Giấy khai sang tên, vận chuyển

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Giấy khai sang tên, vận chuyển phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Giấy khai sang tên, vận chuyển phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết khác tại đây => Bài viết hay

Tờ khai sang tên, di dời là biểu mẫu cần thiết lúc đăng ký sang tên xe trong trường hợp xe đã qua quyền sở hữu của nhiều người. Mẫu tờ khai chuyển tên, chuyển nơi ở mới nhất là Mẫu số 04 ban hành theo Thông tư 15/2014 / TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an.

Theo quy định, phải làm thủ tục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày sắm bán, tặng cho, chuyển nhượng. Lúc đó, chủ xe cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết theo mẫu để làm thủ tục sang tên cho chiếc xe của mình.

Mẫu tờ khai sang tên, chuyển đi mới nhất

Mẫu số 04
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014 / TT-BCA
Ngày 4/4/2014 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

KHAI BÁO TÊN VÀ DI CHUYỂN
(Giấy chứng thực sang tên xe vận chuyển)

XE HƠI (Phương tiện giao thông): ……………………………. GIẤY PHÉP (Biển số):……………………

1- Tên chủ phương tiện (Chủ sở hữu đầy đủ Tên):……………………………………………………..

2- Địa chỉ (Address): ……………………………………………………………………………………………….

3- Số ID (Chứng minh nhân dân N0): …………………… cấp ngày…. /…. /…. Trong……………..

4- Có một chiếc xe với các đặc điểm sau (Đặc điểm của xe):

Nhãn hiệu (Nhãn hiệu): ……………………. Loại số (Mã mẫu):…………………… ..

Loại xe (Loại hình): ……………………. Màu sơn (Màu): …………………… ..

Số điện thoại (Động cơ số): ……………………. Số khung (Khung xe Ko):…………………….

5- Nay sang tên xe mới chính chủ. (Nay chuyển xe cho chủ xe mới)

……………………………………………………………………………………………….

6- Địa chỉ (Address) …………………………………………………….

7- Lý do sang tên, vận chuyển (vận chuyển hoặc cho, tặng, thừa kế, sắm lại) (lý do chuyển nhượng): …………………………………………………… ..

8- Đính kèm với giấy này là (đính kèm các tài liệu)………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Nơi dán biển số máy

Nơi dán biển số khung

9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những giấy tờ trong hồ sơ xe. (Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ trong hồ sơ xe). Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký và sử dụng xe theo quy định của pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, chuyển vị trí trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày sắm bán, tặng cho, chuyển nhượng. (Chủ xe mới chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký và sử dụng xe đã qua sử dụng theo quy định của pháp luật có thủ tục chuyển nhượng, sang tên trong vòng 30 ngày kể từ ngày sắm bán, tặng cho, chuyển nhượng).

10- Yêu cầu cơ quan đăng ký: (1) ……………………………………………………………………………………………… ..

xem xét và làm thủ tục sang tên, vận chuyển chiếc xe nói trên. (đề xuất cơ quan đăng ký xe xem xét và làm thủ tục sang tên xe cho tôi).

NHÂN VIÊN THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày …. tháng …. năm ….
CHỦ SỞ HỮU XE HƠI
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

(2)
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

____________

(1) Ở Bộ ghi Phòng CSGT – BĐ, ở tỉnh, thị thành ghi Phòng CSGT …., ở quận, huyện, thị xã, thị thành thuộc tỉnh ghi Công an huyện .. .
(2) Ở Bộ ghi Giám đốc, ở tỉnh, thị thành ghi Trưởng phòng, ở huyện, quận, thị xã, thị thành thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thị thành.

Tờ khai sang tên, di dời là biểu mẫu cần thiết lúc đăng ký sang tên xe trong trường hợp xe đã qua quyền sở hữu của nhiều người. Mẫu tờ khai chuyển tên, chuyển nơi ở mới nhất là Mẫu số 04 ban hành theo Thông tư 15/2014 / TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an.

Theo quy định, phải làm thủ tục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày sắm bán, tặng cho, chuyển nhượng. Lúc đó, chủ xe cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết theo mẫu để làm thủ tục sang tên cho chiếc xe của mình.

Mẫu tờ khai sang tên, chuyển đi mới nhất

Mẫu số 04
Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014 / TT-BCA
Ngày 4/4/2014 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

KHAI BÁO TÊN VÀ DI CHUYỂN
(Giấy chứng thực sang tên xe vận chuyển)

XE HƠI (Phương tiện giao thông): ……………………………. GIẤY PHÉP (Biển số):……………………

1- Tên chủ phương tiện (Chủ sở hữu đầy đủ Tên):……………………………………………………..

2- Địa chỉ (Address): ……………………………………………………………………………………………….

3- Số ID (Chứng minh nhân dân N0): …………………… cấp ngày…. /…. /…. Trong……………..

4- Có một chiếc xe với các đặc điểm sau (Đặc điểm của xe):

Nhãn hiệu (Nhãn hiệu): ……………………. Loại số (Mã mẫu):…………………… ..

Loại xe (Loại hình): ……………………. Màu sơn (Màu): …………………… ..

Số điện thoại (Động cơ số): ……………………. Số khung (Khung xe Ko):…………………….

5- Nay sang tên xe mới chính chủ. (Nay chuyển xe cho chủ xe mới)

……………………………………………………………………………………………….

6- Địa chỉ (Address) …………………………………………………….

7- Lý do sang tên, vận chuyển (vận chuyển hoặc cho, tặng, thừa kế, sắm lại) (lý do chuyển nhượng): …………………………………………………… ..

Xem thêm:   Tập làm văn lớp 2: Tả một đồ vật nhưng mà em thích thú (3 mẫu)

8- Đính kèm với giấy này là (đính kèm các tài liệu)………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Nơi dán biển số máy

Nơi dán biển số khung

9- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ trong hồ sơ xe (Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ trong hồ sơ xe). Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký và sử dụng xe theo quy định của pháp luật; phải làm thủ tục sang tên, chuyển vị trí trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày sắm bán, tặng cho, chuyển nhượng. (Chủ xe mới chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký và sử dụng xe đã qua sử dụng theo quy định của pháp luật có thủ tục chuyển nhượng, sang tên trong vòng 30 ngày kể từ ngày sắm bán, tặng cho, chuyển nhượng).

10- Yêu cầu cơ quan đăng ký: (1) ……………………………………………………………………………………………… ..

xem xét và làm thủ tục sang tên, vận chuyển chiếc xe nói trên. (đề xuất cơ quan đăng ký xe xem xét và làm thủ tục sang tên xe cho tôi).

NHÂN VIÊN THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

…….., ngày …. tháng …. năm ….
CHỦ SỞ HỮU XE HƠI
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

(2)
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

____________

(1) Ở Bộ ghi Phòng CSGT – BĐ, ở tỉnh, thị thành ghi Phòng CSGT …., ở quận, huyện, thị xã, thị thành thuộc tỉnh ghi Công an huyện .. .
(2) Ở Bộ ghi Giám đốc, ở tỉnh, thị thành ghi Trưởng phòng, ở huyện, quận, thị xã, thị thành thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thị thành.