Lúc vật chuyển động tròn đều lực hướng tâm là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lúc vật chuyển động tròn đều lực hướng tâm là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lúc vật chuyển động tròn đều lực hướng tâm là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Lúc một vật chuyển động tròn đều thì lực hướng tâm là bao nhiêu?

A. Là kết quả của tất cả các lực tác dụng lên vật.

B. Trọng lực tác dụng lên vật.

C. Lực quyến rũ.

D. Lực hướng tâm.

Đáp án A đúng.

Lúc một vật thể chuyển động tròn đều, lực hướng tâm là kết quả của tất cả các lực tác dụng lên vật thể, ví dụ lực quyến rũ giữa Trái đất và vệ tinh nhân tạo nhập vai trò là lực hướng tâm, giữ cho vệ tinh nhân tạo chuyển động. vòng quanh Trái đất.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là A

Lực hoặc kết quả của các lực tác dụng lên một vật trong chuyển động tròn đều và làm cho vật có gia tốc hướng tâm được gọi là lực hướng tâm.

Ví dụ về lực hướng tâm

+ Lực quyến rũ giữa Trái Đất và vệ tinh nhân tạo nhập vai trò là lực hướng tâm, giữ cho vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất.

+ Lực căng của sợi dây ở giữa để vật chuyển động tròn đều thì lực căng nhập vai trò của lực hướng tâm.

+ Đặt một vật lên bàn quay, lực ma sát nhập vai trò là lực hướng tâm giữ cho vật chuyển động tròn đều.

+ Đường oto, đường sắt ở những đoạn cong phải nghiêng về tâm đường cong để liên kết lực giữa trọng lực và phản lực của mặt đường tạo thành lực hướng tâm giữ cho xe và tàu dễ dàng chuyển động trên quỹ đạo.

Chuyển động li tâm: Lúc lực hướng tâm ko đủ lớn để giữ cho vật chuyển động tròn đều trên quỹ đạo thì vật sẽ bị văng ra khỏi quỹ đạo chuyển động tròn, chuyển động đó gọi là chuyển động li tâm (xuất phát). .

Chuyển động ly tâm có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Máy vắt ly tâm là một ví dụ. Đặt miếng vải ướt vào lỗ lưới kim loại của dụng cụ vắt.

Lúc máy ảnh quay nhanh, lực liên kết giữa nước và vải ko đủ lớn để hoạt động như lực hướng tâm. Lúc đó, nước tách ra khỏi vải thành từng giọt và bắn ra ngoài qua lỗ lưới.

Chuyển động ly tâm thỉnh thoảng cũng bị tránh. Nếu oto tới khúc cua phẳng và oto đi quá nhanh thì lực ma sát nghỉ cực đại ko đủ lớn để nhập vai trò là lực hướng tâm giữ oto chuyển động tròn đều. Oto sẽ bị trượt ly tâm, dễ gây tai nạn giao thông.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   điện hóa trị là gì

Lúc vật chuyển động tròn đều lực hướng tâm là?

Lúc vật chuyển động tròn đều lực hướng tâm là? -

Câu hỏi:

Lúc một vật chuyển động tròn đều thì lực hướng tâm là bao nhiêu?

A. Là kết quả của tất cả các lực tác dụng lên vật.

B. Trọng lực tác dụng lên vật.

C. Lực quyến rũ.

D. Lực hướng tâm.

Đáp án A đúng.

Lúc một vật thể chuyển động tròn đều, lực hướng tâm là kết quả của tất cả các lực tác dụng lên vật thể, ví dụ lực quyến rũ giữa Trái đất và vệ tinh nhân tạo nhập vai trò là lực hướng tâm, giữ cho vệ tinh nhân tạo chuyển động. vòng quanh Trái đất.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là A

Lực hoặc kết quả của các lực tác dụng lên một vật trong chuyển động tròn đều và làm cho vật có gia tốc hướng tâm được gọi là lực hướng tâm.

Ví dụ về lực hướng tâm

+ Lực quyến rũ giữa Trái Đất và vệ tinh nhân tạo nhập vai trò là lực hướng tâm, giữ cho vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất.

+ Lực căng của sợi dây ở giữa để vật chuyển động tròn đều thì lực căng nhập vai trò của lực hướng tâm.

+ Đặt một vật lên bàn quay, lực ma sát nhập vai trò là lực hướng tâm giữ cho vật chuyển động tròn đều.

+ Đường oto, đường sắt ở những đoạn cong phải nghiêng về tâm đường cong để liên kết lực giữa trọng lực và phản lực của mặt đường tạo thành lực hướng tâm giữ cho xe và tàu dễ dàng chuyển động trên quỹ đạo.

Chuyển động li tâm: Lúc lực hướng tâm ko đủ lớn để giữ cho vật chuyển động tròn đều trên quỹ đạo thì vật sẽ bị văng ra khỏi quỹ đạo chuyển động tròn, chuyển động đó gọi là chuyển động li tâm (xuất phát). .

Chuyển động ly tâm có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Máy vắt ly tâm là một ví dụ. Đặt miếng vải ướt vào lỗ lưới kim loại của dụng cụ vắt.

Lúc máy ảnh quay nhanh, lực liên kết giữa nước và vải ko đủ lớn để hoạt động như lực hướng tâm. Lúc đó, nước tách ra khỏi vải thành từng giọt và bắn ra ngoài qua lỗ lưới.

Chuyển động ly tâm thỉnh thoảng cũng bị tránh. Nếu oto tới khúc cua phẳng và oto đi quá nhanh thì lực ma sát nghỉ cực đại ko đủ lớn để nhập vai trò là lực hướng tâm giữ oto chuyển động tròn đều. Oto sẽ bị trượt ly tâm, dễ gây tai nạn giao thông.

[rule_{ruleNumber}]

#Lúc #vật #chuyển #động #tròn #đều #lực #hướng #tâm #là

[rule_3_plain]

#Lúc #vật #chuyển #động #tròn #đều #lực #hướng #tâm #là

[rule_1_plain]

#Lúc #vật #chuyển #động #tròn #đều #lực #hướng #tâm #là

[rule_2_plain]

#Lúc #vật #chuyển #động #tròn #đều #lực #hướng #tâm #là

[rule_2_plain]

#Lúc #vật #chuyển #động #tròn #đều #lực #hướng #tâm #là

[rule_3_plain]

#Lúc #vật #chuyển #động #tròn #đều #lực #hướng #tâm #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Lúc #vật #chuyển #động #tròn #đều #lực #hướng #tâm #là