Đoạn mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đoạn mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở phải ko? Nếu đúng tương tự thì …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đoạn mạch song song là gì? Cách tính cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tri thức làm mẹ hay khác tại đây => Kiến thức làm mẹ

Trong chương trình Vật lý, các em đã học rất nhiều về điện và mạch. Tuy nhiên, nói tới cấu tạo và phân loại mạch điện thì ko phải người nào trong chúng ta cũng có thể hiểu rõ được. Hôm nay, Monkey sẽ san sớt với các bạn về mạch song song gì? Làm thế nào để tính các chỉ số cường độ dòng điện, hiệu điện thế và điện trở trong đoạn mạch này? Cùng tiếp tục theo dõi bài viết này nhé!

Mạch song song là gì?

Khái niệm: Một đoạn mạch được cho là đoạn mạch song song lúc có các thành phần điện được nối theo hình dạng song song hoặc các đầu của chúng được nối với một điểm chung. Nó tạo thành nhiều vòng lặp hoặc đường dẫn cho dòng điện chạy qua.

Quan sát hình bên dưới:

Trong đó:

  • R1, R2, …, Rn là điện trở
  • U (AB) là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
  • I1, I2, …, In là cường độ dòng điện qua mỗi điện trở
  • I (AB) là cường độ dòng điện qua mạch chính

Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong một đoạn mạch song song

Các bạn đã tìm hiểu về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch điện, đối với đoạn mạch song song thì hai chỉ số này sẽ có một số đặc điểm không giống nhau.

Dòng điện trong mạch song song

Dòng điện trong mạch song song sẽ phân chia qua các nhánh. Trong mạch này, cường độ dòng điện đi qua mạch chính sẽ bằng tổng cường độ dòng điện đi qua các phần tử điện riêng lẻ. Nói một cách dễ hiểu, cường độ dòng điện của đoạn mạch song song bằng tổng cường độ dòng điện trong mạch.

Công thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song là:

I = I1 + I2 + I3 + … + Trong

Điện áp trong một đoạn mạch song song

Điện áp trong một đoạn mạch song song ko đổi trên mỗi đường dẫn hoặc thành phần vì mỗi thành phần được nối với nguồn tại cùng một điểm. Nói cách khác, điện áp trên một đoạn mạch song song sẽ giống nhau tại tất cả các điểm.

Công thức tính hiệu điện thế trong đoạn mạch song song:

U = U1 = U2 = U3 = … = Un

Một đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song

Nhắc lại kiến ​​thức:

Trong chương trình Vật Lí 7, các em đã được học về đoạn mạch gồm hai đèn điện mắc song song, ta có:

Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các đoạn mạch rẽ:

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch là:

Phân tích đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:

Hai quan hệ trên vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.

Cường độ dòng điện tỉ lệ nghịch với cảm kháng trong đoạn mạch song song.  (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Đối với đoạn mạch có hai điện trở gồm R1, R2 mắc song song thì cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở sẽ tỉ lệ nghịch với điện trở đó.

Điện trở tương đương của đoạn mạch song song

Điện trở tương đương của đoạn mạch song song có công thức sau:

cong thuc doan mach song song

Có xuất xứ từ:

cong thuc doan mach song song 1

Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, nghịch đảo của điện trở tương đương sẽ bằng tổng nghịch đảo của các điện trở riêng lẻ.

Mắc một đoạn mạch gồm nhiều điện trở R1, R2, R3, … Rn mắc song songChúng ta có:

I = I1 + I2 + I3 + … + Trong

U = U1 = U2 = U3 = … = Un

cong thuc doan mach song song 2

xem thêm: Toàn thể lý thuyết về định luật Ôm và các bài tập thực hành

Một số bài tập Vật lý 9 đoạn mạch song song

Bài 1: Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là:

bai tap doan mach song song

Hướng dẫn giải pháp:

Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song là: 1 / Rtđ = 1 / R1 + 1 / R2 => Chọn câu B

Bài 2: Công thức nào sau đây ko thích hợp với đoạn mạch song song?

bai tap doan mach song song 1

Hướng dẫn giải pháp:

Đáp án D là công thức ko thích hợp với đoạn mạch song song

bài 3: Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song. Điện trở tương đương của đoạn mạch này sẽ thay đổi như thế nào nếu tăng trị giá của một điện trở?

A. Tăng dần

B. Giảm

C. Giữ nguyên

D. Các câu trả lời khác

Hướng dẫn giải pháp:

Điện trở tương đương của mạch này sẽ tăng lên nếu trị giá của một điện trở. được tăng lên

=> Chọn đáp án A

Bài 4: Tính điện trở tương đương trong mỗi trường hợp sau, cho rằng mỗi điện trở trở thành một thành phần có độ lớn 10 Ω.

Xem thêm:   3 câu chuyện về sự linh ứng màu nhiệm của chú Đại Bi

doan mach song song 3

A. 5

B. 10 yên

C. 15

D. 20 yên

Hướng dẫn giải pháp:

Đây là sơ đồ hai điện trở mắc song song

Vận dụng công thức điện trở tương đương:

1 / Rtđ = 1 / R1 + 1 / R2 => R / tđ = R1R2 / (R1 + R2) = 10.10 / (10 + 10) = 5Ω

=> Sau đó chọn câu A

Bài 5: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch sau, biết R1 = 3Ω; R2 = 6Ω; R3 = 12Ω.

doan mach song song 4

Hướng dẫn giải pháp:

Sơ đồ mạch R1 // R2 // R3

Vận dụng công thức điện trở tương đương, ta có:

1 / Rtđ = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 = 1/3 + 1/6 + 1/12 = 7/12

=> Rtd = 12/7

Bài 6: Cho hai điện trở R1 = R2 = 30Ω được mắc như sơ đồ a

doan mach song song 5

một. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b. Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30 Ω vào đoạn mạch trên như hình b thì điện trở tương đương của đoạn mạch là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải pháp:

bai tap doan mach song song 2

Bài 7: Cho hai điện trở R1 = 12Ω và R2 = 36Ω mắc song song trong một đoạn mạch. Cường độ dòng điện qua mạch chính là 2A. Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở?

Hướng dẫn giải pháp:

bai tap doan mach song song 3

Kỳ vọng qua bài viết san sớt kiến ​​thức về mạch song song cũng như cách tính các quan hệ trong bài viết trên sẽ giúp các em nắm bắt và giải được các bài tập ở trường. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.