Hàm ISERR trong Excel, trả về trị giá True nếu trị giá là lỗi bất kỳ n

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hàm ISERR trong Excel, trả về trị giá True nếu trị giá là lỗi bất kỳ n phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời …

ham iserr trong

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Hàm ISERR trong Excel, trả về trị giá True nếu trị giá là lỗi bất kỳ n phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các hướng dẫn, mẹo Office khác tại đây => Office


Học Excel, bạn ko nên bỏ qua hàm ISERR. Đây là một trong những hàm rất quan trọng, giúp ích rất nhiều trong công việc của bạn, giúp trả về trị giá True nếu trị giá là bất kỳ lỗi nào ngoại trừ lỗi # N / A.

Ngoài hàm ISERR của Excel, trả về True nếu trị giá là bất kỳ lỗi nào ngoại trừ lỗi # N / A. Độc giả có thể tham khảo thêm một số bài viết khác trên cungdaythang.com để hiểu thêm về hàm IFERROR, hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel xin vui lòng.

ham iserr trong excel

Hàm ISERROR trong Excel

Hàm ISERROR và hàm ISERR trong Excel

Cả hai hàm Iserror và Iserr trong Excel đều rà soát một trị giá và trả về True hoặc False, tùy thuộc vào việc trị giá đó có phải là lỗi hay ko.

Tuy nhiên, cũng có sự khác lạ giữa các tính năng này:
– Hàm Iserror trả về trị giá True nếu trị giá được phân phối là bất kỳ lỗi nào.
– Hàm Iserr trả về trị giá True nếu trị giá được phân phối là một lỗi, ngoại trừ lỗi # N / A.

Mô tả về hàm ISERR trong Excel, trả về True nếu trị giá là bất kỳ lỗi nào ngoại trừ lỗi # N / A

Hàm Excel Iserr rà soát xem một biểu thức (hoặc trị giá) được phân phối thuở đầu có trả về bất kỳ lỗi Excel nào ko, ngoại trừ lỗi # N / A. Nếu đúng, hàm trả về trị giá logic TRUE, trái lại, hàm trả về trị giá FALSE.

Xem thêm:   Hướng dẫn chèn chữ vào shape trong Word

Cú pháp hàm ISERR trong Excel có dạng:

ISERR (trị giá)

Trong đó đối số trị giá là biểu thức hoặc trị giá được rà soát.

Ví dụ về hàm ISERR trong Excel, trả về True nếu trị giá là bất kỳ lỗi nào ngoại trừ lỗi # N / A

Cột B của bảng tính sau đây hiển thị các ví dụ về hàm Iserr trong Excel.

Công thức:

ham iserr

Kết quả trả về:

Cup iserr của Pháp

Trong ví dụ trên, các đối số được phân phối cho hàm Iserr bao gồm:
– Các trị giá trong ô B1 – B3.
– Trả về trị giá từ các biểu thức trong ô B4 và B5 (xem xét phép chia cho 0 trong ô B4 sẽ trả về lỗi # DIV / 0!).
– Tham chiếu ô trong ô B6 và B7.

Để biết thêm thông tin cụ thể về thông báo lỗi Excel, độc giả có thể truy cập trang thông báo lỗi công thức Excel.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-iserr-trong-excel-34699n.aspx
Trên đây cungdaythang.com vừa giới thiệu tới bạn hàm ISERR trong Excel, hàm này trả về trị giá True nếu trị giá là bất kỳ lỗi nào ngoại trừ lỗi # N / A. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về một số hàm Excel thông dụng khác như hàm VALUE, mời các bạn đón đọc các bài viết tiếp theo của cungdaythang.com.

Các từ khóa liên quan:

Hàm ISERR trong Excel

Hàm Iserr trong Excel, Hàm Iserr trong Excel,


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Hàm ISERR trong Excel, trả về trị giá True nếu trị giá là lỗi bất kỳ n

Hàm ISERR trong Excel, trả về trị giá True nếu trị giá là lỗi bất kỳ n -


Học Excel, bạn ko nên bỏ qua hàm ISERR. Đây là một trong những hàm rất quan trọng, giúp ích rất nhiều trong công việc của bạn, giúp trả về trị giá True nếu trị giá là bất kỳ lỗi nào ngoại trừ lỗi # N / A.

