Định Nghĩa Của Hometown Nghĩa Là Gì ? Các Vocabulary Nói Về Hometown

0
196

He started his career in the reserve team at his hometown club Strasbourg before moving to Belgium with Excelsior Virton in 2009.

Đang xem: Hometown nghĩa là gì

Anh bắt đầu sự nghiệp ở đội dự bị của câu lạc bộ quê nhà Strasbourg trước khi đến Bỉ với Excelsior Virton năm 2009.
(Matthew 10:41) The Son of God also honored this widow when he held her up as an example before the faithless people of his hometown, Nazareth. —Luke 4:24-26.
(Ma-thi-ơ 10:41) Con của Đức Chúa Trời cũng khen ngợi bà góa này khi nói đến gương của bà trước đám dân thiếu đức tin ở Na-xa-rét, quê hương ngài.—Lu-ca 4:24-26.
Packer đã làm lễ cung hiến ngôi Đền Thờ Brigham City tuyệt mỹ ở thành phố quê hương ông, nơi ông sinh ra và lớn lên.
Anh khởi đầu sự nghiệp bóng đá của mình với câu lạc bộ ở quê nhà là SCB Viktoria Köln trước khi chuyển sang 1.
(Matthew 4:3-10) Soon after that, Jesus preached to the inhabitants of his hometown of Nazareth, using the Scriptures. —Luke 4:16-21.
(Ma-thi-ơ 4:3-10) Chẳng bao lâu sau đó, Chúa Giê-su dùng Kinh Thánh rao giảng cho cư dân thành Na-xa-rét, quê hương ngài.—Lu-ca 4:16-21.
Our father was still in the military, but he and Mother had agreed that if they were ever separated during the war, they would try to reunite at the hometown of my grandparents.
Cha của chúng tôi vẫn còn ở trong quân ngũ, nhưng ông và Mẹ tôi đã thỏa thuận rằng nếu họ có bị chia ly trong thời chiến, thì họ cũng sẽ cố gắng đoàn tụ ở quê của ông bà nội tôi.
4 Months earlier, in his hometown of Nazareth, Joseph found that his life changed forever after his engagement to the daughter of Heli.
4 Hơn một năm trước tại quê nhà Na-xa-rét, cuộc đời Giô-sép hoàn toàn thay đổi sau khi đính hôn với con gái của Hê-li.
Méndez started his career at hometown club Masatepe and played for Diriangén before moving on to Managua in 2011.
Méndez khởi đầu sự nghiệp tại câu lạc bộ quê nhà Masatepe và thi đấu cho Diriangén trước khi chuyển đến Managua năm 2011.
In March 2015, security agents in Hanoi detained her and took her back to her hometown in Ha Nam province.
As a young girl growing up in her hometown of Afton, Wyoming, Susan knew and admired a family in her ward that is a marvelous example of the chain of the generations.

Xem thêm: Cách Thờ Cúng Và Bài Cúng Phật Bà Quan Âm Tại Nhà, Sắp Xếp Và Thờ Cúng Phật Bà Quan Âm Tại Nhà

Là một cô gái trẻ lớn lên tại quê nhà Afton, Wyoming, Susan đã biết và ngưỡng mộ một gia đình trong tiểu giáo khu của cô, là một ví dụ kỳ diệu về chuỗi mắt xích các thế hệ.
Takita”s hometown of Takaoka, Toyama, maintains a Film Resources Museum; staff have reported that at times over a hundred Takita fans visit per day.
Quê nhà của Takita ở Takaoka, Toyama, đã duy trì một Bảo tàng Chứng tích Phim; nhân viên cho biết đã có những thời điểm đạt lượng tham quan hơn một trăm người hâm mộ Takita một ngày.
They wanted to return with their young children to their hometown in Utah but couldn’t leave Idaho until they cleared $350 in debt.
Họ muốn cùng với các con nhỏ của họ trở lại quê hương ở Utah nhưng không thể rời Idaho cho đến khi họ trả hết số tiền nợ 350 đô la.
After the German reunification in 1990, they returned to their hometown of Pößneck and to their old home there.
Sau khi thống nhất nước Đức vào năm 1990, họ trở về quê nhà của Pößneck và đến ngôi nhà cũ của họ ở đó.
My hometown of Fez, Morocco, boasts one of the largest walled medieval cities in the world, called the medina, nestled in a river valley.
Quê hương tôi ở Fez, Morocco một trong những thành phố Trung cổ lớn nhất thế giới nằm trong thung lũng sông.
I come to this work as an architect and an urban planner, and I”ve spent my career working in other contested cities, like Chicago, my hometown; Harlem, which is my current home; Washington, D.C.; and Newark, New Jersey.
Tôi đến với công việc này với tư cách là một kiến trúc sư và một nhà hoạch định đô thị, và tôi đã từng làm việc ở những thành phố gây tranh cãi khác, như là Chicago, quê hương tôi; Harlem, nơi tôi đang sống; Washington, D.C.; và Newark, New Jersey.
When speaking about the song, Perry said she first had the idea for the song while she was in her hometown of Santa Barbara, California: “I was at breakfast when I saw this hummingbird, and hummingbird was having breakfast as well….. and I don”t know if you know but hummingbirds are supposedly good luck and I was just thinking about hummingbirds.
Về bài hát, Perry nói lần đầu tiên xuất hiện ý tưởng cho bài hát khi cô đang ở quê nhà Santa Barbra, California: “Tôi đang dùng bữa sáng thì bỗng tôi nhìn thấy một chú chim ruồi và chú chim ruồi cũng đã có một bữa sáng như thể…tôi cũng không biết sao nữa, bạn biết đấy chim ruồi được cho là biểu tượng của sự may mắn và lúc đó tôi chỉ nghĩ về chim ruồi.
As the show”s creator, Waithe”s goal was to bring her experience growing up on the South Side and experiencing its diversity to craft a story that paints a more nuanced portrait of her hometown than is typically shown.

Xem thêm: Wpa2 Enterprise Là Gì – Wifi — Sự Khác Biệt Giữa Wpa2

Là người sáng tạo của chương trình, mục tiêu của Waithe là mang lại trải nghiệm của mình ở phía Nam và trải nghiệm sự đa dạng của nó để tạo ra một câu chuyện vẽ một bức chân dung sắc thái hơn về quê hương của cô.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây