Đáp án tự luận module 3 CBQL Nội dung 3

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đáp án tự luận module 3 CBQL Nội dung 3 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

download pc 1

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đáp án tự luận module 3 CBQL Nội dung 3 phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tài liệu khác tại đây => Tài Liệu

Đáp án tự luận module 3 CBQL Nội dung 3. Modul 3 CBQL Đáp án tự luận modul 3 CBQL tiểu học, thcs. Blogtailieu.com san sớt Đáp án tự luận module 3 CBQL Cán bộ quản lí để các thầy cô tham khảo. Mọi đóng góp, ý kiến đóng góp vào phần bình luận phía dưới page. Mong rằng đáp án mô đun 3 CBQL sẽ giúp quý thầy cô

Hướng dẫn học tập Đáp án tự luận modul 3 CBQL – Đáp án tự luận module 3 CBQL Nội dung 3

1..1 Tìm hiểu về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục

1..2 Tìm hiểu yêu cầu, nhiệm vụ của HT trường TH trong việc thực hiện cơ chế tự chủ đ …

2..1 Tìm hiểu CTGDPT 2018 và những yêu cầu đặt ra đối với công việc tự chủ trong trườn …

2..2 Tìm hiểu quản trị tài chính trường TH theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệ …

3..1 Lập kế hoạch tài chính trường Tiểu học để thực hiện CTGDPT 2018

3..3 Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao thực hiện CTGDPT 2018

3..4 Tìm hiểu báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy …

3..5 Tìm hiểu nội dung huy động, sử dụng nguồn thu phí và các nguồn thu hợp pháp khác …

3..6 Tìm hiểu nội dung rà soát, giám sát hoạt động tài chính và công khai tài chính

Blogtailieu.com share nội dung 3 module 3 cán bộ quản lí (cbql) tiểu học

3.1 Thầy/cô hãy cho biết những trắc trở trong quản lý việc lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm để thực hiện Chương trình GDPT 2018 ở trường tiểu học? để khắc phục những vấn đề đó, người hiệu trưởng trường tiểu học cần có những giải pháp nào?

Việc lập dự toán thu – chi ngân sách hằng năm của trường tiểu học do kế toán thực hiện theo biểu mẫu quy định của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của địa phương. Dự toán thu – chi ngân sách trường tiểu học gửi qua phòng GD-ĐT để trình đơn vị chủ quản phê duyệt trước lúc thực hiện.

Để có cơ sở lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm của trường tiểu học thực hiện Chương trình GDPT 2018, trước hết nhà trường cần xây dựng kế hoạch tài chính.

Những yêu cầu đối với xây dựng kế hoạch tài chính trong trường tiểu học

 • Kế hoạch tài chính của trường phải phản ánh đầy đủ các khoản thu, chi theo đúng cơ chế, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 • Kế hoạch tài chính của trường phải lập theo đúng mẫu biểu, đúng thời kì quy định của Bộ Tài chính, các cơ quan tính năng và theo đúng mục lục ngân sách.
 • Kế hoạch tài chính phải đảm bảo nguyên tắc hợp lý giữa nguồn thu và các khoản chi, ko chi vượt nguồn thu.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính phải đảm bảo thích hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường thực hiện CTGDPT 2018.

Kế hoạch tài chính nhằm tạo điều kiện cho hiệu trưởng trường tiểu học xác định được nội dung các hoạt động, thời khắc thực hiện các hoạt động, sự phối hợp và huy động các lưc lượng về quản lý tài chính trong năm học của nhà trường.

Kế hoạch tài chính của trường tiểu học phải phản ánh các hoạt động của nhà trường, gắn các nhiệm vụ kế hoạch năm học với kế hoạch tài chính, nên kết nối để kế hoạch tài chính phải dựa trên kế hoạch năm học của từng trường, từng năm cụ thể. Các nhóm chi tương ứng với các nhiệm vụ năm học, đặc thù quan tâm tới chi hoạt động chuyên môn cho các hoạt động triển khai thực hiện CTGDPT 2018, chi sắm sửa, tu sửa, cải tạo CSVC, thiết bị, công nghệ dạy học, giáo dục phục vụ triển khai CTGDPT 2018.

