Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Mĩ thuật thpt

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Mĩ thuật thpt phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tài liệu khác tại đây => Tài Liệu

Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Mĩ thuật thpt, Hướng dẫn cụ thể Đáp án trắc nghiệm cuối khóa mô đun 4 Mĩ thuật thpt, module 4 thpt môn mĩ thuật

Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Mĩ thuật thpt

Bài tập trắc nghiệm cuối khoá
Mô đun 04 GVPT – Môn Mĩ thuật THPT

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Kế hoạch giáo dục của nhà trường


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

Thực hiện kế hoạch vừa phục vụ mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa phục vụ yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; thích hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu trả lời
Bước 1 Xây dựng khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình trong năm học
Bước 2 Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình
Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) lúc thực hiện xây dựng khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình trong năm học. Căn cứ vào kế hoạch thời kì năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình của từng môn học buộc phải, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục buộc phải, nội dung giáo dục địa phương đảm bảo tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu lúc xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời kì thực hiện chương trình.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  : Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp


 1. Chọn các đáp án đúng
  Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

Kế hoạch dạy học

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục


 1. Chọn các đáp án đúng
  Những phát biểu nào dưới đây đúng lúc nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho thầy cô giáo bộ môn

Giúp khai thác có hiệu quả hạ tầng, thiết bị dạy học

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của thầy cô giáo


 1. Chọn các đáp án đúng
  Lúc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường

Chú trọng tới sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung thích hợp với các nguyên tắc lúc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Câu trả lời
A. Đảm bảo tính pháp lý Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
B. Đảm bảo tính logic Sắp xếp các bài học theo thời kì thực hiện một cách thích hợp, chú trọng tới sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
C. Đảm bảo tính linh hoạt Kế hoạch ko cứng nhắc nhưng mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ yêu cầu thực tiễn
D. Đảm bảo tính khả thi Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các thầy cô giáo trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Sai


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Thầy cô giáo bộ môn ko phải là tổ trưởng chuyên môn KHÔNG CÓ nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn


 1. Chọn các đáp án đúng
  Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình diễn những nội dung nào dưới đây?

Rà soát, nhận định định kì

Phân phối chương trình


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Nối các nội dung ở cột bên phải thích hợp với các thời kỳ ở cột bên trái để có thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục môn học thích hợp:

Câu trả lời
Bước 1 Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2 Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch
Bước 4 Phê duyệt và thực hiện kế hoạch


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Câu trả lời

 1. Phân tích đặc điểm tình hình Phân tích tình hình học trò, thầy cô giáo, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, vị trí có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
 2. Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn Phân tích chương trình để xác định các mạch nội dung theo khối lớp trong chương trình và thời lượng của từng mạch nội dung/ tổng số tiết của chương trình để xác định số tiết cho từng mạnh nội dung; Phân tích các mạch nội dung để xác định chủ đề, yêu cầu cần đạt của từng chủ đề và phân chia thời lượng cho từng chủ đề; Xác định thiết bị dạy học; Xác định nội dung rà soát, nhận định định kì; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục; Xây dựng kế hoạch cho các nội dung khác (nếu có)
 3. Rà soát hoàn thiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
 4. Phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

 1. Chọn các đáp án đúng
  Thầy cô giáo trình bày vai trò nào dưới đây trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tham gia trực tiếp xây dựng, đóng góp ý kiến hoàn thiện kế hoạch.

Góp phần xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Cụ thể hóa kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn thành kế hoạch tư nhân cụ thể để thực hiện hiệu quả.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Việc phân chia số tiết cho các chủ đề dựa trên nhiều cơ sở không giống nhau, nhưng quan trọng nhất là cơ sở nào dưới đây?

Số lượng yêu cầu cần đạt và mức độ cần đạt trong mỗi yêu cầu


 1. Chọn các đáp án đúng
  Kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo có vai trò
Xem thêm:   Tiểu truyện thi sĩ Huy Cận

phối hợp nỗ lực của các thầy cô giáo với cán bộ quản lí nhà trường

giảm tính bất ổn định của thầy cô giáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục

là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Trình tự các đề mục trong cấu trúc của kế hoạch dạy học và giáo dục của thầy cô giáo trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây

(1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khác


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Hình thức xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo gồm những nội dung nào dưới đây?
  1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo
  2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc
  3. Thẩm định và hoàn thiện kế hoạch
  4. Tổ chức thực hiện
  5. Xác định mục tiêu, mục tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao

2, 1, 4, 3


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Ý nào dưới đây KHÔNG phải là yêu cầu lúc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Mĩ thuật theo hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò?

