Độ của sự vật hiện tượng là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Độ của sự vật hiện tượng là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Độ của sự vật hiện tượng là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi: Mức độ của hiện tượng là gì?

A. bộc lộ của mối quan hệ qua lại giữa chất và lượng.

B. giới hạn của sự vật, hiện tượng.

C. sự thống nhất, tác động qua lại và phụ thuộc lẫn nhau giữa chất và lượng.

D. giới hạn nhưng sự thay đổi về lượng ko dẫn tới sự thay đổi về chất.

Đáp án đúng D.

Mức độ của hiện tượng là giới hạn nhưng một sự thay đổi về lượng chưa gây ra sự thay đổi về chất.

Lý do chọn đáp án D là vì:

Mối quan hệ giữa thay đổi định lượng dẫn tới thay đổi chất

Sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất

Trong một sự vật, hiện tượng thay đổi trước (tăng dần, nhanh dần (tăng dần)).

– Lúc đạt tới một giới hạn nhất mực thì chất bị chuyển đổi

– Giới hạn nhưng sự thay đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là mức độ.

– Điểm giới hạn nhưng sự chuyển đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật, hiện tượng gọi là điểm nút.

– Sự thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng khởi đầu bằng sự thay đổi về lượng: Lượng thay đổi dần dần, tới một giới hạn nhất mực, phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng thì chất mới ra đời thay thế. chất cũ, cái mới ra đời thay thế cái cũ.

+ Chất mới sinh ra chứa một lượng mới tương ứng

– Chất chuyển đổi muộn hơn và chuyển đổi nhanh chóng.

– Mỗi sự vật, hiện tượng đều có chất lượng và số lượng đặc trưng của nó.

– Lúc chất mới ra đời thì một lượng mới tương ứng được quy định tạo thành sự thống nhất mới giữa chất và lượng.

– Kết luận: Sự thay đổi ko ngừng về lượng của các sự vật, hiện tượng dẫn tới sự thay đổi về chất của chúng. Lúc một chất mới ra đời, nó quy định một lượng mới tương ứng với nó và tạo cho sự vật, hiện tượng mới một lượng khác với trước đó.

=> Bài học: Muốn tạo ra sự thay đổi về chất cần phải tạo ra sự thay đổi về lượng tới một giới hạn nhất mực. Vì vậy, trong học tập và rèn luyện phải kiên trì, nhẫn nại, ko khinh thường việc nhỏ, tránh nóng vội, nửa vời.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Nghĩa Của Từ Discharge Là Gì, Nghĩa Của Từ Discharge Trong Tiếng Việt

Độ của sự vật hiện tượng là?

Độ của sự vật hiện tượng là? -

Câu hỏi: Mức độ của hiện tượng là gì?

A. bộc lộ của mối quan hệ qua lại giữa chất và lượng.

B. giới hạn của sự vật, hiện tượng.

C. sự thống nhất, tác động qua lại và phụ thuộc lẫn nhau giữa chất và lượng.

D. giới hạn nhưng sự thay đổi về lượng ko dẫn tới sự thay đổi về chất.

Đáp án đúng D.

Mức độ của hiện tượng là giới hạn nhưng một sự thay đổi về lượng chưa gây ra sự thay đổi về chất.

Lý do chọn đáp án D là vì:

Mối quan hệ giữa thay đổi định lượng dẫn tới thay đổi chất

Sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất

Trong một sự vật, hiện tượng thay đổi trước (tăng dần, nhanh dần (tăng dần)).

- Lúc đạt tới một giới hạn nhất mực thì chất bị chuyển đổi

- Giới hạn nhưng sự thay đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi là mức độ.

- Điểm giới hạn nhưng sự chuyển đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật, hiện tượng gọi là điểm nút.

- Sự thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng khởi đầu bằng sự thay đổi về lượng: Lượng thay đổi dần dần, tới một giới hạn nhất mực, phá vỡ sự thống nhất giữa chất và lượng thì chất mới ra đời thay thế. chất cũ, cái mới ra đời thay thế cái cũ.

+ Chất mới sinh ra chứa một lượng mới tương ứng

- Chất chuyển đổi muộn hơn và chuyển đổi nhanh chóng.

- Mỗi sự vật, hiện tượng đều có chất lượng và số lượng đặc trưng của nó.

- Lúc chất mới ra đời thì một lượng mới tương ứng được quy định tạo thành sự thống nhất mới giữa chất và lượng.

- Kết luận: Sự thay đổi ko ngừng về lượng của các sự vật, hiện tượng dẫn tới sự thay đổi về chất của chúng. Lúc một chất mới ra đời, nó quy định một lượng mới tương ứng với nó và tạo cho sự vật, hiện tượng mới một lượng khác với trước đó.

=> Bài học: Muốn tạo ra sự thay đổi về chất cần phải tạo ra sự thay đổi về lượng tới một giới hạn nhất mực. Vì vậy, trong học tập và rèn luyện phải kiên trì, nhẫn nại, ko khinh thường việc nhỏ, tránh nóng vội, nửa vời.

[rule_{ruleNumber}]

#Độ #của #sự #vật #hiện #tượng #là

[rule_3_plain]

#Độ #của #sự #vật #hiện #tượng #là

[rule_1_plain]

#Độ #của #sự #vật #hiện #tượng #là

[rule_2_plain]

#Độ #của #sự #vật #hiện #tượng #là

[rule_2_plain]

#Độ #của #sự #vật #hiện #tượng #là

[rule_3_plain]

#Độ #của #sự #vật #hiện #tượng #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Độ #của #sự #vật #hiện #tượng #là