Blogtailieu.com share nội dung 3 module 3 cán bộ quản lí (cbql) tiểu học

3.2 Thầy/cô hãy chỉ ra những hoạt động cụ thể của trường tiểu học liên quan tới nguồn tài chính lúc thực hiện Chương trình GDPT 2018?

 • Lập dự toán thu, chi ngân sách;
 • Xây dựng, điều chỉnh Quy chế chi phí nội bộ;
 • Quản lý thu chi;
 • Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán;
 • Huy động và sử dụng các nguồn ngân sách hợp pháp;
 • Rà soát tài chính;

Công khai tài chính. Blogtailieu.com share nội dung 3 module 3 cán bộ quản lí (cbql) tiểu học

3.3 Lúc lập kế hoạch tài chính trường tiểu học để thực hiện Chương trình GDPT 2018 cần chú ý những nội dung nào?

 • Xác định tổng nguồn thu của trường năm hiện nay;
 • Xác định tổng nguồn thu của trường năm kế hoạch;
 • Xác định tổng nhu cầu chi của trường năm kế hoạch (chủ yếu là khoản chi thường xuyên);
 • Hợp lý thu chi: thừa, thiếu theo từng nguồn chi;
 • Các giải pháp, kiến nghị nếu hợp lý thu ko đủ chi.

Blogtailieu.com share nội dung 3 module 3 cán bộ quản lí (cbql) tiểu học

3.4 Đối với Quy chế chi phí nội bộ của trường thầy/cô cần có những nội dung cụ thể nào phải điều chỉnh, thay đổi lúc thực hiện Chương trình GDPT 2018?

 1. Quy định các nguồn thu được dùng để khoán chi

– NSNN chi thường xuyên

– Các khoản thu phí và lệ phí dịch vụ

– Các khoản thu từ hoạt động giáo dục tập huấn

 1. Quy định các nội dung chi

– Tiền lương chi trả cho hợp đồng thầy cô giáo dạy các môn và hoạt động giáo dục theo

CTGDPT 2018

– Tiền công và các khoản phụ cấp

– Dịch vụ công cộng

– Vật tư văn phòng

– Thông tin liên lạc

– Hội nghị

– Công việc phí

– Chi nghiệp vụ thường xuyên

– Chi công việc tập huấn bồi dưỡng xây dựng nâng

cao năng lực hàng ngũ CBQL,GV theo yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

– Chi sắm sửa thiết bị phục vụ cho CTGDPT 2018

3.5 Theo trường hợp nghiên cứu 2: Công việc quản lý thu, chi ngân sách tại trường TIỂU HỌC X, thầy/cô hãy chỉ ra những khoản nào trường tiểu học X thu đúng quy định? những khoản nào thu ko đúng quy định?

Các khoản thu Nhà nước có quy định mang tính chất buộc phải

Theo quy định của Bộ GDĐT, nhà trường được phép thu:

– Học phí (đối với các trường TH công lập miễn học phí);

– Tiền dạy học thêm trong quy định;

– Thu hộ Bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế.

Những khoản nào thu ko đúng quy định

1) Bảo vệ CSVC của nhà trường, Đảm bảo an ninh nhà trường;

2) Trông coi phương tiện tham gia giao thông của HS;

3) Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;

4) Khen thưởng CBQL, GV, viên chức nhà trường;

5) Sắm sửa máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho CBQL, GV và viên chức nhà trường;

6) Hỗ trợ công việc quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;

7) Tu sửa, upgrade, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Sở cũng yêu cầu, tuyệt đối ko được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ HS để thu các khoản thu ngoài quy định.

3.6 Những căn cứ pháp lý để huy động, sử dụng nguồn thu phí và các nguồn thu hợp pháp ở trường tiểu học lúc thực hiện Chương trình GDPT 2018?

