Đáp án câu hỏi thẩm định module 9 môn Giáo dục công dân THCS (Đủ 4 nội dung)

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đáp án câu hỏi thẩm định module 9 môn Giáo dục công dân THCS (Đủ 4 nội dung) phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các tài liệu khác tại đây => Tài Liệu

Đáp án bài tập cuối nội dung 1, 2, 3, 4 môn Giáo dục công dân THCS

Đáp án câu hỏi thẩm định module 9 môn Giáo dục công dân THCS (Đủ 4 nội dung) gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết lúc học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 9 Trung học cơ sở môn GDCD về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học trò bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 thầy cô giáo phải hoàn thành sau lúc học tập và tập huấn modul 9.

Đáp án module 9 THCS môn Giáo dục công dân

1. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Câu hỏi ôn tập

1. Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn là gì?

Tăng mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Tạo điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Tiến tới sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các chủ đề được quy định trong chương trình.

Khuyến khích thầy cô giáo đưa ra các nhiệm vụ học tập để học trò tự học với nguồn học liệu có sẵn trên internet.

2. Hãy chỉ ra phương pháp dạy học có ưu thế với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn GDCD cấp THCS theo chương trình GDPT năm 2018.

Dạy học dựa trên dự án.

Dạy học hợp tác.

Dạy học khắc phục vấn đề.

Dạy học trực quan.

3. Dạy học khắc phục vấn đề có khả năng tăng trưởng toàn diện các phẩm chất và năng lực cho HS trong dạy học môn GDCD ở cấp THCS vì

học trò được thầy cô giáo trang bị kỹ năng cơ bản để vận dụng trong học tập và thực tiễn cuộc sống.

năng lực và phẩm chất của học trò chỉ được trình bày lúc tham gia vào hoạt động khắc phục vấn đề/nhiệm vụ được giao

thầy cô giáo truyền thụ tri thức lí thuyết mang tính hệ thống cho học trò.

học trò lắng tai, tham gia và thực hiện các yêu cầu tiếp thu tri thức được thầy cô giáo hướng dẫn.

4. Trong Chương trình môn GDCD 2018 cấp THCS, thiết bị dạy học có ưu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là

học liệu GDCD đã được số hóa.

các sơ đồ, bảng biểu

tranh ảnh, băng thu thanh, ghi hình

video clip

5. Làm thế nào để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn GDCD ở cấp THCS?

Thầy cô giáo sử dụng thiết bị dạy học để phân tích nội dung bài học.

Thầy cô giáo tổ chức, hướng dẫn học trò làm việc với thiết bị dạy học.

Thầy cô giáo sử dụng thiết bị dạy học để minh họa nội dung bài học.

Học trò tự khai thác thiết bị dạy học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

6. Việc lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học môn GDCD cấp THCS của thầy cô giáo phụ thuộc những yếu tố nào?

Năng lực công nghệ của đồng nghiệp.

Nội dung của chủ đề/bài học.

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực.

Hạ tầng của nhà trường.

7. Việc thẩm định trong dạy học môn GDCD 2018 (cấp THCS) phụ thuộc vào yếu tố nào?

Bối cảnh giáo dục, khả năng của HS, năng lực của GV, điều kiện của cơ sở giáo dục và địa phương.

Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù GDCD được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn GDCD.

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đặc thù GDCD, các chủ đề được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn GDCD.

Việc hướng dẫn học trò học từ thấp tới cao về các mối liên hệ và quan hệ nhân quả diễn ra trong tự nhiên, trong xã hội và trong mối quan hệ giữa xã hội, con người và môi trường.

8. Hãy sắp xếp trật tự các bước trong thứ tự tổ chức dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò trong một chủ đề.

