Kế hoạch bài dạy modul 2 hoạt động trải nghiệm,

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Kế hoạch bài dạy modul 2 hoạt động trải nghiệm, phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Kế hoạch bài dạy modul 2 hoạt động trải nghiệm, phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tài liệu khác tại đây => Tài Liệu

Công việc hoạt động Mô tả Thúc giục 1. Hoạt động 1: khởi động

1.Mục tiêu hoạt động

– Xác định ý thức của học trò

– Tạo ko khí sẵn sàng tham gia các hoạt động

2. Hình thức hoạt động:

– Lời yêu cầu:

+ Thời lượng: 10 phút

+ Nội dung: GV chiếu chùm ảnh về Miến Điện. Ss quan sát và xác định chủ đề

+ Dạng thức: Trò chơi “Người nào nhanh hơn”

– Dự kiến ​​thành phầm học tập của học trò và giám định

+ Ss có thể dự đoán chủ đề trọng tâm qua chùm ảnh

+ Học trò giám định, thầy cô giáo giám định

Mức độ quan tâm và sẵn sàng tham gia hoạt động Hoạt động 2: Các hoạt động chính và hỗ trợ Hoạt động khám phá:

“Yêu miền Trung”

1. Mục tiêu hoạt động:

– Tìm hiểu về tình hình thiên tai, bão lũ ở miền trung.

Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm, trình bày khả năng hợp tác với đồng chí.

Lập kế hoạch và thực hiện dự án.

Biết được tình hình bão lũ ở miền trung.

2. Hình thức hoạt động:

Các nhóm dự án (thực ngày nay nhà)

Các nhóm trình diễn thành phầm (Đề xuất thiết kế trên giấy A.) hoặc giảng PP về tình hình lũ lụt ở Miến Điện)

– Lời yêu cầu:

+ Thời lượng: 30 phút

+ Nội dung: Trình bày những thông tin cơ bản về thiên tai, và hậu quả của thiên tai ở miền Trung trong thời kì vừa qua

+ Định dạng: Hoạt động dựa trên dự án và trình diễn thành phầm

Giám định: Học trò giám định, thầy cô giáo giám định

kết quả thành phầm dự án học tập của học trò Các hoạt động chiêm nghiệm và kết nối trải nghiệm: “Tìm hiểu về thiên tai ở miền Trung Việt Nam” 1. Mục tiêu hoạt động:

– Biết được một số nguyên nhân cơ bản dẫn tới thiên tai bão lụt xảy ra ở miền Trung trong thời kì vừa qua.

Chủ động tiếp cận, giám định, phân tích và tổng hợp thông tin.

– Khám phá khả năng của bản thân trong quá trình tham gia các hoạt động tìm kiếm, tổng hợp, thuyết trình, phản biện thông tin)

2. Hình thức hoạt động:

Thầy cô giáo đưa ra một tình huống có vấn đề

Ss thảo luận theo nhóm và báo cáo kết quả.

– Lời yêu cầu:

+ Thời lượng: 15 phút

+ Nội dung: Xác định những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn tới tình hình bão lũ ở miền Trung

Xem thêm:   Chứng chỉ xuất xưởng là gì? Quy định về chứng thực xuất xưởng C/O, C/Q?

+ Hình thức: Thảo luận nhóm

Giám định: Giám định học trò, giám định thầy cô giáo

bằng nhận xét bổ sung

Tự giám định tư nhân và giám định tập thể Các hoạt động tập huấn kỹ năng / thực hành: “Ứng phó với thiên tai”

1. Mục tiêu hoạt động:

– Ss thực hành kỹ năng ứng phó với thiên tai.

– Khám phá năng lực bản thân trong quá trình tham gia hoạt động, chú trọng kỹ năng phản xạ, suy đoán, khắc phục tình huống. Biết cách điều chỉnh bản thân thích hợp với hoàn cảnh và tình huống xảy ra.

2. Hình thức hoạt động.

– Các nhóm tham gia các tình huống, dàn dựng tình huống, dàn dựng, tái tạo và xử lý tình huống.

– lời yêu cầu:

+ Thời lượng: 30 phút

+ Nội dung: tái tạo lại tình huống đã xảy ra gây hứng thú, chú ý cho người xem, đưa ra cách xử lý cụ thể thích hợp với tình huống.

-Hình thức: sân khấu hóa

– Giám định: giơ thẻ màu lên có cách xử lý thích hợp.