Mỗi hoạt động dạy học cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, vị trí dạy học, phương pháp dạy học, rà soát nhận định


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Điểm khác lạ nhất về mục tiêu của kế hoạch bài dạy theo hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò so với kế hoạch bài dạy hiện hành là:

xác định được mục tiêu về phẩm chất, năng lực cần tạo nên và tăng trưởng cho học trò


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp pháp nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò là: (1) Xác định chuỗi hoạt động học của KHBD và mục tiêu của hoạt động (2) Xác định mục tiêu của kế hoạch bài dạy (3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể (4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy (5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu nhận định (6) Rà soát; thay đổi, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

(2) -> (1) -> (3) -> (4)


 1. Chọn các đáp án đúng
  Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu dạy học của chủ đề lúc xây dựng kế hoạch bài dạy?

Yêu cầu cần đạt của chủ đề

Đặc điểm, trình độ của học trò.

Đặc điểm xây dựng nội dung tri thức, phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện?

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và thành phầm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.


 1. Chọn các đáp án đúng
  Nội dung nào sau đây là biểu thị của thành phần năng lực Quan sát và nhận thức thẩm mĩ (thuộc năng lực Mĩ thuật)?

Nhận diện được ý tưởng thẩm mĩ của thành phầm, tác phẩm đặc trưng của một số ngành nghề liên quan tới nghệ thuật thị giác.

Liên hệ được yếu tố thẩm mĩ đặc trưng của một số ngành nghề liên quan tới nghệ thuật thị giác với thực hành, thông minh.

Cảm thu được đặc điểm thẩm mĩ của một số ngành nghề liên quan tới nghệ thuật thị giác.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Biểu thị “Thẳng thắn san sẻ suy nghĩ của mình trong trao đổi, nhận xét thành phầm” thuộc về phẩm chất, năng lực nào sau đây?

Trung thực.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Trong dạy học Mĩ thuật, sử dụng kỹ thuật Khăn trải bản trong quá trình làm việc nhóm có thể cho phép thầy cô giáo nhận định được một số biểu thị nổi trội của năng lực, phẩm chất nào?

Năng lực giao tiếp và hợp tác.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phát biểu nào dưới đây là đúng lúc nói về khái niệm “kế hoạch bài dạy”?

KHBD là kịch bản lên lớp của GV với nhân vật HS và nội dung cụ thể trong một ko gian và thời kì nhất mực; là một bản mô tả cụ thể mục tiêu, thiết bị và học liệu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học của một bài học nhằm giúp người học phục vụ YCCĐ về năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình môn học..


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

Mở đầu; tạo nên tri thức mới; luyện tập; vận dụng.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phần “Nội dung” trong các hoạt động dạy học của cấu trúc kế hoạch bài dạy (Phụ lục 4) theo công văn 5512 ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020 là

nội dung của nhiệm vụ nhưng mà thầy cô giáo ủy quyền HS trong bước “Chuyển giao nhiệm vụ” hay nội dung hoạt động học của HS.

Video đáp án full Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 môn Mĩ thuật THPT

Đang cập nhật

Tài liệu đầy đủ mô đun 4 đầy đủ xác thực

Bấm vào đây: Tài liệu tập huấn Mô đun 4 (đã hoàn thành)

Đăng kí kênh youTube để ủng hộ nhóm tác giả:

Xem thêm module 4

Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Mĩ thuật THPT nằm trong Module 4 GDPT 2018  được san sẻ trong nhóm Blog tài liệu bởi Hoàng Tran. trong quá trình tổng hợp có thể có nhiều thiếu xót các bạn để lại ý kiến đóng góp cũng như bình luận bên dưới. Trân trọng cám ơn.

Mô đun 04 GVPT – Môn Toán THCS

Mô đun 04 CBQL – QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Mô đun 04 CBQL – QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Mô đun 04 CBQL – QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Mô đun 04 GVPT – Môn Mĩ thuật THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục kinh tế pháp luật THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Âm nhạc THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục thể chất THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Tin học THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Địa lí THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Lịch sử THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Sinh Học THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Công nghệ THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Ngữ văn THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Hoá Học THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Vật lý THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Toán THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục công dân THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Mĩ thuật THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Âm nhạc THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục thể chất THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Tin học THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Lịch sử và Địa lí THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Khoa học Tự nhiên THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Công nghệ THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Ngữ văn THCS

