Mẫu đơn xin việc thôi việc riêng hay nhất 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu đơn xin việc thôi việc riêng hay nhất 2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu đơn xin việc thôi việc riêng hay nhất 2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Trong quá trình làm việc tại cơ quan, tổ chức của mình, có lúc người lao động có việc riêng cần xin nghỉ phép. Vì vậy, một lá đơn xin thôi việc riêng và hợp lý ko chỉ trình bày phong cách làm việc nhiều năm kinh nghiệm của người lao động. Vì thế Đơn xin nghỉ phép riêng Nó được viết như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Đơn từ nhiệm riêng là gì?

Lúc có nhu cầu thôi việc vì lý do tư nhân, người lao động cần viết đơn xin thôi việc riêng để gửi tới người sử dụng lao động, điều này rất cần thiết, đồng thời trình bày phong cách làm việc nhiều năm kinh nghiệm. của người lao động.

Thôi việc riêng được phân thành hai trường hợp: thôi việc riêng có hưởng nguyên lương và thôi việc riêng ko hưởng lương. Đặc trưng:

– Các trường hợp thôi việc riêng hưởng nguyên lương

Người lao động được thôi việc nhưng vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo cho người sử dụng lao động trong các trường hợp sau đây:

+ Thành thân: nghỉ 3 ngày;

+ Con nuôi, con nuôi: được nghỉ 01 ngày;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; Con đẻ, con nuôi chết: được nghỉ 3 ngày.

– Các trường hợp người lao động thôi việc ko lương:

Người lao động được nghỉ ko hưởng lương 01 ngày và phải báo cho người sử dụng lao động lúc ông, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột của mình chết; cha / mẹ đã thành thân; anh, chị, em ruột thành thân.

Ngoài ra, người lao động có thể thương lượng với người sử dụng lao động để được nghỉ ko lương.

Hướng dẫn cách viết đơn xin thôi việc riêng

Lúc viết đơn xin thôi việc, người lao động cần trình diễn những nội dung sau:

– Ghi rõ bộ phận hoặc người nhận hồ sơ

Thông tin tư nhân của viên chức bao gồm: Họ và tên, bộ phận làm việc, thông tin liên hệ …

– Ghi cụ thể lý do xin thôi việc riêng, tùy từng trường hợp nhưng ghi các lý do không giống nhau (có thể nêu một trong các lý do nêu trên, thích hợp với mục tiêu, nhu cầu của người lao động), trình bày sự tế nhị, mềm mỏng để được chính thức. được chấp thuận cho nghỉ.

– Ghi rõ họ tên, chức vụ của người phụ trách công việc trong thời kì người lao động thôi việc riêng.

– Phần lời hứa hoặc cam kết như cam kết trở lại làm việc lúc hết thời kì thôi việc, cập nhật đầy đủ thông tin liên quan tới công việc.

Mẫu đơn xin thôi việc tư nhân hay nhất 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——- *** ———

ĐĂNG KÝ RIÊNG TƯ

Kính gửi: – Ban Giám đốc Doanh nghiệp ………… ..

– Bộ phận nhân sự

– Phòng ……………….

Tên tôi là: …………………… .. Nam / Nữ: …………………….

Ngày sinh:…………………………………………………

Quê nhà : ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………

Đơn vị công việc: …………………………………………. Chức vụ : ……………

Điện thoại liên hệ lúc cần: …………………………………………………….

Bởi vì ……………………………………………………………………………………………….

Nay, tôi làm đơn này kính yêu cầu Ban Giám đốc cho phép tôi được thôi việc riêng là …… ngày, kể từ ngày …… tháng ………………. tới …… tháng ……………….

Tôi đã bàn giao công việc trong thời kì thôi việc cho Ông (Bà): ……………………. là đồng nghiệp của tôi. Ông (Bà) …………… .. sẽ thay mặt tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công việc trong thời kì tôi vắng mặt. Mong doanh nghiệp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin thành tâm cảm ơn.

……..,tháng ngày năm…….

Người quản lý
(Trình duyệt)
Bộ phận nhân sự

(Xác nhận)

Người quản lý
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người xin việc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải xuống tải xuống Đơn xin nghỉ phép riêng

Đây là bài báo Đơn xin thôi việc tư nhân. Mong rằng những bài viết trên sẽ phân phối cho bạn những kiến ​​thức có ích và giúp bạn dễ dàng hơn trong việc viết đơn xin thôi việc của mình.


Thông tin thêm

Mẫu đơn xin việc thôi việc riêng hay nhất 2022

Mẫu đơn xin việc thôi việc riêng hay nhất 2022 -

Trong quá trình làm việc tại cơ quan, tổ chức của mình, có lúc người lao động có việc riêng cần xin nghỉ phép. Vì vậy, một lá đơn xin thôi việc riêng và hợp lý ko chỉ trình bày phong cách làm việc nhiều năm kinh nghiệm của người lao động. Vì thế Đơn xin nghỉ phép riêng Nó được viết như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Đơn từ nhiệm riêng là gì?

