Khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có đặc điểm nào sau đây?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có đặc điểm nào sau đây? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có đặc điểm nào sau đây? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ Bao gồm toàn thể lãnh thổ phía Nam nước ta, từ Đà Nẵng tới Cà Mau. Chiếm 1/2 lãnh thổ nước ta. Vì thế Khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có đặc điểm nào sau đây?? Chúng tôi sẽ trả lời trong nội dung bài viết này.

Câu hỏi: Khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có đặc điểm nào sau đây?

A. Phân thành hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt

B. Có bốn mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông không giống nhau

C. Phân thành mùa nóng và mùa lạnh

D. Mùa đông ít mưa, mùa hạ mưa nhiều.

Câu trả lời chuẩn xác là câu trả lời TL: Khí hậu Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có hai mùa mưa và khô rõ rệt.

Giảng giải vì sao câu trả lời A đúng:

Đặc điểm khí hậu của Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Có khí hậu nhiệt đới gió mùa tiêu biểu, nóng quanh năm, có mùa khô sâu trình bày qua các yếu tố khí hậu chính như:

– Nhiệt độ: nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ bắc vào nam. Trên 25oC ở vùng đồng bằng và trên 21oC ở vùng núi, biên độ nhiệt năm giảm dần.

– Mưa: cơ chế mưa ko đồng đều.

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có mùa khô kéo dài, mùa mưa tới muộn và tập trung trong thời kì ngắn.

+ Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có mùa mưa kéo dài 6 tháng (từ tháng 5 tới tháng 10). Vào mùa khô thường thiếu nước trầm trọng.

Nam Trường Sơn hùng vĩ và đồng bằng Nam Bộ rộng lớn:

– Được tạo nên trên nền đất phẳng phiu rất thượng cổ được tân kiến ​​tạo nâng lên mạnh mẽ trở thành Trường Sơn Nam hùng vĩ.

Đồng bằng Nam Bộ rộng lớn được tạo nên bởi hệ thống sông Đồng Nai – Vàm Cỏ và hệ thống sông Cửu Long.

Nam Trung Bộ và Nam Bộ nhiệt độ ít biến động và ko có mùa đông lạnh giá như hai miền Bắc Bộ:

– Do tác động của gió mùa Đông Bắc, cường độ bị suy giảm và biến tính lúc vào vùng này.

– Do vị trí của miền nằm trong cận xích đạo góc chiếu lớn quanh năm nhiệt độ cao nên cơ chế nhiệt độ ít biến động.


Thông tin thêm

Khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có đặc điểm nào sau đây?

Xem thêm:   Một trong những cơ sở tạo nên nghệ thuật quân sự Việt Nam từ lúc có Đảng lãnh đạo?

Khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có đặc điểm nào sau đây? -

Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ Bao gồm toàn thể lãnh thổ phía Nam nước ta, từ Đà Nẵng tới Cà Mau. Chiếm 1/2 lãnh thổ nước ta. Vì thế Khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có đặc điểm nào sau đây?? Chúng tôi sẽ trả lời trong nội dung bài viết này.

Câu hỏi: Khí hậu miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có đặc điểm nào sau đây?

A. Phân thành hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt

B. Có bốn mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông không giống nhau

C. Phân thành mùa nóng và mùa lạnh

D. Mùa đông ít mưa, mùa hạ mưa nhiều.

Câu trả lời chuẩn xác là câu trả lời TL: Khí hậu Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có hai mùa mưa và khô rõ rệt.

Giảng giải vì sao câu trả lời A đúng:

Đặc điểm khí hậu của Nam Trung Bộ và Nam Bộ: Có khí hậu nhiệt đới gió mùa tiêu biểu, nóng quanh năm, có mùa khô sâu trình bày qua các yếu tố khí hậu chính như:

- Nhiệt độ: nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ bắc vào nam. Trên 25oC ở vùng đồng bằng và trên 21oC ở vùng núi, biên độ nhiệt năm giảm dần.

- Mưa: cơ chế mưa ko đồng đều.

+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có mùa khô kéo dài, mùa mưa tới muộn và tập trung trong thời kì ngắn.

+ Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có mùa mưa kéo dài 6 tháng (từ tháng 5 tới tháng 10). Vào mùa khô thường thiếu nước trầm trọng.

Nam Trường Sơn hùng vĩ và đồng bằng Nam Bộ rộng lớn:

- Được tạo nên trên nền đất phẳng phiu rất thượng cổ được tân kiến ​​tạo nâng lên mạnh mẽ trở thành Trường Sơn Nam hùng vĩ.

Đồng bằng Nam Bộ rộng lớn được tạo nên bởi hệ thống sông Đồng Nai - Vàm Cỏ và hệ thống sông Cửu Long.

Nam Trung Bộ và Nam Bộ nhiệt độ ít biến động và ko có mùa đông lạnh giá như hai miền Bắc Bộ:

- Do tác động của gió mùa Đông Bắc, cường độ bị suy giảm và biến tính lúc vào vùng này.

- Do vị trí của miền nằm trong cận xích đạo góc chiếu lớn quanh năm nhiệt độ cao nên cơ chế nhiệt độ ít biến động.

[rule_{ruleNumber}]

#Khí #hậu #miền #Nam #Trung #Bộ #và #Nam #Bộ #có #đặc #điểm #nào #sau #đây

[rule_3_plain]

#Khí #hậu #miền #Nam #Trung #Bộ #và #Nam #Bộ #có #đặc #điểm #nào #sau #đây

[rule_1_plain]

#Khí #hậu #miền #Nam #Trung #Bộ #và #Nam #Bộ #có #đặc #điểm #nào #sau #đây

[rule_2_plain]

#Khí #hậu #miền #Nam #Trung #Bộ #và #Nam #Bộ #có #đặc #điểm #nào #sau #đây

[rule_2_plain]

#Khí #hậu #miền #Nam #Trung #Bộ #và #Nam #Bộ #có #đặc #điểm #nào #sau #đây

[rule_3_plain]

#Khí #hậu #miền #Nam #Trung #Bộ #và #Nam #Bộ #có #đặc #điểm #nào #sau #đây

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Khí #hậu #miền #Nam #Trung #Bộ #và #Nam #Bộ #có #đặc #điểm #nào #sau #đây