Giáo Dục

Đáp án Mô đun 2 Môn Lịch sử (THPT)

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đáp án Mô đun 2 Môn Lịch sử (THPT) phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tài liệu khác tại đây => Tài Liệu

Đáp án Mô đun 2 Môn Lịch sử (THPT), Phục vụ yêu cầu của thầy cô, em cập nhật đáp án Đáp án Mô đun 2 Môn Lịch sử (THPT)Sẽ giúp thầy cô tham khảo..

Đáp án Mô đun 2 Môn Lịch sử (THPT)

Đáp án Mô đun 2 Môn Lịch sử (THPT)

Thẩm định nội dung 1 (Tính vào công thức điểm)
1. Chọn đáp án đúng nhất
Đâu ko phải là nguyên tắc dạy học theo định hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực?

Đảm bảo tính tích cực của người học lúc tham gia vào hoạt động học tập.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học trò.

Tăng cường dạy khoa, giáo dục tích hợp.

Chú trọng rèn luyện cho học trò phương pháp học tập, nghiên cứu.
2. Chọn đáp án đúng nhất
Quá trình dạy khoa nhằm đảm bảo cho mỗi tư nhân người tăng trưởng tối đa năng lực, sở trường, thích hợp với các yếu tố tư nhân, đồng thời cũng đảm bảo các điều kiện theo nhu cầu, thị hiếu tư nhân theo từng người là nguyên tắc nào trong dạy học theo định hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực?

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăng cường dạy học, giáo dục phân hóa.

Tạo môi trường để học trò chủ động kiến tạo tri thức.

Đảm bảo tính cơ bản, mấu chốt, hiện đại của nội dung giáo dục.
3. Chọn đáp án đúng nhất
Việc tổ chức nhiều hơn về số lượng, đầu tư hơn về chất lượng những nhiệm vụ học tập yêu cầu học trò phải huy động, tổng hợp tri thức, kỹ năng… thuộc nhiều lĩnh vực không giống nhau để khắc phục vấn đề là nguyên tắc nào của dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực?

Đảm bảo tính tích cực của người học lúc tham gia vào hoạt động học tập.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học trò.

Tăng cường dạy khoa, giáo dục tích hợp.

Tăng cường dạy khoa, giáo dục phân hóa.
4. Chọn đáp án đúng nhất
Nội dung dạy học cần được sàng lọc là yêu cầu của nguyên tắc nào trong dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực?

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học trò.

Tăng cường dạy khoa, giáo dục tích hợp.

Nội dung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại.

Đảm bảo tính tích cực của người học lúc tham gia vào hoạt động học tập.
5. Chọn đáp án đúng nhất
Trong một bài dạy lịch sử, thầy cô giáo tổ chức cho học trò đi thăm Địa đạo Củ Chi. Việc làm này của thầy cô giáo trình bày rõ nhất nguyên tắc dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực nào?

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

Tăng cường dạy khoa, giáo dục tích hợp.

Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.

Rà soát, nhận định theo năng lực.
6. Chọn đáp án đúng nhất
Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống.
Xu thế hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực được xem xét là ………… các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm tăng trưởng phẩm chất, năng lực

chiều hướng lựa chọn và sử dụng

bối cảnh lựa chọn và sử dụng

yêu cầu lựa chọn và sử dụng

quá trình lựa chọn và sử dụng
7. Chọn đáp án đúng nhất
Đâu ko phải là yêu cầu cụ thể đối với việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo xu thế hiện đại?

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tạo nên và tăng trưởng kỹ năng thực hành; tăng trưởng khả năng khắc phục vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học giúp HS tăng lên khả năng ghi nhớ và tái tạo tri thức.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; tăng trưởng tư duy thông minh ở HS.
8. Chọn đáp án đúng nhất
Ý nào sau đây đúng?

a. Chiều hướng lựa chọn và sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm tăng trưởng phẩm chất, năng lực ko tách rời nhau nhưng mà bổ sung cho nhau trong quá trình tăng trưởng phẩm chất, năng lực người học.

b. Thầy cô giáo cần lựa chọn và sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm tăng trưởng phẩm chất, năng lực theo một chiều hướng nhất mực.

c. Để tăng trưởng phẩm chất, năng lực người học, thầy cô giáo ko cần theo xu thế hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực.

d. Xu thế hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực buộc phải thầy cô giáo phải sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới nhất.
9. Chọn đáp án đúng nhất
Phương pháp thực hành, phương pháp thực nghiệm là phương pháp, kĩ thuật dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực theo xu thế hiện đại phục vụ yêu cầu nào là chủ yếu:

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; tăng trưởng tư duy thông minh ở học trò.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học rèn luyện phương pháp học, tạo nên kỹ năng tự học, kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tạo nên và tăng trưởng kỹ năng thực hành; tăng trưởng khả năng khắc phục vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
10. Chọn đáp án đúng nhất
Sơ đồ tư duy, công não, dạy học dựa trên dự án là phương pháp, kĩ thuật dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực theo xu thế hiện đại phục vụ yêu cầu nào là chủ yếu:

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; tăng trưởng tư duy thông minh ở học trò.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học rèn luyện phương pháp học, tạo nên kỹ năng tự học, kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tạo nên và tăng trưởng kỹ năng thực hành; tăng trưởng khả năng khắc phục vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

Đáp án Modul 2 Môn Lịch sử (THPT)

Thẩm định nội dung 2 (Tính vào công thức điểm)
1. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Lúc nói về định hướng chung của việc lựa chọn và vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử 2018, những phương án nào sau đây đúng?

1. Phát huy tính tích cực, chủ động, thông minh của HS.

2. Vận dụng các PPDH một cách linh hoạt, thông minh.

3. Dạy học lấy thầy cô giáo làm trung tâm.

4. Các hình thức tổ chức dạy học được thực hiện một cách nhiều chủng loại và linh hoạt.

5. Tăng mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học.

6. Dạy học tích hợp.

 

1, 2, 4, 6

1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 5, 6

1, 2, 4, 5, 6
2. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 2. Một trong những điều kiện tối thiểu để vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học trong CTGDPT môn Lịch sử 2018 thích hợp và hiệu quả là gì?

Thầy cô giáo nhu yếu chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và sách giáo khoa các lớp đầy đủ.

Thầy cô giáo nhu yếu hiểu biết về chương trình môn học; về thực chất, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp và kĩ thuật dạy học.

Sở Giáo dục và Huấn luyện và nhà trường cần chú ý đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm cho thầy cô giáo, tăng lương và giảm giờ dạy cho họ.

Phụ huynh học trò và học trò cần quan tâm tìm hiểu về chương trình và sách giáo khoa mới nhằm phục vụ cho việc tự học.
3. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 3. Một trong những xem xét đối với thầy cô giáo lúc lựa chọn và vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học trong CTGDPT môn Lịch sử 2018 là gì?

Tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, ko nên sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống.

Nên lựa chọn các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực và các hình thức tổ chức dạy học theo cặp và theo nhóm.

Thiết kế, tổ chức chuỗi hoạt động học cần hướng tới việc lấy HS làm trung tâm, tạo thời cơ cho HS bộc lộ các phẩm chất và năng lực.

Cần tập trung phân tích nội dung dạy học để lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học và hình thức tổ chức dạy học thích hợp.
4. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 4. Để phát huy tính tích cực, chủ động, thông minh của HS, GV cần tổ chức dạy học như thế nào?

Tăng cường tổ chức hoạt động cho HS tham gia

Yêu cầu HS tự học là chính

Tập trung nhận định khả năng thực hành, khắc phục vấn đề của HS

Tăng cường dạy học theo nhóm.
5. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 5. Lúc lựa chọn và sử dụng các PPDH, KTDH thầy cô giáo cần xem xét những gì?

1. Thiết kế, tổ chức chuỗi hoạt động học cần hướng tới việc lấy HS làm trung tâm

2. Cần căn cứ vào bối cảnh giáo dục thực tiễn ở nhà trường và địa phương để lựa chọn, sử dụng PPDH, KTDH thích hợp

3. Cần tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại phục vụ với sự tăng trưởng của khoa học Lịch sử.

4. Nhiều chủng loại hoá các PPDH, KTDH

5. Thiết kế các nhiệm vụ học tập từ đơn giản tới phức hợp, tăng dần độ khó.

 

1, 2, 3, 4

1, 2, 4, 5

2, 3, 4, 5

1, 3, 4, 5
6. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 6. Hãy nối tên các phương pháp dạy học với thực chất của nó sao cho thích hợp:

 

1-b, 2-a, 3-d, 4-c

1-c, 2-d, 3-a, 4-b

1-b, 2-d, 3-a, 4-c

1-b, 2-c, 3-a, 4-d
7. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 7. Hãy chọn phương án phù thống nhất để điền vào chỗ trống sau:

“….. là PPDH trong đó dưới sự hướng dẫn của GV, thông qua các hoạt động, HS tự tìm tòi, khám phá, phát xuất hiện tri thức mới trong nội dung môn học”.

