Giáo Dục

Giáo án Vật lý 9 CV 5512 PTNL

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Giáo án Vật lý 9 CV 5512 PTNL phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tài liệu khác tại đây => Tài Liệu

Đề cương môn Vật lý 9 CV 5512 PTNL, Đề cương môn Vật lý 9 CV 5512 PTNL

(Kèm theo Công văn số 5512 / BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Tập huấn)

Trường học:…………………….

Tổ:…………………….

Họ và tên của thầy cô giáo:

……………………

TÊN GIẢNG DẠY: …………………….

Môn học / Hoạt động giáo dục: ………… .; Lớp:………

Thời kì thực hiện: (số giờ)

 1. Mục tiêu
 2. Về khiểu biết: Nêu nội dung kiến ​​thức học trò cần học trong bài theo yêu cầu của nội dung / chủ đề giáo dục tương ứng trong chương trình môn học / hoạt động giáo dục.
 3. 2. Về ndung tích: Chỉ định các yêu cầu của sinh viên Những gì có thể được thực hiện (biểu lộ cụ thể của các năng lực chung và các năng lực riêng của môn học cần được tăng trưởng) trong các hoạt động học tập để chiếmvận dụng tri thức yêu cầu của môn học / chương trình hoạt động giáo dục.
 4. 3. Về pvật chất: Nêu yêu cầu về hành vi, thái độ (những biểu lộ cụ thể của phẩm chất cần tăng trưởng gắn với nội dung bài học) của học trò trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và vận dụng kiến ​​thức vào cuộc sống. .
 5. Thiết bị dạy học và tài liệu học tập

Quy định cụ thể các thiết bị dạy học, đồ dùng học tập được sử dụng trong bài học để tổ chức các hoạt động cho học trò nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu của bài học (muốn tạo nên phẩm chất, năng lực nào thì hoạt động học phải hoàn thành). phải có liên quan và thích hợp).