Mô đun 4 GVPT – Hoạt động trải nghiệm – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Giáo dục thể chất – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Tin học – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Khoa học – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Lịch sử và Địa lí – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Công nghệ – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Tự nhiên và Xã hội – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Mĩ thuật – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT- Môn Âm Nhạc – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Đạo đức – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Toán – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Tiếng Việt – Tiểu học


Thông tin thêm

Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Mĩ thuật thpt

Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Mĩ thuật thpt -

Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Mĩ thuật thpt, Hướng dẫn cụ thể Đáp án trắc nghiệm cuối khóa mô đun 4 Mĩ thuật thpt, module 4 thpt môn mĩ thuật

Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Mĩ thuật thpt

Bài tập trắc nghiệm cuối khoá
Mô đun 04 GVPT – Môn Mĩ thuật THPT

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Bản kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục nhằm thực hiện chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành được gọi là:

Kế hoạch giáo dục của nhà trường


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Yêu cầu “Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Huấn luyện ban hành” trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được hiểu là

Thực hiện kế hoạch vừa phục vụ mục tiêu chương trình giáo dục cấp quốc gia, vừa phục vụ yêu cầu về mục tiêu giáo dục của nhà trường; thích hợp với điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Lựa chọn và nối các bước ở cột bên trái tương ứng với các nội dung ở cột bên phải theo đúng tiến trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Câu trả lời
Bước 1 Xây dựng khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình trong năm học
Bước 2 Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch giáo dục theo khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình
Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và ban hành thực hiện kế hoạch

 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Chọn đáp án thích hợp điền vào dấu (….) lúc thực hiện xây dựng khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình trong năm học. Căn cứ vào kế hoạch thời kì năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GD&ĐT, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức họp các thành phần liên quan để xây dựng khung kế hoạch thời kì thực hiện chương trình của từng môn học buộc phải, môn học tự chọn, hoạt động giáo dục buộc phải, nội dung giáo dục địa phương đảm bảo tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Yêu cầu lúc xây dựng cần (1) ………….., phân tích (2) ……… để thực hiện chương trình, xác định (3)………., từ đó xây dựng (4) ………….

(1) Tìm hiểu chương trình GDPT 2018; (2) điều kiện thực tiễn nhà trường; (3) mục tiêu giáo dục của nhà trường; (4) khung thời kì thực hiện chương trình.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  : Ý nào sau đây KHÔNG PHẢI là một thành phần trong cấu trúc (khung) kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò?

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp


 1. Chọn các đáp án đúng
  Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn bao gồm các loại nào dưới đây?

Kế hoạch dạy học

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục


 1. Chọn các đáp án đúng
  Những phát biểu nào dưới đây đúng lúc nói về ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Là căn cứ quan trọng để phân công nhiệm vụ cho thầy cô giáo bộ môn

Giúp khai thác có hiệu quả hạ tầng, thiết bị dạy học

Phát huy quyền tự chủ của tổ chuyên môn và của thầy cô giáo


 1. Chọn các đáp án đúng
  Lúc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn cần thực hiện những yêu cầu nào dưới đây?

Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn

Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường

Chú trọng tới sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Nối các cột bên trái với nội dung bên phải để có nội dung thích hợp với các nguyên tắc lúc xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn:

Câu trả lời
A. Đảm bảo tính pháp lý Xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý cụ thể và các kế hoạch cấp cao hơn
B. Đảm bảo tính logic Sắp xếp các bài học theo thời kì thực hiện một cách thích hợp, chú trọng tới sự thống nhất với các môn học và hoạt động giáo dục khác
C. Đảm bảo tính linh hoạt Kế hoạch ko cứng nhắc nhưng mà có thể được thay đổi trong các trường hợp cần thiết xuất phát từ yêu cầu thực tiễn
D. Đảm bảo tính khả thi Dựa trên việc phân tích đặc điểm tình hình của tổ chuyên môn và của nhà trường và các yếu tố khác


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phát biểu sau đây đúng hay sai: “Tất cả các thầy cô giáo trong tổ chuyên môn đều có vai trò tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn”?

Sai


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Thầy cô giáo bộ môn ko phải là tổ trưởng chuyên môn KHÔNG CÓ nhiệm vụ nào dưới đây trong xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn


 1. Chọn các đáp án đúng
  Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn cần trình diễn những nội dung nào dưới đây?

