Lịch sử 8 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lịch sử 8 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lịch sử 8 Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết khác tại đây => Bài viết hay

Soạn Lịch Sử 8 bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX giúp các em học trò lớp 8 nắm vững kiến ​​thức về cuộc Duy tân Minh Trị để thấy được cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản. Đồng thời giải nhanh bài tập Lịch Sử 8 chương III trang 69.

Nghề nghiệp soạn Lịch sử 8 Bài 12 Trước lúc tới lớp, các em nhanh chóng nắm vững những gì sẽ học trên lớp vào ngày hôm sau và hiểu sơ qua nội dung. Lúc cô giáo đứng lớp dạy bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến ​​thức hơn so với những em chưa sẵn sàng bài.

Lý thuyết Lịch sử 8 bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

I. Minh Trị Duy tân

1. Tình hình kinh tế trước lúc cải cách

– Đầu thế kỉ XIX, cơ chế Mạc phủ ở Nhật Bản do Shogun đứng đầu gây ra khủng hoảng suy yếu.

– * Nền kinh tế:

– Nông nghiệp lỗi thời, thuế nặng, thất bát, đói kém thường xuyên.

– Công nghiệp: kinh tế hàng hoá tăng trưởng, các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều, kinh tế tư bản chủ nghĩa tăng trưởng nhanh chóng.

* Xã hội: phát sinh tranh chấp giữa nông dân, tiểu tư sản và phong kiến ​​lỗi thời

* Chính trị: Xung đột nổi lên giữa Thiên hoàng và Shogun.

– Giữa lúc Nhật Bản đang khủng hoảng và suy yếu, các nước tư bản Âu Mỹ tìm cách xâm nhập.

 • Tiên phong là việc Mỹ dùng vũ lực buộc Nhật “mở cửa”, sau đó Anh, Pháp, Nga, Đức cũng ép Nhật ký Hiệp ước bất đồng đẳng.
 • Đứng trước nguy cơ bị xâm lược, Nhật Bản phải lựa chọn một trong hai trục đường: duy trì một cách thủ cựu hệ thống phong kiến ​​lỗi thời, hoặc cải cách.

2. Minh Trị Duy tân

Tháng 1 năm 1868 Sogun bị lật đổ. Thiên hoàng Minh Trị (Meiji) trở lại nắm quyền và thực hiện một loạt cải cách;

 • Về chính trị, Thiên hoàng tuyên bố xoá sổ cơ chế Mạc phủ, thành lập chính phủ mới, thực hiện đồng đẳng và tự do.
 • Về kinh tế: xóa bỏ độc quyền địa tô phong kiến ​​và thực hiện cải tạo tư bản chủ nghĩa.
 • Về quân sự: Được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây, tập trung vào đóng tàu, sản xuất vũ khí và đạn dược.
 • Giáo dục: tập trung vào nội dung khoa học và kỹ thuật. Gửi học trò giỏi đi du học miền Tây.

* Tính chất – ý nghĩa:

Cải cách Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mệnh tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng ở Nhật Bản.

II. Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc

– Trong 30 năm cuối của thế kỷ 19, quá trình tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và nhà băng dẫn tới sự ra đời của các doanh nghiệp độc quyền. Chính trị Nhật Bản.

– Trong 30 năm cuối thế kỉ 19, Nhật Bản tăng mạnh chính sách bành trướng và xâm lược.

 • Năm 1874 Nhật Bản xâm lược Đài Loan
 • Năm 1894-1895 chiến tranh với Trung Quốc
 • 1904-1905 chiến tranh với Nga

– Kết luận: Nhật Bản đã trở thành một nước đế quốc

III. Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản

 • Nhân dân lao động Nhật Bản bị bóc lột nặng nề. Người lao động phải làm việc từ 12 giờ tới 14 giờ mỗi ngày với mức lương thấp.
 • Phong trào người lao động có những bước tiến mới: Công đoàn ra đời, Cataiama Xen truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Nhật Bản và thành lập Đảng Dân chủ xã hội năm 1901.
 • Từ năm 1906, phong trào người lao động ngày càng vững mạnh. Phong trào đấu tranh của các từng lớp nhân dân khác cũng được tăng mạnh.