Câu trả lời
1 Khởi động
2 Khám phá
3 Luyện tập
4 Vận dụng

9. Hãy sắp xếp trật tự các bước trong thứ tự tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH (2014):

Câu trả lời

1. Chuyển giao nhiệm vụ
2. Thực hiện nhiệm vụ
3. Báo cáo nhiệm vụ
4. Nhận định kết quả thực hiện nhiệm vụ

10. Trong một bài dạy môn GDCD, thầy cô giáo tổ chức cho học trò đi thăm một làng nghề truyền thống. Cách làm này của thầy cô giáo trình bày rõ nhất nguyên tắc dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực nào?

Rà soát, thẩm định theo năng lực.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

Tăng cường dạy khoa, giáo dục tích hợp.

Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.

2. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 1

1. Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, phương tiện hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, phương tiện hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.

Hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các công nghệ và phương tiện, phương tiện hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

2. Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Thiết kế dạy học.

Dạy học và tổ chức hoạt động.

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

3. Dạy học từ xa (Distance Learning) được hiểu là:

Hình thức huấn luyện sử dụng kết nối mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với thầy cô giáo.

Hình thức huấn luyện sử dụng công nghệ Web. Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.

Hình thức huấn luyện ứng dụng công nghệ, đặc thù là công nghệ thông tin và truyền thông.

Hình thức huấn luyện mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học ko gặp mặt, ko ở cùng một chỗ và cũng có lúc ko xuất hiện ở cùng một thời khắc, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.

4. ……….. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu thế học tập suốt đời, cụ thể: khả năng tiếp cận kim trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng lúc đầu về tri thức – kỹ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.

Xem thêm:   Cách làm lễ cúng khai hạ, lễ hạ cây nêu ngày Tết

MOOC.

STEM.

B-Learning.

ADDIE.

5. Lớp học đảo ngược là thời cơ để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, thầy cô giáo hướng dẫn và quản lý các hoạt động học tập để học trò tăng trưởng nhận thức ở mức độ thấp.

Tại lớp học, thầy cô giáo hướng dẫn và quản lý các hoạt động trả lời những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

Tại lớp học, học trò được dành thời kì để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và thời cơ học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, học trò vào vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu tư nhân.

3. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 2

1. Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng để hỗ trợ thầy cô giáo

quản lí các hoạt động của học trò.

thẩm định kết quả học tập và giáo dục.

thiết kế và chỉnh sửa nội dung dạy học.

triển khai hoạt động dạy học và giáo dục.

2. Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, ứng dụng máy tính ở hình trạng ảnh minh hoạ, thầy cô giáo Ngân có thể sử dụng ứng dụng nào dưới đây?

Video Editor.

Microsoft PowerPoint.

Microsoft Word.

Google Classroom.

3. Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm ứng dụng thiết kế/chỉnh sửa học liệu số và trình diễn nội dung bài dạy môn GDCD cấp THCS cho thầy cô giáo?

Google Classroom.

Microsoft PowerPoint.

Youtube.

Video Editor.

4. Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?

Thích hợp với tất cả nhân vật dạy – học.

Là tiêu chuẩn của nền giáo dục hiện đại.

Phổ quát, dễ sử dụng với tất cả thầy cô giáo.

Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.

5. Thầy cô giáo sử dụng ứng dụng Kahoot để xây dựng câu hỏi trắc nghiệm trong bài giảng “Siêng năng, kiên trì” cho môn GDCD, THCS. Power point thuộc nhóm phương tiện, ứng dụng nào dưới đây?

Nhóm thiết kế/ chỉnh sửa học liệu số và trình diễn.

Nhóm hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Nhóm hỗ trợ rà soát, thẩm định.

Nhóm hỗ trợ quản lý lớp học.

4. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 3

1. Để lựa chọn đúng thiết bị công nghệ cho dạy học trong môn Giáo dục công dân cần căn cứ vào:

Đặc điểm tâm lý thế hệ học trò THCS

Tất cả các ý đều đúng

Tiến trình tổ chức chuỗi hoạt động học

Khả năng khai thác, sử dụng của thầy cô giáo

2. Nội dung nào ko phải là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn Giáo dục công dân?

Đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục trong nước

Đảm bảo tính thực tiễn

Đảm bảo tính pháp lý

Đảm bảo tính khoa học

3. Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Huấn luyện tại địa chỉ chính thức là:

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://learning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.edu.vn

https://elearning.edu.vn

4. Ứng dụng nào sau đây có thể sử dụng để tổ chức rà soát, thẩm định trong dạy học môn Giáo dục công dân hiệu quả.

