Hàm ISERROR trong Excel, rà soát biểu thức được cung ứng

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hàm ISERROR trong Excel, rà soát biểu thức được cung ứng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hàm ISERROR trong Excel, rà soát biểu thức được cung ứng phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các hướng dẫn, mẹo Office khác tại đây => Office


Có thể nói, hàm ISERROR trong Excel là một hàm rất hữu ích giúp rà soát trị giá lỗi trong Excel một cách nhanh chóng, chuẩn xác và dễ dàng. Vậy cú pháp của hàm ISERROR trong Excel là gì, chúng ta cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Bài viết dưới đây cungdaythang.com sẽ giới thiệu tới các bạn một số thông tin và ví dụ về Hàm ISERROR trong Excel, hãy rà soát biểu thức được cung ứng. Ngoài hàm ISERROR, độc giả có thể tham khảo thêm một số bài viết khác về hàm Round trong Excel, hàm làm tròn số trên cungdaythang.com.

Hàm ISERROR trong Excel

Hàm ISERROR và hàm ISERR trong Excel

Cả hai hàm Iserror và Iserr trong Excel đều rà soát một trị giá và trả về True hoặc False, tùy thuộc vào việc trị giá đó có phải là lỗi hay ko.

Tuy nhiên, cũng có sự khác lạ giữa các tính năng này:

– Hàm Iserror trả về trị giá True nếu trị giá được cung ứng là bất kỳ lỗi nào.
– Hàm Iserr trả về trị giá True nếu trị giá được cung ứng là bất kỳ lỗi nào, ngoại trừ lỗi # N / A.

Mô tả hàm ISERROR trong Excel, hãy rà soát biểu thức được cung ứng

Hàm Excel Iserror rà soát nếu một biểu thức (hoặc trị giá) được cung ứng thuở đầu trả về lỗi Excel, hàm trả về trị giá logic TRUE, nếu ko thì hàm trả về FALSE.

Xem thêm:   Hàm SMALL trong Excel, cú pháp và cách dùng hàm SMALL

Cú pháp hàm ISERROR trong Excel có dạng:

ISERROR (trị giá)

Đối số ở đâu trị giá là biểu thức hoặc trị giá cần rà soát.

Ví dụ về hàm ISERROR trong Excel, hãy rà soát biểu thức được cung ứng

Dưới đây là ví dụ minh họa hàm Iserror trong Excel.

Công thức:

ham iserror

Kết quả trả về:

ham iserror excel

Trong ví dụ trên, các đối số của hàm Iserror trong Excel là:

– Trị giá đơn giản trong các ô B1-B3.
– Biểu thức trong ô B4 và B5 (xem xét chia cho 0 trong ô B4 sẽ trả về lỗi # DIV / 0!).
– Tham chiếu ô trong ô B6 và B7.

Để tìm hiểu thêm thông tin cụ thể về các loại thông báo lỗi Excel, hãy truy cập trang lỗi công thức Excel.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-iserror-trong-excel-34615n.aspx
Trên đây là những thông tin, ví dụ liên quan tới hàm ISERROR trong Excel, rà soát biểu thức được cung ứng, ngoài ra độc giả có thể tham khảo thêm một số bài viết khác trên cungdaythang.com để tìm hiểu thêm hàm ERROR.TYPEHàm FIXED, hàm Round và hàm NUMBERVALUE trong Excel.

Tác giả: Nguyễn Hải Sơn
(4.014 Thúc giục)
DG của bạn?

Các từ khóa liên quan:

Hàm ISERROR trong Excel

Hàm Iserror trong Excel, hàm rà soát biểu thức được cung ứng,


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Hàm ISERROR trong Excel, rà soát biểu thức được cung ứng

Hàm ISERROR trong Excel, rà soát biểu thức được cung ứng -


Có thể nói, hàm ISERROR trong Excel là một hàm rất hữu ích giúp rà soát trị giá lỗi trong Excel một cách nhanh chóng, chuẩn xác và dễ dàng. Vậy cú pháp của hàm ISERROR trong Excel là gì, chúng ta cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Bài viết dưới đây cungdaythang.com sẽ giới thiệu tới các bạn một số thông tin và ví dụ về Hàm ISERROR trong Excel, hãy rà soát biểu thức được cung ứng. Ngoài hàm ISERROR, độc giả có thể tham khảo thêm một số bài viết khác về hàm Round trong Excel, hàm làm tròn số trên cungdaythang.com.