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 12 trang 69

Bài 1 (trang 69 SGK Lịch sử 8)

Nêu nội dung và ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị 1868.

Câu trả lời gợi ý:

* Nội dung cải cách Minh Trị:

– Chính trị:

 • Thiên hoàng tuyên bố rằng Mạc phủ sẽ bị huỷ bỏ, thành lập chính phủ mới và thực hiện quyền đồng đẳng và tự do.
 • Ban hành Hiến pháp năm 1889.

– Thuộc kinh tế:

 • Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, xóa bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.
 • Tăng cường tăng trưởng kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu đường, phục vụ giao thông và thông tin liên lạc.

– Về học vấn:

 • Thực hiện chính sách giáo dục buộc phải.
 • Tập trung vào nội dung khoa học và kỹ thuật trong chương trình giảng dạy…
 • Gửi học trò giỏi đi du học miền Tây …

– Về quân sự:

 • Được tổ chức tập huấn theo kiểu phương Tây.
 • Nghĩa vụ quân sự thay vì nghĩa vụ.
 • Tập trung đóng tàu chiến, chế tạo vũ khí, đạn dược.

* Ý nghĩa:

– Giúp Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ bị các nước tư bản phương Tây xâm lược

– Đưa Nhật Bản tăng trưởng theo trục đường tư bản chủ nghĩa.

Bài 2 (trang 69 SGK Lịch sử 8)

Những sự kiện nào chứng tỏ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20, Nhật Bản trở thành một nước đế quốc?

Câu trả lời gợi ý:

– Sự tăng tốc của công nghiệp hóa kéo theo sự tập trung trong sản xuất, thương nghiệp và nhà băng.

– Nhiều doanh nghiệp độc quyền như Mitsubishi, Mitsubishi,… có vai trò to lớn, bao trùm lên đời sống kinh tế, chính trị của Nhật Bản.

Đầu thế kỷ XX, Nhật Bản tăng mạnh chính sách xâm lược và mở rộng thuộc địa.

Soạn Lịch Sử 8 bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20 giúp các em học trò lớp 8 nắm vững kiến ​​thức về cuộc Duy tân Minh Trị để thấy được cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản. Đồng thời giải nhanh bài tập Lịch Sử 8 chương III trang 69.

Nghề nghiệp soạn Lịch sử 8 Bài 12 Trước lúc tới lớp, các em nhanh chóng nắm vững những gì sẽ học trên lớp vào ngày hôm sau và hiểu sơ qua nội dung. Lúc cô giáo đứng lớp dạy bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến ​​thức hơn so với những em chưa sẵn sàng bài.

Lý thuyết Lịch sử 8 bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

I. Minh Trị Duy tân

1. Tình hình kinh tế trước lúc cải cách

– Đầu thế kỉ XIX, cơ chế Mạc phủ ở Nhật Bản do Shogun đứng đầu gây ra khủng hoảng suy yếu.

– * Nền kinh tế:

– Nông nghiệp lỗi thời, thuế nặng, thất bát, đói kém thường xuyên.

– Công nghiệp: kinh tế hàng hoá tăng trưởng, các công trường thủ công xuất hiện ngày càng nhiều, kinh tế tư bản chủ nghĩa tăng trưởng nhanh chóng.

* Xã hội: phát sinh tranh chấp giữa nông dân, tiểu tư sản và phong kiến ​​lỗi thời

* Chính trị: Xung đột nổi lên giữa Thiên hoàng và Shogun.

– Giữa lúc Nhật Bản đang khủng hoảng và suy yếu, các nước tư bản Âu Mỹ tìm cách xâm nhập.

 • Tiên phong là việc Mỹ dùng vũ lực buộc Nhật “mở cửa”, sau đó Anh, Pháp, Nga, Đức cũng ép Nhật ký Hiệp ước bất đồng đẳng.
 • Đứng trước nguy cơ bị xâm lược, Nhật Bản phải lựa chọn một trong hai trục đường: duy trì một cách thủ cựu hệ thống phong kiến ​​lỗi thời, hoặc cải cách.

