Mẫu đơn xin xác nhận tài sản trên đất

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu đơn xin xác nhận tài sản trên đất phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu đơn xin xác nhận tài sản trên đất phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Lúc tư nhân có nhu cầu xin xác nhận tài sản trên một diện tích đất nhất mực thì phải làm thủ tục xác nhận tài sản trên đất theo quy định. Trong nội dung bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn về Đơn yêu cầu cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất.

Hồ sơ cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất là gì?

Đơn xin xác nhận tài sản gắn liền với đất là mẫu văn bản được gửi tới cơ quan có thẩm quyền lúc tư nhân có nhu cầu xin xác nhận tài sản trên một diện tích đất nhất mực.

Trong Đơn yêu cầu cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất phải trình bày đầy đủ những nội dung cơ bản về nhân thân (họ tên, số CMND / CCCD), cũng như đặc điểm cơ bản của ngôi nhà trên đất đó (địa chỉ, diện tích, …).

Xin xác nhận tình trạng sử dụng đất là một trong những thủ tục hành chính đất đai quan trọng để làm căn cứ thực hiện các vấn đề liên quan như giao dịch, chuyển nhượng, tặng cho, cấp giấy chứng thực …

Thủ tục xác định có nhà trên đất hay ko?

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư 33/2017 / TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2014 / TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 về hồ sơ địa chính. Theo đó, thủ tục cấp giấy chứng thực có nhà ở trên đất như sau:

Hồ sơ nộp lúc làm thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất; Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng thực bao gồm:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a / ĐK;

– Một trong các loại giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP;

Trường hợp chứng thực quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng mà chủ sở hữu công trình ko có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 32 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP hoặc công trình được miễn giấy phép xây dựng. thì chủ sở hữu công trình phải nộp hồ sơ thiết kế xây dựng của công trình đó theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Lúc làm thủ tục cấp giấy chứng thực nhà ở trên đất cần sẵn sàng những giấy tờ sau:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu;

– Một trong các loại giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP;

– Sơ đồ tài sản gắn liền với đất;

– Các chứng chỉ đã được cấp;

– Giấy tờ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; các giấy tờ liên quan tới việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Cách lập hồ sơ xin cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất

Ngoài Đơn yêu cầu cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất Một nội dung cũng được nhiều người quan tâm là cách lập hồ sơ cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất.

– Quốc hiệu và khẩu hiệu là nội dung buộc phải của hồ sơ xin xác nhận tình trạng sử dụng đất;

– Tháng ngày năm làm đơn, ghi rõ tháng ngày năm làm đơn;

– Tên đơn chúng tôi viết tên đơn thường viết hoa có dấu, cụ thể là ĐƠN XÁC NHẬN TÀI SẢN VỀ ĐẤT.

– Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có đất cần chứng thực là đơn vị có thẩm quyền chứng thực việc sử dụng đất.

– Người yêu cầu ghi rõ họ tên, năm sinh, số CMND / CCCD, địa chỉ trú ngụ, số điện thoại liên hệ.

– Mục tiêu xác nhận tình trạng sử dụng đất là gì: Chuyển nhượng, xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất…

Thông tin nhà đất cần chứng thực: Ghi rõ số thửa, số tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất, vị trí tiếp giáp, diện tích sử dụng, thời hạn sử dụng đất còn lại, ngày cấp sổ đỏ, nếu có…

– Tài sản gắn liền với đất nếu có gồm những công trình nào, kết cấu cơ bản của công trình;

– Cuối cùng người viết đơn ký và ghi rõ họ tên.

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất

Hiện nay, chưa có văn bản quy phi pháp luật nào về giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất (hay giấy chứng thực nhà ở trên đất). Tuy nhiên, trên cơ sở các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Đất đai 2013, chúng tôi sẽ đưa ra Đơn yêu cầu cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……………… tháng ngày năm…..

ĐƠN XÁC NHẬN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Kính gửi: UBND xã / phường ………………………………………………………………………….

Hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện …………………………………………………….

Căn cứ luật đất đai năm 2013;

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của …………………………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………… Sinh năm ……………………

Số CMND / CCCD: …………… Cấp ngày… .tháng …… ..Do …………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………… ..

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………….

Tôi trình diễn như sau:

Tôi là chủ sở hữu thửa đất số… .với diện tích …………. tại địa chỉ …………………… .. theo giấy chứng thực quyền sử dụng đất cấp ngày ………… do …………………… …………

Lý do xác nhận: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………….

Cơ sở pháp lý:

Theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai 2013: Việc đăng ký tài sản gắn liền với đất là buộc phải đối với người sử dụng đất, người được giao đất để quản lý; Việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Nay tôi làm đơn này xin …… xác nhận giùm tôi: Tài sản trên thửa đất số: …… diện tích …… tại địa chỉ …………… gồm: ………… …………

Tôi xin xác nhận rằng những điều đã nói ở trên là hoàn toàn đúng sự thực.

Tôi rât cảm kich!

Các tài liệu kèm theo đơn:
Chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân;
Giấy chứng thực quyền sử dụng đất;
Các tài liệu liên quan khác

Người xin việc
(Ký và ghi rõ họ tên)


Thông tin thêm

Mẫu đơn xin xác nhận tài sản trên đất

Mẫu đơn xin xác nhận tài sản trên đất -

Lúc tư nhân có nhu cầu xin xác nhận tài sản trên một diện tích đất nhất mực thì phải làm thủ tục xác nhận tài sản trên đất theo quy định. Trong nội dung bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn về Đơn yêu cầu cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất.

