Lúc lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lúc lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Lúc lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Lúc lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang cần?

A.Vẽ sơ đồ setup

B.Thiết lập ước tính vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ

C.Lắp mạch đèn ống huỳnh quang

D.Cả 3 câu trả lời trên

Đáp án đúng D.

Lúc lắp đặt mạch đèn ống huỳnh quang cần vẽ sơ đồ lắp đặt, dự trù vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ, lắp đặt mạch đèn ống huỳnh quang, thứ tự lắp đặt mạch đèn ống huỳnh quang gồm 6 bước.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là DỄ DÀNG

– Vẽ sơ đồ nối dây

Các bước vẽ:

Bước 1. Vẽ đường dây điện

Bước 2. Xác định vị trí đặt bảng điện, đèn huỳnh quang

Bước 3. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện

Bước 4. Vẽ đường dây điện theo sơ đồ nguyên tắc

+ Đấu dây bộ đèn

+ Nối mạch điện

+ Tham gia mạng

– Sẵn sàng ngân sách cho các dụng cụ, vật liệu và thiết bị

+ Kìm điện số 1, có cách điện;

+ Kìm tuốt dây số 1, có bọc cách điện;

+ Tua vít số 1, có cách điện;

+ Máy khoan cầm tay số lượng 1;

+ Máy hút bụi điện 1, 500V;

+ Bộ đèn điện huỳnh quang số lượng 1 220V-20W;

+ Bảng điện số 1, 200 × 150;

+ Cầu chì số lượng 1, 5A-250;

+ Công tắc số lượng 1, 5A-250;

+ Số lượng dây chì 3 mét, M (2 × 24 / 0,18mm).

– Lắp mạch đèn ống huỳnh quang

Thứ tự lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm 6 bước:

Bước 1. Ghi lại

– Ghi lại vị trí lắp đặt các thiết bị chiếu sáng.

– Ghi lại dây và vị trí lắp đặt của đèn ống huỳnh quang.

Bước 2. Khoan lỗ

– Khoan lỗ bắt vít.

– Khoan một lỗ để luồn dây điện.

Bước 3. Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện

– Đấu dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện.

– Lắp các thiết bị điện vào bảng điện.

Bước 4. Đi dây vào bộ đèn ống huỳnh quang.

– Đấu nối các dây của bộ đèn ống huỳnh quang theo sơ đồ lắp đặt.

– Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào bộ đèn.

Bước 5. Đấu dây mạch điện

– Đi dây từ bảng điện tới đèn.

Bước 6. Rà soát

– Lắp đặt theo sơ đồ;

– Kiên cố rồi;

– Các mối nối điện an toàn, kiên cố, thích mắt;

– Rà soát thành phầm đạt tiêu chuẩn;

– Nối mạch vào nguồn điện và cho chạy thử.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử?

Lúc lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần?

Lúc lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang cần? -

Câu hỏi:

Lúc lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang cần?

A.Vẽ sơ đồ setup

B.Thiết lập ước tính vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ

C.Lắp mạch đèn ống huỳnh quang

D.Cả 3 câu trả lời trên

Đáp án đúng D.

Lúc lắp đặt mạch đèn ống huỳnh quang cần vẽ sơ đồ lắp đặt, dự trù vật liệu thiết bị và lựa chọn dụng cụ, lắp đặt mạch đèn ống huỳnh quang, thứ tự lắp đặt mạch đèn ống huỳnh quang gồm 6 bước.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là DỄ DÀNG

- Vẽ sơ đồ nối dây

Các bước vẽ:

Bước 1. Vẽ đường dây điện

Bước 2. Xác định vị trí đặt bảng điện, đèn huỳnh quang

Bước 3. Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện

Bước 4. Vẽ đường dây điện theo sơ đồ nguyên tắc

+ Đấu dây bộ đèn

+ Nối mạch điện

+ Tham gia mạng

- Sẵn sàng ngân sách cho các dụng cụ, vật liệu và thiết bị

+ Kìm điện số 1, có cách điện;

+ Kìm tuốt dây số 1, có bọc cách điện;

+ Tua vít số 1, có cách điện;

+ Máy khoan cầm tay số lượng 1;

+ Máy hút bụi điện 1, 500V;

+ Bộ đèn điện huỳnh quang số lượng 1 220V-20W;

+ Bảng điện số 1, 200 × 150;

+ Cầu chì số lượng 1, 5A-250;

+ Công tắc số lượng 1, 5A-250;

+ Số lượng dây chì 3 mét, M (2 × 24 / 0,18mm).

- Lắp mạch đèn ống huỳnh quang

Thứ tự lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm 6 bước:

Bước 1. Ghi lại

- Ghi lại vị trí lắp đặt các thiết bị chiếu sáng.

- Ghi lại dây và vị trí lắp đặt của đèn ống huỳnh quang.

Bước 2. Khoan lỗ

- Khoan lỗ bắt vít.

- Khoan một lỗ để luồn dây điện.

Bước 3. Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện

- Đấu dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện.

- Lắp các thiết bị điện vào bảng điện.

Bước 4. Đi dây vào bộ đèn ống huỳnh quang.

- Đấu nối các dây của bộ đèn ống huỳnh quang theo sơ đồ lắp đặt.

- Lắp đặt các phần tử của bộ đèn vào bộ đèn.

Bước 5. Đấu dây mạch điện

- Đi dây từ bảng điện tới đèn.

Bước 6. Rà soát

- Lắp đặt theo sơ đồ;

- Kiên cố rồi;

- Các mối nối điện an toàn, kiên cố, thích mắt;

- Rà soát thành phầm đạt tiêu chuẩn;

- Nối mạch vào nguồn điện và cho chạy thử.

[rule_{ruleNumber}]

#Lúc #lắp #mạch #điện #đèn #ống #huỳnh #quang #cần

[rule_3_plain]

#Lúc #lắp #mạch #điện #đèn #ống #huỳnh #quang #cần

[rule_1_plain]

#Lúc #lắp #mạch #điện #đèn #ống #huỳnh #quang #cần

[rule_2_plain]

#Lúc #lắp #mạch #điện #đèn #ống #huỳnh #quang #cần

[rule_2_plain]

#Lúc #lắp #mạch #điện #đèn #ống #huỳnh #quang #cần

[rule_3_plain]

#Lúc #lắp #mạch #điện #đèn #ống #huỳnh #quang #cần

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Lúc #lắp #mạch #điện #đèn #ống #huỳnh #quang #cần