Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú để xin học

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú để xin học phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú để xin học phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Gần đây, chúng tôi thu được nhiều câu hỏi về Đơn xin xác nhận tạm trú đi học. Để hỗ trợ độc giả của chúng tôi trong quá trình đăng ký trường, chúng tôi đã viết bài báo này với những ý kiến ​​này. Mời các bạn theo dõi nội dung:

Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú gồm những gì?

Đơn xin xác nhận tạm trú đi học là văn bản mẫu do phụ huynh lập để xin xác nhận của công an địa phương về nơi tạm trú của trẻ, từ đó phục vụ mục tiêu nhập học tại các cơ sở giáo dục theo quy định.

Đơn xin xác nhận tạm trú đi học

Đơn xin xác nhận tạm trú đi học là mẫu Tờ khai thay đổi thông tin nơi trú ngụ Mẫu CT01 ban hành theo Thông tư số 56/2021 / TT-BCA ngày 15/5/2021, cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mẫu CT01 ban hành

Theo Thông tư số 56/2021 / TT-BCA ngày 15/5/2021

KHAI BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Thân mến(Trước hết): ……………………………………………………………………………………………… .. ………….

1. Họ, chữ đệm và tên: ……………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… ..

2. Sinh ngày: ………… / ………… / ……………. …… 3. Giới tính: …………………………………………………… ..

4. Số định danh tư nhân / CMND:

5. Số điện thoại liên hệ: …………………… ..6. E-mail:………………………………………………….

7. Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………… ………………… …

8. Nơi tạm trú: ……………………………………………………………………………………………… ..

9. Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………… ………………… …

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………………… ……………… …… ..

11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ: ……………………………………………………… .. 12. Quan hệ với chủ hộ: …………………… .

13. Số định danh tư nhân / CMND của chủ hộ:

14. Nội dung đề xuất(2): ……………………………………………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………… ..

15. Các thành viên trong hộ gia đình cùng nhau thay đổi:

TT Họ, chữ đệm

và tên

Ngày sinh Tình dục Số nhận dạng tư nhân / ID Nghề nghiệp, nơi làm việc Mối quan hệ với mọi người đã thay đổi Đang có mối quan hệ với

chủ hộ

…..,ngày…….tháng….năm…….

Ý kiến ​​của CHỦ NHÀ(3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

…..,ngày…..tháng….năm

Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

…..,tháng ngày năm…

Ý kiến ​​của cha và mẹ

HOẶC NGƯỜI BẢO VỆ (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

…..,ngày….thángnăm

KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Download (Tải về) Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú để đăng ký học

Hướng dẫn soạn đơn xin xác nhận tạm trú để xin học

Vui lòng điền vào tất cả các trường trong biểu mẫu ở trên, xem xét:

(1) Văn phòng đăng ký trú ngụ.

(2) Ghi rõ ràng, cụ thể nội dung đề xuất. Ví dụ: xác nhận thông tin về nơi trú ngụ…

(3) Chỉ vận dụng đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 20; Khoản 1 Điều 25 Luật Trú ngụ. Do đó, để xác nhận tạm trú phần này được bỏ qua.

(4) Chỉ vận dụng đối với người chưa thành niên, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực thay đổi thông tin trú ngụ. Do đó, để xác nhận tạm trú phần này được bỏ qua.

Cơ quan có thẩm quyền trả kết quả xác nhận thông tin trú ngụ theo mẫu CT07 ban hành theo Thông tư số 56/2021 / TT-BCA ngày 15/5/2021.

Thủ tục xác nhận thông tin về nơi trú ngụ

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Trú ngụ, công dân được khai thác thông tin về nơi trú ngụ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thông tin về nơi trú ngụ được xác nhận bởi cơ quan đăng ký trú ngụ trong nước ko phụ thuộc vào nơi trú ngụ của người đó lúc có yêu cầu.

Cơ quan đăng ký trú ngụ có trách nhiệm xác nhận thông tin về trú ngụ, thông báo kết quả thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký lưu trú, gia hạn tạm trú, khai báo, điều chỉnh thông tin. Thông tin về trú ngụ, tách hộ khẩu, khai báo tạm vắng dưới dạng văn bản, tin nhắn điện tử hoặc các hình thức khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Trú ngụ.