Hàm ISERROR trong Excel

Hàm ISERROR và hàm ISERR trong Excel

Cả hai hàm Iserror và Iserr trong Excel đều rà soát một trị giá và trả về True hoặc False, tùy thuộc vào việc trị giá đó có phải là lỗi hay ko.

Tuy nhiên, cũng có sự khác lạ giữa các tính năng này:

- Hàm Iserror trả về trị giá True nếu trị giá được cung ứng là bất kỳ lỗi nào.
- Hàm Iserr trả về trị giá True nếu trị giá được cung ứng là bất kỳ lỗi nào, ngoại trừ lỗi # N / A.

Mô tả hàm ISERROR trong Excel, hãy rà soát biểu thức được cung ứng

Hàm Excel Iserror rà soát nếu một biểu thức (hoặc trị giá) được cung ứng thuở đầu trả về lỗi Excel, hàm trả về trị giá logic TRUE, nếu ko thì hàm trả về FALSE.

Cú pháp hàm ISERROR trong Excel có dạng:

ISERROR (trị giá)

Đối số ở đâu trị giá là biểu thức hoặc trị giá cần rà soát.

Ví dụ về hàm ISERROR trong Excel, hãy rà soát biểu thức được cung ứng

Dưới đây là ví dụ minh họa hàm Iserror trong Excel.

Công thức:

ham iserror

Kết quả trả về:

ham iserror excel

Trong ví dụ trên, các đối số của hàm Iserror trong Excel là:

- Trị giá đơn giản trong các ô B1-B3.
- Biểu thức trong ô B4 và B5 (xem xét chia cho 0 trong ô B4 sẽ trả về lỗi # DIV / 0!).
- Tham chiếu ô trong ô B6 và B7.

Để tìm hiểu thêm thông tin cụ thể về các loại thông báo lỗi Excel, hãy truy cập trang lỗi công thức Excel.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-iserror-trong-excel-34615n.aspx
Trên đây là những thông tin, ví dụ liên quan tới hàm ISERROR trong Excel, rà soát biểu thức được cung ứng, ngoài ra độc giả có thể tham khảo thêm một số bài viết khác trên cungdaythang.com để tìm hiểu thêm hàm ERROR.TYPEHàm FIXED, hàm Round và hàm NUMBERVALUE trong Excel.

Tác giả: Nguyễn Hải Sơn
(4.0- 14 Thúc giục)
DG của bạn?

Các từ khóa liên quan:

Hàm ISERROR trong Excel

Hàm Iserror trong Excel, hàm rà soát biểu thức được cung ứng,

[rule_{ruleNumber}]

#Hàm #ISERROR #trong #Excel #kiểm #tra #biểu #thức #được #cung #cấp

[rule_3_plain]

#Hàm #ISERROR #trong #Excel #kiểm #tra #biểu #thức #được #cung #cấp

[rule_1_plain]

#Hàm #ISERROR #trong #Excel #kiểm #tra #biểu #thức #được #cung #cấp

[rule_2_plain]

#Hàm #ISERROR #trong #Excel #kiểm #tra #biểu #thức #được #cung #cấp

[rule_2_plain]

#Hàm #ISERROR #trong #Excel #kiểm #tra #biểu #thức #được #cung #cấp

[rule_3_plain]

#Hàm #ISERROR #trong #Excel #kiểm #tra #biểu #thức #được #cung #cấp

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Hàm #ISERROR #trong #Excel #kiểm #tra #biểu #thức #được #cung #cấp