Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái hoà Thiên quốc là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái hoà Thiên quốc là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái hoà Thiên quốc là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Sau lúc vào Nam Kinh tháng 3 năm 1853, các thủ lĩnh Thái Bình Thiên Quốc đã xây dựng cơ chế nhà nước, trong đó ý nghĩa quan trọng nhất là “cơ chế ruộng đất của Thiên tào”. Vì thế Người lãnh đạo cuộc nổi dậy Taiping trên thiên đường là?

Câu hỏi:

Người nào là thủ lĩnh của Taiping Rebellion của Thiên Quốc?

A. Tang Guofan

B. Tạ Tôn Dương

C. Hồng Tú Toàn

D. Lý Hồng Chương

Đáp án C đúng.

Lãnh đạo của cuộc nổi dậy Taiping là Hong Xiuquan, chi phí của trận chiến tranh thuốc phiện và tiền bồi thường được trả cho nông dân, phong trào nông dân ở Quảng Tây năm 1849-1850 đã vào cuộc. Sang thời kỳ mới, Hồng Tú Toàn, Phùng Văn Sơn cùng các thủ lĩnh Hội Chúa quyết khởi nghĩa.

Giảng giải vì sao phương án C đúng:

Chi phí của trận chiến tranh nha phiến và các khoản bồi thường rơi vào tay nông dân. Thuế má tăng cao, quan lại và quân lính bị sách nhiễu, địa chủ bóc lột nặng nề, làm cho nông dân ko còn đường sống. Thêm vào đó, thất bát liên tục xảy ra, nông dân phải rời bỏ nhà cửa, quê hương để mưu sinh.

Phong trào đấu tranh của nông dân nổi dậy khắp nơi. Từ năm 1841 tới năm 1851, trong vòng 10 năm đã có hơn 100 cuộc nổi dậy lớn. Đặc thù ở các vùng Quảng Đông, Quảng Tây và Hồ Nam, các phong trào nông dân thường xuyên nổi dậy với quy mô đáng kể. Trong cả nước, các hội kín xuất hiện khắp nơi như: Hội tà sư, Thiên địa hội, Hội cướp lúa, Hội tiểu đạo … Nông dân dưới ngọn cờ của tôn giáo để chống lại phong kiến ​​Mãn Thanh, chống lại bọn quan lại địa phương. Các chủ sở hữu địa phương yêu cầu một xã hội trật tự và công bình hơn.

Ở Quảng Tây, phong trào nông dân tăng trưởng mạnh. Hội Chúa của Hồng Tú Toàn nông dân phát động cuộc đấu tranh quy mô, rộng khắp ở 18 tỉnh, kéo dài 14 năm. Đó là phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử cận kim của Trung Quốc.

Vào mùa hè năm 1850, Hồng Tú Toàn ra lệnh cho các đội vũ trang quân sự ở Kim Điện. Ngày 1 tháng 1 năm 1851, nghĩa quân đặt quốc hiệu là Thái Bình Thiên Quốc và tiến vào Vĩnh An vào tháng 9 năm đó.


Thông tin thêm

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái hoà Thiên quốc là?

Xem thêm:   Biển đông là vùng biển tương đối kín là nhờ

Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Thái hoà Thiên quốc là? -

Sau lúc vào Nam Kinh tháng 3 năm 1853, các thủ lĩnh Thái Bình Thiên Quốc đã xây dựng cơ chế nhà nước, trong đó ý nghĩa quan trọng nhất là “cơ chế ruộng đất của Thiên tào”. Vì thế Người lãnh đạo cuộc nổi dậy Taiping trên thiên đường là?

Câu hỏi:

Người nào là thủ lĩnh của Taiping Rebellion của Thiên Quốc?

A. Tang Guofan

B. Tạ Tôn Dương

C. Hồng Tú Toàn

D. Lý Hồng Chương

Đáp án C đúng.

Lãnh đạo của cuộc nổi dậy Taiping là Hong Xiuquan, chi phí của trận chiến tranh thuốc phiện và tiền bồi thường được trả cho nông dân, phong trào nông dân ở Quảng Tây năm 1849-1850 đã vào cuộc. Sang thời kỳ mới, Hồng Tú Toàn, Phùng Văn Sơn cùng các thủ lĩnh Hội Chúa quyết khởi nghĩa.

Giảng giải vì sao phương án C đúng:

Chi phí của trận chiến tranh nha phiến và các khoản bồi thường rơi vào tay nông dân. Thuế má tăng cao, quan lại và quân lính bị sách nhiễu, địa chủ bóc lột nặng nề, làm cho nông dân ko còn đường sống. Thêm vào đó, thất bát liên tục xảy ra, nông dân phải rời bỏ nhà cửa, quê hương để mưu sinh.

Phong trào đấu tranh của nông dân nổi dậy khắp nơi. Từ năm 1841 tới năm 1851, trong vòng 10 năm đã có hơn 100 cuộc nổi dậy lớn. Đặc thù ở các vùng Quảng Đông, Quảng Tây và Hồ Nam, các phong trào nông dân thường xuyên nổi dậy với quy mô đáng kể. Trong cả nước, các hội kín xuất hiện khắp nơi như: Hội tà sư, Thiên địa hội, Hội cướp lúa, Hội tiểu đạo ... Nông dân dưới ngọn cờ của tôn giáo để chống lại phong kiến ​​Mãn Thanh, chống lại bọn quan lại địa phương. Các chủ sở hữu địa phương yêu cầu một xã hội trật tự và công bình hơn.

Ở Quảng Tây, phong trào nông dân tăng trưởng mạnh. Hội Chúa của Hồng Tú Toàn nông dân phát động cuộc đấu tranh quy mô, rộng khắp ở 18 tỉnh, kéo dài 14 năm. Đó là phong trào nông dân lớn nhất trong lịch sử cận kim của Trung Quốc.

Vào mùa hè năm 1850, Hồng Tú Toàn ra lệnh cho các đội vũ trang quân sự ở Kim Điện. Ngày 1 tháng 1 năm 1851, nghĩa quân đặt quốc hiệu là Thái Bình Thiên Quốc và tiến vào Vĩnh An vào tháng 9 năm đó.

[rule_{ruleNumber}]

#Lãnh #đạo #cuộc #khởi #nghĩa #Thái #bình #Thiên #quốc #là

[rule_3_plain]

#Lãnh #đạo #cuộc #khởi #nghĩa #Thái #bình #Thiên #quốc #là

[rule_1_plain]

#Lãnh #đạo #cuộc #khởi #nghĩa #Thái #bình #Thiên #quốc #là

[rule_2_plain]

#Lãnh #đạo #cuộc #khởi #nghĩa #Thái #bình #Thiên #quốc #là

[rule_2_plain]

#Lãnh #đạo #cuộc #khởi #nghĩa #Thái #bình #Thiên #quốc #là

[rule_3_plain]

#Lãnh #đạo #cuộc #khởi #nghĩa #Thái #bình #Thiên #quốc #là

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Lãnh #đạo #cuộc #khởi #nghĩa #Thái #bình #Thiên #quốc #là