Thứ Năm, Tháng Sáu 17, 2021
spot_img
Trang chủKiến ThứcHỏi ĐápNghĩa Của Từ : Dramatic Là Gì, Nghĩa Của Từ Dramatic, Mạng...

Nghĩa Của Từ : Dramatic Là Gì, Nghĩa Của Từ Dramatic, Mạng Xã Hội Sử Dụng Drama Với Ý Nghĩa Gì

Truly, “the rise, development and collapse of the Soviet Union,” says Ponton, was “one of the most dramatic spectacles of the twentieth century.”
Thật vậy, “việc Liên Xô trỗi lên, phát triển và sụp đổ”, theo Ponton, là “một trong những cảnh tượng ly kỳ nhất của thế kỷ 20”.

Đang xem: Dramatic là gì

But what you may not realize is how dramatically sex would change things for Mike and Heather —and not for the better.
Nhưng có lẽ bạn chưa hình dung được chuyện Mike và Heather “vượt rào” sẽ ảnh hưởng tồi tệ thế nào đến họ.
Biology began to quickly develop and grow with Anton van Leeuwenhoek”s dramatic improvement of the microscope.
Curves are as easy to cut as straight lines, complex 3-D structures are relatively easy to produce, and the number of machining steps that required human action have been dramatically reduced.
Các đường cong được thực hiện dễ dàng như đường thẳng, các cấu trúc phức tạp 3 chiều cũng dễ dàng thực hiện, và một lượng lớn các thao tác do con người thực hiện được giảm thiểu.
So , while the organisers of the surveys describe China as a non-democracy , the Chinese people seem to feel that a government that has presided over a booming economy , overseen a dramatic rise in the standard of living and responds to complaints from its people is a democratic government .
Vì vậy , trong khi người tổ chức của khảo sát mô tả Trung Quốc là nước không dân chủ , người Trung Quốc có vẻ cảm thấy rằng chính phủ đã kiểm soát được nền kinh tế bùng nổ , trông nom tăng vọt trong mức sống và đáp lại những lời than phiền từ nhân dân của nó là chính quyền dân chủ .
When you move from that stage to young motherhood, there is a dramatic drop-off in outside commendation.
Khi các em rời giai đoạn đó để đến vai trò làm người mẹ trẻ tuổi, thì có một sự giảm sút hẳn những lời tán thưởng hoặc phần thưởng từ những người khác.
Alma’s own experience in failing to follow his faithful father and then coming to a dramatic understanding of how much he needed forgiveness and what it meant to sing the song of redeeming love is powerful and compelling.
Kinh nghiệm riêng của An Ma trong việc không tuân theo người cha trung tín của mình rồi sau đó tiến đến một sự hiểu biết gây ấn tượng sâu sắc rằng ông cần được tha thứ biết bao và ý nghĩa của việc hát lên một bài ca về tình yêu cứu chuộc đều rất mạnh mẽ và hấp dẫn.
The experts predict that no country in sub-Saharan Africa will meet the goals to dramatically reduce deaths by 2015 .
Các chuyên gia dự đoán không có quốc gia nào ở phía Nam Xa-ha-ra Châu Phi sẽ đạt được mục tiêu này để có thể giảm đáng kể tử vong trước năm 2015 .

Xem thêm: Khóa Bảo Mật Mạng Là Gì – Khôi Phục Và Bảo Mật Khóa Mã Hóa Wi

13 Luke is a youth who was encouraged by another dramatization, Young People Ask —What Will I Do With My Life?
13 Luke là người trẻ đã được khích lệ khi xem một video khác: Giới trẻ thắc mắc—Tôi đặt mục tiêu nào cho đời mình?
Sau đó, ông đã trải qua một sự thay đổi mãnh liệt trong lòng và phục vụ với tư cách là người truyền giáo vững mạnh.
At the same time, it provided an easily managed source of quality meat, but the rising price of wool and a general move away from horned sheep had the breed suffer a dramatic decline throughout the 19th and 20th centuries.
Đồng thời, nó cung cấp một nguồn dễ dàng quản lý chất lượng của thịt, nhưng sự tăng giá của len và một động thái nói chung đi từ cừu sừng thành các giống chịu sự suy giảm mạnh trong suốt thế kỷ 19 và 20.
(Acts 10:30-35) Then, as the apostle proceeded to give a witness concerning Jesus Christ, something dramatic happened!
Colonists had a dramatic effect on the Māori, bringing Christianity, advanced technology, the English language, numeracy and literacy.
Thực dân đã gây ảnh hưởng lớn đến người Māori, mang theo thiên chúa Giáo, các công nghệ tiên tiến, ngôn ngữ tiếng anh, toán và chữ cái.
The Israelites emerged from a dramatic social transformation that took place in the people of the central hill country of Canaan around 1200 BCE, with no signs of violent invasion or even of peaceful infiltration of a clearly defined ethnic group from elsewhere.
Người Israel xuất hiện từ một quá trình chuyển biến xã hội sâu sắc diễn ra trong các cư dân tại vùng núi miền trung của Canaan khoảng năm 1200 TCN, không có dấu hiệu về xâm chiếm bạo lực hoặc thậm chí là xâm nhập hoà bình của một dân tộc xác định rõ ràng và đến từ nơi khác.
The immensity of the universe didn’t suddenly change, but our ability to see and understand this truth changed dramatically.
Vũ trụ bao la đã không đột nhiên thay đổi, nhưng khả năng của chúng ta để xem và hiểu được lẽ thật này đã thay đổi đáng kể.
This match with five goals in extra time is one of the most dramatic in World Cup history, and is called the “Game of the Century” in both Italy and Germany.
Trận này có tới 5 bàn thắng trong hiệp phụ và là một trong những trận bóng kịch tính nhất trong lịch sử giải vô địch bóng đá thế giới, và thường được gọi là “Trận bóng thế kỷ” đối với cả Đức và Ý.
Elements of control theory had appeared earlier but not as dramatically and convincingly as in Maxwell”s analysis.

Xem thêm: Cách Nấu Thịt Vịt Với Măng, Cách Làm Vịt Kho Măng, Thịt Mềm Măng Giòn

Các yếu tố của lý thuyết điều khiển đã xuất hiện trước đó nhưng không đáng kể và thuyết phục như trong phân tích của Maxwell.

RELATED ARTICLES

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Most Popular

Recent Comments