(1) Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và tập huấn đã nêu giải pháp “Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; tăng lên hiệu quả đầu tư để tăng trưởng giáo dục và tập huấn”, trong đó đã nêu:

– Khuyến khích tạo nên các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài, giúp HS nghèo học giỏi. Tôn vinh, khen thưởng xứng đáng cho các tư nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi trội cho sự nghiệp giáo dục tập huấn.

– Tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học; có chính sách hỗ trợ để có mặt bằng xây dựng trường. Từng bước hiện đại hóa CSVC – kỹ thuật, đặc thù là hạ tầng CNTT.

(2) Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/ 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

(3) Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Xem thêm:   Tổng hợp tranh tô màu con trâu đẹp nhất cho các nhỏ tập tô

(4) Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích tăng trưởng các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

(5) Các văn bản hướng dẫn và quy định của các đơn vị quản lý quản lý chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tập huấn, tài chính…

3.7 Để huy động và sử dụng tốt nhất các nguồn thu phí và nguồn thu hợp pháp để tăng trưởng và tăng lên chất lượng, hiệu quả các hoạt động trong trường tiểu học cần có những giải pháp nào?

– Tăng lên nhận thức cho các lực lượng tham gia giáo dục trong và ngoài nhà trường để có sự đồng thuận về thực hiện xã hội hóa giáo dục và huy động nguồn lực tài chính phục vụ đổi mới giáo dục và tổ chức dạy học cả ngày.

– Xây dựng kế hoạch vận động

Từ đầu kỳ kế hoạch (năm học, ngắn hạn, dài hạn), xây dựng kế hoạch vận động các nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng nhà trường. Trong thời đoạn hiện nay cần tập trung huy động nguồn lực tài chính cho hai nhiệm vụ: thực hiện chương trình giáo dục TH 2018 và tổ chức dạy học cả ngày hoặc hai buổi.

Nội dung kế hoạch cần trình bày được:

 1. Mục tiêu: Nêu rõ mục thực thụ hiện nhiệm vụ gì của nhà trường
 2. Các căn cứ:

– Căn cứ pháp lý: các văn bản, các quy định về quản lý tài chính, về thu chi trong giáo dục của các đơn vị quản lý quản lý, trong đó phải kể tới quy định của địa phương (UBND tỉnh, thị thành…)

– Căn cứ thực tiễn của địa phương: Tình hình kinh tế- xã hội của địa phương; nhu cầu, yêu cầu, ước vọng của lãnh đạo địa phương, của cha mẹ HS; yêu cầu về đổi mới giáo dục, về tăng lên chất lượng giáo dục, về tổ chức dạy học cả ngày…

– Căn cứ tình hình của nhà trường: Về nguồn lực tài chính, về CSVC, về vị trí trường đóng…

Nội dung huy động: Nguồn lực huy động: tài chính, CSVC, thiết bị dạy học, các đóng góp khác (ý tưởng, năng lực, kỹ năng…).

. Kết quả huy động: Dự kiến kết quả huy động được về tài chính, CSVC, thiết bị giáo dục, các đóng góp khác.

 Nhân vật huy động

 1. Lực lượng tham gia huy động
 2. Hình thức, phương pháp huy động: nêu rõ sự đồng thuận hoặc sự ủng hộ của các lực lượng tham gia huy động như: chính quyền địa phương, Hội cha mẹ HS; việc niêm yết, thông báo công khai mức độ huy động và hình thức huy động,v.v…để tránh tình trạng bị phản đối trong huy động.

Thời kì huy động

 1. Thực hiện nhiệm vụ tham vấn:

– Đối với các đơn vị quản lý ủy Đảng và chính quyền địa phương

– Đối với các cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp

– Với Hội đồng giáo dục địa phương

Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, các nhà tài trợ… để tranh thủ sự tương trợ và đóng góp của các tổ chức, tư nhân

Tổ chức sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để tạo lòng tin của xã hội và các nhà tài trợ.

Xây dựng được “thương hiệu”, giới thiệu được các hình ảnh, các kết quả giáo dục của nhà trường để tạo được tín nhiệm của xã hội.

