Office

Hàm MAXIFS trong Excel, cú pháp và ví dụ minh họa

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hàm MAXIFS trong Excel, cú pháp và ví dụ minh họa phải không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các hướng dẫn, mẹo Office khác tại đây => Office


Hàm MAXIFS trong Excel là một hàm trả về giá trị lớn nhất từ ​​một tập hợp con các giá trị được xác định bởi một hoặc nhiều tiêu chí. Cùng xem các cú pháp, ví dụ minh họa để áp dụng vào bài viết đạt hiệu quả cao nhé.

Hàm MAXIFS trong Excel trả về giá trị lớn nhất từ ​​một tập hợp con các giá trị được xác định bởi một hoặc nhiều tiêu chí, có thể thấy hàm MAXIFS và hàm MAXA trong Excel khá giống nhau nhưng mỗi hàm được áp dụng theo những cách khác nhau. các trường hợp khác nhau.

Cú pháp của MAXIFS . hàm số

MAXIFS( max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…)

Trường hợp các đối số chức năng là:

Phạm vi tối đa: mảng giá trị số (hoặc dãy ô chứa giá trị số, từ đó bạn muốn trả về giá trị lớn nhất nếu thỏa mãn tiêu chí.

tiêu chí_phạm vi1: mảng giá trị (hoặc phạm vi ô chứa giá trị) được kiểm tra so với tiêu chí1. (mảng này phải có cùng độ dài với max_range).

tiêu chí1: điều kiện được kiểm tra so với các giá trị trong criteria_range1.

[criteria_range2, criteria2],

[criteria_range3, criteria3]: các mảng giá trị khác được kiểm tra và các điều kiện tương ứng được kiểm tra.

Ghi chú:
– Hàm Maxifs có thể xử lý tới 126 cặp phạm vi/tiêu chí.
– Mỗi tiêu chí đưa ra có thể là:
+ Một giá trị số (có thể là số nguyên, số thập phân, ngày tháng, thời gian hoặc giá trị logic, vd: 10, 01/01/2017, TRUE).

Hoặc:
+ Một chuỗi văn bản (ví dụ: “Name”, “Wednesday”,…).

Hoặc:
+ Một biểu thức (ví dụ: “> 1”, “0”).
– Trong các tiêu chí liên quan đến văn bản, bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện:
? – để nối bất kỳ một ký tự nào.
* – để khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào.
– Nếu tiêu chí là một chuỗi văn bản hoặc một biểu thức, tiêu chí được cung cấp cho hàm Maxifs phải được đặt trong dấu ngoặc kép.
– Hàm Maxifs không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: khi so sánh các giá trị trong criteria_range, chuỗi văn bản “TEXT” và “text” đều được coi là phù hợp.
– Hàm Maxifs lần đầu tiên được giới thiệu trong Excel 2016, vì vậy không khả dụng trong các phiên bản Excel trước. Ngoài ra, hàm Maxifs cũng không khả dụng trong Excel 2016 cho Mac.

Xem thêm:   Hướng dẫn tăng giảm cỡ chữ trên Powerpoint 2010, 2019, 2016, 2013

Một số ví dụ về hàm MAXIFS trong Excel

Bảng dưới đây là doanh thu bán hàng theo quý của 3 đại lý bán hàng.

Hàm Maxifs được sử dụng để tìm doanh số bán hàng tối đa theo quý, khu vực hoặc nhân viên bán hàng (hoặc kết hợp các quý, khu vực và nhân viên bán hàng).

Điều này được thể hiện trong các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

Để tìm doanh số tối đa cho Q1, hãy sử dụng hàm Maxifs:

=MAXIFS( D2:D13, A2:A13, 1 )

Kết quả là 456.000$.

Trong ví dụ này, hàm Excel Maxifs xác định các hàng có giá trị trong cột A bằng 1 và trả về giá trị lớn nhất tương ứng trong cột D.

Hàm Maxifs tìm các giá trị lớn nhất là $223.000 , $125.000 và $456.000 (từ các cột D2, D3 và D4).

Ví dụ 2:

Trong bảng tính ở trên, bạn có thể sử dụng hàm Maxifs để tính doanh thu tối đa cho “Jeff” trong Q3 và 4:

=MAXIFS( D2:D13, A2:A13, “>2”, C2:C13, “Jeff”)

Công thức này trả về $310,000.

