Mẫu đơn xin chuyển ngành học mới nhất 2022

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu đơn xin chuyển ngành học mới nhất 2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mẫu đơn xin chuyển ngành học mới nhất 2022 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Lúc đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, bạn có thể phải chuyển ngành học vì những lý do không giống nhau, trong nội dung bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn Mẫu đơn xin chuyển đổi chuyên ngành mới nhất năm 2022.

Quy định về chuyển đổi cơ sở huấn luyện

Sinh viên được xét chuyển cơ sở huấn luyện lúc có đủ các điều kiện sau đây:

– Ko phải là sinh viên năm thứ nhất, năm cuối, ko bị xét đuổi học và còn đủ thời kì học tập theo quy định.

Thời kì hoàn thành khóa học tối đa của học viên được quy định trong quy chế của cơ sở huấn luyện, nhưng tối đa ko quá hai lần thời kì theo kế hoạch học tập chuẩn quy định chung cho toàn khóa học;

– Sinh viên phục vụ yêu cầu tuyển sinh của chương trình, chuyên ngành huấn luyện và ngành học đăng ký học tại nơi chuyển tới;

– Nơi chuyển tới có đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, ko vượt quá năng lực huấn luyện đối với chương trình, ngành huấn luyện đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Tập huấn;

– Được sự đồng ý của Hiệu trưởng cơ sở huấn luyện muốn chuyển tới và cơ sở huấn luyện chuyển tới;

– Các quy định cụ thể khác (về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục chuyển trường) của cơ sở huấn luyện nơi chuyển tới và nơi chuyển tới.

Lúc nào sinh viên có thể chuyển ngành?

Theo Quy chế huấn luyện trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021 / TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn quy định: Sinh viên được xét liên thông lên đại học. chương trình, ngành huấn luyện khác của cơ sở huấn luyện lúc có đủ các điều kiện sau đây:

– Ko phải là sinh viên năm thứ nhất, năm cuối, ko bị xét đuổi học và còn đủ thời kì học tập theo quy định.

(Thời kì hoàn thành khóa học tối đa của học viên được quy định trong quy chế của cơ sở huấn luyện, nhưng ko vượt quá hai lần thời kì theo kế hoạch học tập chuẩn quy định chung cho toàn khóa học);

– Sinh viên phục vụ yêu cầu tuyển sinh của chương trình, chuyên ngành huấn luyện và ngành học đăng ký của nơi chuyển tới;

– Chương trình huấn luyện, ngành chuyển giao phục vụ điều kiện đảm bảo chất lượng và chưa vượt quá năng lực huấn luyện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Tập huấn;

– Được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị chuyên môn phụ trách chương trình, ngành huấn luyện (nơi đi, nơi tới) và của Hiệu trưởng cơ sở huấn luyện;

– Các quy định cụ thể khác (về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục chuyển ngành, chương trình huấn luyện) của cơ sở huấn luyện.

Tương tự, lúc muốn chuyển đổi ngành học, sinh viên phải phục vụ đủ các điều kiện theo quy định trên.

Lúc muốn chuyển trường, chuyển ngành học trò phải có đơn, nội dung tiếp theo sẽ được Mẫu đơn xin chuyển đổi chuyên ngành mới nhất 2022.

Mẫu đơn xin chuyển đổi chuyên ngành mới nhất năm 2022

Đối với những trường có chung mẫu đơn xin chuyển ngành sẽ sử dụng đúng mẫu của trường. Đối với những trường ko có mẫu tham khảo Mẫu đơn xin chuyển đổi chuyên ngành mới nhất 2022 Xuống đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN CHUYỂN GIAO NGÀNH NHỎ

Tới trường ……………………………………………………………………………………………….

Tên tôi là: ……………… Ngày sinh: ……………………………………………………

Nơi sinh (chỉ bang / thành thị): ……………… .. Mã sinh viên: …………………… ..

Sinh viên: ……………………. lớp: …………., chuyên ngành ………… khóa …………………….

Điện thoại nhà: ………… ..… Điện thoại di động: …………………………………………………….

Hiện giờ, tôi muốn học ngành ………….

Lý do thay đổi chuyên ngành:

……………………………………………………………………………… ……………….

Tài liệu đính kèm:

…………………… .. ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của Nhà trường về việc đăng ký và nộp học phí liên quan tới việc chuyển đổi chuyên ngành huấn luyện.

Xin chân tình cảm ơn.

……………, tháng ngày năm…
Ý kiến ​​của PHỤ HUYNH / Gia đình

(Ký và ghi rõ họ tên, mối quan hệ với học trò)
…………………….

…………………….

…………………….

NGƯỜI NỮ LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến ​​của Khoa Chuyên môn:

(Trường hợp sinh viên vi phạm kỷ luật nhà trường: tự ý bỏ học ko xin phép trước lúc xin CHUYỂN ĐI. Sinh viên phải liên hệ với Văn phòng Khoa để trình diễn rõ lý do, đồng thời được sự đồng ý của Bộ phận Quản lý sinh viên của Khoa. được phép làm thủ tục chuyển ngành).