2. Minh Trị Duy tân

Tháng 1 năm 1868 Sogun bị lật đổ. Thiên hoàng Minh Trị (Meiji) trở lại nắm quyền và thực hiện một loạt cải cách;

 • Về chính trị, Thiên hoàng tuyên bố xoá sổ cơ chế Mạc phủ, thành lập chính phủ mới, thực hiện đồng đẳng và tự do.
 • Về kinh tế: xoá bỏ độc quyền phong kiến ​​về ruộng đất và thực hiện cải cách theo hướng tư bản chủ nghĩa.
 • Về quân sự: Được tổ chức huấn luyện theo kiểu phương Tây, tập trung vào đóng tàu, sản xuất vũ khí và đạn dược.
 • Giáo dục: tập trung vào nội dung khoa học và kỹ thuật. Gửi học trò giỏi đi du học miền Tây.

* Tính chất – ý nghĩa:

Cải cách Minh Trị mang tính chất của một cuộc cách mệnh tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng ở Nhật Bản.

II. Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc

– Trong 30 năm cuối của thế kỷ 19, quá trình tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và nhà băng dẫn tới sự ra đời của các doanh nghiệp độc quyền. Chính trị Nhật Bản.

Xem thêm:   35 ý tưởng xây nhà đẹp, vi la hiện đại trong Minecraft | Cách xây nhà Minecraft

– Trong 30 năm cuối thế kỉ 19, Nhật Bản tăng mạnh chính sách bành trướng và xâm lược.

 • Năm 1874 Nhật Bản xâm lược Đài Loan
 • Năm 1894-1895 chiến tranh với Trung Quốc
 • 1904-1905 chiến tranh với Nga

– Kết luận: Nhật Bản đã trở thành một nước đế quốc

III. Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản

 • Nhân dân lao động Nhật Bản bị bóc lột nặng nề. Người lao động phải làm việc từ 12 giờ tới 14 giờ mỗi ngày với mức lương thấp.
 • Phong trào người lao động có những bước tiến mới: Công đoàn ra đời, Cataiama Xen truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Nhật Bản và thành lập Đảng Dân chủ xã hội năm 1901.
 • Từ năm 1906, phong trào người lao động ngày càng vững mạnh. Phong trào đấu tranh của các từng lớp nhân dân khác cũng được tăng mạnh.

Giải bài tập Lịch Sử 8 Bài 12 trang 69

Bài 1 (trang 69 SGK Lịch sử 8)

Nêu nội dung và ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị 1868.

Câu trả lời gợi ý:

* Nội dung cải cách Minh Trị:

– Chính trị:

 • Thiên hoàng tuyên bố xoá sổ Mạc phủ, thành lập chính phủ mới, thực hiện các quyền và tự do đồng đẳng.
 • Ban hành Hiến pháp năm 1889.

– Thuộc kinh tế:

 • Thống nhất tiền tệ, thống nhất thị trường, xóa bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.
 • Tăng cường tăng trưởng kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.
 • Xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu đường, phục vụ giao thông và thông tin liên lạc.

– Về học vấn:

 • Thực hiện chính sách giáo dục buộc phải.
 • Tập trung vào nội dung khoa học và kỹ thuật trong chương trình giảng dạy…
 • Gửi học trò giỏi đi du học miền Tây…

– Về quân sự:

 • Được tổ chức tập huấn theo kiểu phương Tây.
 • Nghĩa vụ quân sự thay vì nghĩa vụ.
 • Tập trung đóng tàu chiến, chế tạo vũ khí, đạn dược.

* Ý nghĩa:

– Giúp Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ bị các nước tư bản phương Tây xâm lược

– Đưa Nhật Bản tăng trưởng theo trục đường tư bản chủ nghĩa.

Bài 2 (trang 69 SGK Lịch sử 8)

Những sự kiện nào chứng tỏ cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20, Nhật Bản trở thành một nước đế quốc?

Câu trả lời gợi ý:

– Sự tăng tốc của công nghiệp hóa kéo theo sự tập trung trong sản xuất, thương nghiệp và nhà băng.

– Nhiều doanh nghiệp độc quyền như Mitsubishi, Mitsubishi,… có vai trò to lớn, bao trùm lên đời sống kinh tế, chính trị của Nhật Bản.

Đầu thế kỷ XX, Nhật Bản tăng mạnh chính sách xâm lược và mở rộng thuộc địa.