[Đáp án mô đun 4] Ôn tập nội dung Mô đun 3 Cán bộ quản lí

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => [Đáp án mô đun 4] Ôn tập nội dung Mô đun 3 Cán bộ quản lí phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tài liệu khác tại đây => Tài Liệu

[Đáp án mô đun 4] Xem lại nội dung của Mô-đun 3 Người quản lý

[Đáp án mô đun 4]    Xem lại nội dung của Mô-đun 3 Người quản lý
[Đáp án mô đun 4] Xem lại nội dung của Mô-đun 3 Người quản lý

1. Trong việc xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cần xem xét:
Trả lời:Lập kế hoạch tài chính thích hợp với các nhiệm vụ ưu tiên của nhà trường để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018.


2. Trách nhiệm của hiệu trưởng trong công việc quản lý tài chính đối với cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là: Lập báo cáo quyết toán, báo cáo quyết toán trình cấp trên phê duyệt; Xây dựng và tổ chức thực hiện …………… .., quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định; Thực hiện các quy định về công khai và chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính của nhà trường theo quy định của pháp luật.
Trả lời:Nội quy chi phí.


3. Vai trò của Hiệu trưởng trong quản lý tài chính trong các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018:
Trả lời:Chủ động lập kế hoạch thu, chi từ ngân sách Nhà nước và kinh phí xã hội hóa thích hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo ra chất lượng và hiệu quả giáo dục thực sự.


4. Nội dung giao quyền tự chủ của cơ sở giáo dục phổ thông công lập bao gồm:
Trả lời:Tự chủ xây dựng và thực hiện kế hoạch tăng trưởng nhà trường; tự chủ về nhân sự và bộ máy; quyền tự chủ trong hoạt động nghề nghiệp; tự chủ sử dụng ngân sách nhà nước và huy động, sử dụng các khoản thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước.


5. Mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:
Trả lời:Tự chủ hoàn toàn kinh phí thường xuyên; Tự chủ một phần kinh phí thường xuyên; Nhà nước đảm bảo toàn thể kinh phí hoạt động thường xuyên cho nhà trường.


Thông tin thêm

[Đáp án mô đun 4] Ôn tập nội dung Mô đun 3 Cán bộ quản lí

Xem thêm:   Khối C19 là gì? Gồm những môn nào, xét ngành nào, trường nào?

[Đáp án mô đun 4] Ôn tập nội dung Mô đun 3 Cán bộ quản lí -

[Đáp án mô đun 4] Xem lại nội dung của Mô-đun 3 Người quản lý

[Đáp án mô đun 4]    Xem lại nội dung của Mô-đun 3 Người quản lý
[Đáp án mô đun 4] Xem lại nội dung của Mô-đun 3 Người quản lý

1. Trong việc xây dựng kế hoạch tài chính phục vụ yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cần xem xét:
Trả lời:Lập kế hoạch tài chính thích hợp với các nhiệm vụ ưu tiên của nhà trường để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018.


2. Trách nhiệm của hiệu trưởng trong công việc quản lý tài chính đối với cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là: Lập báo cáo quyết toán, báo cáo quyết toán trình cấp trên phê duyệt; Xây dựng và tổ chức thực hiện …………… .., quy chế sử dụng tài sản, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế công khai tài chính, kiểm toán nội bộ theo quy định; Thực hiện các quy định về công khai và chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính của nhà trường theo quy định của pháp luật.
Trả lời:Nội quy chi phí.


3. Vai trò của Hiệu trưởng trong quản lý tài chính trong các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018:
Trả lời:Chủ động lập kế hoạch thu, chi từ ngân sách Nhà nước và kinh phí xã hội hóa thích hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo ra chất lượng và hiệu quả giáo dục thực sự.


4. Nội dung giao quyền tự chủ của cơ sở giáo dục phổ thông công lập bao gồm:
Trả lời:Tự chủ xây dựng và thực hiện kế hoạch tăng trưởng nhà trường; tự chủ về nhân sự và bộ máy; quyền tự chủ trong hoạt động nghề nghiệp; tự chủ sử dụng ngân sách nhà nước và huy động, sử dụng các khoản thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước.


5. Mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:
Trả lời:Tự chủ hoàn toàn kinh phí thường xuyên; Tự chủ một phần kinh phí thường xuyên; Nhà nước đảm bảo toàn thể kinh phí hoạt động thường xuyên cho nhà trường.

[rule_{ruleNumber}]

#Đáp #án #mô #đun #Ôn #tập #nội #dung #Mô #đun #Cán #bộ #quản #lí

[rule_3_plain]

#Đáp #án #mô #đun #Ôn #tập #nội #dung #Mô #đun #Cán #bộ #quản #lí

[rule_1_plain]

#Đáp #án #mô #đun #Ôn #tập #nội #dung #Mô #đun #Cán #bộ #quản #lí

[rule_2_plain]

#Đáp #án #mô #đun #Ôn #tập #nội #dung #Mô #đun #Cán #bộ #quản #lí

[rule_2_plain]

#Đáp #án #mô #đun #Ôn #tập #nội #dung #Mô #đun #Cán #bộ #quản #lí

[rule_3_plain]

#Đáp #án #mô #đun #Ôn #tập #nội #dung #Mô #đun #Cán #bộ #quản #lí

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Đáp #án #mô #đun #Ôn #tập #nội #dung #Mô #đun #Cán #bộ #quản #lí