Tin Tức

Giá tiêu hôm nay 7/12: Chững giá, hàng tồn kho giảm

Giá hồ tiêu hôm nay 7/12/2022 trên thị trường vẫn tiếp tục ghi nhận trong giai đoạn đi ngang giá, cả 3 miền giá thu mua đều đi ngang và tồn kho giảm dần.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu hôm nay 12/7/2022 tại thị trường trong nước nhìn chung không ghi nhận biến động. Toàn thị trường đi ngang, giá thu mua cao nhất vẫn ở mức 63.000 đồng/kg. Đặc biệt:

Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mức 60.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay đang được thương lái thu mua ở mức 63.000 đồng/kg và là địa phương có giá tiêu cao nhất trong ngày hôm nay.

Tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 61.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, Bình Phước giá tiêu ở mức 62.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 12/7/2022: Giá tiêu chững lại, tồn kho giảm

Giá hồ tiêu thế giới hôm nay

Giá tiêu hôm nay trên thị trường thế giới được IPC (Cộng đồng hồ tiêu quốc tế) niêm yết như sau:


Giá tiêu đen Lampung (Indonesia) giữ ở mức 3.857 USD/tấn, tăng 50 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok của nước này cũng ở mức 6.076 USD/tấn, tăng 80 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia giữ ở mức 5.100 USD/tấn; Tiêu trắng ASTA của nước này ở mức 7.300 USD/tấn.

Đối với thị trường Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 ổn định ở mức 2.625 USD/tấn.

Việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và nhập khẩu hạt tiêu trở lại được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến thị trường trong thời gian tới.

Bảng giá tiêu hôm nay 12/7

Bảng giá tiêu mới nhất ngày 07/12/2022. Đơn vị Nghìn đồng/kg

Thị trường Giá bán Biến đổi
Chư Sê (Gia Lai) 60.000 won
Châu Đức (Bà Rịa) 63.000 won
Đắk Lắk – Đắk Nông 61.000 won
Bình Phước 62.000 won

xem thêm thông tin chi tiết về Giá tiêu hôm nay 7/12: Chững giá, hàng tồn kho giảm

Giá tiêu hôm nay 7/12: Chững giá, hàng tồn kho giảm

Hình Ảnh về: Giá tiêu hôm nay 7/12: Chững giá, hàng tồn kho giảm

Video về: Giá tiêu hôm nay 7/12: Chững giá, hàng tồn kho giảm

Wiki về Giá tiêu hôm nay 7/12: Chững giá, hàng tồn kho giảm

Giá tiêu hôm nay 7/12: Chững giá, hàng tồn kho giảm -

Giá hồ tiêu hôm nay 7/12/2022 trên thị trường vẫn tiếp tục ghi nhận trong giai đoạn đi ngang giá, cả 3 miền giá thu mua đều đi ngang và tồn kho giảm dần.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu hôm nay 12/7/2022 tại thị trường trong nước nhìn chung không ghi nhận biến động. Toàn thị trường đi ngang, giá thu mua cao nhất vẫn ở mức 63.000 đồng/kg. Đặc biệt:

Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mức 60.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay đang được thương lái thu mua ở mức 63.000 đồng/kg và là địa phương có giá tiêu cao nhất trong ngày hôm nay.

Tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 61.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, Bình Phước giá tiêu ở mức 62.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 12/7/2022: Giá tiêu chững lại, tồn kho giảm

Giá hồ tiêu thế giới hôm nay

Giá tiêu hôm nay trên thị trường thế giới được IPC (Cộng đồng hồ tiêu quốc tế) niêm yết như sau:


Giá tiêu đen Lampung (Indonesia) giữ ở mức 3.857 USD/tấn, tăng 50 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok của nước này cũng ở mức 6.076 USD/tấn, tăng 80 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia giữ ở mức 5.100 USD/tấn; Tiêu trắng ASTA của nước này ở mức 7.300 USD/tấn.

Đối với thị trường Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 ổn định ở mức 2.625 USD/tấn.

Việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và nhập khẩu hạt tiêu trở lại được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến thị trường trong thời gian tới.