III. Quá trình giảng dạy

 1. Hoạt động 1: Xác định các vấn đề / nhiệm vụ học tập/ Mở đầu (Chỉ định tên hiển thị kết quả của hoạt động)
 2. a) Mục tiêu: Đặt mục tiêu giúp học trò xác định được các vấn đề / nhiệm vụ cụ thể cần khắc phục trong bài học hoặc xác định rõ cách khắc phục vấn đề / thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động tiếp theo của bài học.
 3. b) Nội dung: Chỉ định nội dung của các yêu cầu / nhiệm vụ cụ thể nhưng học trò phải thực hiện (xử lý tình huống, câu hỏi, bài tập, thí nghiệm, thực hành …) để xác định vấn đề cần khắc phục / nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp để khắc phục vấn đề / cách thực hiện nhiệm vụ.
 4. c) Thành phầm: Nộp trình diễn cụ thể yêu cầu về nội dung và hình thức của thành phầm hoạt động theo nội dung yêu cầu / nhiệm vụ nhưng học trò phải hoàn thành: kết quả xử lý tình huống; câu trả lời cho các câu hỏi và bài tập; kết quả thí nghiệm và thực hành; trình diễn, mô tả vấn đề cần khắc phục hoặc nhiệm vụ học tập cần thực hiện tiếp theo và đề xuất giải pháp thực hiện.
 5. d) Tổ chức thực hiện: Trình diễn cụ thể các bước tổ chức hoạt động học tập cho học trò từ chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi, hướng dẫn, rà soát, thẩm định quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua thành phầm học tập.
 6. Hoạt động 2: Tạo nên kiến ​​thức mới/khắc phục vấn đề/thực hiện nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1 (Chỉ định tên hiển thị kết quả của hoạt động).
 7. a) Mục tiêu: Nêu mục tiêu của bạnHọc trò thực hiện nhiệm vụ học tập để thu nhận kiến ​​thức mới / khắc phục vấn đề/ thực hiện nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1.
 8. b) Nội dung: Chỉ định nội dung của các yêu cầu / nhiệm vụ cụ thể của học trò làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, tài liệu học tập cụ thể (đọc / xem / nghe / nói / làm) để chiếm nhận/ vận dụng kiến ​​thức để khắc phục các vấn đề / nhiệm vụ học tập đặt ra từ Hoạt động 1.
 9. c) Thành phầm: Trình diễn cụ thể kiến ​​thức mới/kết quả khắc phục vấn đề / thực hiện các nhiệm vụ học tập nhưng học trò cần viết ngoàicó thể được trình diễn.
 10. d) Tổ chức thực hiện: Hướng dẫn, hỗ trợ, rà soát, thẩm định quá trình và việc thực hiện các hoạt động của học trò.
 11. Hoạt động 3: Luyện tập
 12. a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu vận dụng kiến ​​thức đã học và yêu cầu tăng trưởng kỹ năng vận dụng kiến ​​thức cho học trò.
 13. b) Nội dung: Chỉ định nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm ủy quyền học trò thực hiện.
 14. c) Thành phầm: Đáp án và trả lời câu hỏi và bài tập; bài tập, thí nghiệm do học trò thực hiện, viết báo cáo, thuyết trình.
 15. d) Tổ chức thực hiện: Nêu cách giao nhiệm vụ cho học trò; hướng dẫn hỗ trợ học trò thực hiện; rà soát và thẩm định kết quả hoạt động.
 16. Hoạt động 4: Vận dụng
 17. a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu tăng trưởng năng lực của họSinh viên đã vượt qua nhiệm vụ / yêu cầu vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng vào thực tiễn (thích hợp với từng bài hoặc từng nhóm bài có nội dung thích hợp).
 18. b) Nội dung: Mô tả rõ ràng yYêu cầu học trò phát hiện / đề xuất các vấn đề / tình huống thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến ​​thức mới học để khắc phục.
 19. c) Thành phầm: Chỉ định yêu cầu của bạn về nội dung và hình thức báo cáo phát hiện và khắc phục các tình huống / vấn đề thực tiễn.
 20. d) Tổ chức thực hiện: Phân công học trò hoạt động ngoài giờ lên lớp và nộp báo cáo để trao đổi, san sớt, thẩm định vào những thời khắc thích hợp trong kế hoạch giáo dục bộ môn / giáo dục của thầy cô giáo.

Ghi chú:

 1. Mỗi tiết học có thể thực hiện thành nhiều tiết học, đảm bảo đủ thời lượng cho mỗi hoạt động để học trò làm bài có hiệu quả. Hệ thống câu hỏi, bài tập cần đạt yêu cầu tối thiểu về số lượng và kiểu loại thích hợp với yêu cầu tăng trưởng kỹ năng. Hoạt động thao tác được thực hiện đối với bài học hoặc nhóm bài học có nội dung thích hợp và chủ yếu được ủy quyền học trò thực hiện ngoài giờ lên lớp.
 2. Trong giáo án ko nhất quyết phải ghi rõ lời dạy của thầy cô giáo, học trò nên tập trung mô tả các hoạt động cụ thể của thầy cô giáo: thầy cô giáo giao nhiệm vụ / yêu cầu / quan sát / theo dõi / hướng dẫn / nhận xét / góp ý / rà soát / thẩm định. ; học trò thực hiện / đọc / nghe / xem / viết / trình diễn / báo cáo / thí nghiệm / thực hành /.
 3. Rà soát, thẩm định thường xuyên được thực hiện trong quá trình tổ chức các hoạt động học và được thiết kế trong giáo án thông qua các hình thức: vấn đáp, viết, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, thành phầm học tập. Đối với mỗi hình thức, lúc thẩm định bằng điểm số phải thông báo trước cho học trò về tiêu chí thẩm định và định hướng cho học trò tự học; Chú trọng thẩm định bằng nhận xét quá trình và kết quả hoạt động của học trò theo yêu cầu câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, thành phầm học tập được quy định trong giáo án. dạy.
 4. 4. Các bước tổ chức một hoạt động học
Xem thêm:   Soạn bài Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm - Soạn văn 9

– Giao nhiệm vụ học tập: Trình diễn cụ thể nội dung nhiệm vụ được ủy quyền học trò (đọc / nghe / nhìn / làm) bằng thiết bị dạy học / học liệu cụ thể để học trò hiểu rõ nhiệm vụ được giao. trình diễn.