Rà soát, nhận định định kì

Phân phối chương trình


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
  Nối các nội dung ở cột bên phải thích hợp với các thời kỳ ở cột bên trái để có thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục môn học thích hợp:

Câu trả lời
Bước 1 Phân tích đặc điểm tình hình
Bước 2 Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục
Bước 3 Hoàn thiện kế hoạch
Bước 4 Phê duyệt và thực hiện kế hoạch


 1. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Câu trả lời

 1. Phân tích đặc điểm tình hình Phân tích tình hình học trò, thầy cô giáo, tình hình thiết bị dạy học, phòng học, vị trí có thể tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục
 2. Xây dựng kế hoạch dạy học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn Phân tích chương trình để xác định các mạch nội dung theo khối lớp trong chương trình và thời lượng của từng mạch nội dung/ tổng số tiết của chương trình để xác định số tiết cho từng mạnh nội dung; Phân tích các mạch nội dung để xác định chủ đề, yêu cầu cần đạt của từng chủ đề và phân chia thời lượng cho từng chủ đề; Xác định thiết bị dạy học; Xác định nội dung rà soát, nhận định định kì; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục; Xây dựng kế hoạch cho các nội dung khác (nếu có)
 3. Rà soát hoàn thiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Rà soát lại các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện
 4. Phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn Trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt, tổ chức phân công nhiệm vụ để thực hiện

 1. Chọn các đáp án đúng
  Thầy cô giáo trình bày vai trò nào dưới đây trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn?

Tham gia trực tiếp xây dựng, đóng góp ý kiến hoàn thiện kế hoạch.

Góp phần xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn.

Cụ thể hóa kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn thành kế hoạch tư nhân cụ thể để thực hiện hiệu quả.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Việc phân chia số tiết cho các chủ đề dựa trên nhiều cơ sở không giống nhau, nhưng quan trọng nhất là cơ sở nào dưới đây?

Số lượng yêu cầu cần đạt và mức độ cần đạt trong mỗi yêu cầu


 1. Chọn các đáp án đúng
  Kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo có vai trò

phối hợp nỗ lực của các thầy cô giáo với cán bộ quản lí nhà trường

giảm tính bất ổn định của thầy cô giáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục

là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Trình tự các đề mục trong cấu trúc của kế hoạch dạy học và giáo dục của thầy cô giáo trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào dưới đây

(1) Tiêu đề, (2) Kế hoạch dạy học. (3) Nhiệm vụ khác


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Hình thức xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo gồm những nội dung nào dưới đây?
  1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo
  2. Xác định nhiệm vụ/nội dung công việc
  3. Thẩm định và hoàn thiện kế hoạch
  4. Tổ chức thực hiện
  5. Xác định mục tiêu, mục tiêu thực hiện các nội dung công việc được giao

2, 1, 4, 3


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Ý nào dưới đây KHÔNG phải là yêu cầu lúc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Mĩ thuật theo hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò?

Mỗi hoạt động dạy học cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung, hình thức, vị trí dạy học, phương pháp dạy học, rà soát nhận định


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Điểm khác lạ nhất về mục tiêu của kế hoạch bài dạy theo hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò so với kế hoạch bài dạy hiện hành là:

xác định được mục tiêu về phẩm chất, năng lực cần tạo nên và tăng trưởng cho học trò


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phương án sắp xếp các bước theo tiến trình hợp pháp nhất của việc xây dựng kế hoạch bài dạy tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò là: (1) Xác định chuỗi hoạt động học của KHBD và mục tiêu của hoạt động (2) Xác định mục tiêu của kế hoạch bài dạy (3) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể (4) Hoàn thiện kế hoạch bài dạy (5) Biên soạn học liệu như phiếu học tập, phiếu nhận định (6) Rà soát; thay đổi, hoàn thiện kế hoạch bài dạy

(2) -> (1) -> (3) -> (4)


 1. Chọn các đáp án đúng
  Những căn cứ nào dưới đây được sử dụng để xác định mục tiêu dạy học của chủ đề lúc xây dựng kế hoạch bài dạy?

Yêu cầu cần đạt của chủ đề

Đặc điểm, trình độ của học trò.

Đặc điểm xây dựng nội dung tri thức, phương pháp, phương tiện, thiết bị dạy học


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Các mức độ dưới đây thuộc tiêu chí nào trong các tiêu chí phân tích kế hoạch và tài liệu dạy học theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện?

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và thành phầm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.


 1. Chọn các đáp án đúng
  Nội dung nào sau đây là biểu thị của thành phần năng lực Quan sát và nhận thức thẩm mĩ (thuộc năng lực Mĩ thuật)?

Nhận diện được ý tưởng thẩm mĩ của thành phầm, tác phẩm đặc trưng của một số ngành nghề liên quan tới nghệ thuật thị giác.

Liên hệ được yếu tố thẩm mĩ đặc trưng của một số ngành nghề liên quan tới nghệ thuật thị giác với thực hành, thông minh.

