Mẫu đơn xin xác nhận lại ranh giới đất

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu đơn xin xác nhận lại ranh giới đất phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu đơn xin xác nhận lại ranh giới đất phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước nhân danh chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Người sử dụng đất luôn mong muốn cơ quan nhà nước xác nhận ranh giới khu đất của mình để tránh xảy ra tranh chấp. Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất thế nào?

Ranh giới đất là gì?

Ranh giới đất là đường vẽ trên bản đồ hoặc mốc ngoài thực địa xác định quyền sử dụng của các nhân vật có quyền sử dụng, sở hữu trên diện tích đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Việc xác định ranh giới đất được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Mục tiêu của việc này là xác định ranh giới với các bất động sản liền kề khác, từ đó hoàn thiện bản đồ hành chính.

Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất là một biểu mẫu được tạo ra để yêu cầu phân định ranh giới đất đai.

Nguyên tắc xác định ranh giới đất

Trước lúc tìm hiểu về Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất Cần nắm rõ các nguyên tắc xác định ranh giới đất.

Hoạt động quản lý theo ranh giới được quy định rõ ràng trong Luật Đất đai 2013, bao gồm các hoạt động sau:

– Xác định địa giới hành chính.

– Lập và quản lý hồ sơ địa chính.

– Lập bản đồ địa chính, quản lý hồ sơ về địa giới hành chính.

– Trong đó hồ sơ địa giới hành chính được sử dụng để phục vụ công việc quản lý nhà nước. Nguyên tắc xác định ranh giới sử dụng đất bao gồm:

+ Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan tới việc thành lập đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới.

+ Bản đồ địa giới hành chính trình bày các mốc địa giới hành chính thích hợp với yêu cầu bao gồm các yếu tố địa hình, địa vật.

+ Bản đồ vị trí các địa danh hành chính được xác định rõ ràng.

+ Bảng tọa độ các mốc địa giới hành chính cùng với các điểm đặc trưng trên đường địa giới.

+ Mô tả tình trạng chung về địa giới hành chính và xác nhận đường địa giới.

+ Bảng thống kê các yếu tố địa lý liên quan tới địa giới hành chính.

+ Khắc phục tranh chấp về ranh giới sử dụng đất.

+ Thống kê các tài liệu liên quan tới địa giới hành chính của các đơn vị trực thuộc.

Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất để làm gì?

Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất là văn bản do người sử dụng đất sử dụng nhằm mục tiêu yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận ranh giới đất, mốc giới hoặc vị trí giáp ranh với thửa lục địa kề nhất mực.

Đơn xác định ranh giới đất là văn bản ghi ý kiến ​​của những người sử dụng lục địa kề về ranh giới và tình trạng ko có tranh chấp. Đây là giấy tờ quan trọng nhưng đơn xin ký giáp ranh giữa các thửa đất lại ko có mẫu theo quy định của pháp luật.

Đơn xin xác nhận ranh đất ở được lập để phục vụ cho việc xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất và bổ sung vào hồ sơ khắc phục vụ án lúc có tranh chấp. Vì vậy, việc xác nhận ranh đất nếu được thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho việc cấp sổ đỏ.

Thực tiễn có thể thấy, việc xác định ranh giới đất là rất quan trọng vì nó liên quan tới quyền và lợi ích của các đối tác. Nếu ko xác định xác thực sẽ rất dễ dẫn tới tranh chấp. Vì vậy, người sử dụng đất luôn mong muốn được cơ quan nhà nước xác nhận ranh giới khu đất của mình để tránh xảy ra tranh chấp.

Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất

Hiện nay, ko có quy định nào về Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất để sử dụng chung nên độc giả có thể tham khảo mẫu sau.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……….., tháng ngày năm …..

ĐƠN XÁC NHẬN Ranh giới ĐẤT

Kính gửi: UBND xã (phường, thị trấn) …………………………………………………….

