Lịch sử nhân loại được tạo nên lúc?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lịch sử nhân loại được tạo nên lúc? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lịch sử nhân loại được tạo nên lúc? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Lịch sử nhân loại được tạo nên từ lúc nào?

A. Nhân loại biết săn bắt và hái lượm.

B. Con người biết sản xuất ra của nả vật chất.

C. Con người tự tách mình ra khỏi toàn cầu động vật.

D. Con người biết chế tạo dụng cụ lao động.

Đáp án đúng D.

Lịch sử nhân loại được tạo nên lúc con người biết chế tạo ra dụng cụ lao động, xã hội nguyên thủy là thời kỳ trước nhất và dài nhất trong lịch sử tăng trưởng của nhân loại, kể từ lúc con người xuất hiện trên Trái Đất. cho tới lúc xã hội nguyên thủy chuyển thành xã hội có giai cấp và hệ thống nhà nước xuất hiện.

Giảng giải vì sao D là câu trả lời đúng:

Xã hội nguyên thủy (hay còn gọi là công xã thị tộc) là thời kỳ trước nhất và dài nhất trong lịch sử tăng trưởng của nhân loại, từ lúc nhân loại xuất hiện trên Trái đất tới thời kỳ quá độ của xã hội nguyên thủy. thành xã hội có giai cấp và sự xuất hiện của hệ thống nhà nước.

– Khoảng ba tới bốn triệu năm trước ngày nay, một loài vượn người đặc thù đã chuyển đổi thành người. Đây là một quá trình trong khoảng thời gian dài và trải qua nhiều thời kỳ: Trước nhất là từ một loài Vượn đặc thù, nó trở thành loài Vượn – Người, yếu tố vượn người lại càng nhiều hơn. Từ Khỉ – Con người tiến hóa thành Người – Khỉ, yếu tố con người nhiều hơn. Từ Khỉ tiến triển thành Homo sapiens Và cuối cùng là từ Homo sapiens tới Homo sapiens hiện đại.

– Nguyên nhân của sự trì trệ đó là do điều kiện lao động để kiếm sống của con người vô cùng thấp và chậm tăng trưởng. Hầu như trong suốt quá trình tăng trưởng của chủ nghĩa xã hội nguyên thủy, vật liệu chính để chế tạo dụng cụ lao động là đá, một loại vật liệu vừa cứng vừa giòn nhưng mà con người chỉ có thiết chế tạo được những mảnh nhỏ. dụng cụ thô sơ nhất và muốn hoàn thiện nó cũng gặp rất nhiều khó khăn.

– Kỹ thuật đục đẽo tới kỹ thuật mài đá yêu cầu sự tích lũy kinh nghiệm hàng nghìn năm. Do trình độ công nghệ thấp, người nguyên thuỷ phải sống hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên. Hoàn cảnh buộc họ phải kết đoàn trong lao động tập thể và trong cuộc đấu tranh sống sót.

Vì vậy, trong xã hội nguyên thủy ko có tư hữu, ko có bóc lột và ko có bộ máy chính quyền dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là xã hội ko có giai cấp, ko có nhà nước nên được gọi là hệ thống công xã nguyên thủy.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Giải pháp quan trọng nhất để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng nước ta là?

Lịch sử nhân loại được tạo nên lúc?

Lịch sử nhân loại được tạo nên lúc? -

Câu hỏi:

Lịch sử nhân loại được tạo nên từ lúc nào?

A. Nhân loại biết săn bắt và hái lượm.

B. Con người biết sản xuất ra của nả vật chất.

C. Con người tự tách mình ra khỏi toàn cầu động vật.

D. Con người biết chế tạo dụng cụ lao động.

Đáp án đúng D.

Lịch sử nhân loại được tạo nên lúc con người biết chế tạo ra dụng cụ lao động, xã hội nguyên thủy là thời kỳ trước nhất và dài nhất trong lịch sử tăng trưởng của nhân loại, kể từ lúc con người xuất hiện trên Trái Đất. cho tới lúc xã hội nguyên thủy chuyển thành xã hội có giai cấp và hệ thống nhà nước xuất hiện.

Giảng giải vì sao D là câu trả lời đúng:

Xã hội nguyên thủy (hay còn gọi là công xã thị tộc) là thời kỳ trước nhất và dài nhất trong lịch sử tăng trưởng của nhân loại, từ lúc nhân loại xuất hiện trên Trái đất tới thời kỳ quá độ của xã hội nguyên thủy. thành xã hội có giai cấp và sự xuất hiện của hệ thống nhà nước.

- Khoảng ba tới bốn triệu năm trước ngày nay, một loài vượn người đặc thù đã chuyển đổi thành người. Đây là một quá trình trong khoảng thời gian dài và trải qua nhiều thời kỳ: Trước nhất là từ một loài Vượn đặc thù, nó trở thành loài Vượn - Người, yếu tố vượn người lại càng nhiều hơn. Từ Khỉ - Con người tiến hóa thành Người - Khỉ, yếu tố con người nhiều hơn. Từ Khỉ tiến triển thành Homo sapiens Và cuối cùng là từ Homo sapiens tới Homo sapiens hiện đại.

- Nguyên nhân của sự trì trệ đó là do điều kiện lao động để kiếm sống của con người vô cùng thấp và chậm tăng trưởng. Hầu như trong suốt quá trình tăng trưởng của chủ nghĩa xã hội nguyên thủy, vật liệu chính để chế tạo dụng cụ lao động là đá, một loại vật liệu vừa cứng vừa giòn nhưng mà con người chỉ có thiết chế tạo được những mảnh nhỏ. dụng cụ thô sơ nhất và muốn hoàn thiện nó cũng gặp rất nhiều khó khăn.

- Kỹ thuật đục đẽo tới kỹ thuật mài đá yêu cầu sự tích lũy kinh nghiệm hàng nghìn năm. Do trình độ công nghệ thấp, người nguyên thuỷ phải sống hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên. Hoàn cảnh buộc họ phải kết đoàn trong lao động tập thể và trong cuộc đấu tranh sống sót.

Vì vậy, trong xã hội nguyên thủy ko có tư hữu, ko có bóc lột và ko có bộ máy chính quyền dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là xã hội ko có giai cấp, ko có nhà nước nên được gọi là hệ thống công xã nguyên thủy.

[rule_{ruleNumber}]

#Lịch #sử #loài #người #được #hình #thành #lúc

[rule_3_plain]

#Lịch #sử #loài #người #được #hình #thành #lúc

[rule_1_plain]

#Lịch #sử #loài #người #được #hình #thành #lúc

[rule_2_plain]

#Lịch #sử #loài #người #được #hình #thành #lúc

[rule_2_plain]

#Lịch #sử #loài #người #được #hình #thành #lúc

[rule_3_plain]

#Lịch #sử #loài #người #được #hình #thành #lúc

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Lịch #sử #loài #người #được #hình #thành #lúc