 3.8 Mục tiêu rà soát hoạt động tài chính trường tiểu học để làm gì?

Giám định tình hình triển khai chấp hành kế hoạch tài chính hằng năm của nhà trường theo quy định của pháp luật về NSNN, tình hình chấp hành công việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của nhà trường.

Giám định chất lượng hoạt động, tình hình chấp hành cơ chế chính sách và quản lý các khoản thu, chi tài chính, quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn, sử dụng quỹ lương, quỹ thưởng, các quỹ của cơ quan và công việc đầu tư xây dựng cơ bản trong nhà trường.

Phát hiện và chỉnh đốn kịp thời các sai phép, vận dụng các giải pháp xử lý các sai phép theo đúng thẩm quyền đã được phân cấp. Đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm, nhận định những tồn tại, tìm ra nguyên nhân và đưa ra phương hướng, giải pháp khắc phục nhằm tăng cường công việc quản lý tài chính, kế toán trong nhà trường.

Kịp thời điều chỉnh kế hoạch dự toán, tiến độ cấp NSNN và các nguồn thu, các khoản chi thích hợp thực tiễn.

3.9 Nội dung rà soát họat động tài chính trường tiểu học?

Đối với các cơ sở giáo dục công lập: công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành  về quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị quản lý NSNN, các đơn vị kế hoạch tài chính, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ  bản có sử dụng vốn NSNN, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị kế hoạch tài chính, tổ chức được NSNN hỗ trợ.

Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: công khai tình hình hoạt động tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường. Công khai mức thu học phí, các khoản thu khác theo từng năm, số tiền NSNN hỗ trợ cho cơ sở giáo dục, các khoản thu từ trợ giúp, tài trợ, quà biếu, tặng, các khoản phải nộp cho NSNN.

Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên  môn, chi họp hành, hội thảo, chi thăm quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của GV và CBQL (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 HS; chi đầu tư xây dựng, tu sửa, sắm sửa trang thiết bị.

Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện thừa hưởng chính sách xã hội.

Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Mức thu học phí và các khoản thu khác theo năm học và dự kiến cho cả cấp học.

Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.

Đáp án tự luận module 3 CBQL Nội dung 3

 3.10 Trách nhiệm của hiệu trưởng trường tiểu học trong việc tự rà soát hoạt động tài chính trường tiểu học là gì?

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán trình cấp trên phê duyệt; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi phí nội bộ , quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định; thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động tài chính của trường theo quy định của pháp luật.

3.11 Công việc rà soát, giám sát và công khai hoạt động tài chính tại trường thầy/cô có những thuận tiện, khăn gì lúc thực hiện Chương trình GDPT 2018?

– Rà soát theo định kỳ (năm, quý, tháng) và đột xuất lúc có yêu cầu (theo chuyên đề) 10. Trách nhiệm tự rà soát tài chính của Hiệu trưởng trường Tiểu học: – Tổ chức tuyên truyền về sự cần thiết của công việc tự rà soát tài chính, kế toán; xây dựng kế hoạch tự rà soát, tổ chức việc tự rà soát tài chính, kế toán trong nhà trường; thành lập tổ rà soát.

Tải xuống nội dung:
download pc 1
3..7 Bài tập nội dung 3 (Tính vào công thức điểm)

4..1 Tìm hiểu nguyên tắc, căn cứ của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho t …

4..2 Tìm hiểu Thứ tự, nội dung huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH

4..3 Tìm hiểu trách nhiệm của các đối tác liên quan của nhà trường trong việc huy động và …


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Đáp án tự luận module 3 CBQL Nội dung 3

Đáp án tự luận module 3 CBQL Nội dung 3 -

Đáp án tự luận module 3 CBQL Nội dung 3. Modul 3 CBQL Đáp án tự luận modul 3 CBQL tiểu học, thcs. Blogtailieu.com san sớt Đáp án tự luận module 3 CBQL Cán bộ quản lí để các thầy cô tham khảo. Mọi đóng góp, ý kiến đóng góp vào phần bình luận phía dưới page. Mong rằng đáp án mô đun 3 CBQL sẽ giúp quý thầy cô