– Thực hiện nhiệm vụ (học trò thực hiện; thầy cô giáo theo dõi, hỗ trợ): Trình diễn các công việc cụ thể học trò phải thực hiện (đọc / nghe / nhìn / làm) theo yêu cầu của thầy cô giáo; lường trước những trở ngại nhưng học trò có thể gặp phải cùng với các giải pháp hỗ trợ; Mức độ hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu dự kiến.

– Báo cáo và thảo luận (thầy cô giáo tổ chức, quản lý; học trò báo cáo và thảo luận): Trình diễn các giải pháp sư phạm cụ thể trong việc lựa chọn nhóm học trò báo cáo và hình thức tổ chức cho học trò báo cáo (có thể chỉ chọn một số nhóm trình diễn / báo cáo theo giải pháp sư phạm của thầy cô giáo ).

– Kết luận, nhận xét: Phân tích cụ thể thành phầm học tập nhưng học trò phải hoàn thành theo yêu cầu (làm cơ sở để nhận xét, thẩm định mức độ hoàn thành của học trò trong thực tiễn tổ chức dạy học). ); làm rõ những nội dung / yêu cầu về kiến ​​thức, kỹ năng để học trò ghi bài và thực hiện; làm rõ những nội dung / vấn đề cần khắc phục / giảng giải và các nhiệm vụ học tập nhưng học trò phải thực hiện tiếp theo. /.

5512 Giáo án Vật lý 9 CV 5512 Thầy CongPTNL VẬT LÝ 9.doc

Tải xuống

(cập nhật ngày 23 tháng 1 năm 2020)

Tải xuống


Thông tin thêm

Giáo án Vật lý 9 CV 5512 PTNL

Xem thêm:   Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo

Giáo án Vật lý 9 CV 5512 PTNL -

Đề cương môn Vật lý 9 CV 5512 PTNL, Đề cương môn Vật lý 9 CV 5512 PTNL

(Kèm theo Công văn số 5512 / BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Tập huấn)

Trường học:…………………….

Tổ:…………………….

Họ và tên của thầy cô giáo:

……………………

TÊN GIẢNG DẠY: …………………….

Môn học / Hoạt động giáo dục: ………… .; Lớp:………

Thời kì thực hiện: (số giờ)

 1. Mục tiêu
 2. Về khiểu biết: Nêu nội dung kiến ​​thức học trò cần học trong bài theo yêu cầu của nội dung / chủ đề giáo dục tương ứng trong chương trình môn học / hoạt động giáo dục.
 3. 2. Về ndung tích: Chỉ định các yêu cầu của sinh viên Những gì có thể được thực hiện (biểu lộ cụ thể của các năng lực chung và các năng lực riêng của môn học cần được tăng trưởng) trong các hoạt động học tập để chiếmvận dụng tri thức yêu cầu của môn học / chương trình hoạt động giáo dục.
 4. 3. Về pvật chất: Nêu yêu cầu về hành vi, thái độ (những biểu lộ cụ thể của phẩm chất cần tăng trưởng gắn với nội dung bài học) của học trò trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và vận dụng kiến ​​thức vào cuộc sống. .
 5. Thiết bị dạy học và tài liệu học tập

Quy định cụ thể các thiết bị dạy học, đồ dùng học tập được sử dụng trong bài học để tổ chức các hoạt động cho học trò nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu của bài học (muốn tạo nên phẩm chất, năng lực nào thì hoạt động học phải hoàn thành). phải có liên quan và thích hợp).