 

Dạy học dựa trên dự án

Dạy học khắc phục vấn đề

Dạy học thực hành

Dạy học khám phá
8. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 8. Hãy nối trật tự các bước sau trong thứ tự tổ chức dạy học bằng nghiên cứu khoa học:

 

1-c, 2-a, 3-b, 4-e, 5-d

1-e, 2-a, 3-b, 4-c, 5-d

1-e, 2-b, 3-a, 4-c, 5-d

1-e, 2-b, 3-a, 4-c, 5-d
9. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 9. Để tăng trưởng năng lực khắc phục vấn đề; giao tiếp và hợp tác cho HS, GV nên sử dụng các phương pháp dạy học nào sau đây?

1. Dạy học khắc phục vấn đề.

2. Dạy học dựa trên dự án.

3. Dạy học trực quan.

4. Dạy học hợp tác.

 

1 và 2

3 và 4

1 và 3

2 và 4
10. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 10: Thông tin nào sau đây ko phải là cơ sở chính để lựa chọn các PPDH, KTDH của một chủ đề?

Mục tiêu dạy học chủ đề.

Đặc điểm nội dung dạy học.

C. Thị hiếu của thầy cô giáo.

D. Phương tiện, thiết bị của nhà trường.

Đáp án Module 2 Môn Lịch sử (THPT)

Thẩm định nội dung 3 (Tính vào công thức điểm)
1. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Chọn phương án gồm dãy các từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong mô tả dưới đây về chiến lược dạy học.

Chiến lược dạy học là kế hoạch (1) ________, trình bày sự cân nhắc, lựa chọn và sắp xếp các giải pháp để đạt được mục tiêu dạy học, giáo dục một cách hiệu quả dựa trên sự nhận định về (2)______, thời kỳ định hướng thực hiện cùng với sự chủ động, năng lực của (3) ______.

 

A. (1) tổng quát, (2) học trò, (3) thầy cô giáo

B. (1) cụ thể, (2) học trò, (3) thầy cô giáo

C. (1) tổng quát, (2) bối cảnh, (3) thầy cô giáo

D. (1) cụ thể, (2) bối cảnh, (3) học trò
2. Chọn các đáp án đúng
Câu 2. Để lựa chọn và triển khai các chiến lược dạy học, giáo dục thích hợp, thầy cô giáo cần căn cứ trên các cơ sở chủ yếu nào dưới đây?

(nhiều đáp án đúng)

 

A. Ý kiến xây dựng chương trình tổng thể và chương trình môn học.

B. Nhu cầu, ước vọng của phụ huynh.

C. Đặc điểm của các phương pháp, kĩ thuật dạy học.

D. Tiềm năng của HS và khả năng tổ chức hoạt động của HS.

E. Bối cảnh giáo dục, các yếu tố tác động tới hoạt động dạy học, giáo dục…
3. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 3. Phương án nào dưới đây trình bày ý nghĩa đặc thù của việc xây dựng chiến lược dạy học, giáo dục của người GV lúc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018?

A. Tạo thời cơ tốt nhất cho tập thể học trò, nhóm học trò và từng học trò tự tin tham gia các kì thi nhận định trên diện rộng.

B. Tạo thời cơ tốt nhất cho tập thể học trò, nhóm học trò và từng học trò tạo nên, tăng trưởng các phẩm chất chủ yếu và năng lực mấu chốt.

C. Tạo ko khí học tập vui vẻ, thoải mái để học trò và thầy cô giáo thực hiện hiệu quả các hoạt động học tập trong môn học và hoạt động giáo dục.

D. Tạo điều kiện cho thầy cô giáo phát huy sở trường lúc được lựa chọn và sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực.
4. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 4. Một trong những tiêu điểm cần quan tâm để kế hoạch tổng quát được thực thi nhằm thực hiện được mục tiêu giáo dục là

A. mức độ thích hợp của việc chọn và sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học thích hợp.

B. mức độ học trò đạt được kết quả trong các bài nhận định.

C. mức độ ưng ý của phụ huynh, học trò và thầy cô giáo lúc triển khai chương trình.

D. mức độ phong phú, nhiều chủng loại của nội dung dạy học, đặc thù là các nội dung gắn với thực tiễn.
5. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 5. Phương án nào sau đây là khởi đầu quan trọng nhất của việc xây dựng và lựa chọn chiến lược dạy học?

A. Thẩm định bối cảnh giáo dục.

B. Phác thảo các kịch bản sư phạm dự kiến.

C. Lựa chọn các phương pháp và kĩ thuật dạy học.

D. Xu thế kiếm tra nhận định.
6. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 6. Hãy sắp xếp trật tự các bước lựa chọn, sử dụng PP, KTDH sao cho phù thống nhất.

1. Lựa chọn và xây dựng nội dung dạy học chủ đề

2. Xác định mục tiêu dạy học chủ đề

3. Thiết kế chuỗi hoạt động dạy học chủ đề

4. Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật và phương tiện dạy học chủ đề

 

A. 2, 1, 4, 3

B. 2, 4, 1, 3

C. 1, 2, 4, 3

D. 1, 2, 3, 4
7. Chọn các đáp án đúng
Lúc triển khai yêu cầu cần đạt ” Phân tích được tác động của Cách mệnh công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đối với xã hội, văn hoá: sự tăng trưởng của giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp, quá trình đô thị hoá; những thay đổi về lối sống, văn hóa” (chủ dề Câc cuộc cách mệnh Công nghiệp trong lịch sử thế giới- LS 10), anh chị ưu tiên sử dụng phương pháp dạy học nào sau đây:

A. Dạy học trực quan

B. Dạy học khắc phục vấn đề

C. Dạy học hợp tác

D. Dạy học dự án
8. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 8. Lúc dạy học nội dung Văn minh Người nào Cập của chủ đề “Một số nền văn minh toàn cầu trong thời kì cổ trung đại”(Lịch sử 10, GV yêu cầu HS nêu được những gì mình đã biết và muốn tìm hiểu thêm về văn minh Người nào Cập qua phiếu học tập. GV đã sử dụng PP/KTDH nào sau đây?

A. Dạy học trực quan.

B. Kĩ thuật K-W- L.

C. Dạy học khắc phục vấn đề.

D. Kĩ thuật mảnh ghép.
9. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 9. Hãy nối trật tự các bước trong thứ tự tổ chức dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò của một chủ đề được quy định trong công văn 5555:

 

A. 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

B. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

C. 1-a, 2-d, 3-b, 4-c

D. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
10. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 10. Hãy nối trật tự các bước trong thứ tự tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò được quy định trong công văn 5555:

 

A. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

B. 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

C. 1-b, 2-d, 3-a, 4-d

D. 1-b, 2-a, 3-c, 4-d

 

Nộp Kế hoạch bài dạy Modul 2 Lịch sử THPT

1. Trả lời câu hỏi
Lựa chọn, sử dụng PP và KTDH của một chủ đề trong môn Lịch sử ở THPT.

– Hướng dẫn làm bài tập:

+ Lựa chọn một chủ đề trong chương trình GDPT 2018 – môn Lịch sử.

+ Lựa chọn, sử dụng PP, KTDH theo quy trình đã tìm hiểu.

+ Thể hiện việc lựa chọn, sử dụng, PP, KTDH thông qua chuỗi hoạt động học.

+ Tự nhận định và nhận định chéo cho đồng nghiệp bằng cách nhận xét và sử dụng tiêu chí trong Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH.

– Hướng dẫn chấm bài tập:

+ Sử dụng tiêu chí đánh giá việc lựa chọn, sử dụng PP và KTDH của một chủ đề trong môn Lịch sử ở THPT dựa trên Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH.

Xem thêm:   Gen Z và việc lựa chọn nghề nghiệp: Ko có ngành nóng vĩnh viễn, chỉ có năng lực là vĩnh viễn

– Dụng cụ nộp bài tập: Công dụng nộp file lên hệ thống (học viên có thể nộp nhiều lần và ko xoá phiên bản cũ). Cho phép GVSPCC nhận định, nhận xét.

Lựa chọn, sử dụng PP và KTDH

Tải xuống Kế hoạch bài dạy Mô đun 2 Lịch sử THPT

(Những bài cảm nghĩ về ngày 20/11)

Tải xuống Kế hoạch bài dạy Modul 2 Lịch sử THPT

Fshare 1

Xem trước Kế hoạch bài dạy Modul 2 Lịch sử THPT

 

         KẾ HOẠCH DẠY HỌC

  

BÀI 23: KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC

GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975)

Thời lượng: 2 tiết

 

I.MỤC  TIÊU

 1. Tri thức

+Tình hình, nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc và miền Nam sau hiệp nghị Pari 1973.

