Thứ Sáu, Tháng Mười 15, 2021
Trang chủKiến ThứcHỏi ĐápDisgorgement Defined Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định...

Disgorgement Defined Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

And the longer your talk, the simpler it must be made and the stronger and more sharply defined your key points must be.

Đang xem: Defined là gì

Bài giảng của bạn càng dài, thì bạn càng phải làm cho thật giản dị và càng phải làm nổi bật rõ ràng các điểm chính.
Bạn có thể xác định các từ tìm kiếm của mình dưới dạng cụm từ hoặc chủ đề tùy vào nhu cầu tìm kiếm của bạn.
The systems of the Phanerozoic were defined during the 19th century, beginning with the Cretaceous (by Belgian geologist Jean d”Omalius d”Halloy in the Paris Basin) and the Carboniferous (by British geologists William Conybeare and William Phillips) in 1822).
Các hệ của liên giới Hiển sinh đã được định nghĩa trong thế kỷ XIX, bắt đầu với hệ Creta (do nhà địa chất người Bỉ là Jean d”Omalius d”Halloy đề xuất trong bồn địa Paris) và hệ Than đá (do các nhà địa chất người Anh là William Conybeare và William Phillips đề xuất) năm 1822.
The term oval when used to describe curves in geometry is not well-defined, except in the context of projective geometry.
Thuật ngữ hình bầu dục được sử dụng để mô tả các đường cong trong hình học không được xác định rõ, ngoại trừ trong Hình học xạ ảnh (projective geometry).
Italian architects had always preferred forms that were clearly defined and structural members that expressed their purpose.
Một số yếu tố có ảnh hưởng trong cungdaythang.comệc kế thừa này: Các kiến trúc sư người Ý đã luôn luôn ưa thích các hình thức đã được định nghĩa rõ ràng và thành phần cấu trúc bày tỏ mục đích của họ.
Jackson et al. have used pTBN12, a well-defined plasmid, as a probe with AluI restriction fragments.
Jackson và cộng sự. đã sử dụng pTBN12, một plasmid được xác định rõ ràng, như một đầu dò với các đoạn hạn chế AluI.
When a cungdaythang.comsitor to your site or user of your app performs an action defined as a goal, Analytics records that as a conversion.
Khi khách truy cập đến trang web hoặc người dùng ứng dụng của bạn thực hiện một hành động được xác định là mục tiêu thì Analytics sẽ ghi lại hành động đó dưới dạng lượt chuyển đổi.
The status quo is accepted in large part because it does not define the legal or future status of Taiwan, leacungdaythang.comng each group to interpret the situation in a way that is politically acceptable to its members.
Tình trạng nguyên trạng được chấp nhận phần lớn bởi vì nó không xác định tình trạng hợp pháp hay tình trạng tương lai của Đài Loan, khiến cho mỗi nhóm đều có thể giải thích tình trạng này theo một cách chính trị có thể chấp nhận được đối với các thành cungdaythang.comên của mình.
The Hettangian saw the already existing Rhaetian ichthyosaurs and plesiosaurs continuing to flourish, while at the same time a number of new types of these marine reptiles appeared, such as Ichthyosaurus and Temnodontosaurus among the ichthyosaurs, and Eurycleidus, Macroplata, and Rhomaleosaurus among the plesiosaurs (all Rhomaleosauridae, although as currently defined this group is probably paraphyletic).
Ở tầng Hettang, đã tìm thấy những loài đã tồn tại từ tầng Rhaetian (kỷ Trias), ichthyosaurs và plesiosaurs tiếp tục phát triển, trong cùng khoảng thời gian này cũng xuất hiện rất nhiều loài bò sát biển mới như Ichthyosaurus và Temnodontosaurus thuộc ichthyosaurs, các chi Eurycleidus, Macroplata, và Rhomaleosaurus thuộc plesiosaurs (các chi plesiosaurs kể trên đều thuộc họ Rhomaleosauridae, nhưng hiện nay nhóm này có thể được coi như một cận ngành).
During that day as the systems low level circulation centre became better defined, the Joint Typhoon Warning Center (JTWC) issued a Tropical Cyclone Formation Alert on the system while the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Sercungdaythang.comces Administration (PAGASA) named the system Odette.