Video Editor

Google Forms

PowerPoint.

Microsoft Word

5. Lúc tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân, GV thực hiện phim dưới dạng kể chuyện bằng hình ảnh; sau đó đăng lên kênh Youtube. Học trò truy cập vào kênh thầy cô giáo và xem phim. GV đang sử dụng nhóm phương tiện, ứng dụng nào dưới đây?

Nhóm phương tiện ứng dụng hỗ trợ dạy học

Nhóm phương tiện ứng dụng hỗ trợ tư nhân

Nhóm phương tiện ứng dụng mạng xã hội

Nhóm phương tiện ứng dụng tăng trưởng nội dung

6. Căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có sử dụng CNTT (3 hình thức: Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học liên kết trực tuyến và trực tiếp; Dạy học trong môi trường học ảo) là:

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí, yêu cầu cần đạt

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học

7. Lúc dạy học các nội dung về giáo dục đạo đức trong môn GDCD cấp THCS, thầy cô giáo có thể sử dụng các phương tiện, ứng dụng nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft PowerPoint.

OneNote.

Gmail.

Padlet

8. Trong dạy học môn Giáo dục công dân, ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ tổ chức và triển khai hoạt động dạy học ở các hoạt động

Mở đầu và Vận dụng.

Tất cảc ý đều đúng

Mở đầu, Khám phá và Luyện tập

Khám phá, Luyện tập và Vận dụng

9. Lúc dạy học chủ đề Mến thương con người, thầy cô giáo có thể sử dụng những phương tiện, ứng dụng nào để thiết kế bài giảng?

Youtube.

Microsoft Team.

Video Editor.

Microsoft Powerpoint.

10. Khai thác phương tiện, ứng dụng hỗ trợ hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân với mục tiêu thiết kế và chỉnh sửa nội dung dạy học bao gồm công việc cụ thể nào dưới đây?

Tổ chức quản lý lớp học, kết nối thông tin với phụ huynh

Tạo bài giảng, chỉnh sửa và xuất bản nội dung dạy học

Xây dựng các hoạt động học tập của học trò

Thiết kế phương án thẩm định, xây dựng các hình thức phương tiện rà soát, thẩm định kết quả học tập học trò

5. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS – Nội dung 4

1. Chọn phương án sai: Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức

Khoá bôì dưỡng tập trung

Tự học và san sẻ đồng nghiệp

Bồi dưỡng qua mạng

Sinh hoạt tổ chuyên môn

2. . “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ mấy trong thứ tự lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp

2

3. Trong các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp sau, hình thức nào có thể thực hiện thường xuyên, hiệu quả:

Khoá bồi dưỡng tập trung

Tự học và san sẻ đồng nghiệp

Bồi dưỡng qua lớp học ảo

Sinh hoạt tổ chuyên môn

4. Theo thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về Chuẩn nghề nghiệp của GV, thì hoạt động tự học tập tăng lên năng lực (trong đó có năng lực CNTT) sẽ giúp phục vụ tiêu chí:

Tăng lên năng lực, phẩm chất bản thân

Nâng chuẩn nghề nghiệp của GV

Tăng trưởng nghiệp vụ bản thân

Tăng trưởng chuyên môn bản thân.

5. Một kế hoạch tự học tăng lên năng lực CNTT hỗ trợ dạy học cần có

Mục tiêu tự học, nội dung tự học, thành phầm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học

Nội dung tự học, thành phầm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học

Mục tiêu tự học, ý kiến về tự học, nội dung tự học, thành phầm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học,

Mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung tự học, thành phầm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho thầy cô giáo của mục Tài liệu.


