Kinh chú đại bi pdf

Chụ Đại Bi tuyệt Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani) được niệm hằng ngày, sản phẩm tuần để mang đến sự bình an, thanh khô tịnh trong tâm hồn.

Bạn đang xem: Kinh chú đại bi pdf

Mỗi câu vào bài chụ thay mặt với hình hình họa một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần vì chưng Đức Quan Âm Bồ Tát hòa mình. Bài viết tiếp sau đây có cả bài chụ đại bi giờ đồng hồ Việt, tiếng Phạn mang đến phần nhiều fan cùng theo dõi:


Chụ đại bi giờ đồng hồ Việt

Crúc đại bi giờ đồng hồ Việt Chụ đại bi tiếng Việt 84 câu Crúc đại bi giờ Phạn (Maha Karumãng cầu Dharani)

Chú đại bi tiếng Việt

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).

Thiên thủ thiên nhãn, vô trinh nữ Đại-bi trung khu đà-la-ni.

Nam mô hắc ra đát mãng cầu nhiều ra dạ domain authority.

Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước chén ra domain authority, nhân tình đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà domain authority, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra pphân tử duệ, số đát na đát tỏa.

Nam tế bào vớ kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam tế bào na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma pphân tử đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha nhân tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, pphân tử xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá domain authority, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, sơn rô tô rô, người tình đề dạ, người yêu đề dạ, người thương đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị nhan sắc ni na, tía dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê domain authority, ta bà ha. Ta bà ma ha, a vớ đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a vớ đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.

Nam mô a rị domain authority, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án, vớ điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

Chú đại bi tiếng Việt 84 câu

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại bi vai trung phong đà la ni

1.Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da2. Nam Mô A Rị Da3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da7. Án8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ9. Số Đát Na Đát Tỏa10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng15. A Thệ Dựng16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già17. Ma Pphân tử Đạt Đậu18. Đát Điệt Tha19. Án A Bà Lô Hêtrăng tròn. Lô Ca Đế21. Ca Ra Đế22. Di Hê Rị23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa24. Tát Bà Tát Bà25. Ma Ra Ma Ra26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế30. Đà Ra Đà Ra31. Địa Rị Ni32. Thất Phật Ra Da33. Giá Ra Giá Ra34. Mạ Mạ Pphân tử Ma Ra35. Mục Đế Lệ36. Y Hê Y Hê37. Thất Na Thất Na38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi39. Phạt Sa Pphân tử Sâm40. Phật Ra Xá Da41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị43. Ta Ra Ta Ra44. Tất Rị Tất Rị45. Tô Rô Tô Rô46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ48. Di Đế Rị Dạ49. Na Ra Cẩn Trì50. Địa Rị Sắc Ni Na51. Ba Dạ Ma Na52. Ta Bà Ha53. Tất Đà Dạ54. Ta Bà Ha55. Ma Ha Tất Đà Dạ56. Ta Bà Ha57. Tất Đà Du Nghệ58. Thất Bàn Ra Dạ59. Ta Bà Ha60. Na Ra Cẩn Trì61. Ta Bà Ha62. Ma Ra Na Ra63. Ta Bà Ha64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da65. Ta Bà Ha66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ67. Ta Bà Ha68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ69. Ta Bà Ha70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ71. Ta Bà Ha72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ73. Ta Bà Ha74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ75. Ta Bà Ha76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da77. Nam Mô A Rị Da78. Bà Lô Yết Đế79. Thước Bàn Ra Dạ80. Ta Bà Ha81. Án Tất Điện Đô82. Mạn Đà Ra83. Bạt Đà Dạ84. Ta Bà Ha

(Lặp lại 3 lần từ bỏ câu Crúc 81 mang lại 84 Lúc quý vị trì biến cuối cùng)


Crúc đại bi tiếng Phạn (Maha Karuna Dharani)

Namo ratnatràyàya.

Namo Aryàvalokites"varàya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahàkarunikàya.

Om sarva rabhaye sunadhàsya.

Namo skirtva imam aryàvalotites"vara ramdhava.

Namo narakindhi hrih mahàvadhasvàme.

Sarvàrthakhổng lồ subsi mê ajeyam sarvasata. Namo varga mahàdhàtu.

Tadyathà: om avaloki lokate karate.

Ehrih mahà bodhisattva sarva sarva mala mala.

Mahi hrdayam kuru kuru karman.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Đối Nhân Xử Thế: 100+ Danh Ngôn Về Cách Ứng Xử Thế

Dhuru dhuru vijàyate mahàvijayati.

Dhara dhara dhirini svaràya.

Cala cala mama vimala muktir.

Ehi ehi s"imãng cầu s"imãng cầu àrsam prasari.

Basha bastê mê prasàya hulu hulu mara.

Hulu hulu hrih sara sara siri siri suru suru.

Bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya.

Maitreya narakindi dhrish nimãng cầu.

Bhayamana svaha siddhaya svàhà.

Maha siddhàya svaha.

Siddha yoge s"varaya svaha. Nirakindi svàhà.

Mara nara svaha s"ira Simha mukhàya svaha.

Sarva maha asiddhaya svaha. Cakràsiddhaya svaha.

Padma kastàya svaha.

Nirakindi vagalàya svaha.

Mavari śankaraya svāhā.

Namo ratnatràyàya. Namo aryàvalokites"varaya svaha.

Xem thêm: Chọn Hướng Bếp Hợp Phong Thủy Nhà Bếp Tuổi Đinh Mão 1987, Phong Thủy Nhà Bếp Theo Tuổi Đinh Mão

Om siddhyantu mantra pàdàya svàhà.