Tên tôi là: ……………………………………… Năm sinh: ……………………………………………………

Số ID: ……………………. Ngày: ………………. Trong: ……………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở ngày nay: ……………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

Tôi là chủ sử dụng thửa đất số…. tờ bản đồ số ….. địa chỉ: ……………… Giấy chứng thực quyền sử dụng đất số ………… do …………… cấp ngày…. /…. /… ..

Hiện nay tôi đang có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho Ông / Bà ở tại: ………). Do yêu cầu của Ông / Bà ……………… .., tôi cần xác minh ranh giới đất nhưng tôi đã hỗ trợ thông tin cho Ông / Bà ……………………. Đúng vậy.

Do đó, kính yêu cầu Quý cơ quan xem xét, xác nhận ranh giới đất giữa phần đất thuộc quyền sử dụng đất của tôi và phần đất cận biên được xác định xác thực với các thông tin sau:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu ở trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về tính xác thực và trung thực của những thông tin này.

Kính mong quý cơ quan xem xét và chấp nhận yêu cầu trên của tôi, xác nhận ranh giới thửa đất cho tôi để tôi sớm làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tôi xin thật tình cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA …………. Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải xuống tải xuống Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất

Hướng dẫn cách lập hồ sơ xin xác nhận lại ranh giới đất

Lúc làm đơn xin xác nhận lại ranh giới đất cần xem xét những điều sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ, tháng ngày năm ko thể thiếu trong đơn.

– Tới phần: Trong đơn cần ghi cụ thể gửi tới cơ quan, đơn vị nào?

– Nội dung đơn: Trình diễn ngắn gọn nội dung đơn xin xác nhận lại ranh giới đất, tránh lan man mất trọng tâm.

– Cuối cùng là chữ ký của người làm đơn.


Thông tin thêm

Mẫu đơn xin xác nhận lại ranh giới đất

Mẫu đơn xin xác nhận lại ranh giới đất -

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước nhân danh chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Người sử dụng đất luôn mong muốn cơ quan nhà nước xác nhận ranh giới khu đất của mình để tránh xảy ra tranh chấp. Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất thế nào?

Ranh giới đất là gì?

Ranh giới đất là đường vẽ trên bản đồ hoặc mốc ngoài thực địa xác định quyền sử dụng của các nhân vật có quyền sử dụng, sở hữu trên diện tích đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Việc xác định ranh giới đất được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Mục tiêu của việc này là xác định ranh giới với các bất động sản liền kề khác, từ đó hoàn thiện bản đồ hành chính.

Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất là một biểu mẫu được tạo ra để yêu cầu phân định ranh giới đất đai.

Nguyên tắc xác định ranh giới đất

Trước lúc tìm hiểu về Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất Cần nắm rõ các nguyên tắc xác định ranh giới đất.

Hoạt động quản lý theo ranh giới được quy định rõ ràng trong Luật Đất đai 2013, bao gồm các hoạt động sau:

- Xác định địa giới hành chính.

- Lập và quản lý hồ sơ địa chính.

- Lập bản đồ địa chính, quản lý hồ sơ về địa giới hành chính.

- Trong đó hồ sơ địa giới hành chính được sử dụng để phục vụ công việc quản lý nhà nước. Nguyên tắc xác định ranh giới sử dụng đất bao gồm:

+ Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan tới việc thành lập đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới.

+ Bản đồ địa giới hành chính trình bày các mốc địa giới hành chính thích hợp với yêu cầu bao gồm các yếu tố địa hình, địa vật.

+ Bản đồ vị trí các địa danh hành chính được xác định rõ ràng.

+ Bảng tọa độ các mốc địa giới hành chính cùng với các điểm đặc trưng trên đường địa giới.

+ Mô tả tình trạng chung về địa giới hành chính và xác nhận đường địa giới.

+ Bảng thống kê các yếu tố địa lý liên quan tới địa giới hành chính.

+ Khắc phục tranh chấp về ranh giới sử dụng đất.

