Gia đình ông Q giao thương thuốc phiện

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Gia đình ông Q giao thương thuốc phiện phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Gia đình ông Q giao thương thuốc phiện phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi:

Gia đình anh Q kinh doanh cây thuốc phiện, gia đình luôn sống no đủ hạnh phúc và thường xuyên quyên góp tiền cho thôn, xã xây dựng nhà văn hóa. Gia đình anh Q có phải là gia đình văn hóa ko?

A. Ko phải vì gia đình anh Q phi pháp giao thương hàng cấm.

B. Có một gia đình anh Q chung sống hạnh phúc ko có dị đồng ý kiến.

C. Đúng vì gia đình ông Q có công hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa.

D. Cả A và B.

Đáp án A đúng.

Gia đình ông Q kinh doanh cây thuốc phiện, gia đình luôn sống no đủ hạnh phúc và thường xuyên đóng góp tiền cho thôn, xã xây dựng nhà văn hóa, gia đình ông Q ko đạt gia đình văn hóa do ông Q vi phi pháp luật về giao thương hàng cấm. Các mặt hàng.

Giảng giải lý do bạn chọn câu trả lời A:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 122/2018 / NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa như sau:

1. Kiểu mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi trú ngụ, bao gồm các tiêu chí sau:

một) Các thành viên trong gia đình tuân thủ các quy định của pháp luật; ko bị kỷ luật trong công việc và học tập;

b) Tuân theo hương ước, quy ước của số đông dân cư nơi trú ngụ;

c) Treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, sự kiện chính trị của non sông theo quy định;

d) Tham gia một trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở nơi trú ngụ; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao;

đ) Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định;

e) Tham gia bảo vệ các di tích lịch sử – văn hóa, danh lam, thắng cảnh của địa phương;

g) Tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác, chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định;

h) Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài; sinh hoạt số đông nơi trú ngụ;

i) Ko vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh;

k) Ko vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy;

l) Ko vi phi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Xâm lấn lòng phố, vỉa hè, tham gia giao thông trái phép.

2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; Tương trợ để tương trợ mọi người trong số đông, bao gồm các tiêu chí sau:

a) Ông bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng;

b) Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, đồng đẳng, hòa thuận, thủy chung;

c) Thực hiện tốt chính sách dân số; thực hiện đồng đẳng giới;

d) Các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe;

đ) Các thành viên trong gia đình có lối sống lành mạnh, văn minh, xử sự có văn hóa trong gia đình, số đông và xã hội;

e) Hỗ trợ, tương trợ mọi người trong số đông lúc gặp vấn đề, thiến nạn.

3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công việc và học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, bao gồm các tiêu chí sau:

a) Kinh tế gia đình ổn định và tăng trưởng từ các nguồn thu nhập hợp pháp;

b) Tham gia các chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội, văn hóa, xã hội do địa phương tổ chức;

c) Người trong độ tuổi lao động tích cực lao động có thu nhập chính đáng;

d) Trẻ em trong độ tuổi được đi học;

d) Sử dụng nước sạch;

e) Có công trình phụ hợp vệ sinh;

g) Có phương tiện nghe, nhìn, tiếp cận thường xuyên thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định các trường hợp xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa sau đây:

Thành viên gia đình vi phạm một trong các trường sau:

1. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị vận dụng các giải pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Ko hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế.

3. Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

4. tảo hôn, tảo hôn.

5. Có hành vi bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính.

6. Mắc tệ nạn xã hội, ma tuýmại dâm, trộm cắp, tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc.

7. Tham gia tụ họp đông người, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

So với trường hợp của gia đình ông Q và gia đình ông Q sắm bán ma tuý thì đây là hành vi vi phi pháp luật thường bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý hành chính. Theo đó, gia đình anh Q sẽ ko được xét tặng gia đình văn hóa.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Trong tác phẩm Lão Hạc vì sao Lão Hạc phải bán cậu Vàng

Gia đình ông Q giao thương thuốc phiện

Gia đình ông Q giao thương thuốc phiện -

Câu hỏi:

Gia đình anh Q kinh doanh cây thuốc phiện, gia đình luôn sống no đủ hạnh phúc và thường xuyên quyên góp tiền cho thôn, xã xây dựng nhà văn hóa. Gia đình anh Q có phải là gia đình văn hóa ko?