Cảm thu được đặc điểm thẩm mĩ của một số ngành nghề liên quan tới nghệ thuật thị giác.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Biểu thị “Thẳng thắn san sẻ suy nghĩ của mình trong trao đổi, nhận xét thành phầm” thuộc về phẩm chất, năng lực nào sau đây?

Trung thực.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Trong dạy học Mĩ thuật, sử dụng kỹ thuật Khăn trải bản trong quá trình làm việc nhóm có thể cho phép thầy cô giáo nhận định được một số biểu thị nổi trội của năng lực, phẩm chất nào?

Năng lực giao tiếp và hợp tác.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phát biểu nào dưới đây là đúng lúc nói về khái niệm “kế hoạch bài dạy”?

KHBD là kịch bản lên lớp của GV với nhân vật HS và nội dung cụ thể trong một ko gian và thời kì nhất mực; là một bản mô tả cụ thể mục tiêu, thiết bị và học liệu, tiến trình tổ chức hoạt động dạy học của một bài học nhằm giúp người học phục vụ YCCĐ về năng lực, phẩm chất tương ứng trong chương trình môn học..


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Kế hoạch bài dạy cần đảm bảo chuỗi các hoạt động học tập gồm:

Mở đầu; tạo nên tri thức mới; luyện tập; vận dụng.


 1. Chọn đáp án đúng nhất
  Phần “Nội dung” trong các hoạt động dạy học của cấu trúc kế hoạch bài dạy (Phụ lục 4) theo công văn 5512 ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020 là

nội dung của nhiệm vụ nhưng mà thầy cô giáo ủy quyền HS trong bước “Chuyển giao nhiệm vụ” hay nội dung hoạt động học của HS.

Video đáp án full Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 môn Mĩ thuật THPT

Đang cập nhật

Tài liệu đầy đủ mô đun 4 đầy đủ xác thực

Bấm vào đây: Tài liệu tập huấn Mô đun 4 (đã hoàn thành)

Đăng kí kênh youTube để ủng hộ nhóm tác giả:

Xem thêm module 4

Đáp án trắc nghiệm cuối khóa modul 4 Mĩ thuật THPT nằm trong Module 4 GDPT 2018  được san sẻ trong nhóm Blog tài liệu bởi Hoàng Tran. trong quá trình tổng hợp có thể có nhiều thiếu xót các bạn để lại ý kiến đóng góp cũng như bình luận bên dưới. Trân trọng cám ơn.

Mô đun 04 GVPT – Môn Toán THCS

Mô đun 04 CBQL – QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Mô đun 04 CBQL – QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Mô đun 04 CBQL – QUẢN TRỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC, GIÁO DỤC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Mô đun 04 GVPT – Môn Mĩ thuật THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục kinh tế pháp luật THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Âm nhạc THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục thể chất THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Tin học THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Địa lí THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Lịch sử THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Sinh Học THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Công nghệ THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Ngữ văn THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Hoá Học THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Vật lý THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Toán THPT

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục công dân THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Mĩ thuật THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Âm nhạc THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Giáo dục thể chất THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Tin học THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Lịch sử và Địa lí THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Khoa học Tự nhiên THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Công nghệ THCS

Mô đun 04 GVPT – Môn Ngữ văn THCS

Mô đun 4 GVPT – Hoạt động trải nghiệm – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Giáo dục thể chất – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Tin học – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Khoa học – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Lịch sử và Địa lí – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Công nghệ – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Tự nhiên và Xã hội – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Mĩ thuật – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT- Môn Âm Nhạc – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Đạo đức – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Toán – Tiểu học

Mô đun 4 GVPT – Môn Tiếng Việt – Tiểu học

[rule_{ruleNumber}]

#Đáp #án #trắc #nghiệm #cuối #khóa #modul #Mĩ #thuật #thpt

[rule_3_plain]

#Đáp #án #trắc #nghiệm #cuối #khóa #modul #Mĩ #thuật #thpt

[rule_1_plain]

#Đáp #án #trắc #nghiệm #cuối #khóa #modul #Mĩ #thuật #thpt

[rule_2_plain]

#Đáp #án #trắc #nghiệm #cuối #khóa #modul #Mĩ #thuật #thpt

[rule_2_plain]

#Đáp #án #trắc #nghiệm #cuối #khóa #modul #Mĩ #thuật #thpt

[rule_3_plain]

#Đáp #án #trắc #nghiệm #cuối #khóa #modul #Mĩ #thuật #thpt

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Đáp #án #trắc #nghiệm #cuối #khóa #modul #Mĩ #thuật #thpt