Hội nghị ianta (1945) có sự tham gia của các nước nào?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hội nghị ianta (1945) có sự tham gia của các nước nào? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hội nghị ianta (1945) có sự tham gia của các nước nào? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Vào đầu năm 1945, Chiến tranh toàn cầu thứ hai kết thúc. Nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước mắt các cường quốc đồng minh như nhanh chóng đánh bại các nước phát xít; Tổ chức lại toàn cầu sau chiến tranh; Phân chia kết quả thắng lợi cho các nước thắng trận.

Vì thế những nước nào tham gia hội nghị Ianta (1945)? Đây là câu hỏi được rất nhiều độc giả quan tâm.

Câu hỏi:

Hội nghị Ianta (1945) có sự tham gia của những nước nào?

A. Anh – Pháp – Mỹ.

B. Anh – Mĩ – Liên Xô.

C. Anh – Pháp – Đức.

D. Mỹ – Liên Xô – Trung Quốc.

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án B: Hội nghị Ianta (1945) với sự tham gia của Anh – Mĩ – Liên Xô.

Giảng giải rằng việc chọn câu trả lời B là câu trả lời đúng vì:

Vào đầu năm 1945, Chiến tranh toàn cầu thứ hai kết thúc. Nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước mắt các cường quốc đồng minh như nhanh chóng đánh bại các nước phát xít; Tổ chức lại toàn cầu sau chiến tranh; Phân chia kết quả thắng lợi cho các nước thắng trận.

Trong bối cảnh đó, một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 4-11 / 2/1945 với sự tham gia của nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Hoa Kỳ và Anh. Hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng: Thống nhất mục tiêu chung là xoá sổ tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong vòng 2 tới 3 tháng sau lúc đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á; Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu; Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi tác động ở châu Âu và châu Á.

Các quyết định chính của hội nghị là thỏa thuận đóng quân tại các nước để giải giáp quân phát xít, đồng thời phân chia phạm vi tác động ở châu Âu và châu Á giữa hai cường quốc là Liên Xô và Hoa Kỳ.

+ Ở châu Âu, quân đội Liên Xô chiếm Đông Đức, Đông Béc-lin và các nước Đông Âu; Quân đội Mỹ, Anh và Pháp chiếm đóng Tây Đức, Tây Berlin và các nước Tây Âu. Đông Âu nằm trong vùng tác động. của Liên Xô, Tây Âu nằm trong tầm tác động của Hoa Kỳ. Áo và Phần Lan trở thành các nước trung lập.

+ Ở châu Á: Giữ nguyên tình trạng lãnh thổ Mông Cổ, trả lại cho Liên Xô ở phía nam đảo Sakhalin, trả lại cho Trung Quốc những vùng đất nhưng Nhật Bản chiếm đóng trước đây (như Đài Loan, Mãn Châu), thành lập Chính phủ liên hợp quốc gia gồm Quốc dân đảng và các Đảng Cộng sản Trung Hoa. Triều Tiên được xác nhận là một quốc gia độc lập, nhưng quân đội Liên Xô và Mỹ tạm thời bị chia cắt để kiểm soát và đóng quân ở hai phía Bắc và Nam vĩ tuyến 38. Các khu vực còn lại ở châu Á (Đông Nam Á, Nam Á…) vẫn nằm trong phạm vi của các nước phương Tây.

Các quyết định trên của hội nghị l-anta đã xác định sự tạo nên của một trật tự toàn cầu mới gọi là “trật tự hai cực của Lanta” với Liên Xô và Hoa Kỳ đứng đầu mỗi cực.

Do đó, đáp án đúng cho câu hỏi các nước nào tham gia hội nghị Ianta (1945) là đáp án B: hội nghị Ianta (1945) với sự tham gia của Anh – Mỹ – Liên Xô.


Thông tin thêm

Hội nghị ianta (1945) có sự tham gia của các nước nào?

Xem thêm:   Loại cây ưa lạnh chỉ phân bố ở?

Hội nghị ianta (1945) có sự tham gia của các nước nào? -

Vào đầu năm 1945, Chiến tranh toàn cầu thứ hai kết thúc. Nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước mắt các cường quốc đồng minh như nhanh chóng đánh bại các nước phát xít; Tổ chức lại toàn cầu sau chiến tranh; Phân chia kết quả thắng lợi cho các nước thắng trận.

