Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các biểu mẫu khác tại đây => Biểu mẫu

Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh

Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là mẫu giấy chứng thực được lập để xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Mẫu giấy xác nhận nêu rõ nội dung chứng thực … Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 136/2020 / NĐ-CP của Chính phủ.

Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy năm 2021

DANH MỤC NGÀNH VÀ NGHỀ NGHIỆP CHỈ ĐƯỢC PHÉP DỊCH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(Kèm theo Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy …. / GXN-FCCC ngày ….. tháng …… năm …… của …..)

_______________

TT

Ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Mã ngành

Ghi chú

Trước tiên

(6)

2

3

4

Ghi chú: Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy in trên khổ giấy A4; đường viền kép, hai nét bằng nhau, màu đỏ; nền giấy màu xanh nhạt, ở giữa có hình Công an hiệu.

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy xác nhận;

(3) Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

(4) Ghi tên một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng thực đăng ký đầu tư; Giấy chứng thực đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp; Giấy chứng thực đăng ký hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã; Giấy chứng thực đăng ký chi nhánh, vị trí kinh doanh của hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc giấy phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp;

(5) Quyền hạn và chức vụ của người ký;

(6) Danh mục phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy được phép kiểm định (đối với trường hợp kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy).

Kính mời quý độc giả tham khảo tại phân mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho bạn tại các liên kết bên dưới.


Thông tin thêm

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy -

Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh

Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy là mẫu giấy chứng thực được lập để xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Mẫu giấy xác nhận nêu rõ nội dung chứng thực ... Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 136/2020 / NĐ-CP của Chính phủ.

Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy năm 2021

DANH MỤC NGÀNH VÀ NGHỀ NGHIỆP CHỈ ĐƯỢC PHÉP DỊCH CHO DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(Kèm theo Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy .... / GXN-FCCC ngày ..... tháng ...... năm ...... của .....)

_______________

TT

Ngành, nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Mã ngành

Ghi chú

Trước tiên

(6)

2

3

4

Ghi chú: Giấy chứng thực đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy in trên khổ giấy A4; đường viền kép, hai nét bằng nhau, màu đỏ; nền giấy màu xanh nhạt, ở giữa có hình Công an hiệu.

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy xác nhận;

(3) Tên cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;

(4) Ghi tên một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng thực đăng ký đầu tư; Giấy chứng thực đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp; Giấy chứng thực đăng ký hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã; Giấy chứng thực đăng ký chi nhánh, vị trí kinh doanh của hợp tác xã, liên hợp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng thực đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc giấy phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp;

(5) Quyền hạn và chức vụ của người ký;

(6) Danh mục phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy được phép kiểm định (đối với trường hợp kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy).

Kính mời quý độc giả tham khảo tại phân mục Thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu Làm ưng ý.

Bạn có thể tải xuống tệp thích hợp cho bạn tại các liên kết bên dưới.

[rule_{ruleNumber}]

#Giấy #xác #nhận #đủ #điều #kiện #kinh #doanh #dịch #vụ #phòng #cháy #và #chữa #cháy

[rule_3_plain]

#Giấy #xác #nhận #đủ #điều #kiện #kinh #doanh #dịch #vụ #phòng #cháy #và #chữa #cháy

[rule_1_plain]

#Giấy #xác #nhận #đủ #điều #kiện #kinh #doanh #dịch #vụ #phòng #cháy #và #chữa #cháy

[rule_2_plain]

#Giấy #xác #nhận #đủ #điều #kiện #kinh #doanh #dịch #vụ #phòng #cháy #và #chữa #cháy

[rule_2_plain]

#Giấy #xác #nhận #đủ #điều #kiện #kinh #doanh #dịch #vụ #phòng #cháy #và #chữa #cháy

[rule_3_plain]

#Giấy #xác #nhận #đủ #điều #kiện #kinh #doanh #dịch #vụ #phòng #cháy #và #chữa #cháy

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Giấy #xác #nhận #đủ #điều #kiện #kinh #doanh #dịch #vụ #phòng #cháy #và #chữa #cháy

Xem thêm:   Mẫu Biên bản họp xét thi đua cuối năm mới nhất 2022