Expired là gì

A time limit that is applied lớn the life of an tài khoản, so that it can be used only for a predetermined period of time.

Bạn đang xem: Expired là gì


What lớn do: This message usually means that the bank card that you saved in your account has expired or has incorrect details.
Phải làm cho gì: Thông báo này thường xuyên có nghĩa là thẻ bank các bạn lưu trong thông tin tài khoản đã mất hạn hoặc tất cả thông tin ko chính xác.
It’s also important to rethành cungdaythang.comên that all products expire from your Merchant Center account after 30 days.
Bạn cần nhớ rằng tất cả sản phẩm trên tài khoản Merchant Center của mình đã hết hạn sử dung sau 1 tháng nếu tài liệu sản phẩm không được update trong khoảng thời gian kia.
What to lớn do: This message usually means that your PayPal account isn"t linked, or that the liên kết expired or was revoked.
cungdaythang.comệc phải làm: Thông báo này thường Có nghĩa là thông tin tài khoản PayPal của người sử dụng ko được links, hoặc liên kết đã hết hạn tốt bị thu hồi.
What to lớn do: This message usually means that your Yandex.Money account isn"t linked, or that the liên kết expired or was revoked.
Phải làm cho gì: Thông báo này thường có nghĩa là thông tin tài khoản Yandex.Money của người sử dụng không được link hoặc links đã không còn hạn hoặc đã biết thành thu hồi.
The Bible account says: “It came about at the expiration of some time that Cain proceeded lớn bring some fruits of the ground as an offering to lớn Jehovah.

Xem thêm: Bột Béo Là Gì? Cách Làm Nước Cốt Dừa Với Bột Béo Và Bột Năng


Lời tường thuật trong Kinh-thánh nói: “Cách ít lâu, Ca-in dùng thổ-sản làm cho của-lễ dâng đến Đức Giê-hô-va.
After this cancellation period expires, Google automatically charges the thẻ & initiates payments khổng lồ your account as per the applicable payout schedule.
Hết thời gian bỏ này, Google đã auto tính phí thẻ với chuyển khoản qua ngân hàng tkhô cứng toán thù vào thông tin tài khoản của bạn theo định kỳ biểu thanh khô toán thù hiện nay hành.
If your expiry date only has changed: If your credit card expires và you receive sầu a new credit card with an updated expiry date, but with the same account number, you"ll need khổng lồ just edit your card details, instead of adding it as a new credit thẻ.
Nếu ngày quá hạn của thẻ tín dụng cố gắng đổi: Nếu thẻ tín dụng thanh toán của bạn hết thời gian sử dụng cùng bạn nhận được thẻ tín dụng new với ngày hết hạn sử dung được update, tuy vậy vẫn có số tài khoản cũ, thì các bạn sẽ chỉ cungdaythang.comệc chỉnh sửa đọc tin thẻ của chính bản thân mình, cố kỉnh do thêm thẻ kia làm cho thẻ tín dụng mới.
For example, a calendar procungdaythang.comdes a way to lớn determine when khổng lồ start planting or harvesting, which days are religious or cicungdaythang.coml holidays, which days mark the beginning and over of business accounting periods, & which days have sầu legal significance, such as the day taxes are due or a contract expires.
lấy ví dụ, định kỳ cung cấp phương thức nhằm xác định ngày làm sao là số đông Dịp lễ tôn giáo xuất xắc Dịp lễ công cộng, đông đảo ngày làm sao lưu lại sự bước đầu tốt hoàn thành của các chu kỳ vận động sản xuất-marketing, cũng tương tự ngày nào là có giá trị pháp luật nhỏng ngày không còn hạn trong những hợp đồng tuyệt ngày nộp thuế.
Procungdaythang.comded that your account balance has reached the payment threshold và you have sầu no other holds on your account, we"ll issue a single lump sum payment of your accrued earnings a few days after the date that you specified for the hold lớn expire.

Xem thêm: Status Về Cha & Những Câu Nói, Danh Ngôn Về Cha Hay Về Cha Mẹ


Với điều kiện số dư thông tin tài khoản của người sử dụng đã đoạt cho ngưỡng tkhô hanh toán thù với các bạn không tồn tại lệnh tạm ngưng nào không giống vào thông tin tài khoản của bản thân mình, Shop chúng tôi vẫn xây dựng một khoản thanh khô toán gộp tốt nhất đến thu nhập sẽ tích trữ của bạn một vài ngày sau ngày hết hạn sử dung tạm ngưng mà bạn hướng dẫn và chỉ định.

Chuyên mục: Hỏi Đáp