…………………….

…………………….

…………………….

VĂN PHÒNG KHOA HỌC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi nhận của Phòng Tài chính Kế toán:

…………………….

…………………….

…………………….

P.TCKT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần khắc phục của P.Training:

– Đề xuất chuyển sang chuyên ngành: …………… .., khóa ………… .., lớp …………………… kể từ ngày: …………. / …………. / …… ..

Học trò xem xét:

– Sinh viên được chuyển điểm các môn liên quan đã hoàn thành và các môn đã học trên 2/3 tổng số môn (có xác nhận của Khoa chuyên môn).

– Sinh viên sẽ phải đóng phần học phí chênh lệch (nếu có) lúc chuyển sang học chuyên ngành mới.

– Sinh viên sao đơn xin chuyển lớp thành 02 bản, 01 bản đóng vào ô P.TCKT và 01 bản nộp P.TCKT, sinh viên giữ bản chính.

…………………….

…………………….

…………………….

P. ĐÀO TẠO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải xuống tải xuống Đơn đăng ký thay đổi lớn mới nhất

Cách viết đơn xin chuyển ngành học

Mẫu đơn xin chuyển đổi chuyên ngành mới nhất 2022 Như đã nói ở trên, cách viết đơn xin chuyển ngành như sau:

– Quốc hiệu và khẩu hiệu, tháng ngày năm viết đơn;

– Tên đơn: Viết in hoa có dâu: ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH.

– Kính gửi: Hiệu trưởng nhà trường, phòng huấn luyện,…

– Thông tin sinh viên xin chuyển ngành: Gồm họ tên, tháng ngày năm sinh, mã số sinh viên, lớp, chuyên ngành, khóa học, v.v.

– Thông tin cụ thể về chuyên ngành sẽ học và ngành sẽ chuyển tới;

– Lý do xin chuyển ngành: Ghi rõ lý do xin chuyển ngành là gì.

– Người viết ký, ghi rõ họ tên.

Ngoài đơn xin chuyển đổi ngành học, sinh viên sẽ nộp các hồ sơ kèm theo theo quy định của Nhà trường.


Thông tin thêm

Mẫu đơn xin chuyển ngành học mới nhất 2022

Mẫu đơn xin chuyển ngành học mới nhất 2022 -

Lúc đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, bạn có thể phải chuyển ngành học vì những lý do không giống nhau, trong nội dung bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn Mẫu đơn xin chuyển đổi chuyên ngành mới nhất năm 2022.

Quy định về chuyển đổi cơ sở huấn luyện

Sinh viên được xét chuyển cơ sở huấn luyện lúc có đủ các điều kiện sau đây:

- Ko phải là sinh viên năm thứ nhất, năm cuối, ko bị xét đuổi học và còn đủ thời kì học tập theo quy định.

Thời kì hoàn thành khóa học tối đa của học viên được quy định trong quy chế của cơ sở huấn luyện, nhưng tối đa ko quá hai lần thời kì theo kế hoạch học tập chuẩn quy định chung cho toàn khóa học;

- Sinh viên phục vụ yêu cầu tuyển sinh của chương trình, chuyên ngành huấn luyện và ngành học đăng ký học tại nơi chuyển tới;

- Nơi chuyển tới có đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, ko vượt quá năng lực huấn luyện đối với chương trình, ngành huấn luyện đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Tập huấn;

- Được sự đồng ý của Hiệu trưởng cơ sở huấn luyện muốn chuyển tới và cơ sở huấn luyện chuyển tới;

- Các quy định cụ thể khác (về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục chuyển trường) của cơ sở huấn luyện nơi chuyển tới và nơi chuyển tới.

Lúc nào sinh viên có thể chuyển ngành?

Theo Quy chế huấn luyện trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 08/2021 / TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Tập huấn quy định: Sinh viên được xét liên thông lên đại học. chương trình, ngành huấn luyện khác của cơ sở huấn luyện lúc có đủ các điều kiện sau đây:

- Ko phải là sinh viên năm thứ nhất, năm cuối, ko bị xét đuổi học và còn đủ thời kì học tập theo quy định.

(Thời kì hoàn thành khóa học tối đa của học viên được quy định trong quy chế của cơ sở huấn luyện, nhưng ko vượt quá hai lần thời kì theo kế hoạch học tập chuẩn quy định chung cho toàn khóa học);

- Sinh viên phục vụ yêu cầu tuyển sinh của chương trình, chuyên ngành huấn luyện và ngành học đăng ký của nơi chuyển tới;

- Chương trình huấn luyện, ngành chuyển giao phục vụ điều kiện đảm bảo chất lượng và chưa vượt quá năng lực huấn luyện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Tập huấn;

- Được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị chuyên môn phụ trách chương trình, ngành huấn luyện (nơi đi, nơi tới) và của Hiệu trưởng cơ sở huấn luyện;

- Các quy định cụ thể khác (về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục chuyển ngành, chương trình huấn luyện) của cơ sở huấn luyện.

