Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập toán khác tại đây => toán học

Tri thức trong chương trình Công nghệ 8 giúp học trò nắm được những thông tin cần thiết về các khối hình học đa diện thường gặp như hình hộp chữ nhật, lăng trụ đều, hình chóp đều, v.v. Một kim tự tháp thông thường được xung quanh bởi một đáy là băn khoăn của nhiều độc giả.

Câu hỏi:

Hình chóp đều có đáy là?

Tam giác

B. Tam giác đều

C. Đa giác đều

D. Các câu trả lời khác

Đáp án C đúng.

Hình chóp đều có mặt đáy là đa giác đều (tam giác đều, hình vuông, …), hình chóp đều có mặt đáy là đa giác và các mặt bên là tam giác đều. khối chóp chung.

Giảng giải rằng chọn phương án C là câu trả lời đúng vì:

Hình chóp đều được giới hạn bởi một đa giác có đáy là một đa giác và các mặt bên là các tam giác đều có chung một đỉnh. Trên hình chóp đều S.ABCD:

+ Chân đường cao H là tâm đường tròn đi qua các đỉnh của mặt đáy.

+ Đường cao kẻ từ đỉnh S của mỗi mặt bên của hình chóp gọi là trung điểm của hình chóp đó.

Hình chóp tứ giác đều có các tính chất sau: Hình chóp là hình vuông; Các cạnh bằng nhau; Tất cả các mặt bên đều là tam giác đều; Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy (tâm đáy là giao điểm của 2 đường chéo); Tất cả các góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng nhau.

Hình chóp tam giác đều có các tính chất sau: Hình chóp tam giác đều có 3 mặt phẳng đối xứng; Mặt đáy là tam giác đều; Các cạnh bằng nhau; Tất cả các mặt bên đều là tam giác đều; Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy (tâm mặt đáy là trọng tâm của tam giác); Tất cả các góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng nhau; Tất cả các góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng nhau.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Thừa số nguyên tố là gì?

Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là?

Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là? -

Tri thức trong chương trình Công nghệ 8 giúp học trò nắm được những thông tin cần thiết về các khối hình học đa diện thường gặp như hình hộp chữ nhật, lăng trụ đều, hình chóp đều, v.v. Một kim tự tháp thông thường được xung quanh bởi một đáy là băn khoăn của nhiều độc giả.

Câu hỏi:

Hình chóp đều có đáy là?

Tam giác

B. Tam giác đều

C. Đa giác đều

D. Các câu trả lời khác

Đáp án C đúng.

Hình chóp đều có mặt đáy là đa giác đều (tam giác đều, hình vuông, ...), hình chóp đều có mặt đáy là đa giác và các mặt bên là tam giác đều. khối chóp chung.

Giảng giải rằng chọn phương án C là câu trả lời đúng vì:

Hình chóp đều được giới hạn bởi một đa giác có đáy là một đa giác và các mặt bên là các tam giác đều có chung một đỉnh. Trên hình chóp đều S.ABCD:

+ Chân đường cao H là tâm đường tròn đi qua các đỉnh của mặt đáy.

+ Đường cao kẻ từ đỉnh S của mỗi mặt bên của hình chóp gọi là trung điểm của hình chóp đó.

Hình chóp tứ giác đều có các tính chất sau: Hình chóp là hình vuông; Các cạnh bằng nhau; Tất cả các mặt bên đều là tam giác đều; Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy (tâm đáy là giao điểm của 2 đường chéo); Tất cả các góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng nhau.

Hình chóp tam giác đều có các tính chất sau: Hình chóp tam giác đều có 3 mặt phẳng đối xứng; Mặt đáy là tam giác đều; Các cạnh bằng nhau; Tất cả các mặt bên đều là tam giác đều; Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy (tâm mặt đáy là trọng tâm của tam giác); Tất cả các góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng nhau; Tất cả các góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng nhau.

[rule_{ruleNumber}]

#Hình #chóp #đều #được #bao #bởi #mặt #đáy #là

[rule_3_plain]

#Hình #chóp #đều #được #bao #bởi #mặt #đáy #là

[rule_1_plain]

#Hình #chóp #đều #được #bao #bởi #mặt #đáy #là

[rule_2_plain]

#Hình #chóp #đều #được #bao #bởi #mặt #đáy #là

[rule_2_plain]

#Hình #chóp #đều #được #bao #bởi #mặt #đáy #là

[rule_3_plain]

#Hình #chóp #đều #được #bao #bởi #mặt #đáy #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Hình #chóp #đều #được #bao #bởi #mặt #đáy #là