III. Quá trình giảng dạy

 1. Hoạt động 1: Xác định các vấn đề / nhiệm vụ học tập/ Mở đầu (Chỉ định tên hiển thị kết quả của hoạt động)
 2. a) Mục tiêu: Đặt mục tiêu giúp học trò xác định được các vấn đề / nhiệm vụ cụ thể cần khắc phục trong bài học hoặc xác định rõ cách khắc phục vấn đề / thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động tiếp theo của bài học.
 3. b) Nội dung: Chỉ định nội dung của các yêu cầu / nhiệm vụ cụ thể nhưng học trò phải thực hiện (xử lý tình huống, câu hỏi, bài tập, thí nghiệm, thực hành ...) để xác định vấn đề cần khắc phục / nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp để khắc phục vấn đề / cách thực hiện nhiệm vụ.
 4. c) Thành phầm: Nộp trình diễn cụ thể yêu cầu về nội dung và hình thức của thành phầm hoạt động theo nội dung yêu cầu / nhiệm vụ nhưng học trò phải hoàn thành: kết quả xử lý tình huống; câu trả lời cho các câu hỏi và bài tập; kết quả thí nghiệm và thực hành; trình diễn, mô tả vấn đề cần khắc phục hoặc nhiệm vụ học tập cần thực hiện tiếp theo và đề xuất giải pháp thực hiện.
 5. d) Tổ chức thực hiện: Trình diễn cụ thể các bước tổ chức hoạt động học tập cho học trò từ chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi, hướng dẫn, rà soát, thẩm định quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua thành phầm học tập.
 6. Hoạt động 2: Tạo nên kiến ​​thức mới/khắc phục vấn đề/thực hiện nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1 (Chỉ định tên hiển thị kết quả của hoạt động).
 7. a) Mục tiêu: Nêu mục tiêu của bạnHọc trò thực hiện nhiệm vụ học tập để thu nhận kiến ​​thức mới / khắc phục vấn đề/ thực hiện nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1.
 8. b) Nội dung: Chỉ định nội dung của các yêu cầu / nhiệm vụ cụ thể của học trò làm việc với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, tài liệu học tập cụ thể (đọc / xem / nghe / nói / làm) để chiếm nhận/ vận dụng kiến ​​thức để khắc phục các vấn đề / nhiệm vụ học tập đặt ra từ Hoạt động 1.
 9. c) Thành phầm: Trình diễn cụ thể kiến ​​thức mới/kết quả khắc phục vấn đề / thực hiện các nhiệm vụ học tập nhưng học trò cần viết ngoàicó thể được trình diễn.
 10. d) Tổ chức thực hiện: Hướng dẫn, hỗ trợ, rà soát, thẩm định quá trình và việc thực hiện các hoạt động của học trò.
 11. Hoạt động 3: Luyện tập
 12. a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu vận dụng kiến ​​thức đã học và yêu cầu tăng trưởng kỹ năng vận dụng kiến ​​thức cho học trò.
 13. b) Nội dung: Chỉ định nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm ủy quyền học trò thực hiện.
 14. c) Thành phầm: Đáp án và trả lời câu hỏi và bài tập; bài tập, thí nghiệm do học trò thực hiện, viết báo cáo, thuyết trình.
 15. d) Tổ chức thực hiện: Nêu cách giao nhiệm vụ cho học trò; hướng dẫn hỗ trợ học trò thực hiện; rà soát và thẩm định kết quả hoạt động.
 16. Hoạt động 4: Vận dụng
 17. a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu tăng trưởng năng lực của họSinh viên đã vượt qua nhiệm vụ / yêu cầu vận dụng kiến ​​thức, kỹ năng vào thực tiễn (thích hợp với từng bài hoặc từng nhóm bài có nội dung thích hợp).
 18. b) Nội dung: Mô tả rõ ràng yYêu cầu học trò phát hiện / đề xuất các vấn đề / tình huống thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến ​​thức mới học để khắc phục.
 19. c) Thành phầm: Chỉ định yêu cầu của bạn về nội dung và hình thức báo cáo phát hiện và khắc phục các tình huống / vấn đề thực tiễn.
 20. d) Tổ chức thực hiện: Phân công học trò hoạt động ngoài giờ lên lớp và nộp báo cáo để trao đổi, san sớt, thẩm định vào những thời khắc thích hợp trong kế hoạch giáo dục bộ môn / giáo dục của thầy cô giáo.