Tương tự, lúc muốn chuyển đổi ngành học, sinh viên phải phục vụ đủ các điều kiện theo quy định trên.

Lúc muốn chuyển trường, chuyển ngành học trò phải có đơn, nội dung tiếp theo sẽ được Mẫu đơn xin chuyển đổi chuyên ngành mới nhất 2022.

Mẫu đơn xin chuyển đổi chuyên ngành mới nhất năm 2022

Đối với những trường có chung mẫu đơn xin chuyển ngành sẽ sử dụng đúng mẫu của trường. Đối với những trường ko có mẫu tham khảo Mẫu đơn xin chuyển đổi chuyên ngành mới nhất 2022 Xuống đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN CHUYỂN GIAO NGÀNH NHỎ

Tới trường ……………………………………………………………………………………………….

Tên tôi là: ……………… Ngày sinh: ……………………………………………………

Nơi sinh (chỉ bang / thành thị): ……………… .. Mã sinh viên: …………………… ..

Sinh viên: ……………………. lớp: …………., chuyên ngành ………… khóa …………………….

Điện thoại nhà: ………… ..… Điện thoại di động: …………………………………………………….

Hiện giờ, tôi muốn học ngành ………….

Lý do thay đổi chuyên ngành:

……………………………………………………………………………… ……………….

Tài liệu đính kèm:

…………………… .. ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của Nhà trường về việc đăng ký và nộp học phí liên quan tới việc chuyển đổi chuyên ngành huấn luyện.

Xin chân tình cảm ơn.

……………, tháng ngày năm…
Ý kiến ​​của PHỤ HUYNH / Gia đình

(Ký và ghi rõ họ tên, mối quan hệ với học trò)
…………………….

…………………….

…………………….

NGƯỜI NỮ LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến ​​của Khoa Chuyên môn:

(Trường hợp sinh viên vi phạm kỷ luật nhà trường: tự ý bỏ học ko xin phép trước lúc xin CHUYỂN ĐI. Sinh viên phải liên hệ với Văn phòng Khoa để trình diễn rõ lý do, đồng thời được sự đồng ý của Bộ phận Quản lý sinh viên của Khoa. được phép làm thủ tục chuyển ngành).

…………………….

…………………….

…………………….

VĂN PHÒNG KHOA HỌC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi nhận của Phòng Tài chính Kế toán:

…………………….

…………………….

…………………….

P.TCKT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần khắc phục của P.Training:

- Đề xuất chuyển sang chuyên ngành: …………… .., khóa ………… .., lớp …………………… kể từ ngày: …………. / …………. / …… ..

Học trò xem xét:

- Sinh viên được chuyển điểm các môn liên quan đã hoàn thành và các môn đã học trên 2/3 tổng số môn (có xác nhận của Khoa chuyên môn).

- Sinh viên sẽ phải đóng phần học phí chênh lệch (nếu có) lúc chuyển sang học chuyên ngành mới.

- Sinh viên sao đơn xin chuyển lớp thành 02 bản, 01 bản đóng vào ô P.TCKT và 01 bản nộp P.TCKT, sinh viên giữ bản chính.

…………………….

…………………….

…………………….

P. ĐÀO TẠO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải xuống tải xuống Đơn đăng ký thay đổi lớn mới nhất

Cách viết đơn xin chuyển ngành học

Mẫu đơn xin chuyển đổi chuyên ngành mới nhất 2022 Như đã nói ở trên, cách viết đơn xin chuyển ngành như sau:

- Quốc hiệu và khẩu hiệu, tháng ngày năm viết đơn;

- Tên đơn: Viết in hoa có dâu: ĐƠN XIN CHUYỂN NGÀNH.

- Kính gửi: Hiệu trưởng nhà trường, phòng huấn luyện,…

- Thông tin sinh viên xin chuyển ngành: Gồm họ tên, tháng ngày năm sinh, mã số sinh viên, lớp, chuyên ngành, khóa học, v.v.

- Thông tin cụ thể về chuyên ngành sẽ học và ngành sẽ chuyển tới;

- Lý do xin chuyển ngành: Ghi rõ lý do xin chuyển ngành là gì.

- Người viết ký, ghi rõ họ tên.

Ngoài đơn xin chuyển đổi ngành học, sinh viên sẽ nộp các hồ sơ kèm theo theo quy định của Nhà trường.

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #đơn #xin #chuyển #ngành #học #mới #nhất2022

[rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #chuyển #ngành #học #mới #nhất2022

[rule_1_plain]

#Mẫu #đơn #xin #chuyển #ngành #học #mới #nhất2022

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #xin #chuyển #ngành #học #mới #nhất2022

[rule_2_plain]

#Mẫu #đơn #xin #chuyển #ngành #học #mới #nhất2022

[rule_3_plain]

#Mẫu #đơn #xin #chuyển #ngành #học #mới #nhất2022

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Mẫu #đơn #xin #chuyển #ngành #học #mới #nhất2022

Xem thêm:   Mẫu Đơn đặt hàng 2022 hay file excel, Po, song ngữ