Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2015 – 2016

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2015 – 2016 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2015 – 2016 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài viết khác tại đây => Bài viết hay

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2015 – 2016 là tài liệu giải toán Tiếng Anh qua mạng dành cho học trò lớp 4 có đáp án kèm theo. Với đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 sẽ giúp các em luyện tập và làm quen với các dạng bài tập, câu hỏi của môn Toán Tiếng Anh trong cuộc thi Violympic, từ đó giúp các em đủ tự tin lúc làm bài thi. và đạt kết quả cao nhất tại Cuộc thi Violympic Toán Tiếng Anh năm học 2016 – 2017. Chúc các bạn đạt thành tích tốt nhất trong cuộc thi!

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 3 năm 2015-2016

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Câu hỏi 1: Có bao nhiêu giờ trong 4 ngày?

Câu hỏi 2Tính: 672g – 276g = ………… .. g.

Câu hỏi 3: Có bao nhiêu năm trong 3 thế kỷ?

Câu hỏi 4: Có …………. những ngày trong tháng Năm.

Câu hỏi 5: Emily viết ra cô đấy đã đi bộ bao nhiêu km mỗi ngày.

Cô đấy đã đi bộ bao nhiêu km vào ngày Chủ nhật?

Câu hỏi 6: 765 +… = 459 + 541

Số còn thiếu là ………….

Câu hỏi 7: Viết bốn mươi sáu nghìn năm mươi bằng cách sử dụng các chữ số.

Bài 2: Chọn một câu trả lời phù thống nhất trong 4 câu trả lời cho sẵn.

Câu hỏi 1: 1/4 thế kỷ = ………… .. năm. Số còn thiếu là ………… ..

A. 20 B. 30 C. 25 D. 15

Câu hỏi 2: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 |

A. 6: 20 B. 4: 06 C. 4: 30 D. 6: 25

Câu hỏi 3: Tìm x sao cho x + 215 = 432

A. 657 B. 647 C. 217 D. 227

Câu hỏi 4: 5kg = ………… ..g. Số còn thiếu là ………….

A. 5000 B. 50 C. 50000 D. 500

Câu hỏi 5:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 |

A. 75 B. 79 C. 77 D. 76

Câu hỏi 6: 5250g + 1750g = ………… kg. Số còn thiếu là ………… ..

A. 7 B. 100 C. 70 D. 10

Câu hỏi 7: Nếu m = 7 thì 2000 x 3 + 2000 xm = ………….

A. 9000 B. 20000 C. 2000 D. 20000

Câu hỏi 8: Trung bình cộng của 75 và M là 82. Trị giá của M là …………

Xem thêm:   Lối chơi đội hình Thiết Giáp Hiệp Sĩ DTCL Mùa 5.5

A. 89 B. 86 C. 85 D. 79

Câu hỏi 9: Hôm nay là ngày 2 tháng 9ndbốn giờ trước là …………

A. Ngày 28 tháng 8trật tự B. Ngày 30 tháng 8trật tự C. Ngày 29 tháng 8trật tự D. 27 tháng 8trật tự

Câu 10:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 |

A. 6 B. 3 D. 5 C. 4

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 3

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Câu 1: 96 Câu 2: 396 Câu 3: 300 Câu 4: 31

Câu 5: 8 Câu 6: 235 Câu 7: 46050

Bài 2: Chọn một câu trả lời phù thống nhất trong 4 câu trả lời cho sẵn.

Câu 1: C Câu 2: C Câu 3: C Câu 4: A

Câu 5: C Câu 6: A Câu 7: HẾT

Câu 8: A Câu 9: C Câu 10: DỄ