Hệ thống các đai khí áp trên trái đất gồm?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hệ thống các đai khí áp trên trái đất gồm? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hệ thống các đai khí áp trên trái đất gồm? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Trái đất hay Trái đất, là hành tinh thứ ba tính từ Mặt trời, và cũng là hành tinh lớn nhất trong số các hành tinh trên cạn của Hệ Mặt trời xét về bán kính, khối lượng và mật độ vật chất. Vì thế Hệ thống các vòng đai khí quyển trên trái đất là gì?

Câu hỏi:

Hệ thống các vòng đai khí quyển trên trái đất là gì?

A. Đai áp cao xích đạo, 2 đai áp thấp cận nhiệt đới, 2 đai áp cao ôn đới, 2 đai áp thấp cực.

B. đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp cao cận nhiệt đới, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp cao vùng cực.

C. đai áp cao xích đạo, 2 đai áp cao cận nhiệt đới, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp thấp

D. đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp thấp cận nhiệt đới, 2 đai áp cao ôn đới, 2 đai áp cao vùng cực.

Đáp án B đúng.

Hệ thống các đai khí áp trên trái đất bao gồm một đai áp thấp xích đạo, hai đai áp cao cận nhiệt đới, hai đai áp thấp ôn đới và hai đai áp cao vùng cực.

Giảng giải lựa chọn câu trả lời KHÔNG là câu trả lời đúng vì:

– Ko khí dù rất nhẹ nhưng vẫn có một áp suất trên bề mặt Trái Đất gọi là khí áp. Tùy theo trạng thái của ko khí (co lại hay nở ra) nhưng khối lượng riêng của ko khí sẽ thay đổi, do đó áp suất cũng thay đổi theo.

– Khí áp phân bố trên Trái Đất thành các đai áp thấp và đai áp cao xen kẽ với nhau (4 đai áp cao: 2 đai áp cao cận nhiệt đới, 2 đai áp cực cao và 3 đai áp thấp: áp cao và áp thấp xích đạo. và hai áp thấp ôn đới) từ Xích đạo tới Cực.

+ Áp cao nằm ở các vĩ độ 30 độ B, N và 90 độ B, N.

+ Áp thấp phân bố ở Xích đạo (0 độ) và vĩ tuyến 60 độ B, N

Do có sự xen kẽ giữa các lục địa và đại dương nên các đai khí áp ko liên tục nhưng được phân thành các đới khí áp riêng lẻ.

Nguyên nhân của sự thay đổi áp suất là do:

+ Khí áp thay đổi theo độ cao: Càng lên cao, khí áp càng giảm (ko khí loãng).

+ Khí áp thay đổi theo nhiệt độ: Lúc tăng nhiệt độ thì khí áp giảm và trái lại (t0 tăng, ko khí nở ra và giảm khối lượng riêng).

+ Khí áp thay đổi theo độ ẩm: Ko khí chứa nhiều hơi nước thì khí áp giảm.


Thông tin thêm

Hệ thống các đai khí áp trên trái đất gồm?

Xem thêm:   Hai tôn giáo lớn ra đời ở Ấn Độ là?

Hệ thống các đai khí áp trên trái đất gồm? -

Trái đất hay Trái đất, là hành tinh thứ ba tính từ Mặt trời, và cũng là hành tinh lớn nhất trong số các hành tinh trên cạn của Hệ Mặt trời xét về bán kính, khối lượng và mật độ vật chất. Vì thế Hệ thống các vòng đai khí quyển trên trái đất là gì?

Câu hỏi:

Hệ thống các vòng đai khí quyển trên trái đất là gì?

A. Đai áp cao xích đạo, 2 đai áp thấp cận nhiệt đới, 2 đai áp cao ôn đới, 2 đai áp thấp cực.

B. đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp cao cận nhiệt đới, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp cao vùng cực.

C. đai áp cao xích đạo, 2 đai áp cao cận nhiệt đới, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp thấp

D. đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp thấp cận nhiệt đới, 2 đai áp cao ôn đới, 2 đai áp cao vùng cực.

Đáp án B đúng.

Hệ thống các đai khí áp trên trái đất bao gồm một đai áp thấp xích đạo, hai đai áp cao cận nhiệt đới, hai đai áp thấp ôn đới và hai đai áp cao vùng cực.

Giảng giải lựa chọn câu trả lời KHÔNG là câu trả lời đúng vì:

- Ko khí dù rất nhẹ nhưng vẫn có một áp suất trên bề mặt Trái Đất gọi là khí áp. Tùy theo trạng thái của ko khí (co lại hay nở ra) nhưng khối lượng riêng của ko khí sẽ thay đổi, do đó áp suất cũng thay đổi theo.

- Khí áp phân bố trên Trái Đất thành các đai áp thấp và đai áp cao xen kẽ với nhau (4 đai áp cao: 2 đai áp cao cận nhiệt đới, 2 đai áp cực cao và 3 đai áp thấp: áp cao và áp thấp xích đạo. và hai áp thấp ôn đới) từ Xích đạo tới Cực.

+ Áp cao nằm ở các vĩ độ 30 độ B, N và 90 độ B, N.

+ Áp thấp phân bố ở Xích đạo (0 độ) và vĩ tuyến 60 độ B, N

Do có sự xen kẽ giữa các lục địa và đại dương nên các đai khí áp ko liên tục nhưng được phân thành các đới khí áp riêng lẻ.

Nguyên nhân của sự thay đổi áp suất là do:

+ Khí áp thay đổi theo độ cao: Càng lên cao, khí áp càng giảm (ko khí loãng).

+ Khí áp thay đổi theo nhiệt độ: Lúc tăng nhiệt độ thì khí áp giảm và trái lại (t0 tăng, ko khí nở ra và giảm khối lượng riêng).

+ Khí áp thay đổi theo độ ẩm: Ko khí chứa nhiều hơi nước thì khí áp giảm.

[rule_{ruleNumber}]

#Hệ #thống #các #đai #khí #áp #trên #trái #đất #gồm

[rule_3_plain]

#Hệ #thống #các #đai #khí #áp #trên #trái #đất #gồm

[rule_1_plain]

#Hệ #thống #các #đai #khí #áp #trên #trái #đất #gồm

[rule_2_plain]

#Hệ #thống #các #đai #khí #áp #trên #trái #đất #gồm

[rule_2_plain]

#Hệ #thống #các #đai #khí #áp #trên #trái #đất #gồm

[rule_3_plain]

#Hệ #thống #các #đai #khí #áp #trên #trái #đất #gồm

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Hệ #thống #các #đai #khí #áp #trên #trái #đất #gồm