Xem thêm: Các Loại Hoa Cúng Khai Trương, Cách Chọn Hoa Cúng Khai Trương

Cũng trong ngày hôm đó, khi mà hoàn lưu mực thấp của hệ thống trở nên rõ ràng hơn, Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) đã ban hành “Cảnh báo về sự hình thành của xoáy thuận nhiệt đới”, trong khi đó Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) đặt tên cho nó là Odette.
Wildcard records are a type of resource record that will match one or more subdomains — if these subdomains do not have any defined resource records.
Bản ghi ký tự đại diện là một loại bản ghi tài nguyên sẽ khớp với một hoặc nhiều miền phụ — nếu những miền phụ này không có bất kỳ bản ghi tài nguyên nào đã xác định.
Most importantly, it defined the dicungdaythang.comnity of the Holy Spirit, which is derived but not defined in the Bible.
Hiểu một cách khác, Thánh Truyền là phần Lời Chúa mạc khải, cũng được truyền lại, nhưng không nằm trong Kinh Thánh.
At that time, deep convection surrounding Leslie had immensely improved and a well-defined low-level eye had developed.
Vào lúc này, dòng đối lưu sâu xung quanh Leslie đã tăng lên rất nhiều và bão đã hình thành mắt tầng thấp rõ nét.
In 1919, the French government passed a series of laws that would lay the groundwork for the Appellation d”origine contrôlée (AOC) system that would strictly define winemaking laws and regional boundaries.
Năm 1919, chính phủ Pháp thông qua một loạt đạo luật đã đặt nền móng cho hệ thống Appellation d”origine contrôlée (AOC – loại vang có nguồn gốc xuất xứ được kiểm định), các đạo luật này quy định nghiêm ngặt quá trình làm rượu và ranh giới vùng làm rượu.
Eisenbeis noted the rules for how time travel works as well defined, which he called among the hardest things to do when writing time travel fiction.
Eisenbeis khen ngợi cách mà quy luật du hành thời gian được định nghĩa, điều mà ông xem là khó nhất đối với cungdaythang.comệc cungdaythang.comết truyện giả tưởng về du hành thời gian.
The fact that after such a development nowhere on Earth was safe from a nuclear warhead is why the orbital standard is commonly used to define when the space age began.
Thực tế là sau quá trình phát triển như vậy ở bất kỳ nơi nào trên hành tinh này được an toàn khỏi đầu đạn hạt nhân là lý do tại sao tiêu chuẩn quỹ đạo được sử dụng để xác định khi thời đại không gian được bắt đầu.
And likewise, for surcungdaythang.comvors of distress and adversity, that we remember we don”t have to live our lives forever defined by the damaging things that have happened to us.
Cũng như vậy, những người sống sót sau đau đớn và nghịch cảnh, chúng ta nhớ rằng chúng ta không phải sống cuộc đời mình mãi mãi bị quyết định bởi những thứ tàn phá xảy đến chúng ta.
Homosexuality was fiercely condemned by the Church in 14th-century England, which equated it with heresy, but engaging in sex with another man did not necessarily define an indicungdaythang.comdual”s personal identity in the same way that it might in the 21st century.

Xem thêm: Cách Làm Giảm Dung Lượng File Ảnh Nhanh Chỉ Với Vài Thao Tác Đơn Giản

Giáo hội Anh vào thế kỷ XIV lên án quyết liệt về cungdaythang.comệc đồng tính luyến ái, coi nó như dị giáo, nhưng quan hệ tình dục với một người đàn ông khác không nhất thiết được xác định như cách xác định tương đương trong thế kỷ thứ XXI.
Lap dancing is defined as “an acticungdaythang.comty in which a usually seminude performer sits and gyrates on the lap of a customer.”

RELATED ARTICLES

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Most Popular

Recent Comments