Hình chóp đều có các mặt bên là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hình chóp đều có các mặt bên là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hình chóp đều có các mặt bên là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập toán khác tại đây => toán học

Hình chóp là một trong những nội dung kiến ​​thức quan trọng nhưng mà các em cần nắm được để có thể vận dụng vào thực tiễn cũng như làm bài tập hiệu quả. Vì thế Tất cả các kim tự tháp đều có mặt bên là băn khoăn của nhiều độc giả.

Câu hỏi: Các mặt của một hình chóp là gì?

A. Tam giác cân

B. Các tam giác đều

C. Hình chữ nhật

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án B đúng.

Hình chóp đều có các mặt bên là các tam giác cân có chung một đỉnh, đỉnh này được gọi là đỉnh của hình chóp, các đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với mặt phẳng đáy được gọi là đường cao của hình chóp và đỉnh. Khối chóp còn được xung quanh bởi mặt đáy là một đa giác đều (tam giác đều, vuông, …).

Giảng giải lựa chọn câu trả lời KHÔNG là câu trả lời đúng vì:

Trong hình học, hình chóp là một hình đa diện được tạo thành bằng cách nối một điểm của một đa giác và một điểm, được gọi là đỉnh. Mỗi đáy và đỉnh tạo thành một tam giác, được gọi là một mặt bên.

Hình chóp đều được giới hạn bởi một đa giác có đáy là một đa giác và các mặt bên là các tam giác đều có chung một đỉnh. Trên hình chóp đều S.ABCD:

+ Chân đường cao H là tâm đường tròn đi qua các đỉnh của mặt đáy.

+ Đường cao kẻ từ đỉnh S của mỗi mặt bên của hình chóp gọi là trung điểm của hình chóp đó.

Hình chóp tứ giác đều có các tính chất sau: Hình chóp là hình vuông; Các cạnh bằng nhau; Tất cả các mặt bên đều là tam giác đều; Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy (tâm đáy là giao điểm của 2 đường chéo); Tất cả các góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng nhau.

Hình chóp tam giác đều có các tính chất sau: Hình chóp tam giác đều có 3 mặt phẳng đối xứng; Mặt đáy là tam giác đều; Các cạnh bằng nhau; Tất cả các mặt bên đều là tam giác đều; Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy (tâm mặt đáy là trọng tâm của tam giác); Tất cả các góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng nhau; Tất cả các góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng nhau.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Đường cao là gì?

Hình chóp đều có các mặt bên là?

Hình chóp đều có các mặt bên là? -

Hình chóp là một trong những nội dung kiến ​​thức quan trọng nhưng mà các em cần nắm được để có thể vận dụng vào thực tiễn cũng như làm bài tập hiệu quả. Vì thế Tất cả các kim tự tháp đều có mặt bên là băn khoăn của nhiều độc giả.

Câu hỏi: Các mặt của một hình chóp là gì?

A. Tam giác cân

B. Các tam giác đều

C. Hình chữ nhật

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án B đúng.

Hình chóp đều có các mặt bên là các tam giác cân có chung một đỉnh, đỉnh này được gọi là đỉnh của hình chóp, các đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với mặt phẳng đáy được gọi là đường cao của hình chóp và đỉnh. Khối chóp còn được xung quanh bởi mặt đáy là một đa giác đều (tam giác đều, vuông, ...).

Giảng giải lựa chọn câu trả lời KHÔNG là câu trả lời đúng vì:

Trong hình học, hình chóp là một hình đa diện được tạo thành bằng cách nối một điểm của một đa giác và một điểm, được gọi là đỉnh. Mỗi đáy và đỉnh tạo thành một tam giác, được gọi là một mặt bên.

Hình chóp đều được giới hạn bởi một đa giác có đáy là một đa giác và các mặt bên là các tam giác đều có chung một đỉnh. Trên hình chóp đều S.ABCD:

+ Chân đường cao H là tâm đường tròn đi qua các đỉnh của mặt đáy.

+ Đường cao kẻ từ đỉnh S của mỗi mặt bên của hình chóp gọi là trung điểm của hình chóp đó.

Hình chóp tứ giác đều có các tính chất sau: Hình chóp là hình vuông; Các cạnh bằng nhau; Tất cả các mặt bên đều là tam giác đều; Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy (tâm đáy là giao điểm của 2 đường chéo); Tất cả các góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng nhau.

Hình chóp tam giác đều có các tính chất sau: Hình chóp tam giác đều có 3 mặt phẳng đối xứng; Mặt đáy là tam giác đều; Các cạnh bằng nhau; Tất cả các mặt bên đều là tam giác đều; Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy (tâm mặt đáy là trọng tâm của tam giác); Tất cả các góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng nhau; Tất cả các góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng nhau.

[rule_{ruleNumber}]

#Hình #chóp #đều #có #các #mặt #bên #là

[rule_3_plain]

#Hình #chóp #đều #có #các #mặt #bên #là

[rule_1_plain]

#Hình #chóp #đều #có #các #mặt #bên #là

[rule_2_plain]

#Hình #chóp #đều #có #các #mặt #bên #là

[rule_2_plain]

#Hình #chóp #đều #có #các #mặt #bên #là

[rule_3_plain]

#Hình #chóp #đều #có #các #mặt #bên #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Hình #chóp #đều #có #các #mặt #bên #là