Hướng dẫn học tập Đáp án tự luận modul 3 CBQL – Đáp án tự luận module 3 CBQL Nội dung 3

1..1 Tìm hiểu về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong giáo dục

1..2 Tìm hiểu yêu cầu, nhiệm vụ của HT trường TH trong việc thực hiện cơ chế tự chủ đ …

2..1 Tìm hiểu CTGDPT 2018 và những yêu cầu đặt ra đối với công việc tự chủ trong trườn …

2..2 Tìm hiểu quản trị tài chính trường TH theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệ …

3..1 Lập kế hoạch tài chính trường Tiểu học để thực hiện CTGDPT 2018

3..3 Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao thực hiện CTGDPT 2018

3..4 Tìm hiểu báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách và công khai ngân sách theo quy …

3..5 Tìm hiểu nội dung huy động, sử dụng nguồn thu phí và các nguồn thu hợp pháp khác …

3..6 Tìm hiểu nội dung rà soát, giám sát hoạt động tài chính và công khai tài chính

Blogtailieu.com share nội dung 3 module 3 cán bộ quản lí (cbql) tiểu học

3.1 Thầy/cô hãy cho biết những trắc trở trong quản lý việc lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm để thực hiện Chương trình GDPT 2018 ở trường tiểu học? để khắc phục những vấn đề đó, người hiệu trưởng trường tiểu học cần có những giải pháp nào?

Việc lập dự toán thu – chi ngân sách hằng năm của trường tiểu học do kế toán thực hiện theo biểu mẫu quy định của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của địa phương. Dự toán thu – chi ngân sách trường tiểu học gửi qua phòng GD-ĐT để trình đơn vị chủ quản phê duyệt trước lúc thực hiện.

Để có cơ sở lập dự toán thu, chi ngân sách hằng năm của trường tiểu học thực hiện Chương trình GDPT 2018, trước hết nhà trường cần xây dựng kế hoạch tài chính.

Những yêu cầu đối với xây dựng kế hoạch tài chính trong trường tiểu học

 • Kế hoạch tài chính của trường phải phản ánh đầy đủ các khoản thu, chi theo đúng cơ chế, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 • Kế hoạch tài chính của trường phải lập theo đúng mẫu biểu, đúng thời kì quy định của Bộ Tài chính, các cơ quan tính năng và theo đúng mục lục ngân sách.
 • Kế hoạch tài chính phải đảm bảo nguyên tắc hợp lý giữa nguồn thu và các khoản chi, ko chi vượt nguồn thu.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính phải đảm bảo thích hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường thực hiện CTGDPT 2018.

Kế hoạch tài chính nhằm tạo điều kiện cho hiệu trưởng trường tiểu học xác định được nội dung các hoạt động, thời khắc thực hiện các hoạt động, sự phối hợp và huy động các lưc lượng về quản lý tài chính trong năm học của nhà trường.

Kế hoạch tài chính của trường tiểu học phải phản ánh các hoạt động của nhà trường, gắn các nhiệm vụ kế hoạch năm học với kế hoạch tài chính, nên kết nối để kế hoạch tài chính phải dựa trên kế hoạch năm học của từng trường, từng năm cụ thể. Các nhóm chi tương ứng với các nhiệm vụ năm học, đặc thù quan tâm tới chi hoạt động chuyên môn cho các hoạt động triển khai thực hiện CTGDPT 2018, chi sắm sửa, tu sửa, cải tạo CSVC, thiết bị, công nghệ dạy học, giáo dục phục vụ triển khai CTGDPT 2018.

Blogtailieu.com share nội dung 3 module 3 cán bộ quản lí (cbql) tiểu học

3.2 Thầy/cô hãy chỉ ra những hoạt động cụ thể của trường tiểu học liên quan tới nguồn tài chính lúc thực hiện Chương trình GDPT 2018?