+ Nắm những nét chính về tình hình MN sau hiệp nghị Pari, về Hội nghị lần thứ 21 của BCH TW Đảng và thắng lợi Phước Long.

+ Nắm được thời cơ, Chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam

+ Diễn biến, kết quả cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.

+ Nêu được ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

+ Lí giải vì sao hội nghị TW lần thứ 21 xác định tuyến đường tăng trưởng của cách mệnh miền Nam.

+ Hiểu được sự đúng mực, thông minh của chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam; tình hình so sánh lực lượng ta đã mạnh hơn địch; Ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên.; Hiểu ý nghĩa của chiến dịch Huế – Đà  Nẵng

+ Rút ra được ý nghĩa của thắng lợi Phước Long.

+ Giảng giải được vị trí của chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế- Đà Nẵng trong kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam; Phân tích được nghệ thuật quân sự của chiến dịch Tây Nguyên

+ So sánh chiến dịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ.

+ Rút ra thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước? Nguyên nhân quyết định nhất? Vì sao?

+ Nghệ thuật chỉ huy tài tình của Đảng ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1975

+  Rút ra bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ non sông hiện nay.

 1. Năng lực

– Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực phát hiện, năng lực hợp tác, Năng lực khắc phục vấn đề và thông minh, năng lực sử dụng tiếng nói, năng lực thực hành bộ môn…

– Năng lực đặc thù:

+ Năng lực tái tạo hiện tượng sự kiện lịch sử dân tộc qua kỹ năng thu nhận tri thức quá trình miền Nam đấu tranh chống bình định, xâm lấn, tạo thế và lực hướng tới giải phóng hoàn toàn Miền Nam; Giải phóng miền Nam, giành trọn vẹn lãnh thổ cho tổ quốc; Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

+ Năng lực thực hành bộ môn: khai thác sử dụng tư liệu gốc, tranh ảnh, sơ đồ lịch sử của các chiến dịch lịch sử.

+ Thẩm định, so sánh, phân tích để thấy được sự không giống nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ; Phân tích được nghệ thuật chỉ huy tài tình của Đảng ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

– Vận dụng tri thức lịch sử đã học để khắc phục vấn đề thực tiễn: biết cách tìm hiểu thông tin lịch sử về các nhân vật lịch sử trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

 1. Phẩm chất: Siêng năng, yêu nước, trách nhiệm

Tích cực đọc sách báo, tài liệu, tích lũy thông tin từ các phương tiện để mở rộng hiểu biết về cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

 1. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 2. Sẵn sàng của GV

– Máy tính, máy chiếu

– Một số hình ảnh, sơ đồ về cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

– Các tư liệu về cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

– Các phiếu học tập

 1. Sẵn sàng của học trò

– Các nhóm HS tìm hiểu về kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam và cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

– Phân công hoạt động nhóm (5-7 HS/nhóm)

+ Nhóm 1: Nội dung của kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. Chỉ ra tính đúng mực và nhân văn của kế hoạch.

+ Nhóm 2: Tìm hiểu về chiến dịch Tây Nguyên.

+ Nhóm 3: Tìm hiểu về chiến dịch Huế- Đà Nẵng.

+ Nhóm 4: Tìm hiểu về chiến dịch Hồ Chí Minh.

– Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 1. Hoạt động 1: Hoạt động khởi động
 2. Mục tiêu. Tạo tâm thế học tập cho học trò, giúp học trò ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú học bài mới.
 3. Nội dung: Cho HS nghe bài hát Tiến về Sài Gòn – Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
 4. Thành phầm học tập

– Âm hưởng mạnh mẽ, hào hùng trình bày cho ý thức, khí thế của quân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

– GV nhận định, nhận xét và dẫn vào bài: Sau lúc Hiệp nghị Pari được kí kết tình hình miền Nam thay đổi nhanh lẹ, căn cứ vào đó Đảng ta đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam thống nhất non sông. Vậy Đảng ta đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam ra sao? Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 diễn ra như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi đó.

 1. Tổ chức hoạt động: GV mở video cho HS nghe bài hát Tiến về Sài Gòn – Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sau đó đặt câu hỏi:

? Bài hát tên là gì, do nhạc sĩ nào sáng tác, cảm nhận của em lúc nghe bài hát.

 1. Hoạt động 2: Tạo nên tri thức mới.

Nội dung 1.  Tình hình nước ta sau Hiệp nghị Pari năm 1973 .

a.Mục tiêu.

Nêu được tình hình nước ta sau Hiệp nghị Pari

 1. Nội dung

Thuận tiện và khó khăn của nước ta sau Hiệp nghị Pari năm 1973.

Nhiệm vụ cách mệnh và chủ trương của Đảng.

Những thắng lợi của nhân dân hai miền Nam- Bắc.

 1. Thành phầm học tập.
 2. Tình hình nước ta sau Hiệp nghị Pari năm 1973 .

*Thuận tiện:

+Với Hiệp nghị Pari năm 1973, cách mệnh nước ta đã hoàn thành nhiệm vụ đánh cho Mĩ cút, tạo thế và lực mới để tiến lên đánh cho Ngụy nhào.

+ Tại miền Nam lực lượng thay đổi có lợi cho cách mệnh.

+ Tại miền Bắc hòa bình được lập lại, tăng cường tăng viện cho miền Nam, Lào, Campuchia.

* Khó khăn

+ Quân ngụy thực hiện chiến dịch “tràn trề lãnh thổ”.

+ Liên tục mở những cuộc hành quân “bình định – xâm lấn” vùng giải phóng

* Thắng lợi của nhân dân hai miền Nam- Bắc.

– 7 – 1973, BCHTW Đảng họp hội nghị lần thứ 21, hội nghị nhấn mạnh trong bất kỳ tình hình nào cũng phải tiếp tục tuyến đường CM bạo lực, phải nắm vững chiến lược tiến công, kiên quyết đấu tranh trên cả 3 mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao.

– 6/1/1975 Thắng lợi Phước Long có ý nghĩa quan trọng được coi là đòn trinh sát chiến lược của ta. Là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị đưa ra chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.

 1. Tổ chức hoạt động: khắc phục vấn đề, khám phá.

– GV giao nhiệm vụ: Học trò đọc phần 1 trong SGK để tự tìm hiểu khám phá tri thức theo nội dung vấn đề thầy cô giáo đưa ra.

+ Những thuận tiện và khó khan của nước ta sau hiệp nghị Pari.

+ Những thắng lợi của cách mệnh hai miền.

– HS thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả.

Nội dung 2. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành trọn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

 1. Mục tiêu:

Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 được thực hiện bằng 3 đòn tấn công chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế-Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí minh.

b.Nội dung

 Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 với 3 chiến dịch: Tây Nguyên; Huế – Đà Nẵng; HCM.

 1. Thành phầm học tập.

* Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam

– Cuối 74- đầu 75 so sánh lực lượng thay đối nhanh lẹ có lợi cho CM. Bộ chính trị TW đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn MN trong 2 năm 75-76.

-HN nhấn mạnh, cả năm 75 là thời có, nếu thời cơ tới vào đầu hoặc cuối  năm 75 thì tức khắc giải phóng hoàn toàn MN trong năm 75.

-Cần phải tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân.

Nhóm 1: Hình ảnh về Hội nghị Bộ Chính trị

 

 

 

 

 

 

* Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

– Chiến dịch Tây Nguyên (4/3-24/3/1975)

+ Ngày 4/3, ta đánh nghi binh ở Playku, Kontum

+ Ngày 10/3, ta tấn công Buôn ma Thuột.

+ Ngày 24/3, chiến dịch kết thúc thắng lợi.

+ Ý nghĩa: Chuyển cuộc kháng chiến chống mĩ từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công trên toàn chiến trường.

Nhóm 2: Hình ảnh về chiến dịch Tây Nguyên

 

 

Hình ảnh địch rút chạy khỏi Tây Nguyên                 Nguyễn Văn Thiệu

 

– Chiến dịch Huế- Đà Nẵng (21/3-29/3).

+ Ngày 25/3, ta tiến vào cố đô Huế.

+ Ngày 26/3, giải phóng cố đô Huế và tỉnh Thừa Thiên.

+ Ngày 29/3, giải phóng  Đà Nẵng.

+ Ý nghĩa: Đưa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta sang thế áp đảo hoàn toàn.