Thông tin thêm

Đáp án câu hỏi thẩm định module 9 môn Giáo dục công dân THCS (Đủ 4 nội dung)

Đáp án câu hỏi thẩm định module 9 môn Giáo dục công dân THCS (Đủ 4 nội dung) -

Đáp án bài tập cuối nội dung 1, 2, 3, 4 môn Giáo dục công dân THCS

Đáp án câu hỏi thẩm định module 9 môn Giáo dục công dân THCS (Đủ 4 nội dung) gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết lúc học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.

Đáp án trắc nghiệm mô đun 9 Trung học cơ sở môn GDCD về ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học trò bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 thầy cô giáo phải hoàn thành sau lúc học tập và tập huấn modul 9.

Đáp án module 9 THCS môn Giáo dục công dân

1. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS - Câu hỏi ôn tập

1. Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn là gì?

Tăng mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Tạo điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học bộ môn.

Tiến tới sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các chủ đề được quy định trong chương trình.

Khuyến khích thầy cô giáo đưa ra các nhiệm vụ học tập để học trò tự học với nguồn học liệu có sẵn trên internet.

2. Hãy chỉ ra phương pháp dạy học có ưu thế với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn GDCD cấp THCS theo chương trình GDPT năm 2018.

Dạy học dựa trên dự án.

Dạy học hợp tác.

Dạy học khắc phục vấn đề.

Dạy học trực quan.

3. Dạy học khắc phục vấn đề có khả năng tăng trưởng toàn diện các phẩm chất và năng lực cho HS trong dạy học môn GDCD ở cấp THCS vì

học trò được thầy cô giáo trang bị kỹ năng cơ bản để vận dụng trong học tập và thực tiễn cuộc sống.

năng lực và phẩm chất của học trò chỉ được trình bày lúc tham gia vào hoạt động khắc phục vấn đề/nhiệm vụ được giao

thầy cô giáo truyền thụ tri thức lí thuyết mang tính hệ thống cho học trò.

học trò lắng tai, tham gia và thực hiện các yêu cầu tiếp thu tri thức được thầy cô giáo hướng dẫn.

4. Trong Chương trình môn GDCD 2018 cấp THCS, thiết bị dạy học có ưu thế ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là

học liệu GDCD đã được số hóa.

các sơ đồ, bảng biểu

tranh ảnh, băng thu thanh, ghi hình

video clip

5. Làm thế nào để tăng hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn GDCD ở cấp THCS?

Thầy cô giáo sử dụng thiết bị dạy học để phân tích nội dung bài học.

Thầy cô giáo tổ chức, hướng dẫn học trò làm việc với thiết bị dạy học.

Thầy cô giáo sử dụng thiết bị dạy học để minh họa nội dung bài học.

Học trò tự khai thác thiết bị dạy học để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

6. Việc lựa chọn và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học môn GDCD cấp THCS của thầy cô giáo phụ thuộc những yếu tố nào?

Năng lực công nghệ của đồng nghiệp.

Nội dung của chủ đề/bài học.

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực.

Hạ tầng của nhà trường.

7. Việc thẩm định trong dạy học môn GDCD 2018 (cấp THCS) phụ thuộc vào yếu tố nào?

Bối cảnh giáo dục, khả năng của HS, năng lực của GV, điều kiện của cơ sở giáo dục và địa phương.

Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù GDCD được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn GDCD.

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực đặc thù GDCD, các chủ đề được quy định trong Chương trình tổng thể và chương trình môn GDCD.

Việc hướng dẫn học trò học từ thấp tới cao về các mối liên hệ và quan hệ nhân quả diễn ra trong tự nhiên, trong xã hội và trong mối quan hệ giữa xã hội, con người và môi trường.

8. Hãy sắp xếp trật tự các bước trong thứ tự tổ chức dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò trong một chủ đề.