 • Lập dự toán thu, chi ngân sách;
 • Xây dựng, điều chỉnh Quy chế chi phí nội bộ;
 • Quản lý thu chi;
 • Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán;
 • Huy động và sử dụng các nguồn ngân sách hợp pháp;
 • Rà soát tài chính;

Công khai tài chính. Blogtailieu.com share nội dung 3 module 3 cán bộ quản lí (cbql) tiểu học

3.3 Lúc lập kế hoạch tài chính trường tiểu học để thực hiện Chương trình GDPT 2018 cần chú ý những nội dung nào?

 • Xác định tổng nguồn thu của trường năm hiện nay;
 • Xác định tổng nguồn thu của trường năm kế hoạch;
 • Xác định tổng nhu cầu chi của trường năm kế hoạch (chủ yếu là khoản chi thường xuyên);
 • Hợp lý thu chi: thừa, thiếu theo từng nguồn chi;
 • Các giải pháp, kiến nghị nếu hợp lý thu ko đủ chi.

Blogtailieu.com share nội dung 3 module 3 cán bộ quản lí (cbql) tiểu học

3.4 Đối với Quy chế chi phí nội bộ của trường thầy/cô cần có những nội dung cụ thể nào phải điều chỉnh, thay đổi lúc thực hiện Chương trình GDPT 2018?

 1. Quy định các nguồn thu được dùng để khoán chi

– NSNN chi thường xuyên

– Các khoản thu phí và lệ phí dịch vụ

– Các khoản thu từ hoạt động giáo dục tập huấn

 1. Quy định các nội dung chi

– Tiền lương chi trả cho hợp đồng thầy cô giáo dạy các môn và hoạt động giáo dục theo

CTGDPT 2018

– Tiền công và các khoản phụ cấp

– Dịch vụ công cộng

– Vật tư văn phòng

– Thông tin liên lạc

– Hội nghị

– Công việc phí

– Chi nghiệp vụ thường xuyên

– Chi công việc tập huấn bồi dưỡng xây dựng nâng

cao năng lực hàng ngũ CBQL,GV theo yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018.

– Chi sắm sửa thiết bị phục vụ cho CTGDPT 2018

3.5 Theo trường hợp nghiên cứu 2: Công việc quản lý thu, chi ngân sách tại trường TIỂU HỌC X, thầy/cô hãy chỉ ra những khoản nào trường tiểu học X thu đúng quy định? những khoản nào thu ko đúng quy định?

Các khoản thu Nhà nước có quy định mang tính chất buộc phải

Theo quy định của Bộ GDĐT, nhà trường được phép thu:

– Học phí (đối với các trường TH công lập miễn học phí);

– Tiền dạy học thêm trong quy định;

– Thu hộ Bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế.

Những khoản nào thu ko đúng quy định

1) Bảo vệ CSVC của nhà trường, Đảm bảo an ninh nhà trường;

2) Trông coi phương tiện tham gia giao thông của HS;

3) Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;

4) Khen thưởng CBQL, GV, viên chức nhà trường;

5) Sắm sửa máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho CBQL, GV và viên chức nhà trường;

6) Hỗ trợ công việc quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;

7) Tu sửa, upgrade, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Sở cũng yêu cầu, tuyệt đối ko được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ HS để thu các khoản thu ngoài quy định.

3.6 Những căn cứ pháp lý để huy động, sử dụng nguồn thu phí và các nguồn thu hợp pháp ở trường tiểu học lúc thực hiện Chương trình GDPT 2018?

(1) Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và tập huấn đã nêu giải pháp “Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; tăng lên hiệu quả đầu tư để tăng trưởng giáo dục và tập huấn”, trong đó đã nêu:

– Khuyến khích tạo nên các quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài, giúp HS nghèo học giỏi. Tôn vinh, khen thưởng xứng đáng cho các tư nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi trội cho sự nghiệp giáo dục tập huấn.