– GV giám định, nhận xét.

Xếp hạng theo thẻ màu Hoạt động / mở rộng “Hành động cho Trung tâm” 1. Mục tiêu hoạt động.

Học trò tự tạo nên ý thức, trách nhiệm với tập thể.

Có kế hoạch hành động cụ thể để phát huy ý thức tương thân, tương ái.

– Tăng trưởng năng lực tư duy thông minh của học trò trong công việc tuyên truyền, vận động.

2. Hình thức hoạt động.

– HS trình diễn kế hoạch hoạt động kêu gọi, quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai.

– Lời yêu cầu.

Thời kì: 05 phút.

+ Nội dung: Học trò lên kế hoạch hoạt động cụ thể cho miền Trung.

– HS tự giám định

– Thầy cô giáo tổng hợp kết quả và giám định chung.

Kết quả hỗ trợ sinh viên Hoạt động 3: Kết thúc 1. Mục tiêu hoạt động:

– Giám định mức độ đạt được của học trò so với mục tiêu của chủ đề đã đề ra.

– Học viên trông thấy điểm yếu và điểm mạnh của mình để lên kế hoạch cho lần rèn luyện tiếp theo.

– Nhận thấy những thay đổi của bản thân, những trị giá mới được tạo nên thông qua hoạt động trên.

2. Hình thức hoạt động:

– Hoạt động tự giám định tư nhân và tự giám định trong nhóm.

– Giám định của thầy cô giáo, phụ huynh và tập thể.

– Lời yêu cầu:

+ Thời lượng: 10 phút

+ Nội dung: Giám định ý thức, trách nhiệm tham gia các hoạt động.

– Hình thức giám định: Quan sát, nhận xét.

– Tự giám định tư nhân và tự giám định trong nhóm.

– Giám định của thầy cô giáo


Thông tin thêm

Kế hoạch bài dạy modul 2 hoạt động trải nghiệm,

Xem thêm:   Soạn bài Bản tin trang 160 SGK Ngữ văn 11, tập 1

Kế hoạch bài dạy modul 2 hoạt động trải nghiệm, -

Công việc hoạt động Mô tả Thúc giục 1. Hoạt động 1: khởi động

1.Mục tiêu hoạt động

- Xác định ý thức của học trò

- Tạo ko khí sẵn sàng tham gia các hoạt động

2. Hình thức hoạt động:

- Lời yêu cầu:

+ Thời lượng: 10 phút

+ Nội dung: GV chiếu chùm ảnh về Miến Điện. Ss quan sát và xác định chủ đề

+ Dạng thức: Trò chơi “Người nào nhanh hơn”

- Dự kiến ​​thành phầm học tập của học trò và giám định

+ Ss có thể dự đoán chủ đề trọng tâm qua chùm ảnh

+ Học trò giám định, thầy cô giáo giám định

Mức độ quan tâm và sẵn sàng tham gia hoạt động Hoạt động 2: Các hoạt động chính và hỗ trợ Hoạt động khám phá:

“Yêu miền Trung”

1. Mục tiêu hoạt động:

- Tìm hiểu về tình hình thiên tai, bão lũ ở miền trung.

- Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm, trình bày khả năng hợp tác với đồng chí.

- Lập kế hoạch và thực hiện dự án.

- Biết được tình hình bão lũ ở miền trung.

2. Hình thức hoạt động:

- Các nhóm dự án (thực ngày nay nhà)

- Các nhóm trình diễn thành phầm (Đề xuất thiết kế trên giấy A.) hoặc giảng PP về tình hình lũ lụt ở Miến Điện)

- Lời yêu cầu:

+ Thời lượng: 30 phút

+ Nội dung: Trình bày những thông tin cơ bản về thiên tai, và hậu quả của thiên tai ở miền Trung trong thời kì vừa qua

+ Định dạng: Hoạt động dựa trên dự án và trình diễn thành phầm

- Giám định: Học trò giám định, thầy cô giáo giám định

kết quả thành phầm dự án học tập của học trò Các hoạt động chiêm nghiệm và kết nối trải nghiệm: “Tìm hiểu về thiên tai ở miền Trung Việt Nam” 1. Mục tiêu hoạt động:

- Biết được một số nguyên nhân cơ bản dẫn tới thiên tai bão lụt xảy ra ở miền Trung trong thời kì vừa qua.