A. Ko phải vì gia đình anh Q phi pháp giao thương hàng cấm.

B. Có một gia đình anh Q chung sống hạnh phúc ko có dị đồng ý kiến.

C. Đúng vì gia đình ông Q có công hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa.

D. Cả A và B.

Đáp án A đúng.

Gia đình ông Q kinh doanh cây thuốc phiện, gia đình luôn sống no đủ hạnh phúc và thường xuyên đóng góp tiền cho thôn, xã xây dựng nhà văn hóa, gia đình ông Q ko đạt gia đình văn hóa do ông Q vi phi pháp luật về giao thương hàng cấm. Các mặt hàng.

Giảng giải lý do bạn chọn câu trả lời A:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 122/2018 / NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa như sau:

1. Kiểu mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi trú ngụ, bao gồm các tiêu chí sau:

một) Các thành viên trong gia đình tuân thủ các quy định của pháp luật; ko bị kỷ luật trong công việc và học tập;

b) Tuân theo hương ước, quy ước của số đông dân cư nơi trú ngụ;

c) Treo Quốc kỳ trong các ngày lễ, sự kiện chính trị của non sông theo quy định;

d) Tham gia một trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở nơi trú ngụ; thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao;

đ) Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định;

e) Tham gia bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh của địa phương;

g) Tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường, đổ rác, chất thải đúng giờ, đúng nơi quy định;

h) Tham gia đầy đủ các phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài; sinh hoạt số đông nơi trú ngụ;

i) Ko vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh;

k) Ko vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy;

l) Ko vi phi pháp luật về trật tự, an toàn giao thông như: Xâm lấn lòng phố, vỉa hè, tham gia giao thông trái phép.

2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; Tương trợ để tương trợ mọi người trong số đông, bao gồm các tiêu chí sau:

a) Ông bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng;

b) Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, đồng đẳng, hòa thuận, thủy chung;

c) Thực hiện tốt chính sách dân số; thực hiện đồng đẳng giới;

d) Các thành viên trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe;

đ) Các thành viên trong gia đình có lối sống lành mạnh, văn minh, xử sự có văn hóa trong gia đình, số đông và xã hội;

e) Hỗ trợ, tương trợ mọi người trong số đông lúc gặp vấn đề, thiến nạn.

3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công việc và học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, bao gồm các tiêu chí sau:

a) Kinh tế gia đình ổn định và tăng trưởng từ các nguồn thu nhập hợp pháp;

b) Tham gia các chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội, văn hóa, xã hội do địa phương tổ chức;

c) Người trong độ tuổi lao động tích cực lao động có thu nhập chính đáng;

d) Trẻ em trong độ tuổi được đi học;

d) Sử dụng nước sạch;

e) Có công trình phụ hợp vệ sinh;

g) Có phương tiện nghe, nhìn, tiếp cận thường xuyên thông tin kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ngoài ra, Nghị định này cũng quy định các trường hợp xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa sau đây:

Thành viên gia đình vi phạm một trong các trường sau:

1. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị vận dụng các giải pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Ko hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ nộp thuế.

3. Bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

4. tảo hôn, tảo hôn.

5. Có hành vi bạo lực gia đình bị xử phạt hành chính.

6. Mắc tệ nạn xã hội, ma tuýmại dâm, trộm cắp, tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc.

7. Tham gia tụ họp đông người, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

So với trường hợp của gia đình ông Q và gia đình ông Q sắm bán ma tuý thì đây là hành vi vi phi pháp luật thường bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc xử lý hành chính. Theo đó, gia đình anh Q sẽ ko được xét tặng gia đình văn hóa.

[rule_{ruleNumber}]

#Gia #đình #ông #buôn #bán #thuốc #phiện

[rule_3_plain]

#Gia #đình #ông #buôn #bán #thuốc #phiện

[rule_1_plain]

#Gia #đình #ông #buôn #bán #thuốc #phiện

[rule_2_plain]

#Gia #đình #ông #buôn #bán #thuốc #phiện

[rule_2_plain]

#Gia #đình #ông #buôn #bán #thuốc #phiện

[rule_3_plain]

#Gia #đình #ông #buôn #bán #thuốc #phiện

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Gia #đình #ông #buôn #bán #thuốc #phiện