Đồng bằng Phú Yên được mở rộng ở cửa sông?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đồng bằng Phú Yên được mở rộng ở cửa sông? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đồng bằng Phú Yên được mở rộng ở cửa sông? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Trong chương trình Địa Lí lớp 12, chúng ta cùng tìm hiểu về đặc điểm địa hình Việt Nam, trong đó, tìm hiểu về đặc điểm của vùng đồng bằng. Một trong những câu hỏi được đặt ra là: Đồng bằng Phú Yên được mở rộng ở cửa sông? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Câu hỏi:

Đồng bằng Phú Yên được mở rộng ở cửa sông?

A. Trà Khúc

B. Đà Rằng

C. Thu Bồn

D. Đồng Nai

Đáp án B.

Đồng bằng Phú Yên mở rộng ở cửa sông Đà Rằng, ở nhiều vùng đồng bằng thường bị chia cắt thành ba dải là cồn cát và đầm phá, giữa là vùng trũng, dải trong cùng đã tụ hội. . thành đồng bằng.

Giảng giải lý do chọn phương án B:

Đồng bằng chiếm ¼ lãnh thổ nước ta, chia làm hai loại: đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển.

– Đồng bằng sông: gồm Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Cả hai đều là châu thổ ở hạ lưu các con sông lớn, với đường bờ biển phẳng phiu, vịnh nông và thềm lục địa mở rộng. Đất đai phì nhiêu, phì nhiêu.

+ Đồng bằng sông Hồng: Do sông Hồng và sông Thái Bình tích tụ lại. Diện tích là 15.000 km vuông. Có hệ thống đê bao ngăn lũ. Khu vực trong đê ko được bồi đắp hàng năm. Ít bị tác động bởi thủy triều.

+ Đồng bằng sông Cửu Long: Do sông Tiền và sông Hậu bồi đắp. Diện tích là 40.000 km vuông. Có hệ thống kênh rạch nhằng nhịt. Nó được bồi đắp phù sa hàng năm. Chịu được thủy triều mạnh.

– Đồng bằng ven biển: Đồng bằng ven biển miền Trung có tổng diện tích khoảng 15 nghìn km vuông. Biển nhập vai trò chính trong việc tạo nên vùng châu thổ này nên đất đai ở đây thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông ngòi. Đồng bằng hồ hết nhỏ hẹp và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.

Chỉ một số châu thổ được mở rộng ở các cửa sông lớn như châu thổ Thanh Hóa thuộc hệ thống sông Mã, sông Chu, châu thổ Nghệ An (sông Cả), châu thổ Quảng Nam (sông Thu Bồn) và châu thổ Tuy Hòa. (Sông Đà Rằng). Ở nhiều vùng đồng bằng thường có ba dải: giáp biển là cồn cát, đầm phá; giữa là vùng trũng; dải trong cùng đã tụ lại thành đồng bằng.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Nhân vật lịch sử nào sau đây là một nữ tướng?

Đồng bằng Phú Yên được mở rộng ở cửa sông?

Đồng bằng Phú Yên được mở rộng ở cửa sông? -

Trong chương trình Địa Lí lớp 12, chúng ta cùng tìm hiểu về đặc điểm địa hình Việt Nam, trong đó, tìm hiểu về đặc điểm của vùng đồng bằng. Một trong những câu hỏi được đặt ra là: Đồng bằng Phú Yên được mở rộng ở cửa sông? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Câu hỏi:

Đồng bằng Phú Yên được mở rộng ở cửa sông?

A. Trà Khúc

B. Đà Rằng

C. Thu Bồn

D. Đồng Nai

Đáp án B.

Đồng bằng Phú Yên mở rộng ở cửa sông Đà Rằng, ở nhiều vùng đồng bằng thường bị chia cắt thành ba dải là cồn cát và đầm phá, giữa là vùng trũng, dải trong cùng đã tụ hội. . thành đồng bằng.

Giảng giải lý do chọn phương án B:

Đồng bằng chiếm ¼ lãnh thổ nước ta, chia làm hai loại: đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển.

- Đồng bằng sông: gồm Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. Cả hai đều là châu thổ ở hạ lưu các con sông lớn, với đường bờ biển phẳng phiu, vịnh nông và thềm lục địa mở rộng. Đất đai phì nhiêu, phì nhiêu.

+ Đồng bằng sông Hồng: Do sông Hồng và sông Thái Bình tích tụ lại. Diện tích là 15.000 km vuông. Có hệ thống đê bao ngăn lũ. Khu vực trong đê ko được bồi đắp hàng năm. Ít bị tác động bởi thủy triều.

+ Đồng bằng sông Cửu Long: Do sông Tiền và sông Hậu bồi đắp. Diện tích là 40.000 km vuông. Có hệ thống kênh rạch nhằng nhịt. Nó được bồi đắp phù sa hàng năm. Chịu được thủy triều mạnh.

- Đồng bằng ven biển: Đồng bằng ven biển miền Trung có tổng diện tích khoảng 15 nghìn km vuông. Biển nhập vai trò chính trong việc tạo nên vùng châu thổ này nên đất đai ở đây thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông ngòi. Đồng bằng hồ hết nhỏ hẹp và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.

Chỉ một số châu thổ được mở rộng ở các cửa sông lớn như châu thổ Thanh Hóa thuộc hệ thống sông Mã, sông Chu, châu thổ Nghệ An (sông Cả), châu thổ Quảng Nam (sông Thu Bồn) và châu thổ Tuy Hòa. (Sông Đà Rằng). Ở nhiều vùng đồng bằng thường có ba dải: giáp biển là cồn cát, đầm phá; giữa là vùng trũng; dải trong cùng đã tụ lại thành đồng bằng.

[rule_{ruleNumber}]

#Đồng #bằng #Phú #Yên #được #mở #rộng #ở #cửa #sông

[rule_3_plain]

#Đồng #bằng #Phú #Yên #được #mở #rộng #ở #cửa #sông

[rule_1_plain]

#Đồng #bằng #Phú #Yên #được #mở #rộng #ở #cửa #sông

[rule_2_plain]

#Đồng #bằng #Phú #Yên #được #mở #rộng #ở #cửa #sông

[rule_2_plain]

#Đồng #bằng #Phú #Yên #được #mở #rộng #ở #cửa #sông

[rule_3_plain]

#Đồng #bằng #Phú #Yên #được #mở #rộng #ở #cửa #sông

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Đồng #bằng #Phú #Yên #được #mở #rộng #ở #cửa #sông