Nhóm 3: Hình ảnh Sơ đồ chiến dịch Huế- Đà Nẵng

– Chiến dịch Hồ Chí minh (26/4-30/4)

+ Cuối tháng 3, Bộ Chính trị, Trng ương Đảng khẳng định: thời cơ chiến lược đã tới, ta có điều kiện giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975, quyết định ở chiến dịch Sài Gòn-  Gia Định.

+ 17h ngày 26/4, quân ta nổ súng ở đầu chiến dịch Hồ Chí minh.

+ 10h45 phút ngày 30/4, Sài Gòn được giải phóng, chiến dịch Hồ Chí minh kết thúc thắng lợi.

+ Ý nghĩa: tạo điều kiện để giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Nhóm 4: Hình ảnh về chiến dịch Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 1. Tổ chức hoạt động:

Thầy cô giáo phân phối cho học trò phim tư liệu về Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, khoảng 7 phút

Thầy cô giáo yêu cầu học trò đọc thông tin mục III, sgk từ trang 192-196, hoạt động nhóm thực hiện yêu cầu

+ Nhóm 1: Nội dung của kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. Chỉ ra tính đúng mực và nhân văn của kế hoạch.

+ Nhóm 2: Tìm hiểu về chiến dịch Tây Nguyên.

+ Nhóm 3: Tìm hiểu về chiến dịch Huế- Đà Nẵng.

+ Nhóm 4: Tìm hiểu về chiến dịch Hồ Chí Minh.

Học trò hoạt động tư nhân, thảo luận theo nhóm trên cơ sở kĩ thuật khăn trải bàn.

Đại diện các nhóm trình diễn thành phầm của nhóm, học trò trong lớp lắng tai và bổ sung.

Nội dung 3: Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)

 1. Mục tiêu:

Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước

b.Nội dung

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

c.Thành phầm học tập.

– Nguyên nhân thắng lợi

Nguyên nhân chủ quan:

+ Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự  độc lập, tự chủ đúng mực thông minh.

+ Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, kết đoàn tranh đấu dũng cảm. có hậu phương miền Bacư ko ngừng vững mạnh

 Nguyên nhân khách quan:

+ Có sự phối hợp kết đoàn tranh đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương;

+ Sự nhất trí và ủng hộ to lớn của các lực lượng cách mệnh, hòa bình, dân chủ trên toàn cầu (các nước XHCN, Liên Xô – Trung Quốc); phong trào đấu tranh của nhân dân Mỹ và nhân dân tiến bộ toàn cầu.

Nguyên nhân quan trọng nhất: Sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.

-Ý nghĩa lịch sử:

  Đối với dân tộc

+ Kết thúc 21 năm tranh đấu chống Mỹ và 30 năm chiến tranh GPDT và bảo vệ tổ quốc

+ Hoàn thành giai cấp thống trị của CNĐQ trên non sông ta.

+ Hoàn thành cuộc cách mệnh DTCĐN trong cả nước, thống nhất non sông.

+ Mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc : độc lập, thống nhất, đi lên CNXH

 Đối với toàn cầu:

 – Tác động mạnh tới tình hình nước Mỹ và toàn cầu.

–  Động viên to lớn đối với phong trào cách mệnh toàn cầu.

 1. Tổ chức hoạt động:

Thầy cô giáo yêu cầu học trò đọc thông tin mục IV, sgk trang 197, thực hiện yêu cầu

 1. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Nguyên nhân nào là quan trọng nhất?
 2. Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

– Học trò hoạt động tư nhân.

– Thầy cô giáo yêu cầu 2 học trò bày thành phầm , học trò trong lớp lắng tai và bổ sung.

 1. Hoạt động 3: Luyện tập
 2. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện tri thức mới nhưng mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động tạo nên tri thức trong bài.
 3. Nội dung: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận
 4. Sảm phẩm
 5. d. Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà

+ Làm tự luận.

+ Thảo luận trả lời câu hỏi mở rộng.

*Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Gây tâm lí hoang mang, vô vọng trong ngụy quân, đưa cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta tiến lên một bước với sức mạnh áp đảo. Đó là ý nghĩa của

 1. thắng lợi Tây Nguyên. B. thắng lợi Huế- Đà Nẵng.
 2. thắng lợi Phước Long. D. thắng lợi Hồ Chí Minh.

Câu 2: Tháng 1- 1975, quân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong chiến dịch nào?

 1. Đường 9- Nam Lào. B. Huế – Đà Nẵng.
 2. Tây Nguyên. D. Đường 14- Phước Long.

Câu 3: Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta sang thời kỳ

 1. phản công. B. tiến công trực diện.
 2. tổng tiến công. D. phản công trên toàn chiến trường.

Câu 4: Thắng lợi nào của quân dân ta đã buộc Mĩ thừa nhận sự thất bại hoàn toàn trong loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới ở miền Nam Việt Nam?

 1. Hiệp nghị Pari năm 1973.
 2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1968.
 3. Trận ” Điện Biên Phủ trên ko” năm 1972.
 4. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

Câu 5. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, lực lượng chính trị giữ vai trò

 1. hỗ trợ lực lượng vũ trang. B. quyết định thắng lợi.
 2. nòng cốt. D. xung kích.

Câu 6: Trận then chốt mở màn cho chiến dịch Tây Nguyên (T3/1975) là ở

 1. KonTum. B. Playku.           C. Buôn Ma Thuột              D. Đắc Lacsak.

Câu 7. Chiến dịch nào đã kết thúc thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở miền NamViệt Nam?

 1. Huế – Đà Nẵng. B. Đường 14 – Phước Long.
 2. Hồ Chí Minh. D. Tây Nguyên.

Câu 8: “được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa người hùng cách mệnh và trí tuệ con người và đi vào lịch sử toàn cầu như một chiến công lớn lao của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại thâm thúy”, là thắng lợi nào của dân tộc Việt Nam?

 1. Cách mệnh tháng Tám năm 1945.
 2. Thắng lợi Điện Biện Phủ năm 1954.
 3. Hiệp nghị Pari năm 1973 về Việt Nam.
 4. Kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi.

Câu 9: Một trong những điểm không giống nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh(1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam là về

 1. sự huy động cao nhất lực lượng. B. kết cuộc quân sự.
 2. mục tiêu tiến công. D. quyết tâm giành thắng lợi.

Câu 10: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 tháng 7 năm 1973 đã nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mệnh miền Nam là

 1. tiếp tục cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân.
 2. chuyển sang cách mệnh xã hội chủ nghĩa.
 3. hoàn thành cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân.
 4. chuyển sang thời kỳ đấu tranh hòa bình để thống nhất non sông.

2.4. Hoạt động vận dụng (5’)

 1. Mục tiêu: Giúp HS vận dụng tri thức đã học để nhận định, nhận định về những sự kiện lịch sử.
 2. Nội dung: Hệ thống câu hỏi tự luận
 3. Thành phầm
 4. d. Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ về nhà:

+ Làm tự luận.

+ Thảo luận trả lời câu hỏi vận dụng.

Câu 1. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi ” mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa người hùng cách mệnh và trí tuệ con người và đi vào lịch sử toàn cầu như một chiến công lớn lao của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại thâm thúy”. Nêu ý kiến của bản thân về nhận định đó.

Câu 2. So sánh chiến dịch HCM và chiến dịch ĐBP với các tiêu chí sau:

So Sánh CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954 CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH 1975
Tính chất
Lực lượng
Mục tiêu
Hình thức
Phương châm
Thời kì
Kết quả
Ý nghĩa

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn linh động với các vấn đề, câu hỏi và đề xuất của bạn, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi. Đây là trang tài liệu miễn phí nhưng mà chúng tôi phân phối và chúng tôi sẽ ngoại trừ phí bạn một đồng nào, Nhưng xin xem xét rằng chúng tôi thu được hàng trăm email mỗi ngày và chúng tôi ko thể trả lời từng email một. Nhưng hãy yên tâm, chúng tôi đã đọc mọi tin nhắn nhưng mà chúng tôi thu được. Đối với những người nhưng mà chúng tôi đã tương trợ, vui lòng truyền bá bằng cách san sẻ bài đăng của chúng tôi với bằng hữu của bạn hoặc chỉ cần thích trang Facebook của chúng tôi . Thank you!

ID bài viết: LSPT15102016

 

 


Thông tin thêm

Đáp án Mô đun 2 Môn Lịch sử (THPT)

Đáp án Mô đun 2 Môn Lịch sử (THPT) -

Đáp án Mô đun 2 Môn Lịch sử (THPT), Phục vụ yêu cầu của thầy cô, em cập nhật đáp án Đáp án Mô đun 2 Môn Lịch sử (THPT)Sẽ giúp thầy cô tham khảo..

Đáp án Mô đun 2 Môn Lịch sử (THPT)

Đáp án Mô đun 2 Môn Lịch sử (THPT)

Thẩm định nội dung 1 (Tính vào công thức điểm)
1. Chọn đáp án đúng nhất
Đâu ko phải là nguyên tắc dạy học theo định hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực?

