Hàm SUMSQ trong Excel, trả về tổng bình phương các đối số

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hàm SUMSQ trong Excel, trả về tổng bình phương các đối số phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hàm SUMSQ trong Excel, trả về tổng bình phương các đối số phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các hướng dẫn, mẹo Office khác tại đây => Office


Hàm SUMSQ trong Excel là hàm trả về tổng bình phương của một chuỗi số và hoặc ô, giúp ích rất nhiều trong công việc. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về hàm SUMSQ, hãy cùng tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Ngoài hàm SUMSQ trong Excel, trả về tổng bình phương của các đối số. Độc giả có thể tham khảo thêm một số bài viết khác để học các hàm trong Excel như hàm FORECAST.ETS.STAT Xin vui lòng

Hàm SUMSQ và ví dụ

Mô tả hàm SUMSQ trong Excel, trả về tổng bình phương của các đối số

Hàm SUMSQ trong Excel trả về tổng bình phương của các trị giá được phân phối.
Cú pháp hàm Sumsq trong Excel có dạng sau:
SUMSQ (số 1, [number2]…)
Trong đó:
– Đối số number là các trị giá số (hoặc mảng trị giá số) nhưng bạn muốn tính tổng các ô vuông.
Nếu các trị giá được phân phối cho hàm là văn bản hoặc trị giá lôgic, những trị giá này sẽ được xử lý như sau:

ham sumsq

Trong số các phiên bản Excel ngày nay (Excel 2007 trở lên), hàm Sumsq có thể xử lý tới 255 đối số số. Trong Excel 2003, hàm chỉ có thể xử lý tối đa 30 đối số.

Ví dụ về hàm SUMSQ trong Excel, trả về tổng bình phương của các đối số

Bảng tính sau minh họa cách sử dụng hàm Sumsq trong Excel:

Xem thêm:   Mẹo xóa nền hình ảnh chèn trong Word 2016, 2019, 2013, 2010, 2007

Công thức:

hàm sumsq trong excel 3

Kết quả trả về:

vi du ham sumsq trong excel 4

Trong ví dụ trên:
– Các đối số của hàm Sumsq có thể được nhập trực tiếp hoặc dưới dạng tham chiếu tới các ô chứa trị giá.
– Mỗi đối số có thể là một trị giá riêng lẻ hoặc một mảng trị giá.
Để biết thêm thông tin cụ thể về hàm Sumsq trong Excel, độc giả có thể truy cập vào trang chủ của Microsoft Office để tìm hiểu thêm thông tin.

Lỗi thường gặp với hàm SUMSQ trong Excel, trả về tổng bình phương của các đối số

Nếu bạn gặp lỗi với hàm Sumsq trong Excel, thì đó có thể là lỗi #VALUE! lỗi.
– Lỗi #VALUE !: Lỗi này xảy ra nếu một trị giá được phân phối trực tiếp cho hàm ko được hiểu là trị giá số.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-sumsq-trong-excel-34616n.aspx
Trên đây là một số thông tin và ví dụ liên quan tới hàm SUMSQ trong Excel trả về tổng bình phương của các đối số nhưng cungdaythang.com giới thiệu tới các bạn. Học xong hàm SUMSQ chắc hẳn bạn sẽ nhớ lại hàm SUM trước đây đúng ko, hàm SUM là một trong những hàm cơ bản, là hàm tính tổng trong bảng tính Excel nhưng chúng ta hay gặp. Trong bài viết dưới đây, cungdaythang.com sẽ giới thiệu tới các bạn một số hàm Excel thông dụng khác.