Về thủ tục xác nhận thông tin về nơi trú ngụ, vui lòng tham khảo Điều 17 Thông tư số 55/2021 / TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định cụ thể một số điều và giải pháp thi hành Luật. Dư lượng như sau:

1. Công dân yêu cầu xác nhận thông tin trú ngụ có thể trực tiếp tới cơ quan đăng ký trú ngụ trong nước, ko phân biệt nơi trú ngụ của công dân để yêu cầu cấp xác nhận thông tin trú ngụ hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin trú ngụ qua Cổng dịch vụ công quốc gia. , Cổng dịch vụ công của Bộ Công an và Cổng dịch vụ công về quản lý trú ngụ.

2. Nội dung xác nhận thông tin trú ngụ bao gồm thời kì, vị trí và hình thức đăng ký trú ngụ. Giấy xác nhận thông tin trú ngụ có thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Trú ngụ và có thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp đối với các trường. Xác nhận thông tin trú ngụ. Trường hợp thông tin về nơi trú ngụ của công dân được thay đổi, điều chỉnh, cập nhật vào cơ sở dữ liệu về trú ngụ thì việc xác nhận thông tin về nơi trú ngụ ko có trị giá kể từ thời khắc thay đổi.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký trú ngụ có trách nhiệm xác nhận thông tin về trú ngụ dưới hình thức văn bản (do Thủ trưởng cơ quan đăng ký trú ngụ ký, đóng dấu) hoặc văn bản. bản điện tử (có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan đăng ký trú ngụ) theo yêu cầu của công dân.

4. Trường hợp nội dung yêu cầu xác nhận của tư nhân, hộ gia đình chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu trú ngụ thì cơ quan đăng ký trú ngụ hướng dẫn công dân làm thủ tục điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu về trú ngụ theo quy định tại Điều 26 của Luật Trú ngụ.

Hi vọng qua những san sớt về Đơn xin xác nhận tạm trú đi học, Bạn đã có thêm cho mình những thông tin hữu ích lúc thực hiện thủ thuật. Trong trường hợp còn băn khoăn, vướng mắc liên quan tới nội dung bài viết, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline 1900 6557 để được hỗ trợ và trân trọng nhất!


Thông tin thêm

Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú để xin học

Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú để xin học -

Gần đây, chúng tôi thu được nhiều câu hỏi về Đơn xin xác nhận tạm trú đi học. Để hỗ trợ độc giả của chúng tôi trong quá trình đăng ký trường, chúng tôi đã viết bài báo này với những ý kiến ​​này. Mời các bạn theo dõi nội dung:

Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú gồm những gì?

Đơn xin xác nhận tạm trú đi học là văn bản mẫu do phụ huynh lập để xin xác nhận của công an địa phương về nơi tạm trú của trẻ, từ đó phục vụ mục tiêu nhập học tại các cơ sở giáo dục theo quy định.

Đơn xin xác nhận tạm trú đi học

Đơn xin xác nhận tạm trú đi học là mẫu Tờ khai thay đổi thông tin nơi trú ngụ Mẫu CT01 ban hành theo Thông tư số 56/2021 / TT-BCA ngày 15/5/2021, cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Mẫu CT01 ban hành

Theo Thông tư số 56/2021 / TT-BCA ngày 15/5/2021

KHAI BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Thân mến(Trước hết): ……………………………………………………………………………………………… .. ………….

1. Họ, chữ đệm và tên: ……………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… ..

2. Sinh ngày: ………… / ………… / ……………. …… 3. Giới tính: …………………………………………………… ..

4. Số định danh tư nhân / CMND:

5. Số điện thoại liên hệ: …………………… ..6. E-mail:………………………………………………….

7. Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………… ………………… …

8. Nơi tạm trú: ……………………………………………………………………………………………… ..

9. Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………… ………………… …

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………………………………………………………………………… ……………… …… ..

11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ: ……………………………………………………… .. 12. Quan hệ với chủ hộ: …………………… .

13. Số định danh tư nhân / CMND của chủ hộ:

14. Nội dung đề xuất(2): ……………………………………………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………… ..

15. Các thành viên trong hộ gia đình cùng nhau thay đổi:

TT Họ, chữ đệm

và tên

Ngày sinh Tình dục Số nhận dạng tư nhân / ID Nghề nghiệp, nơi làm việc Mối quan hệ với mọi người đã thay đổi Đang có mối quan hệ với

chủ hộ

.....,ngày…….tháng….năm…….