Câu trả lời
1 Khởi động
2 Khám phá
3 Luyện tập
4 Vận dụng

9. Hãy sắp xếp trật tự các bước trong thứ tự tổ chức một hoạt động dạy học một chủ đề nhằm tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò được quy định trong công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH (2014):

Câu trả lời

1. Chuyển giao nhiệm vụ
2. Thực hiện nhiệm vụ
3. Báo cáo nhiệm vụ
4. Nhận định kết quả thực hiện nhiệm vụ

10. Trong một bài dạy môn GDCD, thầy cô giáo tổ chức cho học trò đi thăm một làng nghề truyền thống. Cách làm này của thầy cô giáo trình bày rõ nhất nguyên tắc dạy học tăng trưởng phẩm chất, năng lực nào?

Rà soát, thẩm định theo năng lực.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

Tăng cường dạy khoa, giáo dục tích hợp.

Đảm bảo tính cơ bản, thiết thực, hiện đại của nội dung dạy học.

2. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS - Nội dung 1

1. Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là?

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, phương tiện hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, phương tiện hiện đại như máy tính, mạng truyền thông.

Hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

Hệ thống các công nghệ và phương tiện, phương tiện hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

2. Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là:

Thiết kế dạy học.

Dạy học và tổ chức hoạt động.

Cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

Hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

3. Dạy học từ xa (Distance Learning) được hiểu là:

Hình thức huấn luyện sử dụng kết nối mạng Internet để thực hiện việc học tập, nghiên cứu như: lấy tài liệu học, tham gia hoạt động học trực tuyến, giao tiếp giữa người học với người học và người học với thầy cô giáo.

Hình thức huấn luyện sử dụng công nghệ Web. Nội dung học, các thông tin quản lý khoá học, thông tin về người học được lưu trữ trên máy chủ và người dùng có thể dễ dàng truy nhập thông qua trình duyệt Web.

Hình thức huấn luyện ứng dụng công nghệ, đặc thù là công nghệ thông tin và truyền thông.

Hình thức huấn luyện mang đúng ý nghĩa học tập điện tử trọn vẹn (fully e-Learning), trong đó người dạy và người học ko gặp mặt, ko ở cùng một chỗ và cũng có lúc ko xuất hiện ở cùng một thời khắc, quá trình học tập và mọi hoạt động học tập hoàn toàn thông qua máy tính và Internet.

4. ……….. được xem là nền tảng dạy học trực tuyến theo xu thế học tập suốt đời, cụ thể: khả năng tiếp cận kim trà, có thể vài nghìn hay hàng trăm nghìn người tham gia; tính chất mở về nội dung, nền tảng lúc đầu về tri thức – kỹ năng, nền tảng về công nghệ, và chi phí, hình thức dạy học trực tuyến và từ xa hoàn toàn.

MOOC.

STEM.

B-Learning.

ADDIE.

5. Lớp học đảo ngược là thời cơ để việc giảng dạy người học làm trung tâm được triển khai hiệu quả.

Tại lớp học, thầy cô giáo hướng dẫn và quản lý các hoạt động học tập để học trò tăng trưởng nhận thức ở mức độ thấp.

Tại lớp học, thầy cô giáo hướng dẫn và quản lý các hoạt động trả lời những vướng mắc, khó khăn đối với nhiệm vụ học tập.

Tại lớp học, học trò được dành thời kì để khám phá những chủ đề ở mức sâu hơn và thời cơ học tập thú vị định hướng ứng dụng.

Tại lớp học, học trò vào vai trò chủ động trong các cuộc trao đổi thảo luận nhóm hoặc toàn lớp theo định hướng và nhu cầu tư nhân.

3. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS - Nội dung 2

1. Công nghệ thông tin có thể được ứng dụng để hỗ trợ thầy cô giáo

quản lí các hoạt động của học trò.

thẩm định kết quả học tập và giáo dục.

thiết kế và chỉnh sửa nội dung dạy học.

triển khai hoạt động dạy học và giáo dục.

2. Muốn thiết kế một video clip (thời lượng khoảng 2~3 phút) để giới thiệu về phần cứng, ứng dụng máy tính ở hình trạng ảnh minh hoạ, thầy cô giáo Ngân có thể sử dụng ứng dụng nào dưới đây?

Video Editor.