Ngoài hàm ISERR của Excel, trả về True nếu trị giá là bất kỳ lỗi nào ngoại trừ lỗi # N / A. Độc giả có thể tham khảo thêm một số bài viết khác trên cungdaythang.com để hiểu thêm về hàm IFERROR, hàm FORECAST.ETS.CONFINT trong Excel xin vui lòng.

ham iserr trong excel

Hàm ISERROR trong Excel

Hàm ISERROR và hàm ISERR trong Excel

Cả hai hàm Iserror và Iserr trong Excel đều rà soát một trị giá và trả về True hoặc False, tùy thuộc vào việc trị giá đó có phải là lỗi hay ko.

Tuy nhiên, cũng có sự khác lạ giữa các tính năng này:
- Hàm Iserror trả về trị giá True nếu trị giá được phân phối là bất kỳ lỗi nào.
- Hàm Iserr trả về trị giá True nếu trị giá được phân phối là một lỗi, ngoại trừ lỗi # N / A.

Mô tả về hàm ISERR trong Excel, trả về True nếu trị giá là bất kỳ lỗi nào ngoại trừ lỗi # N / A

Hàm Excel Iserr rà soát xem một biểu thức (hoặc trị giá) được phân phối thuở đầu có trả về bất kỳ lỗi Excel nào ko, ngoại trừ lỗi # N / A. Nếu đúng, hàm trả về trị giá logic TRUE, trái lại, hàm trả về trị giá FALSE.

Cú pháp hàm ISERR trong Excel có dạng:

ISERR (trị giá)

Trong đó đối số trị giá là biểu thức hoặc trị giá được rà soát.

Ví dụ về hàm ISERR trong Excel, trả về True nếu trị giá là bất kỳ lỗi nào ngoại trừ lỗi # N / A

Cột B của bảng tính sau đây hiển thị các ví dụ về hàm Iserr trong Excel.

Công thức:

ham iserr

Kết quả trả về:

Cup iserr của Pháp

Trong ví dụ trên, các đối số được phân phối cho hàm Iserr bao gồm:
- Các trị giá trong ô B1 - B3.
- Trả về trị giá từ các biểu thức trong ô B4 và B5 (xem xét phép chia cho 0 trong ô B4 sẽ trả về lỗi # DIV / 0!).
- Tham chiếu ô trong ô B6 và B7.

Để biết thêm thông tin cụ thể về thông báo lỗi Excel, độc giả có thể truy cập trang thông báo lỗi công thức Excel.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ham-iserr-trong-excel-34699n.aspx
Trên đây cungdaythang.com vừa giới thiệu tới bạn hàm ISERR trong Excel, hàm này trả về trị giá True nếu trị giá là bất kỳ lỗi nào ngoại trừ lỗi # N / A. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về một số hàm Excel thông dụng khác như hàm VALUE, mời các bạn đón đọc các bài viết tiếp theo của cungdaythang.com.

Các từ khóa liên quan:

Hàm ISERR trong Excel

Hàm Iserr trong Excel, Hàm Iserr trong Excel,

[rule_{ruleNumber}]

#Hàm #ISERR #trong #Excel #trả #về #giá #trị #True #nếu #giá #trị #là #lỗi #bất #kỳ

[rule_3_plain]

#Hàm #ISERR #trong #Excel #trả #về #giá #trị #True #nếu #giá #trị #là #lỗi #bất #kỳ

[rule_1_plain]

#Hàm #ISERR #trong #Excel #trả #về #giá #trị #True #nếu #giá #trị #là #lỗi #bất #kỳ

[rule_2_plain]

#Hàm #ISERR #trong #Excel #trả #về #giá #trị #True #nếu #giá #trị #là #lỗi #bất #kỳ

[rule_2_plain]

#Hàm #ISERR #trong #Excel #trả #về #giá #trị #True #nếu #giá #trị #là #lỗi #bất #kỳ

[rule_3_plain]

#Hàm #ISERR #trong #Excel #trả #về #giá #trị #True #nếu #giá #trị #là #lỗi #bất #kỳ

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Hàm #ISERR #trong #Excel #trả #về #giá #trị #True #nếu #giá #trị #là #lỗi #bất #kỳ