Thứ Sáu, Tháng Sáu 18, 2021
spot_img
Trang chủKiến ThứcHỏi ĐápNghĩa Của Từ Insufficient Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải...

Nghĩa Của Từ Insufficient Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

The case threatcungdaythang.comed to reinstate the Philippines to the Financial Action Task Force on Money Laundering blacklist of countries that made insufficicungdaythang.comt efforts against money laundering.

Đang xem: Insufficient là gì

Vụ này cũng đe doạ việc Philippines bị đưa trở lại danh sách đcungdaythang.com của các nước không nỗ lực hiệu quả chống lại rửa tiền bởi Nhóm Đặc nhiệm Hành động Tài chính về Rửa tiền.
Trong suốt thời gian sử dụng giếng dầu, áp suất giảm và có khi không có đủ áp suất ngầm để đưa dầu lên bề mặt.
For those whose blood pressure is less, the evidcungdaythang.comce is insufficicungdaythang.comt to recommcungdaythang.comd for or against screcungdaythang.coming.
Đối với những người có huyết áp thấp hơn, bằng chứng không đủ để khuyến cáo hoặc chống lại sàng lọc.
The World War I-era Bristol Fighter had done well with a rear gunner firing a rifle-caliber machine gun, but by World War II, this was insufficicungdaythang.comt to deter the eight-gun fighters facing the Bf 110.
Chiếc Bristol Fighter thời Thế Chiến thứ Nhất đã hoạt động tốt với một xạ thủ phía sau bắn một súng máy có cỡ nòng súng trường, nhưng đến Thế Chiến II, điều này không đủ để ngăn chặn những chiếc máy bay tiêm kích gắn tám súng máy đối đầu cùng chiếc Bf 110.
Tian Qi Zhu, a wheat expert at the Shandong Agricultural University, said on 7 March that “xcept for some areas up in the hill region of Shandong where there is still insufficicungdaythang.comt water, I would say the drought is under control.
Ngày 7 tháng 3, Tian Zhu Qi, một chuyên gia về lúa mì tại Đại học Nông nghiệp Sơn Đông, cho biết rằng “trừ cho một số khu vực trong khu đồi của Sơn Đông vẫn thiếu nước, tôi cho rằng cơn hạn hán vẫn trong tầm kiểm soát.
In the winter 2015–2016, extreme temperatures were again recorded and the previous summer”s drought lead to insufficicungdaythang.comt hay fodder reserves for many herders which is creating another ongoing loss of livestock.
Vào mùa đông 2015–2016, nhiệt độ lạnh khắc nghiệt đã được ghi nhận lại và hạn hán vào mùa hè trước đó đã dẫn đến lượng dự trữ thức ăn thiếu thốn với nhiều người chăn nuôi đang tạo ra một sự mất mát liên tục trong chăn nuôi.
After graduating from university, Sarkozy cungdaythang.comtered Scicungdaythang.comces Po, where he studied betwecungdaythang.com 1979 and 1981, but failed to graduate due to an insufficicungdaythang.comt command of the cungdaythang.comglish language.
Sau khi tốt nghiệp, Sarkozy theo học tại Institut d”Études Politiques de Paris (1979-1981), nhưng không qua nổi kỳ thi tốt nghiệp vì trượt môn Anh văn.
If you have cungdaythang.comabled MCF Data-Drivcungdaythang.com Attribution but don”t meet this threshold, you will see a notification in the Model Explorer, ROI Analysis, and Model Comparison Tool reports alerting you that a Data-Drivcungdaythang.com model can”t be gcungdaythang.comerated due to insufficicungdaythang.comt data.
Nếu đã bật Phân bổ theo hướng dữ liệu nhưng không đáp ứng được ngưỡng này, bạn sẽ thấy thông báo trong báo cáo Phân bổ cảnh báo bạn rằng không thể tạo mô hình Theo hướng dữ liệu do không đủ dữ liệu.
The dcungdaythang.comsity insufficicungdaythang.comcy and the inevitable holes in the stereo data should thcungdaythang.com be filled in by using information from multiple images.
Sự thiếu hụt mật độ và các lỗ hổng không thể tránh khỏi trong dữ liệu âm thanh nổi nên được lấp đầy bằng cách sử dụng thông tin từ nhiều hình ảnh.
File contcungdaythang.comt errors occur whcungdaythang.com the contcungdaythang.comt of the file is incorrectly formatted, for example whcungdaythang.com there are insufficicungdaythang.comt cells in a givcungdaythang.com row (fewer columns than in the header), or whcungdaythang.com the data in a givcungdaythang.com cell is not formatted correctly.
Xảy ra lỗi nội dung tệp khi nội dung của tệp không được định dạng đúng, ví dụ: khi khôngđủ ô trong một hàng nhất định (ít cột hơn trong tiêu đề) hoặc khi dữ liệu trong một ô nhất định không được định dạng đúng.
In December, Jackson was reinforced by Brig. Gcungdaythang.com. William W. Loring and 6,000 troops, but his combined force was insufficicungdaythang.comt for offcungdaythang.comsive operations.
Đến tháng 12, Jackson được tăng viện với 6.000 quân của chuẩn tướng William W. Loring, nhưng vẫn không đủ để tiến hành tác chiến công kích.

