

Lý do xin xác nhận công việc: ………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có gì sơ sót tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Doanh nghiệp.

Trình Giám đốc / Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin tâm thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Xác nhận thông tin về vị trí công việc,
Thời kì làm việc trên là đúng

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

NGƯỜI KHAI GIẢNG

(Ký, ghi rõ họ tên)


Thông tin thêm

Mẫu đơn xin xác nhận thời kì công việc

Mẫu đơn xin xác nhận thời kì công việc -

Trong quá trình làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp vì nhiều lý do không giống nhau nhưng các tư nhân sẽ phải xin xác nhận thời kì công việc. Đơn xin xác nhận thời kì làm việc thế nào? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết dưới đây.

Mẫu đơn xin xác nhận thời kì đi làm là gì?

Đơn xin xác nhận thời kì làm việc là văn bản dùng để xác nhận, ghi nhận thời kì nhận việc và tính chất công việc cụ thể của người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Từ tên gọi của loại văn bản này có thể thấy rõ 02 đặc điểm của mẫu đơn xác nhận công việc như sau:

- Về nội dung: Chỉ xác nhận thông tin tư nhân, đơn vị công việc, công việc hiện nay nhưng ko xác nhận lý lịch, nơi ở hay mức lương, thu nhập.

- Về tính bảo mật: Giấy xác nhận công việc là quyền lợi chính đáng của người lao động, do đó, đại diện cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dễ dàng ký xác nhận cho người lao động. Ko giống như xác minh thu nhập vì nó còn liên quan tới bảo mật thông tin và cạnh tranh trên thị trường lao động.

Đơn xin xác nhận công việc là gì?

Trước lúc tìm hiểu về Đơn xin xác nhận thời kì làm việc Điều quan trọng là phải hiểu mục tiêu của đơn xin xác nhận việc làm.

- Đơn xin xác nhận thời kì công việc có thể được sử dụng cho nhiều mục tiêu không giống nhau và được coi là văn bản xác minh năng lực, kinh nghiệm của một tư nhân trong quá trình làm việc tại các doanh nghiệp, doanh nghiệp.

- Giấy xác nhận đang làm việc tại doanh nghiệp được sử dụng trong nhiều trường hợp tùy theo hoàn cảnh và mục tiêu của người lao động nhưng theo đó mẫu này được bổ sung trong hồ sơ xin visa nước ngoài. Đồng thời, đơn xác nhận công việc còn giúp các tư nhân của doanh nghiệp được lợi những quyền lợi xứng đáng với thời kì làm việc và hiến dâng của mình.

- Xác nhận thời kì công việc cũng được sử dụng nhiều trong các thủ tục hành chính, chủ yếu là các thủ tục hành chính liên quan tới ngành nghề có điều kiện, yêu cầu xác minh kinh nghiệm.

Nội dung đơn xin xác nhận thời kì công việc

Tương tự như các mẫu đơn khác, đơn xin xác nhận thời kì làm việc bao gồm các nội dung sau:

- Thông tin về người xin xác nhận thời kì công việc:

+ Người khai ghi cụ thể địa chỉ thường trú / tạm trú: xã / phường / thị trấn, quận / huyện, tỉnh / thị thành.

+ Ghi đúng tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức theo giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

+ Ghi đúng địa chỉ trụ sở chính theo giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

+ Ghi rõ phòng, ban, bộ phận làm việc của người kê khai.

+ Ghi rõ chức danh, chức vụ của người kê khai: trưởng phòng, phó phòng, viên chức, chuyên viên, v.v.

- Chức vụ trong doanh nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp: Trong quá trình làm việc, trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, người lao động có thể được điều động, xếp đặt công việc ở nhiều nơi. vị trí, nhiều bộ phận không giống nhau. Do đó, người kê khai cần cụ thể thời kì làm việc cho từng vị trí, bộ phận.

- Lý do xin xác nhận thời kì công việc: Tùy theo mục tiêu của ứng viên, có thể là: Xác nhận kinh nghiệm làm việc, chứng minh tài chính, làm hồ sơ du học, làm visa du lịch, vay vốn nhà băng…

Đơn xin xác nhận thời kì làm việc

Hiện pháp luật chưa có quy định chung về đơn xin xác nhận thời kì công việc, tuy nhiên độc giả có thể tham khảo thêm Đơn xin xác nhận thời kì làm việc Xuống đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XÁC NHẬN CÔNG VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Doanh nghiệp …………………………………………………….

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nhà:…………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND / CCCD: …………… .. Ngày cấp: …………. Nơi cấp: …… .. ………………………………………… ..

Hiện đang làm việc tại:

Doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nhà: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Fax Điện thoại: …………………………………………………………………………………..

Nơi làm việc: ………………………………………………………………………………………………………

Chức danh: …..…………………………………………………………………………………………..

Loại hợp đồng lao động (được ghi lại “x”):

….. Thời hạn ko xác định

..... Xác định thời hạn 01 năm

..... Xác định thời hạn 02 năm

..... Xác định thời hạn 03 năm

..... Khác. (ghi rõ): ………………………………………………………………………………………………

Ngày vào làm việc: ………………………………………………………………………………………………….

Ngày tổng kết (nếu có): ………………………………………………………………………………………………

Vị trí việc tuân theo quá trình công việc (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………

Lý do xin xác nhận công việc: ………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có gì sơ sót tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Doanh nghiệp.

Trình Giám đốc / Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin tâm thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Xác nhận thông tin về vị trí công việc,
Thời kì làm việc trên là đúng

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

NGƯỜI KHAI GIẢNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #thời #gian #công #tác

[rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #thời #gian #công #tác

[rule_1_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #thời #gian #công #tác

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #thời #gian #công #tác

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #thời #gian #công #tác

[rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #thời #gian #công #tác

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #thời #gian #công #tác

Xem thêm:   Mẫu Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động với chủ nhà trọ