Đảm bảo tính tích cực của người học lúc tham gia vào hoạt động học tập.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học trò.

Tăng cường dạy khoa, giáo dục tích hợp.

Chú trọng rèn luyện cho học trò phương pháp học tập, nghiên cứu.
2. Chọn đáp án đúng nhất
Quá trình dạy khoa nhằm đảm bảo cho mỗi tư nhân người tăng trưởng tối đa năng lực, sở trường, thích hợp với các yếu tố tư nhân, đồng thời cũng đảm bảo các điều kiện theo nhu cầu, thị hiếu tư nhân theo từng người là nguyên tắc nào trong dạy học theo định hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực?

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Tăng cường dạy học, giáo dục phân hóa.

Tạo môi trường để học trò chủ động kiến tạo tri thức.

Đảm bảo tính cơ bản, mấu chốt, hiện đại của nội dung giáo dục.
3. Chọn đáp án đúng nhất
Việc tổ chức nhiều hơn về số lượng, đầu tư hơn về chất lượng những nhiệm vụ học tập yêu cầu học trò phải huy động, tổng hợp tri thức, kỹ năng… thuộc nhiều lĩnh vực không giống nhau để khắc phục vấn đề là nguyên tắc nào của dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực?

Đảm bảo tính tích cực của người học lúc tham gia vào hoạt động học tập.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học trò.

Tăng cường dạy khoa, giáo dục tích hợp.

Tăng cường dạy khoa, giáo dục phân hóa.
4. Chọn đáp án đúng nhất
Nội dung dạy học cần được sàng lọc là yêu cầu của nguyên tắc nào trong dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực?

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học trò.

Tăng cường dạy khoa, giáo dục tích hợp.

Nội dung dạy học, giáo dục phải đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại.

Đảm bảo tính tích cực của người học lúc tham gia vào hoạt động học tập.
5. Chọn đáp án đúng nhất
Trong một bài dạy lịch sử, thầy cô giáo tổ chức cho học trò đi thăm Địa đạo Củ Chi. Việc làm này của thầy cô giáo trình bày rõ nhất nguyên tắc dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực nào?

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

Tăng cường dạy khoa, giáo dục tích hợp.

Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.

Rà soát, nhận định theo năng lực.
6. Chọn đáp án đúng nhất
Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống.
Xu thế hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực được xem xét là ………… các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm tăng trưởng phẩm chất, năng lực

chiều hướng lựa chọn và sử dụng

bối cảnh lựa chọn và sử dụng

yêu cầu lựa chọn và sử dụng

quá trình lựa chọn và sử dụng
7. Chọn đáp án đúng nhất
Đâu ko phải là yêu cầu cụ thể đối với việc lựa chọn và sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học theo xu thế hiện đại?

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tạo nên và tăng trưởng kỹ năng thực hành; tăng trưởng khả năng khắc phục vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học giúp HS tăng lên khả năng ghi nhớ và tái tạo tri thức.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; tăng trưởng tư duy thông minh ở HS.
8. Chọn đáp án đúng nhất
Ý nào sau đây đúng?

a. Chiều hướng lựa chọn và sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm tăng trưởng phẩm chất, năng lực ko tách rời nhau nhưng mà bổ sung cho nhau trong quá trình tăng trưởng phẩm chất, năng lực người học.

b. Thầy cô giáo cần lựa chọn và sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới, tiên tiến nhằm tăng trưởng phẩm chất, năng lực theo một chiều hướng nhất mực.

c. Để tăng trưởng phẩm chất, năng lực người học, thầy cô giáo ko cần theo xu thế hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực.

d. Xu thế hiện đại về phương pháp, kĩ thuật dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực buộc phải thầy cô giáo phải sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học mới nhất.
9. Chọn đáp án đúng nhất
Phương pháp thực hành, phương pháp thực nghiệm là phương pháp, kĩ thuật dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực theo xu thế hiện đại phục vụ yêu cầu nào là chủ yếu:

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; tăng trưởng tư duy thông minh ở học trò.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học rèn luyện phương pháp học, tạo nên kỹ năng tự học, kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tạo nên và tăng trưởng kỹ năng thực hành; tăng trưởng khả năng khắc phục vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
10. Chọn đáp án đúng nhất
Sơ đồ tư duy, công não, dạy học dựa trên dự án là phương pháp, kĩ thuật dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực theo xu thế hiện đại phục vụ yêu cầu nào là chủ yếu:

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, độc lập nhận thức; tăng trưởng tư duy thông minh ở học trò.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học rèn luyện phương pháp học, tạo nên kỹ năng tự học, kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học gắn liền với các phương tiện dạy học hiện đại.

Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tạo nên và tăng trưởng kỹ năng thực hành; tăng trưởng khả năng khắc phục vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.

Đáp án Modul 2 Môn Lịch sử (THPT)

Thẩm định nội dung 2 (Tính vào công thức điểm)
1. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Lúc nói về định hướng chung của việc lựa chọn và vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử 2018, những phương án nào sau đây đúng?

1. Phát huy tính tích cực, chủ động, thông minh của HS.

2. Vận dụng các PPDH một cách linh hoạt, thông minh.

3. Dạy học lấy thầy cô giáo làm trung tâm.

4. Các hình thức tổ chức dạy học được thực hiện một cách nhiều chủng loại và linh hoạt.

5. Tăng mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học.

6. Dạy học tích hợp.

 

1, 2, 4, 6

1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 5, 6

1, 2, 4, 5, 6
2. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 2. Một trong những điều kiện tối thiểu để vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học trong CTGDPT môn Lịch sử 2018 thích hợp và hiệu quả là gì?

Thầy cô giáo nhu yếu chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và sách giáo khoa các lớp đầy đủ.

Thầy cô giáo nhu yếu hiểu biết về chương trình môn học; về thực chất, ưu điểm và hạn chế của các phương pháp và kĩ thuật dạy học.

Sở Giáo dục và Huấn luyện và nhà trường cần chú ý đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm cho thầy cô giáo, tăng lương và giảm giờ dạy cho họ.

Phụ huynh học trò và học trò cần quan tâm tìm hiểu về chương trình và sách giáo khoa mới nhằm phục vụ cho việc tự học.
3. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 3. Một trong những xem xét đối với thầy cô giáo lúc lựa chọn và vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học trong CTGDPT môn Lịch sử 2018 là gì?

Tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, ko nên sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống.

Nên lựa chọn các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực và các hình thức tổ chức dạy học theo cặp và theo nhóm.

Thiết kế, tổ chức chuỗi hoạt động học cần hướng tới việc lấy HS làm trung tâm, tạo thời cơ cho HS bộc lộ các phẩm chất và năng lực.

Cần tập trung phân tích nội dung dạy học để lựa chọn phương pháp, kĩ thuật dạy học và hình thức tổ chức dạy học thích hợp.
4. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 4. Để phát huy tính tích cực, chủ động, thông minh của HS, GV cần tổ chức dạy học như thế nào?

Tăng cường tổ chức hoạt động cho HS tham gia

Yêu cầu HS tự học là chính

Tập trung nhận định khả năng thực hành, khắc phục vấn đề của HS

Tăng cường dạy học theo nhóm.
5. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 5. Lúc lựa chọn và sử dụng các PPDH, KTDH thầy cô giáo cần xem xét những gì?

1. Thiết kế, tổ chức chuỗi hoạt động học cần hướng tới việc lấy HS làm trung tâm

2. Cần căn cứ vào bối cảnh giáo dục thực tiễn ở nhà trường và địa phương để lựa chọn, sử dụng PPDH, KTDH thích hợp

3. Cần tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại phục vụ với sự tăng trưởng của khoa học Lịch sử.

4. Nhiều chủng loại hoá các PPDH, KTDH

5. Thiết kế các nhiệm vụ học tập từ đơn giản tới phức hợp, tăng dần độ khó.

 

1, 2, 3, 4

1, 2, 4, 5

2, 3, 4, 5

1, 3, 4, 5
6. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 6. Hãy nối tên các phương pháp dạy học với thực chất của nó sao cho thích hợp:

 

1-b, 2-a, 3-d, 4-c

1-c, 2-d, 3-a, 4-b

1-b, 2-d, 3-a, 4-c

1-b, 2-c, 3-a, 4-d
7. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 7. Hãy chọn phương án phù thống nhất để điền vào chỗ trống sau:

“….. là PPDH trong đó dưới sự hướng dẫn của GV, thông qua các hoạt động, HS tự tìm tòi, khám phá, phát xuất hiện tri thức mới trong nội dung môn học”.