Chủ động tiếp cận, giám định, phân tích và tổng hợp thông tin.

- Khám phá khả năng của bản thân trong quá trình tham gia các hoạt động tìm kiếm, tổng hợp, thuyết trình, phản biện thông tin)

2. Hình thức hoạt động:

- Thầy cô giáo đưa ra một tình huống có vấn đề

- Ss thảo luận theo nhóm và báo cáo kết quả.

- Lời yêu cầu:

+ Thời lượng: 15 phút

+ Nội dung: Xác định những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn tới tình hình bão lũ ở miền Trung

+ Hình thức: Thảo luận nhóm

- Giám định: Giám định học trò, giám định thầy cô giáo

bằng nhận xét bổ sung

Tự giám định tư nhân và giám định tập thể Các hoạt động tập huấn kỹ năng / thực hành: "Ứng phó với thiên tai"

1. Mục tiêu hoạt động:

- Ss thực hành kỹ năng ứng phó với thiên tai.

- Khám phá năng lực bản thân trong quá trình tham gia hoạt động, chú trọng kỹ năng phản xạ, suy đoán, khắc phục tình huống. Biết cách điều chỉnh bản thân thích hợp với hoàn cảnh và tình huống xảy ra.

2. Hình thức hoạt động.

- Các nhóm tham gia các tình huống, dàn dựng tình huống, dàn dựng, tái tạo và xử lý tình huống.

- lời yêu cầu:

+ Thời lượng: 30 phút

+ Nội dung: tái tạo lại tình huống đã xảy ra gây hứng thú, chú ý cho người xem, đưa ra cách xử lý cụ thể thích hợp với tình huống.

-Hình thức: sân khấu hóa

- Giám định: giơ thẻ màu lên có cách xử lý thích hợp.

- GV giám định, nhận xét.

Xếp hạng theo thẻ màu Hoạt động / mở rộng "Hành động cho Trung tâm" 1. Mục tiêu hoạt động.

Học trò tự tạo nên ý thức, trách nhiệm với tập thể.

Có kế hoạch hành động cụ thể để phát huy ý thức tương thân, tương ái.

- Tăng trưởng năng lực tư duy thông minh của học trò trong công việc tuyên truyền, vận động.

2. Hình thức hoạt động.

- HS trình diễn kế hoạch hoạt động kêu gọi, quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiên tai.

- Lời yêu cầu.

Thời kì: 05 phút.

+ Nội dung: Học trò lên kế hoạch hoạt động cụ thể cho miền Trung.

- HS tự giám định

- Thầy cô giáo tổng hợp kết quả và giám định chung.

Kết quả hỗ trợ sinh viên Hoạt động 3: Kết thúc 1. Mục tiêu hoạt động:

- Giám định mức độ đạt được của học trò so với mục tiêu của chủ đề đã đề ra.

- Học viên trông thấy điểm yếu và điểm mạnh của mình để lên kế hoạch cho lần rèn luyện tiếp theo.

- Nhận thấy những thay đổi của bản thân, những trị giá mới được tạo nên thông qua hoạt động trên.

2. Hình thức hoạt động:

- Hoạt động tự giám định tư nhân và tự giám định trong nhóm.

- Giám định của thầy cô giáo, phụ huynh và tập thể.

- Lời yêu cầu:

+ Thời lượng: 10 phút

+ Nội dung: Giám định ý thức, trách nhiệm tham gia các hoạt động.

- Hình thức giám định: Quan sát, nhận xét.

- Tự giám định tư nhân và tự giám định trong nhóm.

- Giám định của thầy cô giáo

[rule_{ruleNumber}]

#Kế #hoạch #bài #dạy #modul #hoạt #động #trải #nghiệm

[rule_3_plain]

#Kế #hoạch #bài #dạy #modul #hoạt #động #trải #nghiệm

[rule_1_plain]

#Kế #hoạch #bài #dạy #modul #hoạt #động #trải #nghiệm

[rule_2_plain]

#Kế #hoạch #bài #dạy #modul #hoạt #động #trải #nghiệm

[rule_2_plain]

#Kế #hoạch #bài #dạy #modul #hoạt #động #trải #nghiệm

[rule_3_plain]

#Kế #hoạch #bài #dạy #modul #hoạt #động #trải #nghiệm

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Kế #hoạch #bài #dạy #modul #hoạt #động #trải #nghiệm