Microsoft PowerPoint.

Microsoft Word.

Google Classroom.

3. Ứng dụng nào sau đây thuộc nhóm ứng dụng thiết kế/chỉnh sửa học liệu số và trình diễn nội dung bài dạy môn GDCD cấp THCS cho thầy cô giáo?

Google Classroom.

Microsoft PowerPoint.

Youtube.

Video Editor.

4. Máy tính bảng có những ưu điểm gì trong quá trình dạy – học?

Thích hợp với tất cả nhân vật dạy – học.

Là tiêu chuẩn của nền giáo dục hiện đại.

Phổ quát, dễ sử dụng với tất cả thầy cô giáo.

Tăng tính linh hoạt trong hoạt động dạy – học.

5. Thầy cô giáo sử dụng ứng dụng Kahoot để xây dựng câu hỏi trắc nghiệm trong bài giảng “Siêng năng, kiên trì” cho môn GDCD, THCS. Power point thuộc nhóm phương tiện, ứng dụng nào dưới đây?

Nhóm thiết kế/ chỉnh sửa học liệu số và trình diễn.

Nhóm hỗ trợ dạy học trực tuyến.

Nhóm hỗ trợ rà soát, thẩm định.

Nhóm hỗ trợ quản lý lớp học.

4. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS - Nội dung 3

1. Để lựa chọn đúng thiết bị công nghệ cho dạy học trong môn Giáo dục công dân cần căn cứ vào:

Đặc điểm tâm lý thế hệ học trò THCS

Tất cả các ý đều đúng

Tiến trình tổ chức chuỗi hoạt động học

Khả năng khai thác, sử dụng của thầy cô giáo

2. Nội dung nào ko phải là yêu cầu đối với việc ứng dụng CNTT, học liệu số và thiết bị công nghệ trong dạy học môn Giáo dục công dân?

Đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất giữa các cơ sở giáo dục trong nước

Đảm bảo tính thực tiễn

Đảm bảo tính pháp lý

Đảm bảo tính khoa học

3. Kho bài giảng e-leanring của Bộ Giáo dục và Huấn luyện tại địa chỉ chính thức là:

https://elearning.moet.gov.edu.vn

https://learning.moet.edu.vn

https://elearning.moet.edu.vn

https://elearning.edu.vn

4. Ứng dụng nào sau đây có thể sử dụng để tổ chức rà soát, thẩm định trong dạy học môn Giáo dục công dân hiệu quả.

Video Editor

Google Forms

PowerPoint.

Microsoft Word

5. Lúc tổ chức hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân, GV thực hiện phim dưới dạng kể chuyện bằng hình ảnh; sau đó đăng lên kênh Youtube. Học trò truy cập vào kênh thầy cô giáo và xem phim. GV đang sử dụng nhóm phương tiện, ứng dụng nào dưới đây?

Nhóm phương tiện ứng dụng hỗ trợ dạy học

Nhóm phương tiện ứng dụng hỗ trợ tư nhân

Nhóm phương tiện ứng dụng mạng xã hội

Nhóm phương tiện ứng dụng tăng trưởng nội dung

6. Căn cứ để lựa chọn hình thức dạy học cho một chủ đề có sử dụng CNTT (3 hình thức: Dạy học trên lớp với sự trợ giúp của máy tính và internet; Dạy học liên kết trực tuyến và trực tiếp; Dạy học trong môi trường học ảo) là:

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí, yêu cầu cần đạt

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học, căn cứ pháp lí

Bối cảnh dạy học, điều kiện dạy và học, năng lực CNTT của GV và HS, mục tiêu dạy học, nội dung dạy học

7. Lúc dạy học các nội dung về giáo dục đạo đức trong môn GDCD cấp THCS, thầy cô giáo có thể sử dụng các phương tiện, ứng dụng nào để thiết kế bài giảng?

Microsoft PowerPoint.

OneNote.

Gmail.