Ý kiến ​​của CHỦ NHÀ(3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

.....,ngày.....tháng….năm

Ý KIẾN CỦA CHỦ SỞ HỮU HOẶC ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(3)

(Ký, ghi rõ họ tên)

…..,tháng ngày năm…

Ý kiến ​​của cha và mẹ

HOẶC NGƯỜI BẢO VỆ (4)

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....,ngày….thángnăm

KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Download (Tải về) Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú để đăng ký học

Hướng dẫn soạn đơn xin xác nhận tạm trú để xin học

Vui lòng điền vào tất cả các trường trong biểu mẫu ở trên, xem xét:

(1) Văn phòng đăng ký trú ngụ.

(2) Ghi rõ ràng, cụ thể nội dung đề xuất. Ví dụ: xác nhận thông tin về nơi trú ngụ…

(3) Chỉ vận dụng đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 20; Khoản 1 Điều 25 Luật Trú ngụ. Do đó, để xác nhận tạm trú phần này được bỏ qua.

(4) Chỉ vận dụng đối với người chưa thành niên, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực thay đổi thông tin trú ngụ. Do đó, để xác nhận tạm trú phần này được bỏ qua.

Cơ quan có thẩm quyền trả kết quả xác nhận thông tin trú ngụ theo mẫu CT07 ban hành theo Thông tư số 56/2021 / TT-BCA ngày 15/5/2021.

Thủ tục xác nhận thông tin về nơi trú ngụ

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Luật Trú ngụ, công dân được khai thác thông tin về nơi trú ngụ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thông tin về nơi trú ngụ được xác nhận bởi cơ quan đăng ký trú ngụ trong nước ko phụ thuộc vào nơi trú ngụ của người đó lúc có yêu cầu.

Cơ quan đăng ký trú ngụ có trách nhiệm xác nhận thông tin về trú ngụ, thông báo kết quả thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký lưu trú, gia hạn tạm trú, khai báo, điều chỉnh thông tin. Thông tin về trú ngụ, tách hộ khẩu, khai báo tạm vắng dưới dạng văn bản, tin nhắn điện tử hoặc các hình thức khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Trú ngụ.

Về thủ tục xác nhận thông tin về nơi trú ngụ, vui lòng tham khảo Điều 17 Thông tư số 55/2021 / TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định cụ thể một số điều và giải pháp thi hành Luật. Dư lượng như sau:

1. Công dân yêu cầu xác nhận thông tin trú ngụ có thể trực tiếp tới cơ quan đăng ký trú ngụ trong nước, ko phân biệt nơi trú ngụ của công dân để yêu cầu cấp xác nhận thông tin trú ngụ hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin trú ngụ qua Cổng dịch vụ công quốc gia. , Cổng dịch vụ công của Bộ Công an và Cổng dịch vụ công về quản lý trú ngụ.

2. Nội dung xác nhận thông tin trú ngụ bao gồm thời kì, vị trí và hình thức đăng ký trú ngụ. Giấy xác nhận thông tin trú ngụ có thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Trú ngụ và có thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp đối với các trường. Xác nhận thông tin trú ngụ. Trường hợp thông tin về nơi trú ngụ của công dân được thay đổi, điều chỉnh, cập nhật vào cơ sở dữ liệu về trú ngụ thì việc xác nhận thông tin về nơi trú ngụ ko có trị giá kể từ thời khắc thay đổi.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký trú ngụ có trách nhiệm xác nhận thông tin về trú ngụ dưới hình thức văn bản (do Thủ trưởng cơ quan đăng ký trú ngụ ký, đóng dấu) hoặc văn bản. bản điện tử (có chữ ký số của thủ trưởng cơ quan đăng ký trú ngụ) theo yêu cầu của công dân.

4. Trường hợp nội dung yêu cầu xác nhận của tư nhân, hộ gia đình chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu trú ngụ thì cơ quan đăng ký trú ngụ hướng dẫn công dân làm thủ tục điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu về trú ngụ theo quy định tại Điều 26 của Luật Trú ngụ.

Hi vọng qua những san sớt về Đơn xin xác nhận tạm trú đi học, Bạn đã có thêm cho mình những thông tin hữu ích lúc thực hiện thủ thuật. Trong trường hợp còn băn khoăn, vướng mắc liên quan tới nội dung bài viết, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi theo Hotline 1900 6557 để được hỗ trợ và trân trọng nhất!

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #tạm #trú #để #xin #học

[rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #tạm #trú #để #xin #học

[rule_1_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #tạm #trú #để #xin #học

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #tạm #trú #để #xin #học

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #tạm #trú #để #xin #học

[rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #tạm #trú #để #xin #học

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #tạm #trú #để #xin #học

Xem thêm:   Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa - Mẫu số 05