Ghi chú:

 1. Mỗi tiết học có thể thực hiện thành nhiều tiết học, đảm bảo đủ thời lượng cho mỗi hoạt động để học trò làm bài có hiệu quả. Hệ thống câu hỏi, bài tập cần đạt yêu cầu tối thiểu về số lượng và kiểu loại thích hợp với yêu cầu tăng trưởng kỹ năng. Hoạt động thao tác được thực hiện đối với bài học hoặc nhóm bài học có nội dung thích hợp và chủ yếu được ủy quyền học trò thực hiện ngoài giờ lên lớp.
 2. Trong giáo án ko nhất quyết phải ghi rõ lời dạy của thầy cô giáo, học trò nên tập trung mô tả các hoạt động cụ thể của thầy cô giáo: thầy cô giáo giao nhiệm vụ / yêu cầu / quan sát / theo dõi / hướng dẫn / nhận xét / góp ý / rà soát / thẩm định. ; học trò thực hiện / đọc / nghe / xem / viết / trình diễn / báo cáo / thí nghiệm / thực hành /.
 3. Rà soát, thẩm định thường xuyên được thực hiện trong quá trình tổ chức các hoạt động học và được thiết kế trong giáo án thông qua các hình thức: vấn đáp, viết, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, thành phầm học tập. Đối với mỗi hình thức, lúc thẩm định bằng điểm số phải thông báo trước cho học trò về tiêu chí thẩm định và định hướng cho học trò tự học; Chú trọng thẩm định bằng nhận xét quá trình và kết quả hoạt động của học trò theo yêu cầu câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, thành phầm học tập được quy định trong giáo án. dạy.
 4. 4. Các bước tổ chức một hoạt động học

- Giao nhiệm vụ học tập: Trình diễn cụ thể nội dung nhiệm vụ được ủy quyền học trò (đọc / nghe / nhìn / làm) bằng thiết bị dạy học / học liệu cụ thể để học trò hiểu rõ nhiệm vụ được giao. trình diễn.

- Thực hiện nhiệm vụ (học trò thực hiện; thầy cô giáo theo dõi, hỗ trợ): Trình diễn các công việc cụ thể học trò phải thực hiện (đọc / nghe / nhìn / làm) theo yêu cầu của thầy cô giáo; lường trước những trở ngại nhưng học trò có thể gặp phải cùng với các giải pháp hỗ trợ; Mức độ hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu dự kiến.

- Báo cáo và thảo luận (thầy cô giáo tổ chức, quản lý; học trò báo cáo và thảo luận): Trình diễn các giải pháp sư phạm cụ thể trong việc lựa chọn nhóm học trò báo cáo và hình thức tổ chức cho học trò báo cáo (có thể chỉ chọn một số nhóm trình diễn / báo cáo theo giải pháp sư phạm của thầy cô giáo ).

- Kết luận, nhận xét: Phân tích cụ thể thành phầm học tập nhưng học trò phải hoàn thành theo yêu cầu (làm cơ sở để nhận xét, thẩm định mức độ hoàn thành của học trò trong thực tiễn tổ chức dạy học). ); làm rõ những nội dung / yêu cầu về kiến ​​thức, kỹ năng để học trò ghi bài và thực hiện; làm rõ những nội dung / vấn đề cần khắc phục / giảng giải và các nhiệm vụ học tập nhưng học trò phải thực hiện tiếp theo. /.

5512 Giáo án Vật lý 9 CV 5512 Thầy CongPTNL VẬT LÝ 9.doc

Tải xuống

(cập nhật ngày 23 tháng 1 năm 2020)

Tải xuống

[rule_{ruleNumber}]

#Giáo #án #Vật #lý #PTNL

[rule_3_plain]

#Giáo #án #Vật #lý #PTNL

[rule_1_plain]

#Giáo #án #Vật #lý #PTNL

[rule_2_plain]

#Giáo #án #Vật #lý #PTNL

[rule_2_plain]

#Giáo #án #Vật #lý #PTNL

[rule_3_plain]

#Giáo #án #Vật #lý #PTNL

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Giáo #án #Vật #lý #PTNL

Related Articles

Back to top button