Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Khí hậu nhiệt đới gió mùa, còn được gọi là khí hậu nhiệt đới ẩm, là khí hậu tương ứng với nhóm Am theo phân loại khí hậu Köppen. Khí hậu nhiệt đới gió mùa thường thấy ở Nam Á và Tây Phi. Tuy nhiên, có một số vùng ở Đông Nam Á như Việt Nam hay Thái Lan, Caribe, Bắc và Nam Mỹ có kiểu khí hậu này. Vì thế Nêu các kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính ở khí hậu nhiệt đới gió mùa??

Câu hỏi: Nêu các kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính ở khí hậu nhiệt đới gió mùa?

A. Rừng lá rộng và rừng hỗn giao. Đất nâu xám

B. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng cận nhiệt đới ẩm

C. Rừng cận nhiệt đới ẩm. Đỏ đất, đỏ nâu

D. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng (feralit)

Câu trả lời xác thực là câu trả lời D: Khí hậu nhiệt đới gió mùa có các kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính: rừng nhiệt đới ẩm, đất đỏ vàng (feralit).

Giảng giải vì sao phương án D đúng:

Thảm thực vật là tổng số các loài thực vật không giống nhau của một vùng rộng lớn cùng chung sống. Sự phân bố của thảm thực vật trên trái đất phụ thuộc vào khí hậu.

Đất phụ thuộc vào khí hậu và sinh vật.

Sự phân bố của sinh vật và đất trong tự nhiên chủ yếu chịu tác động của điều kiện khí hậu. Đặc thù:

Môi trường địa lý Kiểu khí hậu chính Kiểu thảm thực vật chính Nhóm đất chính
Vùng lạnh Vùng ven lục địa Tundra (rêu, địa y) Tundra
Vùng hòa bình – Ôn đới lục địa

– Âm thịnh dương suy.

Ôn đới lục địa (nửa khô hạn)

– Rừng lá kim

– Rừng lá rộng, rừng hỗn giao

– Đồng cỏ

– Potzon

– Màu nâu và xám

– Màu đen

– Cận nhiệt đới gió mùa

– Cận nhiệt đới Địa Trung Hải

– Cận nhiệt đới lục địa

– Rừng cận nhiệt đới ẩm

– Rừng rụng lá cứng cận nhiệt đới

– Bán hoang mạc và hoang mạc

– Màu đỏ vàng cận nhiệt đới ẩm

– Màu nâu đỏ

– Xám

Khu vực nóng – Vùng nhiệt đới lục địa

– Xích đạo, gió mùa

– Đường xích đạo

– Xavan

– Rừng nhiệt đới ẩm

– Rừng xích đạo

– Màu nâu đỏ

– Vàng đỏ

– Vàng đỏ


Thông tin thêm

Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào?

Xem thêm:   Hệ quả tích cực nhất trong cuộc cải cách trên lĩnh vực giáo dục ở Nhật Bản là?

Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào? -

Khí hậu nhiệt đới gió mùa, còn được gọi là khí hậu nhiệt đới ẩm, là khí hậu tương ứng với nhóm Am theo phân loại khí hậu Köppen. Khí hậu nhiệt đới gió mùa thường thấy ở Nam Á và Tây Phi. Tuy nhiên, có một số vùng ở Đông Nam Á như Việt Nam hay Thái Lan, Caribe, Bắc và Nam Mỹ có kiểu khí hậu này. Vì thế Nêu các kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính ở khí hậu nhiệt đới gió mùa??

Câu hỏi: Nêu các kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính ở khí hậu nhiệt đới gió mùa?

A. Rừng lá rộng và rừng hỗn giao. Đất nâu xám

B. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng cận nhiệt đới ẩm

C. Rừng cận nhiệt đới ẩm. Đỏ đất, đỏ nâu

D. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng (feralit)

Câu trả lời xác thực là câu trả lời D: Khí hậu nhiệt đới gió mùa có các kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính: rừng nhiệt đới ẩm, đất đỏ vàng (feralit).

Giảng giải vì sao phương án D đúng:

Thảm thực vật là tổng số các loài thực vật không giống nhau của một vùng rộng lớn cùng chung sống. Sự phân bố của thảm thực vật trên trái đất phụ thuộc vào khí hậu.

Đất phụ thuộc vào khí hậu và sinh vật.

Sự phân bố của sinh vật và đất trong tự nhiên chủ yếu chịu tác động của điều kiện khí hậu. Đặc thù:

Môi trường địa lý Kiểu khí hậu chính Kiểu thảm thực vật chính Nhóm đất chính
Vùng lạnh Vùng ven lục địa Tundra (rêu, địa y) Tundra
Vùng hòa bình - Ôn đới lục địa

- Âm thịnh dương suy.

Ôn đới lục địa (nửa khô hạn)

- Rừng lá kim

- Rừng lá rộng, rừng hỗn giao

- Đồng cỏ

- Potzon

- Màu nâu và xám

- Màu đen

- Cận nhiệt đới gió mùa

- Cận nhiệt đới Địa Trung Hải

- Cận nhiệt đới lục địa

- Rừng cận nhiệt đới ẩm

- Rừng rụng lá cứng cận nhiệt đới

- Bán hoang mạc và hoang mạc

- Màu đỏ vàng cận nhiệt đới ẩm

- Màu nâu đỏ

- Xám

Khu vực nóng - Vùng nhiệt đới lục địa

- Xích đạo, gió mùa

- Đường xích đạo

- Xavan

- Rừng nhiệt đới ẩm

- Rừng xích đạo

- Màu nâu đỏ

- Vàng đỏ

- Vàng đỏ

[rule_{ruleNumber}]

#Khí #hậu #nhiệt #đới #gió #mùa #có #kiểu #thảm #thực #vật #và #nhóm #đất #chính #nào

[rule_3_plain]

#Khí #hậu #nhiệt #đới #gió #mùa #có #kiểu #thảm #thực #vật #và #nhóm #đất #chính #nào

[rule_1_plain]

#Khí #hậu #nhiệt #đới #gió #mùa #có #kiểu #thảm #thực #vật #và #nhóm #đất #chính #nào

[rule_2_plain]

#Khí #hậu #nhiệt #đới #gió #mùa #có #kiểu #thảm #thực #vật #và #nhóm #đất #chính #nào

[rule_2_plain]

#Khí #hậu #nhiệt #đới #gió #mùa #có #kiểu #thảm #thực #vật #và #nhóm #đất #chính #nào

[rule_3_plain]

#Khí #hậu #nhiệt #đới #gió #mùa #có #kiểu #thảm #thực #vật #và #nhóm #đất #chính #nào

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Khí #hậu #nhiệt #đới #gió #mùa #có #kiểu #thảm #thực #vật #và #nhóm #đất #chính #nào