 

Dạy học dựa trên dự án

Dạy học khắc phục vấn đề

Dạy học thực hành

Dạy học khám phá
8. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 8. Hãy nối trật tự các bước sau trong thứ tự tổ chức dạy học bằng nghiên cứu khoa học:

 

1-c, 2-a, 3-b, 4-e, 5-d

1-e, 2-a, 3-b, 4-c, 5-d

1-e, 2-b, 3-a, 4-c, 5-d

1-e, 2-b, 3-a, 4-c, 5-d
9. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 9. Để tăng trưởng năng lực khắc phục vấn đề; giao tiếp và hợp tác cho HS, GV nên sử dụng các phương pháp dạy học nào sau đây?

1. Dạy học khắc phục vấn đề.

2. Dạy học dựa trên dự án.

3. Dạy học trực quan.

4. Dạy học hợp tác.

 

1 và 2

3 và 4

1 và 3

2 và 4
10. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 10: Thông tin nào sau đây ko phải là cơ sở chính để lựa chọn các PPDH, KTDH của một chủ đề?

Mục tiêu dạy học chủ đề.

Đặc điểm nội dung dạy học.

C. Thị hiếu của thầy cô giáo.

D. Phương tiện, thiết bị của nhà trường.

Đáp án Module 2 Môn Lịch sử (THPT)

Thẩm định nội dung 3 (Tính vào công thức điểm)
1. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Chọn phương án gồm dãy các từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong mô tả dưới đây về chiến lược dạy học.

Chiến lược dạy học là kế hoạch (1) ________, trình bày sự cân nhắc, lựa chọn và sắp xếp các giải pháp để đạt được mục tiêu dạy học, giáo dục một cách hiệu quả dựa trên sự nhận định về (2)______, thời kỳ định hướng thực hiện cùng với sự chủ động, năng lực của (3) ______.

 

A. (1) tổng quát, (2) học trò, (3) thầy cô giáo

B. (1) cụ thể, (2) học trò, (3) thầy cô giáo

C. (1) tổng quát, (2) bối cảnh, (3) thầy cô giáo

D. (1) cụ thể, (2) bối cảnh, (3) học trò
2. Chọn các đáp án đúng
Câu 2. Để lựa chọn và triển khai các chiến lược dạy học, giáo dục thích hợp, thầy cô giáo cần căn cứ trên các cơ sở chủ yếu nào dưới đây?

(nhiều đáp án đúng)

 

A. Ý kiến xây dựng chương trình tổng thể và chương trình môn học.

B. Nhu cầu, ước vọng của phụ huynh.

C. Đặc điểm của các phương pháp, kĩ thuật dạy học.

D. Tiềm năng của HS và khả năng tổ chức hoạt động của HS.

E. Bối cảnh giáo dục, các yếu tố tác động tới hoạt động dạy học, giáo dục…
3. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 3. Phương án nào dưới đây trình bày ý nghĩa đặc thù của việc xây dựng chiến lược dạy học, giáo dục của người GV lúc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018?

A. Tạo thời cơ tốt nhất cho tập thể học trò, nhóm học trò và từng học trò tự tin tham gia các kì thi nhận định trên diện rộng.

B. Tạo thời cơ tốt nhất cho tập thể học trò, nhóm học trò và từng học trò tạo nên, tăng trưởng các phẩm chất chủ yếu và năng lực mấu chốt.

C. Tạo ko khí học tập vui vẻ, thoải mái để học trò và thầy cô giáo thực hiện hiệu quả các hoạt động học tập trong môn học và hoạt động giáo dục.

D. Tạo điều kiện cho thầy cô giáo phát huy sở trường lúc được lựa chọn và sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực.
4. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 4. Một trong những tiêu điểm cần quan tâm để kế hoạch tổng quát được thực thi nhằm thực hiện được mục tiêu giáo dục là

A. mức độ thích hợp của việc chọn và sử dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học thích hợp.

B. mức độ học trò đạt được kết quả trong các bài nhận định.

C. mức độ ưng ý của phụ huynh, học trò và thầy cô giáo lúc triển khai chương trình.

D. mức độ phong phú, nhiều chủng loại của nội dung dạy học, đặc thù là các nội dung gắn với thực tiễn.
5. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 5. Phương án nào sau đây là khởi đầu quan trọng nhất của việc xây dựng và lựa chọn chiến lược dạy học?

A. Thẩm định bối cảnh giáo dục.

B. Phác thảo các kịch bản sư phạm dự kiến.

C. Lựa chọn các phương pháp và kĩ thuật dạy học.

D. Xu thế kiếm tra nhận định.
6. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 6. Hãy sắp xếp trật tự các bước lựa chọn, sử dụng PP, KTDH sao cho phù thống nhất.

1. Lựa chọn và xây dựng nội dung dạy học chủ đề

2. Xác định mục tiêu dạy học chủ đề

3. Thiết kế chuỗi hoạt động dạy học chủ đề

4. Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật và phương tiện dạy học chủ đề

 

A. 2, 1, 4, 3

B. 2, 4, 1, 3

C. 1, 2, 4, 3

D. 1, 2, 3, 4
7. Chọn các đáp án đúng
Lúc triển khai yêu cầu cần đạt ” Phân tích được tác động của Cách mệnh công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đối với xã hội, văn hoá: sự tăng trưởng của giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp, quá trình đô thị hoá; những thay đổi về lối sống, văn hóa” (chủ dề Câc cuộc cách mệnh Công nghiệp trong lịch sử thế giới- LS 10), anh chị ưu tiên sử dụng phương pháp dạy học nào sau đây:

A. Dạy học trực quan

B. Dạy học khắc phục vấn đề

C. Dạy học hợp tác

D. Dạy học dự án
8. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 8. Lúc dạy học nội dung Văn minh Người nào Cập của chủ đề “Một số nền văn minh toàn cầu trong thời kì cổ trung đại”(Lịch sử 10, GV yêu cầu HS nêu được những gì mình đã biết và muốn tìm hiểu thêm về văn minh Người nào Cập qua phiếu học tập. GV đã sử dụng PP/KTDH nào sau đây?

A. Dạy học trực quan.

B. Kĩ thuật K-W- L.

C. Dạy học khắc phục vấn đề.

D. Kĩ thuật mảnh ghép.
9. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 9. Hãy nối trật tự các bước trong thứ tự tổ chức dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò của một chủ đề được quy định trong công văn 5555:

 

A. 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

B. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

C. 1-a, 2-d, 3-b, 4-c

D. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d
10. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 10. Hãy nối trật tự các bước trong thứ tự tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò được quy định trong công văn 5555:

 

A. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c

B. 1-a, 2-b, 3-d, 4-c

C. 1-b, 2-d, 3-a, 4-d

D. 1-b, 2-a, 3-c, 4-d

 

Nộp Kế hoạch bài dạy Modul 2 Lịch sử THPT

1. Trả lời câu hỏi
Lựa chọn, sử dụng PP và KTDH của một chủ đề trong môn Lịch sử ở THPT.

– Hướng dẫn làm bài tập:

+ Lựa chọn một chủ đề trong chương trình GDPT 2018 – môn Lịch sử.

+ Lựa chọn, sử dụng PP, KTDH theo quy trình đã tìm hiểu.

+ Thể hiện việc lựa chọn, sử dụng, PP, KTDH thông qua chuỗi hoạt động học.

+ Tự nhận định và nhận định chéo cho đồng nghiệp bằng cách nhận xét và sử dụng tiêu chí trong Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH.

– Hướng dẫn chấm bài tập:

+ Sử dụng tiêu chí đánh giá việc lựa chọn, sử dụng PP và KTDH của một chủ đề trong môn Lịch sử ở THPT dựa trên Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH.

– Dụng cụ nộp bài tập: Công dụng nộp file lên hệ thống (học viên có thể nộp nhiều lần và ko xoá phiên bản cũ). Cho phép GVSPCC nhận định, nhận xét.

Lựa chọn, sử dụng PP và KTDH

Tải xuống Kế hoạch bài dạy Mô đun 2 Lịch sử THPT

(Những bài cảm nghĩ về ngày 20/11)

Tải xuống Kế hoạch bài dạy Modul 2 Lịch sử THPT

Fshare 1

Xem trước Kế hoạch bài dạy Modul 2 Lịch sử THPT

 

         KẾ HOẠCH DẠY HỌC

  

BÀI 23: KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC

GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975)

Thời lượng: 2 tiết

 

I.MỤC  TIÊU

 1. Tri thức

+Tình hình, nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc và miền Nam sau hiệp nghị Pari 1973.

+ Nắm những nét chính về tình hình MN sau hiệp nghị Pari, về Hội nghị lần thứ 21 của BCH TW Đảng và thắng lợi Phước Long.