Hồ sơ cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất là gì?

Đơn xin xác nhận tài sản gắn liền với đất là mẫu văn bản được gửi tới cơ quan có thẩm quyền lúc tư nhân có nhu cầu xin xác nhận tài sản trên một diện tích đất nhất mực.

Trong Đơn yêu cầu cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất phải trình bày đầy đủ những nội dung cơ bản về nhân thân (họ tên, số CMND / CCCD), cũng như đặc điểm cơ bản của ngôi nhà trên đất đó (địa chỉ, diện tích, ...).

Xin xác nhận tình trạng sử dụng đất là một trong những thủ tục hành chính đất đai quan trọng để làm căn cứ thực hiện các vấn đề liên quan như giao dịch, chuyển nhượng, tặng cho, cấp giấy chứng thực ...

Thủ tục xác định có nhà trên đất hay ko?

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư 33/2017 / TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2014 / TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 về hồ sơ địa chính. Theo đó, thủ tục cấp giấy chứng thực có nhà ở trên đất như sau:

Hồ sơ nộp lúc làm thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất; Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng thực bao gồm:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a / ĐK;

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP;

Trường hợp chứng thực quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng mà chủ sở hữu công trình ko có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 32 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP hoặc công trình được miễn giấy phép xây dựng. thì chủ sở hữu công trình phải nộp hồ sơ thiết kế xây dựng của công trình đó theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Lúc làm thủ tục cấp giấy chứng thực nhà ở trên đất cần sẵn sàng những giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu;

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP;

- Sơ đồ tài sản gắn liền với đất;

- Các chứng chỉ đã được cấp;

- Giấy tờ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; các giấy tờ liên quan tới việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Cách lập hồ sơ xin cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất

Ngoài Đơn yêu cầu cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất Một nội dung cũng được nhiều người quan tâm là cách lập hồ sơ cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất.

- Quốc hiệu và khẩu hiệu là nội dung buộc phải của hồ sơ xin xác nhận tình trạng sử dụng đất;

- Tháng ngày năm làm đơn, ghi rõ tháng ngày năm làm đơn;

- Tên đơn chúng tôi viết tên đơn thường viết hoa có dấu, cụ thể là ĐƠN XÁC NHẬN TÀI SẢN VỀ ĐẤT.

- Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có đất cần chứng thực là đơn vị có thẩm quyền chứng thực việc sử dụng đất.

- Người yêu cầu ghi rõ họ tên, năm sinh, số CMND / CCCD, địa chỉ trú ngụ, số điện thoại liên hệ.

- Mục tiêu xác nhận tình trạng sử dụng đất là gì: Chuyển nhượng, xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất…

Thông tin nhà đất cần chứng thực: Ghi rõ số thửa, số tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất, vị trí tiếp giáp, diện tích sử dụng, thời hạn sử dụng đất còn lại, ngày cấp sổ đỏ, nếu có…

- Tài sản gắn liền với đất nếu có gồm những công trình nào, kết cấu cơ bản của công trình;

- Cuối cùng người viết đơn ký và ghi rõ họ tên.

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất

Hiện nay, chưa có văn bản quy phi pháp luật nào về giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất (hay giấy chứng thực nhà ở trên đất). Tuy nhiên, trên cơ sở các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Đất đai 2013, chúng tôi sẽ đưa ra Đơn yêu cầu cấp giấy chứng thực tài sản gắn liền với đất như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……………… tháng ngày năm…..

ĐƠN XÁC NHẬN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT

Kính gửi: UBND xã / phường ………………………………………………………………………….

Hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện …………………………………………………….

Căn cứ luật đất đai năm 2013;

Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của …………………………………………………….

Tên tôi là: …………………………………………………… Sinh năm ……………………

Số CMND / CCCD: …………… Cấp ngày… .tháng …… ..Do …………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………… ..

Nơi ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………….

Tôi trình diễn như sau:

Tôi là chủ sở hữu thửa đất số… .với diện tích …………. tại địa chỉ …………………… .. theo giấy chứng thực quyền sử dụng đất cấp ngày ………… do …………………… …………

Lý do xác nhận: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………….

Cơ sở pháp lý:

Theo quy định tại Điều 95 Luật Đất đai 2013: Việc đăng ký tài sản gắn liền với đất là buộc phải đối với người sử dụng đất, người được giao đất để quản lý; Việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Nay tôi làm đơn này xin …… xác nhận giùm tôi: Tài sản trên thửa đất số: …… diện tích …… tại địa chỉ …………… gồm: ………… …………

Tôi xin xác nhận rằng những điều đã nói ở trên là hoàn toàn đúng sự thực.

Tôi rât cảm kich!

Các tài liệu kèm theo đơn:
Chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân;
Giấy chứng thực quyền sử dụng đất;
Các tài liệu liên quan khác

Người xin việc
(Ký và ghi rõ họ tên)

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #tài #sản #trên #đất

[rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #tài #sản #trên #đất

[rule_1_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #tài #sản #trên #đất

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #tài #sản #trên #đất

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #tài #sản #trên #đất

[rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #tài #sản #trên #đất

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #tài #sản #trên #đất

Xem thêm:   Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty tnhh mới nhất 2021