Padlet

8. Trong dạy học môn Giáo dục công dân, ứng dụng công nghệ thông tin có thể hỗ trợ tổ chức và triển khai hoạt động dạy học ở các hoạt động

Mở đầu và Vận dụng.

Tất cảc ý đều đúng

Mở đầu, Khám phá và Luyện tập

Khám phá, Luyện tập và Vận dụng

9. Lúc dạy học chủ đề Mến thương con người, thầy cô giáo có thể sử dụng những phương tiện, ứng dụng nào để thiết kế bài giảng?

Youtube.

Microsoft Team.

Video Editor.

Microsoft Powerpoint.

10. Khai thác phương tiện, ứng dụng hỗ trợ hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân với mục tiêu thiết kế và chỉnh sửa nội dung dạy học bao gồm công việc cụ thể nào dưới đây?

Tổ chức quản lý lớp học, kết nối thông tin với phụ huynh

Tạo bài giảng, chỉnh sửa và xuất bản nội dung dạy học

Xây dựng các hoạt động học tập của học trò

Thiết kế phương án thẩm định, xây dựng các hình thức phương tiện rà soát, thẩm định kết quả học tập học trò

5. Đáp án module 9 môn Giáo dục công dân THCS - Nội dung 4

1. Chọn phương án sai: Hỗ trợ đồng nghiệp thông qua việc tổ chức

Khoá bôì dưỡng tập trung

Tự học và san sẻ đồng nghiệp

Bồi dưỡng qua mạng

Sinh hoạt tổ chuyên môn

2. . “xác định mục tiêu và các nội dung bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn” là bước thứ mấy trong thứ tự lập kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp

2

3. Trong các hình thức hỗ trợ đồng nghiệp sau, hình thức nào có thể thực hiện thường xuyên, hiệu quả:

Khoá bồi dưỡng tập trung

Tự học và san sẻ đồng nghiệp

Bồi dưỡng qua lớp học ảo

Sinh hoạt tổ chuyên môn

4. Theo thông tư 20/2018/TT-BGDĐT về Chuẩn nghề nghiệp của GV, thì hoạt động tự học tập tăng lên năng lực (trong đó có năng lực CNTT) sẽ giúp phục vụ tiêu chí:

Tăng lên năng lực, phẩm chất bản thân

Nâng chuẩn nghề nghiệp của GV

Tăng trưởng nghiệp vụ bản thân

Tăng trưởng chuyên môn bản thân.

5. Một kế hoạch tự học tăng lên năng lực CNTT hỗ trợ dạy học cần có

Mục tiêu tự học, nội dung tự học, thành phầm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học

Nội dung tự học, thành phầm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học, báo cáo kết quả tự học

Mục tiêu tự học, ý kiến về tự học, nội dung tự học, thành phầm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học,

Mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung tự học, thành phầm tự học, hình thức tự học, phương tiện và học liệu tự học, tiến trình tự học.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho thầy cô giáo của mục Tài liệu.

[rule_{ruleNumber}]

#Đáp #án #câu #hỏi #đánh #giá #module #môn #Giáo #dục #công #dân #THCS #Đủ #nội #dung

[rule_3_plain]

#Đáp #án #câu #hỏi #đánh #giá #module #môn #Giáo #dục #công #dân #THCS #Đủ #nội #dung

[rule_1_plain]

#Đáp #án #câu #hỏi #đánh #giá #module #môn #Giáo #dục #công #dân #THCS #Đủ #nội #dung

[rule_2_plain]

#Đáp #án #câu #hỏi #đánh #giá #module #môn #Giáo #dục #công #dân #THCS #Đủ #nội #dung

[rule_2_plain]

#Đáp #án #câu #hỏi #đánh #giá #module #môn #Giáo #dục #công #dân #THCS #Đủ #nội #dung

[rule_3_plain]

#Đáp #án #câu #hỏi #đánh #giá #module #môn #Giáo #dục #công #dân #THCS #Đủ #nội #dung

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Đáp #án #câu #hỏi #đánh #giá #module #môn #Giáo #dục #công #dân #THCS #Đủ #nội #dung