+ Thống kê các tài liệu liên quan tới địa giới hành chính của các đơn vị trực thuộc.

Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất để làm gì?

Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất là văn bản do người sử dụng đất sử dụng nhằm mục tiêu yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận ranh giới đất, mốc giới hoặc vị trí giáp ranh với thửa lục địa kề nhất mực.

Đơn xác định ranh giới đất là văn bản ghi ý kiến ​​của những người sử dụng lục địa kề về ranh giới và tình trạng ko có tranh chấp. Đây là giấy tờ quan trọng nhưng đơn xin ký giáp ranh giữa các thửa đất lại ko có mẫu theo quy định của pháp luật.

Đơn xin xác nhận ranh đất ở được lập để phục vụ cho việc xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất và bổ sung vào hồ sơ khắc phục vụ án lúc có tranh chấp. Vì vậy, việc xác nhận ranh đất nếu được thực hiện tốt sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho việc cấp sổ đỏ.

Thực tiễn có thể thấy, việc xác định ranh giới đất là rất quan trọng vì nó liên quan tới quyền và lợi ích của các đối tác. Nếu ko xác định xác thực sẽ rất dễ dẫn tới tranh chấp. Vì vậy, người sử dụng đất luôn mong muốn được cơ quan nhà nước xác nhận ranh giới khu đất của mình để tránh xảy ra tranh chấp.

Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất

Hiện nay, ko có quy định nào về Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất để sử dụng chung nên độc giả có thể tham khảo mẫu sau.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……….., tháng ngày năm …..

ĐƠN XÁC NHẬN Ranh giới ĐẤT

Kính gửi: UBND xã (phường, thị trấn) …………………………………………………….

Tên tôi là: ……………………………………… Năm sinh: ……………………………………………………

Số ID: ……………………. Ngày: ………………. Trong: ……………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở ngày nay: ……………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

Tôi là chủ sử dụng thửa đất số…. tờ bản đồ số ..... địa chỉ: ……………… Giấy chứng thực quyền sử dụng đất số ………… do …………… cấp ngày…. /…. /… ..

Hiện nay tôi đang có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho Ông / Bà ở tại: ………). Do yêu cầu của Ông / Bà ……………… .., tôi cần xác minh ranh giới đất nhưng tôi đã hỗ trợ thông tin cho Ông / Bà ……………………. Đúng vậy.

Do đó, kính yêu cầu Quý cơ quan xem xét, xác nhận ranh giới đất giữa phần đất thuộc quyền sử dụng đất của tôi và phần đất cận biên được xác định xác thực với các thông tin sau:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi đã nêu ở trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về tính xác thực và trung thực của những thông tin này.

Kính mong quý cơ quan xem xét và chấp nhận yêu cầu trên của tôi, xác nhận ranh giới thửa đất cho tôi để tôi sớm làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tôi xin thật tình cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA …………. Người xin việc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải xuống tải xuống Đơn xin xác nhận lại ranh giới đất

Hướng dẫn cách lập hồ sơ xin xác nhận lại ranh giới đất

Lúc làm đơn xin xác nhận lại ranh giới đất cần xem xét những điều sau:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ, tháng ngày năm ko thể thiếu trong đơn.

- Tới phần: Trong đơn cần ghi cụ thể gửi tới cơ quan, đơn vị nào?

- Nội dung đơn: Trình diễn ngắn gọn nội dung đơn xin xác nhận lại ranh giới đất, tránh lan man mất trọng tâm.

- Cuối cùng là chữ ký của người làm đơn.

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #lại #ranh #giới #đất

[rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #lại #ranh #giới #đất

[rule_1_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #lại #ranh #giới #đất

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #lại #ranh #giới #đất

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #lại #ranh #giới #đất

[rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #lại #ranh #giới #đất

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Mẫu #đơn #xin #xác #nhận #lại #ranh #giới #đất

Xem thêm:   Mẫu biên bản đối thoại định kì tại nơi làm việc 2021