Bảng giá tiêu hôm nay 12/7

Bảng giá tiêu mới nhất ngày 07/12/2022. Đơn vị Nghìn đồng/kg

Thị trường Giá bán Biến đổi
Chư Sê (Gia Lai) 60.000 won
Châu Đức (Bà Rịa) 63.000 won
Đắk Lắk - Đắk Nông 61.000 won
Bình Phước 62.000 won

[rule_{ruleNumber}]

Giá hồ tiêu hôm nay 7/12/2022 trên thị trường vẫn tiếp tục ghi nhận trong giai đoạn đi ngang giá, cả 3 miền giá thu mua đều đi ngang và tồn kho giảm dần.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu hôm nay 12/7/2022 tại thị trường trong nước nhìn chung không ghi nhận biến động. Toàn thị trường đi ngang, giá thu mua cao nhất vẫn ở mức 63.000 đồng/kg. Đặc biệt:

Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mức 60.000 đồng/kg.

Tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay đang được thương lái thu mua ở mức 63.000 đồng/kg và là địa phương có giá tiêu cao nhất trong ngày hôm nay.

Tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 61.000 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, Bình Phước giá tiêu ở mức 62.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 12/7/2022: Giá tiêu chững lại, tồn kho giảm

Giá hồ tiêu thế giới hôm nay

Giá tiêu hôm nay trên thị trường thế giới được IPC (Cộng đồng hồ tiêu quốc tế) niêm yết như sau:


Giá tiêu đen Lampung (Indonesia) giữ ở mức 3.857 USD/tấn, tăng 50 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok của nước này cũng ở mức 6.076 USD/tấn, tăng 80 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia giữ ở mức 5.100 USD/tấn; Tiêu trắng ASTA của nước này ở mức 7.300 USD/tấn.

Đối với thị trường Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 ổn định ở mức 2.625 USD/tấn.

Việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và nhập khẩu hạt tiêu trở lại được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến thị trường trong thời gian tới.

Bảng giá tiêu hôm nay 12/7

Bảng giá tiêu mới nhất ngày 07/12/2022. Đơn vị Nghìn đồng/kg

Thị trường Giá bán Biến đổi
Chư Sê (Gia Lai) 60.000 won
Châu Đức (Bà Rịa) 63.000 won
Đắk Lắk – Đắk Nông 61.000 won
Bình Phước 62.000 won

#Giá #tiêu #hôm #nay #Chững #giá #hàng #tồn #kho #giảm

[rule_3_plain]

#Giá #tiêu #hôm #nay #Chững #giá #hàng #tồn #kho #giảm

Giá tiêu hôm nay 7/12/2022 trên thị trường vẫn tiếp tục ghi nhận trong giai đoạn chững giá, cả 3 miền giá thu mua đều đang đi ngang và hàng tồn kho giảm.

#Giá #tiêu #hôm #nay #Chững #giá #hàng #tồn #kho #giảm

Giá tiêu trong nước hôm nay Giá tiêu hôm nay 7/12/2022 tại thị trường trong nước nhìn chung không ghi nhận sự thay đổi. Toàn thị trường đều đang chững giá, mức giá thu mua cao nhất vẫn ở 63.000 đ/kg. Cụ thể: Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay đang được các thương lái thu mua ở mức 60.000 /kg. Còn tại Tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay đang được thương lái thu mua ở mức 63.000 đ/kg và là địa phương có giá tiêu cao nhất hôm nay. Tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 61.000 đ/kg. Tại Đồng Nai, Bình Phước giá tiêu ở mức 62.000 đ/kg.  Giá tiêu hôm nay 7/12/2022: Chững giá, hàng tồn kho giảm Giá tiêu thế giới hôm nay Giá tiêu hôm nay trên thị trường thế giới được IPC (Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế) niên yết như sau:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
$(document).ready(function(){var is_load=0;$(window).scroll(function(){if(is_load==0){is_load=1;$.getScript(“https://sf.ex-cdn.com/giadinhmoi.vn/v2.2.56/templates/themes/js/inpage-adsense.js”,function(){genieeInitInpageBanner(‘ca-pub-7111995218049151′,’6027586951′,’#content_detail’)
;});}});}); Giá tiêu đen Lampung (Indonesia) duy trì ở mức 3.857 USD/tấn, tăng 50 USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng Muntok của quốc gia này cũng đứng ở mức 6.076 USD/tấn, tăng 80 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia vẫn giữ ở mức 5.100 USD/tấn; hạt tiêu trắng ASTA của quốc gia này đang ở mức 7.300 USD/tấn. Đối với thị trường Brazil, giá hạt tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 2.625 USD/tấn. Việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và tăng nhập khẩu hồ tiêu trở lại được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến thị trường trong thời gian tới. Bảng giá tiêu hôm nay 7/12 Bảng giá tiêu mới nhất ngày 7/12/2022. Đơn vị nghìn đồng/kg Thị trường Giá Thay đổi Chư Sê (Gia Lai) 60,000 0 Châu Đức (Bà Rịa) 63,000 0 Đắk Lăk – Đắk Nông 61,000 0 Bình Phước 62,000

