GRDP là gì?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => GRDP là gì? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm tri thức chơi game, review game khác tại đây => Hỏi đáp

GRDP (viết tắt của Gross Regional Internal Product) là Tổng thành phầm quốc nội khu vực, là một tiêu chí kinh tế tổng hợp, phản ánh: “Tổng kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất của tất cả các đơn vị trú ngụ. trong nền kinh tế của tỉnh trong một thời kỳ nhất mực (thường là một năm); phản ánh các mối quan hệ trong sản xuất, phân phối thu nhập và sử dụng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng của nền kinh tế địa phương ”.

gdp-la-gi

Tổng thành phầm trong nước theo giá thực tiễn thường dùng để nghiên cứu cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu kinh tế theo ngành, nhóm ngành, theo loại hình kinh tế, mối quan hệ giữa kết quả sản xuất với việc huy động vào ngân sách nhà nước và phúc lợi xã hội. Tổng thành phầm trong nước theo giá so sánh dùng để nhận định vận tốc tăng trưởng của toàn thể nền kinh tế địa phương, các ngành, các loại hình, vùng miền, nghiên cứu sự thay đổi lượng hàng hóa và dịch vụ. Các dịch vụ mới được tạo ra theo thời kì.

Vẫn GDP Trong kinh tế học, tổng thành phầm quốc nội, hay tổng thành phầm quốc nội và thường được gọi là GDP (viết tắt của Tổng thành phầm quốc nội) là trị giá thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một quốc gia. vi một lãnh thổ nhất mực (thường là một quốc gia) trong một khoảng thời kì nhất mực (thường là một năm).

Sự khác lạ giữa GRDP và GDP:

  • GRDP: là tổng thành phầm được tính trong phạm vi một vùng, một tỉnh, thị thành nhất mực.
  • GDP: là tổng thành phầm được tính trên lãnh thổ của một quốc gia.
Xem thêm:   Nh4No3 Là Gì - Amoni Nitrat Là Gì

Về cách tính và nội dung tính toán của các tiêu chí GDP và GRDP hoàn toàn giống nhau, chỉ không giống nhau về phạm vi tính toán. GDP được tính trên quy mô của một quốc gia, GRDP được tính trên quy mô của một tỉnh, thị thành nhất mực.

Phương pháp tính GRDP: Dưới các góc độ không giống nhau, Tổng thành phầm trên khu vực (GRDP) được xác định theo 03 phương pháp sau:

  • Dưới góc độ sử dụng (hố tiêu dùng): GRDP là tổng cầu của nền kinh tế bao gồm: tiêu dùng cuối cùng của các hộ gia đình, tiêu dùng cuối cùng của các cơ quan, tích lũy tài sản và chênh lệch xuất khẩu. nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
  • Về thu nhập, GRDP bao gồm: thu nhập của người lao động, thuế sản xuất, khấu hao TSCĐ dùng vào sản xuất và thặng dư giá trị sản xuất trong kỳ.
  • Ở góc độ sản xuất: GRDP bằng trị giá sản xuất trừ chi phí trung gian cùng với thuế sản xuất trừ trợ cấp sản xuất (nếu có). Từ các góc độ không giống nhau, GRDP được tính theo 03 phương pháp không giống nhau (Phương pháp sản xuất, phương pháp sử dụng cuối cùng và phương pháp thu nhập)

Ý nghĩa của GRDP: Tổng thành phầm trên khu vực tỉnh (GRDP tính chung cấp tỉnh) là tiêu chí tổng hợp chuẩn xác và quan trọng nhất phản ánh kết quả sản xuất cuối cùng của tỉnh trong năm. GRDP cũng là một tiêu chí dùng để nhận định sự tăng trưởng kinh tế qua các thời kỳ trong nước và quốc tế, thanhcadu.com san sớt.

Theo thongketiengiang.gov.vn


Xem thông tin chi tiết

Nguồn:cungdaythang.com
Phân mục: Là gì?

#GRDP #là #gì