– Tiếp tục thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học; có chính sách hỗ trợ để có mặt bằng xây dựng trường. Từng bước hiện đại hóa CSVC – kỹ thuật, đặc thù là hạ tầng CNTT.

(2) Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/ 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

(3) Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

(4) Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích tăng trưởng các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

(5) Các văn bản hướng dẫn và quy định của các đơn vị quản lý quản lý chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục tập huấn, tài chính…

3.7 Để huy động và sử dụng tốt nhất các nguồn thu phí và nguồn thu hợp pháp để tăng trưởng và tăng lên chất lượng, hiệu quả các hoạt động trong trường tiểu học cần có những giải pháp nào?

– Tăng lên nhận thức cho các lực lượng tham gia giáo dục trong và ngoài nhà trường để có sự đồng thuận về thực hiện xã hội hóa giáo dục và huy động nguồn lực tài chính phục vụ đổi mới giáo dục và tổ chức dạy học cả ngày.

– Xây dựng kế hoạch vận động

Từ đầu kỳ kế hoạch (năm học, ngắn hạn, dài hạn), xây dựng kế hoạch vận động các nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài chính phục vụ tăng trưởng nhà trường. Trong thời đoạn hiện nay cần tập trung huy động nguồn lực tài chính cho hai nhiệm vụ: thực hiện chương trình giáo dục TH 2018 và tổ chức dạy học cả ngày hoặc hai buổi.

Nội dung kế hoạch cần trình bày được:

 1. Mục tiêu: Nêu rõ mục thực thụ hiện nhiệm vụ gì của nhà trường
 2. Các căn cứ:

– Căn cứ pháp lý: các văn bản, các quy định về quản lý tài chính, về thu chi trong giáo dục của các đơn vị quản lý quản lý, trong đó phải kể tới quy định của địa phương (UBND tỉnh, thị thành…)

– Căn cứ thực tiễn của địa phương: Tình hình kinh tế- xã hội của địa phương; nhu cầu, yêu cầu, ước vọng của lãnh đạo địa phương, của cha mẹ HS; yêu cầu về đổi mới giáo dục, về tăng lên chất lượng giáo dục, về tổ chức dạy học cả ngày…

– Căn cứ tình hình của nhà trường: Về nguồn lực tài chính, về CSVC, về vị trí trường đóng…

Nội dung huy động: Nguồn lực huy động: tài chính, CSVC, thiết bị dạy học, các đóng góp khác (ý tưởng, năng lực, kỹ năng…).

. Kết quả huy động: Dự kiến kết quả huy động được về tài chính, CSVC, thiết bị giáo dục, các đóng góp khác.

 Nhân vật huy động

 1. Lực lượng tham gia huy động
 2. Hình thức, phương pháp huy động: nêu rõ sự đồng thuận hoặc sự ủng hộ của các lực lượng tham gia huy động như: chính quyền địa phương, Hội cha mẹ HS; việc niêm yết, thông báo công khai mức độ huy động và hình thức huy động,v.v…để tránh tình trạng bị phản đối trong huy động.

Thời kì huy động

 1. Thực hiện nhiệm vụ tham vấn:

– Đối với các đơn vị quản lý ủy Đảng và chính quyền địa phương

– Đối với các cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp

– Với Hội đồng giáo dục địa phương

Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, các nhà tài trợ… để tranh thủ sự tương trợ và đóng góp của các tổ chức, tư nhân

Tổ chức sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để tạo lòng tin của xã hội và các nhà tài trợ.

Xây dựng được “thương hiệu”, giới thiệu được các hình ảnh, các kết quả giáo dục của nhà trường để tạo được tín nhiệm của xã hội.

 3.8 Mục tiêu rà soát hoạt động tài chính trường tiểu học để làm gì?

Giám định tình hình triển khai chấp hành kế hoạch tài chính hằng năm của nhà trường theo quy định của pháp luật về NSNN, tình hình chấp hành công việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của nhà trường.