+ Nắm được thời cơ, Chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam

+ Diễn biến, kết quả cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.

+ Nêu được ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

+ Lí giải vì sao hội nghị TW lần thứ 21 xác định tuyến đường tăng trưởng của cách mệnh miền Nam.

+ Hiểu được sự đúng mực, thông minh của chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam; tình hình so sánh lực lượng ta đã mạnh hơn địch; Ý nghĩa của chiến dịch Tây Nguyên.; Hiểu ý nghĩa của chiến dịch Huế – Đà  Nẵng

+ Rút ra được ý nghĩa của thắng lợi Phước Long.

+ Giảng giải được vị trí của chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế- Đà Nẵng trong kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam; Phân tích được nghệ thuật quân sự của chiến dịch Tây Nguyên

+ So sánh chiến dịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ.

+ Rút ra thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước? Nguyên nhân quyết định nhất? Vì sao?

+ Nghệ thuật chỉ huy tài tình của Đảng ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy 1975

+  Rút ra bài học kinh nghiệm đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ non sông hiện nay.

 1. Năng lực

– Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực phát hiện, năng lực hợp tác, Năng lực khắc phục vấn đề và thông minh, năng lực sử dụng tiếng nói, năng lực thực hành bộ môn…

– Năng lực đặc thù:

+ Năng lực tái tạo hiện tượng sự kiện lịch sử dân tộc qua kỹ năng thu nhận tri thức quá trình miền Nam đấu tranh chống bình định, xâm lấn, tạo thế và lực hướng tới giải phóng hoàn toàn Miền Nam; Giải phóng miền Nam, giành trọn vẹn lãnh thổ cho tổ quốc; Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

+ Năng lực thực hành bộ môn: khai thác sử dụng tư liệu gốc, tranh ảnh, sơ đồ lịch sử của các chiến dịch lịch sử.

+ Thẩm định, so sánh, phân tích để thấy được sự không giống nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ; Phân tích được nghệ thuật chỉ huy tài tình của Đảng ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

– Vận dụng tri thức lịch sử đã học để khắc phục vấn đề thực tiễn: biết cách tìm hiểu thông tin lịch sử về các nhân vật lịch sử trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

 1. Phẩm chất: Siêng năng, yêu nước, trách nhiệm

Tích cực đọc sách báo, tài liệu, tích lũy thông tin từ các phương tiện để mở rộng hiểu biết về cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

 1. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 2. Sẵn sàng của GV

– Máy tính, máy chiếu

– Một số hình ảnh, sơ đồ về cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

– Các tư liệu về cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

– Các phiếu học tập

 1. Sẵn sàng của học trò

– Các nhóm HS tìm hiểu về kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam và cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

– Phân công hoạt động nhóm (5-7 HS/nhóm)

+ Nhóm 1: Nội dung của kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. Chỉ ra tính đúng mực và nhân văn của kế hoạch.

+ Nhóm 2: Tìm hiểu về chiến dịch Tây Nguyên.

+ Nhóm 3: Tìm hiểu về chiến dịch Huế- Đà Nẵng.

+ Nhóm 4: Tìm hiểu về chiến dịch Hồ Chí Minh.

– Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 1. Hoạt động 1: Hoạt động khởi động
 2. Mục tiêu. Tạo tâm thế học tập cho học trò, giúp học trò ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú học bài mới.
 3. Nội dung: Cho HS nghe bài hát Tiến về Sài Gòn – Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước
 4. Thành phầm học tập

– Âm hưởng mạnh mẽ, hào hùng trình bày cho ý thức, khí thế của quân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

– GV nhận định, nhận xét và dẫn vào bài: Sau lúc Hiệp nghị Pari được kí kết tình hình miền Nam thay đổi nhanh lẹ, căn cứ vào đó Đảng ta đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam thống nhất non sông. Vậy Đảng ta đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam ra sao? Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 diễn ra như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi đó.

 1. Tổ chức hoạt động: GV mở video cho HS nghe bài hát Tiến về Sài Gòn – Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sau đó đặt câu hỏi:

? Bài hát tên là gì, do nhạc sĩ nào sáng tác, cảm nhận của em lúc nghe bài hát.

 1. Hoạt động 2: Tạo nên tri thức mới.

Nội dung 1.  Tình hình nước ta sau Hiệp nghị Pari năm 1973 .

a.Mục tiêu.

Nêu được tình hình nước ta sau Hiệp nghị Pari

 1. Nội dung

Thuận tiện và khó khăn của nước ta sau Hiệp nghị Pari năm 1973.

Nhiệm vụ cách mệnh và chủ trương của Đảng.

Những thắng lợi của nhân dân hai miền Nam- Bắc.

 1. Thành phầm học tập.
 2. Tình hình nước ta sau Hiệp nghị Pari năm 1973 .

*Thuận tiện:

+Với Hiệp nghị Pari năm 1973, cách mệnh nước ta đã hoàn thành nhiệm vụ đánh cho Mĩ cút, tạo thế và lực mới để tiến lên đánh cho Ngụy nhào.

+ Tại miền Nam lực lượng thay đổi có lợi cho cách mệnh.

+ Tại miền Bắc hòa bình được lập lại, tăng cường tăng viện cho miền Nam, Lào, Campuchia.

* Khó khăn

+ Quân ngụy thực hiện chiến dịch “tràn trề lãnh thổ”.

+ Liên tục mở những cuộc hành quân “bình định – xâm lấn” vùng giải phóng

* Thắng lợi của nhân dân hai miền Nam- Bắc.

– 7 – 1973, BCHTW Đảng họp hội nghị lần thứ 21, hội nghị nhấn mạnh trong bất kỳ tình hình nào cũng phải tiếp tục tuyến đường CM bạo lực, phải nắm vững chiến lược tiến công, kiên quyết đấu tranh trên cả 3 mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao.

– 6/1/1975 Thắng lợi Phước Long có ý nghĩa quan trọng được coi là đòn trinh sát chiến lược của ta. Là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị đưa ra chủ trương kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam.

 1. Tổ chức hoạt động: khắc phục vấn đề, khám phá.

– GV giao nhiệm vụ: Học trò đọc phần 1 trong SGK để tự tìm hiểu khám phá tri thức theo nội dung vấn đề thầy cô giáo đưa ra.

+ Những thuận tiện và khó khan của nước ta sau hiệp nghị Pari.

+ Những thắng lợi của cách mệnh hai miền.

– HS thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kết quả.

Nội dung 2. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành trọn vẹn lãnh thổ Tổ quốc

 1. Mục tiêu:

Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 được thực hiện bằng 3 đòn tấn công chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế-Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí minh.

b.Nội dung

 Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 với 3 chiến dịch: Tây Nguyên; Huế – Đà Nẵng; HCM.

 1. Thành phầm học tập.

* Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam

– Cuối 74- đầu 75 so sánh lực lượng thay đối nhanh lẹ có lợi cho CM. Bộ chính trị TW đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn MN trong 2 năm 75-76.

-HN nhấn mạnh, cả năm 75 là thời có, nếu thời cơ tới vào đầu hoặc cuối  năm 75 thì tức khắc giải phóng hoàn toàn MN trong năm 75.

-Cần phải tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân.

Nhóm 1: Hình ảnh về Hội nghị Bộ Chính trị

 

 

 

 

 

 

* Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

– Chiến dịch Tây Nguyên (4/3-24/3/1975)

+ Ngày 4/3, ta đánh nghi binh ở Playku, Kontum

+ Ngày 10/3, ta tấn công Buôn ma Thuột.

+ Ngày 24/3, chiến dịch kết thúc thắng lợi.

+ Ý nghĩa: Chuyển cuộc kháng chiến chống mĩ từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công trên toàn chiến trường.

Nhóm 2: Hình ảnh về chiến dịch Tây Nguyên

 

 

Hình ảnh địch rút chạy khỏi Tây Nguyên                 Nguyễn Văn Thiệu

 

– Chiến dịch Huế- Đà Nẵng (21/3-29/3).

+ Ngày 25/3, ta tiến vào cố đô Huế.

+ Ngày 26/3, giải phóng cố đô Huế và tỉnh Thừa Thiên.

+ Ngày 29/3, giải phóng  Đà Nẵng.

+ Ý nghĩa: Đưa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta sang thế áp đảo hoàn toàn.

Nhóm 3: Hình ảnh Sơ đồ chiến dịch Huế- Đà Nẵng

– Chiến dịch Hồ Chí minh (26/4-30/4)

+ Cuối tháng 3, Bộ Chính trị, Trng ương Đảng khẳng định: thời cơ chiến lược đã tới, ta có điều kiện giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975, quyết định ở chiến dịch Sài Gòn-  Gia Định.

