Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2022 cho học trò, thầy cô giáo

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2022 cho học trò, thầy cô giáo phải ko Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập khác tại đây => Giáo dục

STT Địa phương Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2022 của Trung Quốc

Trước tiên

Bạn đang xem: Sắp xếp kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022 cho thầy cô giáo và học trò

An giang

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

2

Bà rịa vũng tàu

Học trò được nghỉ từ ngày 24/01/2022 (22 tháng Chạp) tới ngày 06/02/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

3

Bạc Liêu

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

4

Bắc Giang

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.Nếu ngày nghỉ lễ rơi vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

5

Pekan

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

6

Bắc ninh

Căn cứ vào khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ kết thúc từ ngày 29/1/2022 (27 tháng Chạp) tới ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

7

Bentley

Học trò từ ngày 30/01/2022 (28 tháng Chạp) tới hết ngày 06/02/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

số 8

Bình dương

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

9

nhân nhượng

Chưa có thông báo chính thức.Tuy nhiên, theo kế hoạch thời kì năm học 2021-2022, học trò được nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 7 ngày.

mười

Phục hồi

Chưa có thông báo chính thức.Tuy nhiên, căn cứ vào khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động

11

trơn tuột

Chưa có thông báo chính thức.Tuy nhiên, căn cứ vào khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động

thứ mười hai

Cà Mau

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

13

Cần Thơ

Theo thời khóa biểu năm học 2021-2022, học trò sẽ kết thúc từ ngày 30/1/2022 (28 tháng Chạp) tới hết ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

14

cùng chiều cao

Chưa có thông báo chính thức.Tuy nhiên, căn cứ vào khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động

15

Đà Nẵng

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

16

Dale

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

17

danon

Học trò sẽ được nghỉ từ ngày 29/1/2022 (27 tháng Chạp) tới ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

18

Điện biên

Học trò sẽ được nghỉ từ ngày 29/1/2022 (27 tháng Chạp) tới ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

19

Đồng nai

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

20

tháp giống nhau

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

hai mươi mốt

Gia lai

Học trò từ ngày 24/01/2022 (22 tháng Chạp âm lịch) tới hết ngày 06/02/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

hai mươi hai

Hà giang

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

hai mươi ba

Hanan

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

hai mươi bốn

Hà nội

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

25

Ha Jing

Học trò được nghỉ từ ngày 28/1/2022 (26 tháng Chạp) tới ngày 7/2/2022 (mùng 7 tháng Giêng).

26

Haiyang

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

27

Hải phòng

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

28

Houjiang

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

29

Sự yên bình

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo kế hoạch thời kì năm học 2021-2022, học trò có 2 tuần nghỉ lễ, Tết Nguyên đán và các hoạt động khác.

Xem thêm:   C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

30

Hongyan

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

31

Qinghe

Chưa có thông báo chính thức.Tuy nhiên, theo kế hoạch thời kì năm học 2021-2022, học trò được nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 7 ngày.

32

Jianjiang

Chưa có thông báo chính thức.Tuy nhiên, theo kế hoạch thời kì năm học 2021-2022, học trò được nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 7 ngày.

33

Kuntu

Học trò được nghỉ từ ngày 27/01/2022 (25 tháng Chạp) tới ngày 06/02/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

34

Lizhou

Chưa có thông báo chính thức.Tuy nhiên, căn cứ vào khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động

35

Lin Tong

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

36

Núi dài

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

37

Lào Cai

Học trò từ 29/01/2022 (27 tháng Chạp) tới 12/02/2022 (12 tháng Giêng).

38

long nhãn

Học trò được nghỉ từ ngày 28/01/2022 (26 tháng Chạp) tới ngày 06/02/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

39

nam ding

Chưa có thông báo chính thức.Tuy nhiên, theo kế hoạch thời kì năm học 2021-2022, học trò được nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 7 ngày.

40

Ngee Ann

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

41

Ninh bình

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

42

Ninh thuận

Chưa có thông báo chính thức.Tuy nhiên, theo kế hoạch thời kì năm học 2021-2022, học trò được nghỉ Tết Nguyên đán tối đa là 10 ngày.

43

Fushou

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

44

Phúc An

Chưa có thông báo chính thức

45

Quang bình

Chưa có thông báo chính thức

46

Quang nam

Chưa có thông báo chính thức.Tuy nhiên, căn cứ vào khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động

47

Kuang Yi

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

48

Quang ninh

Học trò từ 31/01/2022 (29 tháng Chạp) tới 12/02/2022 (12 tháng Giêng).

49

Hiroji

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

50

Sóc Trăng

Học trò từ ngày 27/01/2022 (25 tháng Chạp) tới 09/02/2022 (mùng 9 tháng Giêng).

51

shanla

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

52

Tây Ninh

Học trò từ ngày 24/01/2022 (22 tháng Chạp âm lịch) tới hết ngày 06/02/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

53

bình yên

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

54

Thái nguyên

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

55

Thanh Hoa

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

56

tấn

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

57

Qianjiang

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

58

Thành thị Hồ Chí Minh

Học trò sẽ được nghỉ từ ngày 29/1/2022 (27 tháng Chạp) tới ngày 6/2/2022 (mùng 6 tháng Giêng).

59

Cha Rong

Học trò từ ngày 27/01/2022 (25 tháng Chạp) tới 09/02/2022 (mùng 9 tháng Giêng).

60

Xuân Quang

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

61

Cánh phổi

Chưa có thông báo chính thức

62

Yongfu

Chưa có thông báo chính thức. Tuy nhiên, theo khung thời kì năm học 2021-2022, học trò sẽ được nghỉ học theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

63

Yan Bai

Học trò từ ngày 24/01/2022 (22 tháng Chạp âm lịch) tới hết ngày 06/02/2022 (mùng 6 tháng Giêng).


Xem thông tin chi tiết

Nguồn:cungdaythang.com
Phân mục: Giáo dục

#Lịch #nghỉ #Tết #Nguyên #Đán #cho #học #sinh #giáo #viên