Địa hình nước ta có hai hướng chính là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Địa hình nước ta có hai hướng chính là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Địa hình nước ta có hai hướng chính là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Nước ta có địa hình rất nhiều chủng loại nên Địa hình nước ta có hai hướng chính?

Câu hỏi:

Địa hình nước ta có hai hướng chính?

A. Hướng Đông Bắc – Tây Nam và hướng vòng cung.

B. Hướng bắc nam và hướng vòng cung.

C. Hướng Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung.

D. Hướng đông tây và hương vòng cung.

Đáp án C đúng.

Địa hình nước ta có hai hướng chính là tây bắc đông nam và hướng vòng cung, địa hình nước ta có cấu trúc cổ được vận động tân kiến ​​tạo trẻ hóa tạo nên sự phân cấp rõ rệt theo độ cao và thấp hơn. từ tây bắc xuống đông nam nhiều chủng loại.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là C

Việt Nam là nước nhiệt đới, địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, vùng đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích. Trên quy mô cả nước, vùng đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1.000 m) chiếm 85% diện tích. Địa hình đồi núi cao (trên 2.000 m) chỉ chiếm 1% diện tích cả nước.

– Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lục địa làm cho tự nhiên Việt Nam có đặc điểm chung là nhiều đồi núi của cả nước.

– Địa hình nước ta có cấu trúc cổ được các vận động Tân kiến ​​tạo trẻ hóa tạo nên sự phân hóa rõ rệt theo độ cao, giảm dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam và phân hóa nhiều chủng loại.

Cấu trúc địa hình bao gồm hai hướng chính:

+ Hướng Tây Bắc – Đông Nam trình bày rõ từ hữu ngạn sông Hồng tới dãy Bạch Mã.

+ Hướng vòng cung trình bày ở vùng núi Đông Bắc và vùng Nam Trung Bộ (Nam Trường Sơn).

– Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.

+ Địa hình bị chia cắt, xói mòn, xâm thực.

+ Tạo nên địa hình karst nhiệt đới lạ mắt

+ Tạo các địa hình nhân tạo: đô thị, hầm mỏ, hồ chứa, đê, đập, v.v.

Lãnh thổ Việt Nam trên lục địa bao gồm ba vùng tự nhiên (có đặc điểm chung về địa hình, động thực vật, khí hậu trong vùng), đó là: Miền Bắc và vùng Đông Bắc Bắc Bộ; Khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ và Nam Bộ.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Ngành kinh tế chủ yếu của cư dân văn lang Âu Lạc là

Địa hình nước ta có hai hướng chính là?

Địa hình nước ta có hai hướng chính là? -

Nước ta có địa hình rất nhiều chủng loại nên Địa hình nước ta có hai hướng chính?

Câu hỏi:

Địa hình nước ta có hai hướng chính?

A. Hướng Đông Bắc - Tây Nam và hướng vòng cung.

B. Hướng bắc nam và hướng vòng cung.

C. Hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung.

D. Hướng đông tây và hương vòng cung.

Đáp án C đúng.

Địa hình nước ta có hai hướng chính là tây bắc đông nam và hướng vòng cung, địa hình nước ta có cấu trúc cổ được vận động tân kiến ​​tạo trẻ hóa tạo nên sự phân cấp rõ rệt theo độ cao và thấp hơn. từ tây bắc xuống đông nam nhiều chủng loại.

Giảng giải vì sao câu trả lời đúng là C

Việt Nam là nước nhiệt đới, địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, vùng đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích. Trên quy mô cả nước, vùng đồng bằng và đồi núi thấp (dưới 1.000 m) chiếm 85% diện tích. Địa hình đồi núi cao (trên 2.000 m) chỉ chiếm 1% diện tích cả nước.

- Địa hình đồi núi chiếm 3/4 diện tích lục địa làm cho tự nhiên Việt Nam có đặc điểm chung là nhiều đồi núi của cả nước.

- Địa hình nước ta có cấu trúc cổ được các vận động Tân kiến ​​tạo trẻ hóa tạo nên sự phân hóa rõ rệt theo độ cao, giảm dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam và phân hóa nhiều chủng loại.

Cấu trúc địa hình bao gồm hai hướng chính:

+ Hướng Tây Bắc - Đông Nam trình bày rõ từ hữu ngạn sông Hồng tới dãy Bạch Mã.

+ Hướng vòng cung trình bày ở vùng núi Đông Bắc và vùng Nam Trung Bộ (Nam Trường Sơn).

- Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.

+ Địa hình bị chia cắt, xói mòn, xâm thực.

+ Tạo nên địa hình karst nhiệt đới lạ mắt

+ Tạo các địa hình nhân tạo: đô thị, hầm mỏ, hồ chứa, đê, đập, v.v.

Lãnh thổ Việt Nam trên lục địa bao gồm ba vùng tự nhiên (có đặc điểm chung về địa hình, động thực vật, khí hậu trong vùng), đó là: Miền Bắc và vùng Đông Bắc Bắc Bộ; Khu vực Tây Bắc và Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

[rule_{ruleNumber}]

#Địa #hình #nước #có #hai #hướng #chính #là

[rule_3_plain]

#Địa #hình #nước #có #hai #hướng #chính #là

[rule_1_plain]

#Địa #hình #nước #có #hai #hướng #chính #là

[rule_2_plain]

#Địa #hình #nước #có #hai #hướng #chính #là

[rule_2_plain]

#Địa #hình #nước #có #hai #hướng #chính #là

[rule_3_plain]

#Địa #hình #nước #có #hai #hướng #chính #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Địa #hình #nước #có #hai #hướng #chính #là