Vì thế những nước nào tham gia hội nghị Ianta (1945)? Đây là câu hỏi được rất nhiều độc giả quan tâm.

Câu hỏi:

Hội nghị Ianta (1945) có sự tham gia của những nước nào?

A. Anh - Pháp - Mỹ.

B. Anh - Mĩ - Liên Xô.

C. Anh - Pháp - Đức.

D. Mỹ - Liên Xô - Trung Quốc.

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án B: Hội nghị Ianta (1945) với sự tham gia của Anh - Mĩ - Liên Xô.

Giảng giải rằng việc chọn câu trả lời B là câu trả lời đúng vì:

Vào đầu năm 1945, Chiến tranh toàn cầu thứ hai kết thúc. Nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước mắt các cường quốc đồng minh như nhanh chóng đánh bại các nước phát xít; Tổ chức lại toàn cầu sau chiến tranh; Phân chia kết quả thắng lợi cho các nước thắng trận.

Trong bối cảnh đó, một hội nghị quốc tế đã được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 4-11 / 2/1945 với sự tham gia của nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Hoa Kỳ và Anh. Hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng: Thống nhất mục tiêu chung là xoá sổ tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, trong vòng 2 tới 3 tháng sau lúc đánh bại phát xít Đức, Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á; Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu; Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi tác động ở châu Âu và châu Á.

Các quyết định chính của hội nghị là thỏa thuận đóng quân tại các nước để giải giáp quân phát xít, đồng thời phân chia phạm vi tác động ở châu Âu và châu Á giữa hai cường quốc là Liên Xô và Hoa Kỳ.

+ Ở châu Âu, quân đội Liên Xô chiếm Đông Đức, Đông Béc-lin và các nước Đông Âu; Quân đội Mỹ, Anh và Pháp chiếm đóng Tây Đức, Tây Berlin và các nước Tây Âu. Đông Âu nằm trong vùng tác động. của Liên Xô, Tây Âu nằm trong tầm tác động của Hoa Kỳ. Áo và Phần Lan trở thành các nước trung lập.

+ Ở châu Á: Giữ nguyên tình trạng lãnh thổ Mông Cổ, trả lại cho Liên Xô ở phía nam đảo Sakhalin, trả lại cho Trung Quốc những vùng đất nhưng Nhật Bản chiếm đóng trước đây (như Đài Loan, Mãn Châu), thành lập Chính phủ liên hợp quốc gia gồm Quốc dân đảng và các Đảng Cộng sản Trung Hoa. Triều Tiên được xác nhận là một quốc gia độc lập, nhưng quân đội Liên Xô và Mỹ tạm thời bị chia cắt để kiểm soát và đóng quân ở hai phía Bắc và Nam vĩ tuyến 38. Các khu vực còn lại ở châu Á (Đông Nam Á, Nam Á…) vẫn nằm trong phạm vi của các nước phương Tây.

Các quyết định trên của hội nghị l-anta đã xác định sự tạo nên của một trật tự toàn cầu mới gọi là “trật tự hai cực của Lanta” với Liên Xô và Hoa Kỳ đứng đầu mỗi cực.

Do đó, đáp án đúng cho câu hỏi các nước nào tham gia hội nghị Ianta (1945) là đáp án B: hội nghị Ianta (1945) với sự tham gia của Anh - Mỹ - Liên Xô.

[rule_{ruleNumber}]

#Hội #nghị #ianta #có #sự #tham #gia #của #các #nước #nào

[rule_3_plain]

#Hội #nghị #ianta #có #sự #tham #gia #của #các #nước #nào

[rule_1_plain]

#Hội #nghị #ianta #có #sự #tham #gia #của #các #nước #nào

[rule_2_plain]

#Hội #nghị #ianta #có #sự #tham #gia #của #các #nước #nào

[rule_2_plain]

#Hội #nghị #ianta #có #sự #tham #gia #của #các #nước #nào

[rule_3_plain]

#Hội #nghị #ianta #có #sự #tham #gia #của #các #nước #nào

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Hội #nghị #ianta #có #sự #tham #gia #của #các #nước #nào