Lúc có nhu cầu thôi việc vì lý do tư nhân, người lao động cần viết đơn xin thôi việc riêng để gửi tới người sử dụng lao động, điều này rất cần thiết, đồng thời trình bày phong cách làm việc nhiều năm kinh nghiệm. của người lao động.

Thôi việc riêng được phân thành hai trường hợp: thôi việc riêng có hưởng nguyên lương và thôi việc riêng ko hưởng lương. Đặc trưng:

- Các trường hợp thôi việc riêng hưởng nguyên lương

Người lao động được thôi việc nhưng vẫn hưởng nguyên lương và phải thông báo cho người sử dụng lao động trong các trường hợp sau đây:

+ Thành thân: nghỉ 3 ngày;

+ Con nuôi, con nuôi: được nghỉ 01 ngày;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; Con đẻ, con nuôi chết: được nghỉ 3 ngày.

- Các trường hợp người lao động thôi việc ko lương:

Người lao động được nghỉ ko hưởng lương 01 ngày và phải báo cho người sử dụng lao động lúc ông, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột của mình chết; cha / mẹ đã thành thân; anh, chị, em ruột thành thân.

Ngoài ra, người lao động có thể thương lượng với người sử dụng lao động để được nghỉ ko lương.

Hướng dẫn cách viết đơn xin thôi việc riêng

Lúc viết đơn xin thôi việc, người lao động cần trình diễn những nội dung sau:

- Ghi rõ bộ phận hoặc người nhận hồ sơ

Thông tin tư nhân của viên chức bao gồm: Họ và tên, bộ phận làm việc, thông tin liên hệ ...

- Ghi cụ thể lý do xin thôi việc riêng, tùy từng trường hợp nhưng ghi các lý do không giống nhau (có thể nêu một trong các lý do nêu trên, thích hợp với mục tiêu, nhu cầu của người lao động), trình bày sự tế nhị, mềm mỏng để được chính thức. được chấp thuận cho nghỉ.

- Ghi rõ họ tên, chức vụ của người phụ trách công việc trong thời kì người lao động thôi việc riêng.

- Phần lời hứa hoặc cam kết như cam kết trở lại làm việc lúc hết thời kì thôi việc, cập nhật đầy đủ thông tin liên quan tới công việc.

Mẫu đơn xin thôi việc tư nhân hay nhất 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——- *** ———

ĐĂNG KÝ RIÊNG TƯ

Kính gửi: - Ban Giám đốc Doanh nghiệp ………… ..

- Bộ phận nhân sự

- Phòng ……………….

Tên tôi là: …………………… .. Nam / Nữ: …………………….

Ngày sinh:…………………………………………………

Quê nhà : ……………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………

Đơn vị công việc: …………………………………………. Chức vụ : ……………

Điện thoại liên hệ lúc cần: …………………………………………………….

Bởi vì ……………………………………………………………………………………………….

Nay, tôi làm đơn này kính yêu cầu Ban Giám đốc cho phép tôi được thôi việc riêng là …… ngày, kể từ ngày …… tháng ………………. tới …… tháng ……………….

Tôi đã bàn giao công việc trong thời kì thôi việc cho Ông (Bà): ……………………. là đồng nghiệp của tôi. Ông (Bà) …………… .. sẽ thay mặt tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công việc trong thời kì tôi vắng mặt. Mong doanh nghiệp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin thành tâm cảm ơn.

……..,tháng ngày năm…….

Người quản lý
(Trình duyệt)
Bộ phận nhân sự

(Xác nhận)

Người quản lý
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người xin việc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải xuống tải xuống Đơn xin nghỉ phép riêng

Đây là bài báo Đơn xin thôi việc tư nhân. Mong rằng những bài viết trên sẽ phân phối cho bạn những kiến ​​thức có ích và giúp bạn dễ dàng hơn trong việc viết đơn xin thôi việc của mình.

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #đơn #xin #việc #nghỉ #việc #riêng #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #việc #nghỉ #việc #riêng #hay #nhất

[rule_1_plain]

#Mẫu #đơn #xin #việc #nghỉ #việc #riêng #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #xin #việc #nghỉ #việc #riêng #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #xin #việc #nghỉ #việc #riêng #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #việc #nghỉ #việc #riêng #hay #nhất

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Mẫu #đơn #xin #việc #nghỉ #việc #riêng #hay #nhất

Xem thêm:   Mẫu đơn xin nhập học trái tuyến năm 2022 mới nhất