Đại diện của phái Nho gia ở Trung Quốc là?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đại diện của phái Nho gia ở Trung Quốc là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đại diện của phái Nho gia ở Trung Quốc là? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Đại diện của Nho giáo ở Trung Quốc là gì?

A. Khổng Tử

B. Hàn Phi Tử

C. Mặc Tử

D. Lão Tử

Đáp án A đúng.

Đại biểu của phái Nho gia ở Trung Quốc là Khổng Tử. Ở Trung Quốc, Nho giáo đã trở thành độc tôn từ thời Hoàng đế Ngô, trở thành hệ tư tưởng chính thống về đạo đức và chính trị của Trung Quốc trong hơn 2.000 năm, đó là Nho giáo. Phật giáo truyền bá và cũng rất tăng trưởng ở các nước Châu Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Giảng giải vì sao A là câu trả lời đúng:

Người Trung Quốc xây dựng nền văn minh trước hết ở lưu vực sông Hoàng Hà, sau đó mở rộng sang lưu vực sông Dương Tử.

Trong lịch sử Trung Quốc cổ điển, Nho giáo, Nho giáo (Nho giáo) là một thuật ngữ mở đầu bằng chữ Nho, theo chữ Hán thì chữ Nho gồm chữ Nhân đứng cạnh chữ Nhu. . Nho giáo hay còn gọi là Nho học, người có học sách thánh hiền, dạy dỗ con người sống thích hợp với lẽ thường, đạo lý, … Nói chung, Nho giáo là danh hiệu dùng để chỉ một người có học, có hiểu biết. hành xử tốt.

Ở Trung Quốc, Nho giáo đã trở thành độc tôn từ thời Hoàng đế Ngô, trở thành hệ tư tưởng chính thống về đạo đức và chính trị của Trung Quốc trong hơn 2.000 năm. Từ thế kỷ thứ 4, Nho giáo lan rộng và cũng tăng trưởng mạnh mẽ ở các nước châu Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Cơ sở của Nho giáo được tạo nên từ thời Tây Chu, đặc trưng có sự đóng góp của Chu Công Đán, còn gọi là Chu Công. Vào thời Xuân Thu, lúc xã hội tao loạn, Khổng Tử (sinh năm 551 TCN) đã tăng trưởng những tư tưởng của Chu Công, hệ thống hóa và tích cực truyền bá những tư tưởng đó. Chính vì vậy nhưng người đời sau coi Khổng Tử là người sáng lập ra Nho giáo.

Trong thời Xuân Thu, Khổng Tử đã biên soạn, chỉnh sửa và giảng giải Lục Kinh, bao gồm Thơ Kinh điển, Kinh Thư, Lễ Biển, Kinh Dịch, Xuân Thu Kinh Điển và Nhạc Kinh Điển. Về sau Nhạc Kinh bị thất truyền nên chỉ còn lại năm bộ kinh, thường được gọi là Ngũ kinh. Sau lúc Khổng Tử nhắm mắt xuôi tay, các học trò của ông đã các giáo lý để soạn ra các Analects.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Sự phân bố của các thảm thực vật trên Trái Đất thay đổi chủ yếu theo?

Đại diện của phái Nho gia ở Trung Quốc là?

Đại diện của phái Nho gia ở Trung Quốc là? -

Câu hỏi:

Đại diện của Nho giáo ở Trung Quốc là gì?

A. Khổng Tử

B. Hàn Phi Tử

C. Mặc Tử

D. Lão Tử

Đáp án A đúng.

Đại biểu của phái Nho gia ở Trung Quốc là Khổng Tử. Ở Trung Quốc, Nho giáo đã trở thành độc tôn từ thời Hoàng đế Ngô, trở thành hệ tư tưởng chính thống về đạo đức và chính trị của Trung Quốc trong hơn 2.000 năm, đó là Nho giáo. Phật giáo truyền bá và cũng rất tăng trưởng ở các nước Châu Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Giảng giải vì sao A là câu trả lời đúng:

Người Trung Quốc xây dựng nền văn minh trước hết ở lưu vực sông Hoàng Hà, sau đó mở rộng sang lưu vực sông Dương Tử.

Trong lịch sử Trung Quốc cổ điển, Nho giáo, Nho giáo (Nho giáo) là một thuật ngữ mở đầu bằng chữ Nho, theo chữ Hán thì chữ Nho gồm chữ Nhân đứng cạnh chữ Nhu. . Nho giáo hay còn gọi là Nho học, người có học sách thánh hiền, dạy dỗ con người sống thích hợp với lẽ thường, đạo lý, ... Nói chung, Nho giáo là danh hiệu dùng để chỉ một người có học, có hiểu biết. hành xử tốt.

Ở Trung Quốc, Nho giáo đã trở thành độc tôn từ thời Hoàng đế Ngô, trở thành hệ tư tưởng chính thống về đạo đức và chính trị của Trung Quốc trong hơn 2.000 năm. Từ thế kỷ thứ 4, Nho giáo lan rộng và cũng tăng trưởng mạnh mẽ ở các nước châu Á khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Cơ sở của Nho giáo được tạo nên từ thời Tây Chu, đặc trưng có sự đóng góp của Chu Công Đán, còn gọi là Chu Công. Vào thời Xuân Thu, lúc xã hội tao loạn, Khổng Tử (sinh năm 551 TCN) đã tăng trưởng những tư tưởng của Chu Công, hệ thống hóa và tích cực truyền bá những tư tưởng đó. Chính vì vậy nhưng người đời sau coi Khổng Tử là người sáng lập ra Nho giáo.

Trong thời Xuân Thu, Khổng Tử đã biên soạn, chỉnh sửa và giảng giải Lục Kinh, bao gồm Thơ Kinh điển, Kinh Thư, Lễ Biển, Kinh Dịch, Xuân Thu Kinh Điển và Nhạc Kinh Điển. Về sau Nhạc Kinh bị thất truyền nên chỉ còn lại năm bộ kinh, thường được gọi là Ngũ kinh. Sau lúc Khổng Tử nhắm mắt xuôi tay, các học trò của ông đã các giáo lý để soạn ra các Analects.

[rule_{ruleNumber}]

#Đại #diện #của #phái #Nho #gia #ở #Trung #Quốc #là

[rule_3_plain]

#Đại #diện #của #phái #Nho #gia #ở #Trung #Quốc #là

[rule_1_plain]

#Đại #diện #của #phái #Nho #gia #ở #Trung #Quốc #là

[rule_2_plain]

#Đại #diện #của #phái #Nho #gia #ở #Trung #Quốc #là

[rule_2_plain]

#Đại #diện #của #phái #Nho #gia #ở #Trung #Quốc #là

[rule_3_plain]

#Đại #diện #của #phái #Nho #gia #ở #Trung #Quốc #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Đại #diện #của #phái #Nho #gia #ở #Trung #Quốc #là