Giám định chất lượng hoạt động, tình hình chấp hành cơ chế chính sách và quản lý các khoản thu, chi tài chính, quản lý và sử dụng tài sản, tiền vốn, sử dụng quỹ lương, quỹ thưởng, các quỹ của cơ quan và công việc đầu tư xây dựng cơ bản trong nhà trường.

Phát hiện và chỉnh đốn kịp thời các sai phép, vận dụng các giải pháp xử lý các sai phép theo đúng thẩm quyền đã được phân cấp. Đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm, nhận định những tồn tại, tìm ra nguyên nhân và đưa ra phương hướng, giải pháp khắc phục nhằm tăng cường công việc quản lý tài chính, kế toán trong nhà trường.

Kịp thời điều chỉnh kế hoạch dự toán, tiến độ cấp NSNN và các nguồn thu, các khoản chi thích hợp thực tiễn.

3.9 Nội dung rà soát họat động tài chính trường tiểu học?

Đối với các cơ sở giáo dục công lập: công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành  về quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị quản lý NSNN, các đơn vị kế hoạch tài chính, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ  bản có sử dụng vốn NSNN, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị kế hoạch tài chính, tổ chức được NSNN hỗ trợ.

Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập: công khai tình hình hoạt động tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao môi trường. Công khai mức thu học phí, các khoản thu khác theo từng năm, số tiền NSNN hỗ trợ cho cơ sở giáo dục, các khoản thu từ trợ giúp, tài trợ, quà biếu, tặng, các khoản phải nộp cho NSNN.

Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên  môn, chi họp hành, hội thảo, chi thăm quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của GV và CBQL (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 HS; chi đầu tư xây dựng, tu sửa, sắm sửa trang thiết bị.

Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện thừa hưởng chính sách xã hội.

Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Mức thu học phí và các khoản thu khác theo năm học và dự kiến cho cả cấp học.

Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.

Đáp án tự luận module 3 CBQL Nội dung 3

 3.10 Trách nhiệm của hiệu trưởng trường tiểu học trong việc tự rà soát hoạt động tài chính trường tiểu học là gì?

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán trình cấp trên phê duyệt; xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế chi phí nội bộ , quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định; thực hiện quy định công khai, trách nhiệm giải trình hoạt động tài chính của trường theo quy định của pháp luật.

3.11 Công việc rà soát, giám sát và công khai hoạt động tài chính tại trường thầy/cô có những thuận tiện, khăn gì lúc thực hiện Chương trình GDPT 2018?

– Rà soát theo định kỳ (năm, quý, tháng) và đột xuất lúc có yêu cầu (theo chuyên đề) 10. Trách nhiệm tự rà soát tài chính của Hiệu trưởng trường Tiểu học: – Tổ chức tuyên truyền về sự cần thiết của công việc tự rà soát tài chính, kế toán; xây dựng kế hoạch tự rà soát, tổ chức việc tự rà soát tài chính, kế toán trong nhà trường; thành lập tổ rà soát.

Tải xuống nội dung:
download pc 1
3..7 Bài tập nội dung 3 (Tính vào công thức điểm)

4..1 Tìm hiểu nguyên tắc, căn cứ của việc huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho t …

4..2 Tìm hiểu Thứ tự, nội dung huy động và sử dụng các nguồn tài trợ cho trường TH

4..3 Tìm hiểu trách nhiệm của các đối tác liên quan của nhà trường trong việc huy động và …

[rule_{ruleNumber}]

#Đáp #án #tự #luận #module #CBQL #Nội #dung

[rule_3_plain]

#Đáp #án #tự #luận #module #CBQL #Nội #dung

[rule_1_plain]

#Đáp #án #tự #luận #module #CBQL #Nội #dung

[rule_2_plain]

#Đáp #án #tự #luận #module #CBQL #Nội #dung

[rule_2_plain]

#Đáp #án #tự #luận #module #CBQL #Nội #dung

[rule_3_plain]

#Đáp #án #tự #luận #module #CBQL #Nội #dung

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Đáp #án #tự #luận #module #CBQL #Nội #dung