Đặc điểm của tế bào chuyên hóa là

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đặc điểm của tế bào chuyên hóa là phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đặc điểm của tế bào chuyên hóa là phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi: Nêu đặc điểm của tế bào chuyên biệt?

A. Có hệ gen giống nhau, có màng xenlulozơ, có khả năng phân chia.

B. Là loài toàn năng, có khả năng phân chia vô tính.

C. Toàn năng, phân hoá nhưng ko chuyển hoá và có khả năng phân hoá.

D. Là loài toàn năng, nếu được nuôi dưỡng trong môi trường thích hợp, nó có thể phân hóa thành cơ quan.

Đáp án C đúng.

Đặc điểm của tế bào chuyên hoá là có tính đa năng, đã biệt hoá nhưng chưa mất khả năng biến nạp, có khả năng phân hoá.

Lý do chọn đáp án C là vì:

Tính đa năng của tế bào

– Tế bào chứa bộ gen quyết định kiểu gen của loài, mang toàn thể thông tin của loài. Có thể sinh sản vô tính lúc nuôi cấy trong môi trường thích hợp cho cây hoàn chỉnh

Phân chia tế bào và phân biệt tế bào

– Biệt hoá: là quá trình quy định sự chuyển đổi tế bào phôi thai thành tế bào chuyên biệt hoá cho các mô, cơ quan không giống nhau để thực hiện các tác dụng không giống nhau.

– Phân hoá tế bào: là quá trình chuyển đổi tế bào chuyển hoá theo một tác dụng nhất mực trở về trạng thái vô trùng ban sơ và phân chia mạnh mẽ.

– Chuyển hoá tế bào chuyên hoá → tế bào phôi, có khả năng phân chia mạnh là phân hoá tế bào.

– Ý nghĩa của nuôi cấy mô, TB là Tạo ra thành phầm tương đồng về mặt di truyền.

– Thứ tự công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào.

+ Chọn vật liệu nuôi cấy

+ Khử trùng

+ Tạo chồi trong môi trường nhân tạo

+ Tạo rễ

+ Cấy cây vào môi trường thích hợp

+ Trồng trong vườn ươm.

– Nuôi cấy mô, tế bào là phương pháp tách tế bào TV được nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp như ở thân thể sống, giúp tế bào phân chia, biệt hóa thành mô và cơ quan, trở nên cây hoàn chỉnh. điều chỉnh.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Wild Arena Survivors – Game MOBA Battle Royale sắp ra mắt của Ubisoft

Đặc điểm của tế bào chuyên hóa là

Đặc điểm của tế bào chuyên hóa là -

Câu hỏi: Nêu đặc điểm của tế bào chuyên biệt?

A. Có hệ gen giống nhau, có màng xenlulozơ, có khả năng phân chia.

B. Là loài toàn năng, có khả năng phân chia vô tính.

C. Toàn năng, phân hoá nhưng ko chuyển hoá và có khả năng phân hoá.

D. Là loài toàn năng, nếu được nuôi dưỡng trong môi trường thích hợp, nó có thể phân hóa thành cơ quan.

Đáp án C đúng.

Đặc điểm của tế bào chuyên hoá là có tính đa năng, đã biệt hoá nhưng chưa mất khả năng biến nạp, có khả năng phân hoá.

Lý do chọn đáp án C là vì:

Tính đa năng của tế bào

- Tế bào chứa bộ gen quyết định kiểu gen của loài, mang toàn thể thông tin của loài. Có thể sinh sản vô tính lúc nuôi cấy trong môi trường thích hợp cho cây hoàn chỉnh

Phân chia tế bào và phân biệt tế bào

- Biệt hoá: là quá trình quy định sự chuyển đổi tế bào phôi thai thành tế bào chuyên biệt hoá cho các mô, cơ quan không giống nhau để thực hiện các tác dụng không giống nhau.

- Phân hoá tế bào: là quá trình chuyển đổi tế bào chuyển hoá theo một tác dụng nhất mực trở về trạng thái vô trùng ban sơ và phân chia mạnh mẽ.

- Chuyển hoá tế bào chuyên hoá → tế bào phôi, có khả năng phân chia mạnh là phân hoá tế bào.

- Ý nghĩa của nuôi cấy mô, TB là Tạo ra thành phầm tương đồng về mặt di truyền.

- Thứ tự công nghệ nhân giống cây trồng bằng nuôi cấy mô tế bào.

+ Chọn vật liệu nuôi cấy

+ Khử trùng

+ Tạo chồi trong môi trường nhân tạo

+ Tạo rễ

+ Cấy cây vào môi trường thích hợp

+ Trồng trong vườn ươm.

- Nuôi cấy mô, tế bào là phương pháp tách tế bào TV được nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng thích hợp như ở thân thể sống, giúp tế bào phân chia, biệt hóa thành mô và cơ quan, trở nên cây hoàn chỉnh. điều chỉnh.

[rule_{ruleNumber}]

#Đặc #điểm #của #tế #bào #chuyên #hóa #là

[rule_3_plain]

#Đặc #điểm #của #tế #bào #chuyên #hóa #là

[rule_1_plain]

#Đặc #điểm #của #tế #bào #chuyên #hóa #là

[rule_2_plain]

#Đặc #điểm #của #tế #bào #chuyên #hóa #là

[rule_2_plain]

#Đặc #điểm #của #tế #bào #chuyên #hóa #là

[rule_3_plain]

#Đặc #điểm #của #tế #bào #chuyên #hóa #là

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Đặc #điểm #của #tế #bào #chuyên #hóa #là