Mã di truyền là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mã di truyền là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Mã di truyền là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Mã di truyền là mã mang thông tin di truyền từ sợi bazơ trên đoạn ADN tới trình tự axit amin trong chuỗi polypetit. Vì vậy, cụ thể Mã di truyền là gì?

Câu hỏi: Mã di truyền là gì?

A. mã bộ bốn, tức là cứ bốn nuclêôtit thì có một axit amin xác định

B. mã một bậc, tức là một nuclêôtit xác định một axit amin

C. mã kép, tức là cứ hai nuclêôtit xác định một axit amin

D. mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit thì có một loại axit amin

Đáp án đúng D.

Mã di truyền là mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit xác định một axit amin vì mã di truyền là sự sắp xếp các nuclêôtit trong gen quyết định trình tự các axit amin trong prôtêin.

Giảng giải việc chọn câu trả lời DỄ DÀNG là câu trả lời đúng vì:

Mã di truyền là trình tự các nuclêôtit trong gen (trong sợi khuôn) quyết định trình tự các axit amin trong prôtêin. Mã di truyền bao gồm một bộ ba mã cơ sở trong DNA và một bộ ba bản sao trong mRNA.

Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học đã khám phá ra toàn thể bí mật của mã di truyền và người ta thấy rằng cứ 3 nucleotide liên tục mã cho một loại axit amin. Để biết chuẩn xác bộ ba nucleotide mã hóa axit amin nào, các nhà khoa học đã thực hiện nhiều thí nghiệm để giải mã mã di truyền. Năm 1966, tất cả 64 bộ ba (được gọi là codon) trên RNA thông tin tương ứng với 64 bộ ba trên DNA mã hóa axit amin đã được khắc phục hoàn toàn bằng thực nghiệm.

Trong số 64 bộ ba, 3 bộ ko mã hóa axit amin nào. Các bộ ba này là UAA, UAG và UGA và được gọi là bộ ba kết thúc vì chúng quy định sự kết thúc của tín hiệu dịch mã. Bộ ba AUG là codon mở đầu dịch mã và mã hóa axit amin methionine (ở sinh vật nhân sơ, fooemin methionine).

Ngoài ra, mã di truyền còn có các đặc điểm sau:

+ Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định ở ba nuclêôtit ko trùng nhau.

Mã di truyền là phổ quát, tức là tất cả các loài đều dùng chung một mã di truyền, với một vài ngoại lệ.

Mã di truyền có tính đặc hiệu, axit amin là bộ ba chỉ mã cho một axit amin.

+ Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba không giống nhau quy định cùng một loại axit amin, trừ AUG và UGG.


Thông tin thêm

Mã di truyền là?

Xem thêm:   Ý nghĩa của cuộc thống nhất quốc gia của nhà Tần?

Mã di truyền là? -

Mã di truyền là mã mang thông tin di truyền từ sợi bazơ trên đoạn ADN tới trình tự axit amin trong chuỗi polypetit. Vì vậy, cụ thể Mã di truyền là gì?

Câu hỏi: Mã di truyền là gì?

A. mã bộ bốn, tức là cứ bốn nuclêôtit thì có một axit amin xác định

B. mã một bậc, tức là một nuclêôtit xác định một axit amin

C. mã kép, tức là cứ hai nuclêôtit xác định một axit amin

D. mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit thì có một loại axit amin

Đáp án đúng D.

Mã di truyền là mã bộ ba, tức là cứ ba nuclêôtit xác định một axit amin vì mã di truyền là sự sắp xếp các nuclêôtit trong gen quyết định trình tự các axit amin trong prôtêin.

Giảng giải việc chọn câu trả lời DỄ DÀNG là câu trả lời đúng vì:

Mã di truyền là trình tự các nuclêôtit trong gen (trong sợi khuôn) quyết định trình tự các axit amin trong prôtêin. Mã di truyền bao gồm một bộ ba mã cơ sở trong DNA và một bộ ba bản sao trong mRNA.

Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học đã khám phá ra toàn thể bí mật của mã di truyền và người ta thấy rằng cứ 3 nucleotide liên tục mã cho một loại axit amin. Để biết chuẩn xác bộ ba nucleotide mã hóa axit amin nào, các nhà khoa học đã thực hiện nhiều thí nghiệm để giải mã mã di truyền. Năm 1966, tất cả 64 bộ ba (được gọi là codon) trên RNA thông tin tương ứng với 64 bộ ba trên DNA mã hóa axit amin đã được khắc phục hoàn toàn bằng thực nghiệm.

Trong số 64 bộ ba, 3 bộ ko mã hóa axit amin nào. Các bộ ba này là UAA, UAG và UGA và được gọi là bộ ba kết thúc vì chúng quy định sự kết thúc của tín hiệu dịch mã. Bộ ba AUG là codon mở đầu dịch mã và mã hóa axit amin methionine (ở sinh vật nhân sơ, fooemin methionine).

Ngoài ra, mã di truyền còn có các đặc điểm sau:

+ Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định ở ba nuclêôtit ko trùng nhau.

Mã di truyền là phổ quát, tức là tất cả các loài đều dùng chung một mã di truyền, với một vài ngoại lệ.

Mã di truyền có tính đặc hiệu, axit amin là bộ ba chỉ mã cho một axit amin.

+ Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba không giống nhau quy định cùng một loại axit amin, trừ AUG và UGG.

[rule_{ruleNumber}]

#Mã #truyền #là

[rule_3_plain]

#Mã #truyền #là

[rule_1_plain]

#Mã #truyền #là

[rule_2_plain]

#Mã #truyền #là

[rule_2_plain]

#Mã #truyền #là

[rule_3_plain]

#Mã #truyền #là

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Mã #truyền #là