Các từ khóa liên quan:

Hàm SUMSQ trong Excel

Hàm Sumsq trong Excel, Hàm Sumsq trong Excel,


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Hàm SUMSQ trong Excel, trả về tổng bình phương các đối số

Hàm SUMSQ trong Excel, trả về tổng bình phương các đối số -


Hàm SUMSQ trong Excel là hàm trả về tổng bình phương của một chuỗi số và hoặc ô, giúp ích rất nhiều trong công việc. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về hàm SUMSQ, hãy cùng tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Ngoài hàm SUMSQ trong Excel, trả về tổng bình phương của các đối số. Độc giả có thể tham khảo thêm một số bài viết khác để học các hàm trong Excel như hàm FORECAST.ETS.STAT Xin vui lòng

Hàm SUMSQ và ví dụ

Mô tả hàm SUMSQ trong Excel, trả về tổng bình phương của các đối số

Hàm SUMSQ trong Excel trả về tổng bình phương của các trị giá được phân phối.
Cú pháp hàm Sumsq trong Excel có dạng sau:
SUMSQ (số 1, [number2]...)
Trong đó:
- Đối số number là các trị giá số (hoặc mảng trị giá số) nhưng bạn muốn tính tổng các ô vuông.
Nếu các trị giá được phân phối cho hàm là văn bản hoặc trị giá lôgic, những trị giá này sẽ được xử lý như sau:

ham sumsq

Trong số các phiên bản Excel ngày nay (Excel 2007 trở lên), hàm Sumsq có thể xử lý tới 255 đối số số. Trong Excel 2003, hàm chỉ có thể xử lý tối đa 30 đối số.

Ví dụ về hàm SUMSQ trong Excel, trả về tổng bình phương của các đối số

Bảng tính sau minh họa cách sử dụng hàm Sumsq trong Excel:

Công thức:

hàm sumsq trong excel 3

Kết quả trả về:

vi du ham sumsq trong excel 4

Trong ví dụ trên:
- Các đối số của hàm Sumsq có thể được nhập trực tiếp hoặc dưới dạng tham chiếu tới các ô chứa trị giá.
- Mỗi đối số có thể là một trị giá riêng lẻ hoặc một mảng trị giá.
Để biết thêm thông tin cụ thể về hàm Sumsq trong Excel, độc giả có thể truy cập vào trang chủ của Microsoft Office để tìm hiểu thêm thông tin.

Lỗi thường gặp với hàm SUMSQ trong Excel, trả về tổng bình phương của các đối số

Nếu bạn gặp lỗi với hàm Sumsq trong Excel, thì đó có thể là lỗi #VALUE! lỗi.
- Lỗi #VALUE !: Lỗi này xảy ra nếu một trị giá được phân phối trực tiếp cho hàm ko được hiểu là trị giá số.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-sumsq-trong-excel-34616n.aspx
Trên đây là một số thông tin và ví dụ liên quan tới hàm SUMSQ trong Excel trả về tổng bình phương của các đối số nhưng cungdaythang.com giới thiệu tới các bạn. Học xong hàm SUMSQ chắc hẳn bạn sẽ nhớ lại hàm SUM trước đây đúng ko, hàm SUM là một trong những hàm cơ bản, là hàm tính tổng trong bảng tính Excel nhưng chúng ta hay gặp. Trong bài viết dưới đây, cungdaythang.com sẽ giới thiệu tới các bạn một số hàm Excel thông dụng khác.

Các từ khóa liên quan:

Hàm SUMSQ trong Excel

Hàm Sumsq trong Excel, Hàm Sumsq trong Excel,

[rule_{ruleNumber}]

#Hàm #SUMSQ #trong #Excel #trả #về #tổng #bình #phương #các #đối #số

[rule_3_plain]

#Hàm #SUMSQ #trong #Excel #trả #về #tổng #bình #phương #các #đối #số

[rule_1_plain]

#Hàm #SUMSQ #trong #Excel #trả #về #tổng #bình #phương #các #đối #số

[rule_2_plain]

#Hàm #SUMSQ #trong #Excel #trả #về #tổng #bình #phương #các #đối #số

[rule_2_plain]

#Hàm #SUMSQ #trong #Excel #trả #về #tổng #bình #phương #các #đối #số

[rule_3_plain]

#Hàm #SUMSQ #trong #Excel #trả #về #tổng #bình #phương #các #đối #số

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Hàm #SUMSQ #trong #Excel #trả #về #tổng #bình #phương #các #đối #số