Trong ví dụ này, hàm Excel Maxifs xác định các hàng trong đó: giá trị trong cột A lớn hơn 2 và mục trong cột C bằng “Jeff”.

Và trả về giá trị lớn nhất tương ứng trong cột D.

Công thức trên tìm giá trị lớn nhất là $310,000 và $261,000 (trong cột D8 và D11).

Bạn đọc có thể truy cập trang web Microsoft Office để biết thêm chi tiết về các ví dụ về hàm Maxifs trong Excel.

Một số lỗi liên quan đến Maxifs. hàm số

Nếu gặp một số lỗi excel thường gặp liên quan đến hàm MAXIFS, bạn có thể xử lý như sau:

Lỗi thông thường:

#GIÁ TRỊ! – Sẽ xảy ra lỗi nếu các mảng max_range và criteria_range được cung cấp không có độ dài bằng nhau.

#TÊN? – Lỗi xảy ra nếu bạn đang sử dụng phiên bản Excel cũ (trước phiên bản Excel 2016) không hỗ trợ hàm Maxifs.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-maxifs-trong-excel-27631n.aspx
Với việc tìm hiểu hàm MAXIFS trong Excel, cũng như cách sử dụng và các lỗi liên quan đến hàm excel này. Hi vọng các bạn sẽ biết cách sử dụng hàm chuyên nghiệp hơn, hỗ trợ cho yêu cầu công việc của mình.

Các từ khóa liên quan:

Hàm MAXIFS trong Excel

tìm hiểu hàm MAXIFS trong Excel, giới thiệu hàm MAXIFS trong Excel,


Thông tin thêm

Hàm MAXIFS trong Excel, cú pháp và ví dụ minh họa

Hàm MAXIFS trong Excel, cú pháp và ví dụ minh họa -


Hàm MAXIFS trong Excel là một hàm trả về giá trị lớn nhất từ ​​một tập hợp con các giá trị được xác định bởi một hoặc nhiều tiêu chí. Cùng xem các cú pháp, ví dụ minh họa để áp dụng vào bài viết đạt hiệu quả cao nhé.

Hàm MAXIFS trong Excel trả về giá trị lớn nhất từ ​​một tập hợp con các giá trị được xác định bởi một hoặc nhiều tiêu chí, có thể thấy hàm MAXIFS và hàm MAXA trong Excel khá giống nhau nhưng mỗi hàm được áp dụng theo những cách khác nhau. các trường hợp khác nhau.

Cú pháp của MAXIFS . hàm số

MAXIFS( max_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]...)

Trường hợp các đối số chức năng là:

Phạm vi tối đa: mảng giá trị số (hoặc dãy ô chứa giá trị số, từ đó bạn muốn trả về giá trị lớn nhất nếu thỏa mãn tiêu chí.

tiêu chí_phạm vi1: mảng giá trị (hoặc phạm vi ô chứa giá trị) được kiểm tra so với tiêu chí1. (mảng này phải có cùng độ dài với max_range).

tiêu chí1: điều kiện được kiểm tra so với các giá trị trong criteria_range1.

[criteria_range2, criteria2],

[criteria_range3, criteria3]: các mảng giá trị khác được kiểm tra và các điều kiện tương ứng được kiểm tra.

Ghi chú:
- Hàm Maxifs có thể xử lý tới 126 cặp phạm vi/tiêu chí.
- Mỗi tiêu chí đưa ra có thể là:
+ Một giá trị số (có thể là số nguyên, số thập phân, ngày tháng, thời gian hoặc giá trị logic, vd: 10, 01/01/2017, TRUE).

Hoặc:
+ Một chuỗi văn bản (ví dụ: “Name”, “Wednesday”,…).