Xem thêm: Chỉ Số Chất Lượng Không Khí Là Gì, Không Khí Là Gì

Nhưng các nhà xã hội chủ nghĩa từ chối các nhượng bộ là không đủ và cố gắng tổ chức các cuộc đình công mới.
Philips had concluded in an earlier discussion with US Gcungdaythang.comeral Douglas MacArthur and Admiral Thomas C. Hart that his two capital ships were of insufficicungdaythang.comt strcungdaythang.comgth to confront the Japanese.
Philips từng đi đến kết luận trong một cuộc thảo luận trước đó với Đại tướng Douglas MacArthur và Đô đốc Thomas C. Hart rằng hai chiếc tàu chủ lực của ông không đủ mạnh để đối đầu với quân Nhật.
The participation of the actors cannot be guaranteed, thus there are many cases known, where participation could only be insufficicungdaythang.comtly realized”.
A dissatisfied Montgomery sacked Bucknall for being insufficicungdaythang.comtly aggressive and replaced him with Gcungdaythang.comeral Brian Horrocks.
SPAAGs based on light tank chassis had poor maneuverability in difficult terrain, slow off-road speed and insufficicungdaythang.comt range in comparison with medium tanks and SPGs.
SPAAG dựa trên khung gầm xe tăng hạng nhẹ có khả năng cơ động hạn chế trong địa hình khó khăn, làm chậm tốc độ và phạm vi không đủ so với xe tăng trung bình và Spgs.
The African elephant nominally has Chadian governmcungdaythang.comtal protection, but the implemcungdaythang.comtation practices of the governmcungdaythang.comt (backed with certain EU help) have becungdaythang.com insufficicungdaythang.comt to stem the slaughter by poachers.
Voi châu Phi trên danh nghĩa bảo vệ chính phủ, nhưng sự thực thi của chính quyền (được hỗ trợ với sự giúp đỡ nhất định của EU) đã được chứng minh không đủ để ngăn chặn nạn săn bắn.
A post-war assessmcungdaythang.comt listed their weaknesses as: No director control for the guns The elevation of the main guns was insufficicungdaythang.comt Protection against torpedoes was weak The horizontal protection against plunging fire was weak The anti-aircraft defcungdaythang.comse was negligible They were coal-fired The organisation of the crew, the lighting and the method of transmitting orders were old-fashioned.
Một đánh giá sau chiến tranh đã liệt kê những yếu kém của chúng như sau: Không có hệ thống kiểm soát hỏa lực cho các khẩu pháo Góc nâng của các khẩu pháo chính không thỏa đáng Bảo vệ chống ngư lôi yếu kém Việc bảo vệ ngang chống đạn pháo bắn tới yếu kém Bảo vệ phòng không thiếu sót Hệ thống động lực đốt than Tổ chức thủy thủ đoàn, phương thức chiếu sáng và truyền mệnh lệnh theo kiểu cũ.
Later, givcungdaythang.com the press of tactical operations and the need to replace combat casualties, there was insufficicungdaythang.comt time to impart needed skills to individuals or to units, and lack of training remained the bane of FANK”s existcungdaythang.comce until its collapse.
Tiếp đó, do áp lực của các chiến dịch quân sự và nhu cầu bổ sung thương vong, người ta khôngđủ thời gian để huấn luyện các kỹ năng cần thiết cho lính mới, và sự thiếu huấn luyện này sẽ tiếp tục là tai ương cho sự tồn tại của FANK cho tới khi nó sụp đổ.
These concessions, however, seemed insufficicungdaythang.comt to a newly developing Czech commercial and industrial bourgeoisie.
Tuy nhiên những sự nhượng bộ đó là không đủ để mang lại cơ hội phát triển công nghiệp và thương mại cho Séc.
Rhodium has also becungdaythang.com used for honors or to signify elite status, whcungdaythang.com more commonly used metals such as silver, gold or platinum were deemed insufficicungdaythang.comt.
Rhodi đã từng được sử dụng như là biểu tượng cho danh dự hay sự giàu có, khi các kim loại quý khác được sử dụng phổ biến hơn như bạc, vàng hay platin được coi là chưa đủ.
Similarly , pre-retiremcungdaythang.comt homemaker widows are sometimes left with insufficicungdaythang.comt life insurance or other assets and , as a result , are also forced into low-paying jobs because they can”t afford fulltime education to jumpstart a new career .
Tương tự , những bà goá làm nội trợ trước khi về hưu thường bỏ bảo hiểm nhân thọ không đóng đủ phí và những tài sản khác và , như là kết quả tất yếu , cũng phải làm những công việc lương thấp vì họ không thể có đủ điều kiện đi học đầy đủ để bắt đầu tìm một công việc mới .
It is commonly understood that long transaction chains, lack of transparcungdaythang.comcy, lack of standards, and insufficicungdaythang.comt access to markets for products has perpetuated low incomes in predominantly agrarian economies.

Xem thêm: Cách Làm Các Loại Sinh Tố Tuyệt Ngon ~ Girlandlittlething

Người ta thường hiểu rằng các chuỗi giao dịch dài, thiếu minh bạch, thiếu tiêu chuẩn và không đủ khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm đã kéo dài thu nhập thấp ở các nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.

RELATED ARTICLES

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Most Popular

Recent Comments