+ 17h ngày 26/4, quân ta nổ súng ở đầu chiến dịch Hồ Chí minh.

+ 10h45 phút ngày 30/4, Sài Gòn được giải phóng, chiến dịch Hồ Chí minh kết thúc thắng lợi.

+ Ý nghĩa: tạo điều kiện để giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Nhóm 4: Hình ảnh về chiến dịch Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 1. Tổ chức hoạt động:

Thầy cô giáo phân phối cho học trò phim tư liệu về Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, khoảng 7 phút

Thầy cô giáo yêu cầu học trò đọc thông tin mục III, sgk từ trang 192-196, hoạt động nhóm thực hiện yêu cầu

+ Nhóm 1: Nội dung của kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam. Chỉ ra tính đúng mực và nhân văn của kế hoạch.

+ Nhóm 2: Tìm hiểu về chiến dịch Tây Nguyên.

+ Nhóm 3: Tìm hiểu về chiến dịch Huế- Đà Nẵng.

+ Nhóm 4: Tìm hiểu về chiến dịch Hồ Chí Minh.

Học trò hoạt động tư nhân, thảo luận theo nhóm trên cơ sở kĩ thuật khăn trải bàn.

Đại diện các nhóm trình diễn thành phầm của nhóm, học trò trong lớp lắng tai và bổ sung.

Nội dung 3: Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)

 1. Mục tiêu:

Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước

Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mĩ cứu nước

b.Nội dung

Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

c.Thành phầm học tập.

– Nguyên nhân thắng lợi

Nguyên nhân chủ quan:

+ Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự  độc lập, tự chủ đúng mực thông minh.

+ Nhân dân ta giàu lòng yêu nước, kết đoàn tranh đấu dũng cảm. có hậu phương miền Bacư ko ngừng vững mạnh

 Nguyên nhân khách quan:

+ Có sự phối hợp kết đoàn tranh đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương;

+ Sự nhất trí và ủng hộ to lớn của các lực lượng cách mệnh, hòa bình, dân chủ trên toàn cầu (các nước XHCN, Liên Xô – Trung Quốc); phong trào đấu tranh của nhân dân Mỹ và nhân dân tiến bộ toàn cầu.

Nguyên nhân quan trọng nhất: Sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.

-Ý nghĩa lịch sử:

  Đối với dân tộc

+ Kết thúc 21 năm tranh đấu chống Mỹ và 30 năm chiến tranh GPDT và bảo vệ tổ quốc

+ Hoàn thành giai cấp thống trị của CNĐQ trên non sông ta.

+ Hoàn thành cuộc cách mệnh DTCĐN trong cả nước, thống nhất non sông.

+ Mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc : độc lập, thống nhất, đi lên CNXH

 Đối với toàn cầu:

 – Tác động mạnh tới tình hình nước Mỹ và toàn cầu.

–  Động viên to lớn đối với phong trào cách mệnh toàn cầu.

 1. Tổ chức hoạt động:

Thầy cô giáo yêu cầu học trò đọc thông tin mục IV, sgk trang 197, thực hiện yêu cầu

 1. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Nguyên nhân nào là quan trọng nhất?
 2. Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

– Học trò hoạt động tư nhân.

– Thầy cô giáo yêu cầu 2 học trò bày thành phầm , học trò trong lớp lắng tai và bổ sung.

 1. Hoạt động 3: Luyện tập
 2. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện tri thức mới nhưng mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động tạo nên tri thức trong bài.
 3. Nội dung: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận
 4. Sảm phẩm
 5. d. Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà

+ Làm tự luận.

+ Thảo luận trả lời câu hỏi mở rộng.

*Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Gây tâm lí hoang mang, vô vọng trong ngụy quân, đưa cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta tiến lên một bước với sức mạnh áp đảo. Đó là ý nghĩa của

 1. thắng lợi Tây Nguyên. B. thắng lợi Huế- Đà Nẵng.
 2. thắng lợi Phước Long. D. thắng lợi Hồ Chí Minh.

Câu 2: Tháng 1- 1975, quân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong chiến dịch nào?

 1. Đường 9- Nam Lào. B. Huế – Đà Nẵng.
 2. Tây Nguyên. D. Đường 14- Phước Long.

Câu 3: Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên đã chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta sang thời kỳ

 1. phản công. B. tiến công trực diện.
 2. tổng tiến công. D. phản công trên toàn chiến trường.

Câu 4: Thắng lợi nào của quân dân ta đã buộc Mĩ thừa nhận sự thất bại hoàn toàn trong loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới ở miền Nam Việt Nam?

 1. Hiệp nghị Pari năm 1973.
 2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1968.
 3. Trận ” Điện Biên Phủ trên ko” năm 1972.
 4. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

Câu 5. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, lực lượng chính trị giữ vai trò

 1. hỗ trợ lực lượng vũ trang. B. quyết định thắng lợi.
 2. nòng cốt. D. xung kích.

Câu 6: Trận then chốt mở màn cho chiến dịch Tây Nguyên (T3/1975) là ở

 1. KonTum. B. Playku.           C. Buôn Ma Thuột              D. Đắc Lacsak.

Câu 7. Chiến dịch nào đã kết thúc thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở miền NamViệt Nam?

 1. Huế – Đà Nẵng. B. Đường 14 – Phước Long.
 2. Hồ Chí Minh. D. Tây Nguyên.

Câu 8: “được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa người hùng cách mệnh và trí tuệ con người và đi vào lịch sử toàn cầu như một chiến công lớn lao của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại thâm thúy”, là thắng lợi nào của dân tộc Việt Nam?

 1. Cách mệnh tháng Tám năm 1945.
 2. Thắng lợi Điện Biện Phủ năm 1954.
 3. Hiệp nghị Pari năm 1973 về Việt Nam.
 4. Kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi.

Câu 9: Một trong những điểm không giống nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh(1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam là về

 1. sự huy động cao nhất lực lượng. B. kết cuộc quân sự.
 2. mục tiêu tiến công. D. quyết tâm giành thắng lợi.

Câu 10: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 tháng 7 năm 1973 đã nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mệnh miền Nam là

 1. tiếp tục cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân.
 2. chuyển sang cách mệnh xã hội chủ nghĩa.
 3. hoàn thành cách mệnh dân tộc dân chủ sở hữu dân.
 4. chuyển sang thời kỳ đấu tranh hòa bình để thống nhất non sông.

2.4. Hoạt động vận dụng (5’)

 1. Mục tiêu: Giúp HS vận dụng tri thức đã học để nhận định, nhận định về những sự kiện lịch sử.
 2. Nội dung: Hệ thống câu hỏi tự luận
 3. Thành phầm
 4. d. Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ về nhà:

+ Làm tự luận.

+ Thảo luận trả lời câu hỏi vận dụng.

Câu 1. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi ” mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa người hùng cách mệnh và trí tuệ con người và đi vào lịch sử toàn cầu như một chiến công lớn lao của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại thâm thúy”. Nêu ý kiến của bản thân về nhận định đó.

Câu 2. So sánh chiến dịch HCM và chiến dịch ĐBP với các tiêu chí sau:

So Sánh CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954 CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH 1975
Tính chất
Lực lượng
Mục tiêu
Hình thức
Phương châm
Thời kì
Kết quả
Ý nghĩa

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi luôn linh động với các vấn đề, câu hỏi và đề xuất của bạn, vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi. Đây là trang tài liệu miễn phí nhưng mà chúng tôi phân phối và chúng tôi sẽ ngoại trừ phí bạn một đồng nào, Nhưng xin xem xét rằng chúng tôi thu được hàng trăm email mỗi ngày và chúng tôi ko thể trả lời từng email một. Nhưng hãy yên tâm, chúng tôi đã đọc mọi tin nhắn nhưng mà chúng tôi thu được. Đối với những người nhưng mà chúng tôi đã tương trợ, vui lòng truyền bá bằng cách san sẻ bài đăng của chúng tôi với bằng hữu của bạn hoặc chỉ cần thích trang Facebook của chúng tôi . Thank you!

ID bài viết: LSPT15102016

 

 

[rule_{ruleNumber}]

#Đáp #án #Mô #đun #Môn #Lịch #sử #THPT

[rule_3_plain]

#Đáp #án #Mô #đun #Môn #Lịch #sử #THPT

[rule_1_plain]

#Đáp #án #Mô #đun #Môn #Lịch #sử #THPT

[rule_2_plain]

#Đáp #án #Mô #đun #Môn #Lịch #sử #THPT

[rule_2_plain]

#Đáp #án #Mô #đun #Môn #Lịch #sử #THPT

[rule_3_plain]

#Đáp #án #Mô #đun #Môn #Lịch #sử #THPT

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Đáp #án #Mô #đun #Môn #Lịch #sử #THPT

Related Articles

Back to top button