#Giá #tiêu #hôm #nay #Chững #giá #hàng #tồn #kho #giảm

Giá tiêu trong nước hôm nay Giá tiêu hôm nay 7/12/2022 tại thị trường trong nước nhìn chung không ghi nhận sự thay đổi. Toàn thị trường đều đang chững giá, mức giá thu mua cao nhất vẫn ở 63.000 đ/kg. Cụ thể: Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay đang được các thương lái thu mua ở mức 60.000 /kg. Còn tại Tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay đang được thương lái thu mua ở mức 63.000 đ/kg và là địa phương có giá tiêu cao nhất hôm nay. Tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay duy trì ở mức 61.000 đ/kg. Tại Đồng Nai, Bình Phước giá tiêu ở mức 62.000 đ/kg.  Giá tiêu hôm nay 7/12/2022: Chững giá, hàng tồn kho giảm Giá tiêu thế giới hôm nay Giá tiêu hôm nay trên thị trường thế giới được IPC (Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế) niên yết như sau:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
$(document).ready(function(){var is_load=0;$(window).scroll(function(){if(is_load==0){is_load=1;$.getScript(“https://sf.ex-cdn.com/giadinhmoi.vn/v2.2.56/templates/themes/js/inpage-adsense.js”,function(){genieeInitInpageBanner(‘ca-pub-7111995218049151′,’6027586951′,’#content_detail’)
;});}});}); Giá tiêu đen Lampung (Indonesia) duy trì ở mức 3.857 USD/tấn, tăng 50 USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng Muntok của quốc gia này cũng đứng ở mức 6.076 USD/tấn, tăng 80 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia vẫn giữ ở mức 5.100 USD/tấn; hạt tiêu trắng ASTA của quốc gia này đang ở mức 7.300 USD/tấn. Đối với thị trường Brazil, giá hạt tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 2.625 USD/tấn. Việc Trung Quốc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và tăng nhập khẩu hồ tiêu trở lại được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến thị trường trong thời gian tới. Bảng giá tiêu hôm nay 7/12 Bảng giá tiêu mới nhất ngày 7/12/2022. Đơn vị nghìn đồng/kg Thị trường Giá Thay đổi Chư Sê (Gia Lai) 60,000 0 Châu Đức (Bà Rịa) 63,000 0 Đắk Lăk – Đắk Nông 61,000 0 Bình Phước 62,000

#Giá #tiêu #hôm #nay #Chững #giá #hàng #tồn #kho #giảm

[rule_3_plain]

#Giá #tiêu #hôm #nay #Chững #giá #hàng #tồn #kho #giảm

Giá tiêu hôm nay 7/12/2022 trên thị trường vẫn tiếp tục ghi nhận trong giai đoạn chững giá, cả 3 miền giá thu mua đều đang đi ngang và hàng tồn kho giảm.

Chuyên mục: Tin tức

#Giá #tiêu #hôm #nay #Chững #giá #hàng #tồn #kho #giảm

Xem thêm:   Các tour du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương đã tăng giá nhưng vẫn đắt khách

Related Articles

Back to top button