Hoặc:
+ Một biểu thức (ví dụ: “> 1”, “0”).
- Trong các tiêu chí liên quan đến văn bản, bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện:
? - để nối bất kỳ một ký tự nào.
* - để khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào.
- Nếu tiêu chí là một chuỗi văn bản hoặc một biểu thức, tiêu chí được cung cấp cho hàm Maxifs phải được đặt trong dấu ngoặc kép.
- Hàm Maxifs không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ: khi so sánh các giá trị trong criteria_range, chuỗi văn bản "TEXT" và "text" đều được coi là phù hợp.
- Hàm Maxifs lần đầu tiên được giới thiệu trong Excel 2016, vì vậy không khả dụng trong các phiên bản Excel trước. Ngoài ra, hàm Maxifs cũng không khả dụng trong Excel 2016 cho Mac.

Một số ví dụ về hàm MAXIFS trong Excel

Bảng dưới đây là doanh thu bán hàng theo quý của 3 đại lý bán hàng.

Hàm Maxifs được sử dụng để tìm doanh số bán hàng tối đa theo quý, khu vực hoặc nhân viên bán hàng (hoặc kết hợp các quý, khu vực và nhân viên bán hàng).

Điều này được thể hiện trong các ví dụ dưới đây.

Ví dụ 1:

Để tìm doanh số tối đa cho Q1, hãy sử dụng hàm Maxifs:

=MAXIFS( D2:D13, A2:A13, 1 )

Kết quả là 456.000$.

Trong ví dụ này, hàm Excel Maxifs xác định các hàng có giá trị trong cột A bằng 1 và trả về giá trị lớn nhất tương ứng trong cột D.

Hàm Maxifs tìm các giá trị lớn nhất là $223.000 , $125.000 và $456.000 (từ các cột D2, D3 và D4).

Ví dụ 2:

Trong bảng tính ở trên, bạn có thể sử dụng hàm Maxifs để tính doanh thu tối đa cho “Jeff” trong Q3 và 4:

=MAXIFS( D2:D13, A2:A13, ">2", C2:C13, "Jeff")

Công thức này trả về $310,000.

Trong ví dụ này, hàm Excel Maxifs xác định các hàng trong đó: giá trị trong cột A lớn hơn 2 và mục trong cột C bằng "Jeff".

Và trả về giá trị lớn nhất tương ứng trong cột D.

Công thức trên tìm giá trị lớn nhất là $310,000 và $261,000 (trong cột D8 và D11).

Bạn đọc có thể truy cập trang web Microsoft Office để biết thêm chi tiết về các ví dụ về hàm Maxifs trong Excel.

Một số lỗi liên quan đến Maxifs. hàm số

Nếu gặp một số lỗi excel thường gặp liên quan đến hàm MAXIFS, bạn có thể xử lý như sau:

Lỗi thông thường:

#GIÁ TRỊ! - Sẽ xảy ra lỗi nếu các mảng max_range và criteria_range được cung cấp không có độ dài bằng nhau.

#TÊN? - Lỗi xảy ra nếu bạn đang sử dụng phiên bản Excel cũ (trước phiên bản Excel 2016) không hỗ trợ hàm Maxifs.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-maxifs-trong-excel-27631n.aspx
Với việc tìm hiểu hàm MAXIFS trong Excel, cũng như cách sử dụng và các lỗi liên quan đến hàm excel này. Hi vọng các bạn sẽ biết cách sử dụng hàm chuyên nghiệp hơn, hỗ trợ cho yêu cầu công việc của mình.

Các từ khóa liên quan:

Hàm MAXIFS trong Excel

tìm hiểu hàm MAXIFS trong Excel, giới thiệu hàm MAXIFS trong Excel,

[rule_{ruleNumber}]

#Hàm #MAXIFS #trong #Excel #cú #pháp #và #ví #dụ #minh #họa

[rule_3_plain]

#Hàm #MAXIFS #trong #Excel #cú #pháp #và #ví #dụ #minh #họa

[rule_1_plain]

#Hàm #MAXIFS #trong #Excel #cú #pháp #và #ví #dụ #minh #họa

[rule_2_plain]

#Hàm #MAXIFS #trong #Excel #cú #pháp #và #ví #dụ #minh #họa

[rule_2_plain]

#Hàm #MAXIFS #trong #Excel #cú #pháp #và #ví #dụ #minh #họa

[rule_3_plain]

#Hàm #MAXIFS #trong #Excel #cú #pháp #và #ví #dụ #minh #họa

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Hàm #MAXIFS #trong #Excel #cú #pháp #và #ví #dụ #minh #họa

Related Articles

Back to top button