Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi: Cường độ dòng điện đo được bằng dụng cụ nào sau đây?

A. Lực kế

B. Đồng hồ đo điện

C. Nhiệt kế

D. Ampe kế.

Đáp án đúng D.

Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế.

Lý do chọn đáp án D là vì:

Cường độ dòng điện đặc trưng cho dòng điện mạnh, yếu và có bao nhiêu êlectron đi qua tiết diện của dây dẫn trong một đơn vị thời kì cụ thể.

Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn và trái lại, dòng điện càng yếu thì cường độ dòng điện càng nhỏ.

Ký hiệu dòng điện là I. I trong hệ SI là tên của nhà vật lý và toán học người Pháp tên là André Marie Ampère.

Đơn vị đo cường độ dòng điện là Ampe, kí hiệu A. 1 Ampe sẽ tương đương với dòng điện có cường độ 1 culong / s qua một diện tích vật dẫn. Ký hiệu Ampere được khái niệm vào năm 1946 và có trị giá cho tới thời khắc ngày nay.

Đồng hồ đo cường độ dòng điện: Người ta sẽ đo cường độ dòng điện bằng Ampe kế. Ampe kế được kết nối này cũng lấy tên từ người phát minh ra trường điện từ và được phát biểu như một định luật – ông André Marie Ampère.

Để đo chuẩn xác cường độ dòng điện, kỹ thuật viên phải đo bằng thiết bị, dụng cụ chuyên dụng. Thông thường người ta sẽ dùng Ampe kế để đo độ mạnh yếu của dòng điện. Mỗi Ampe kế sẽ có một giới hạn đo cũng như độ chia nhỏ nhất không giống nhau, thông thường các Ampe kế sẽ có độ chia nhỏ nhất là 0,5mA.

Ngoài ampe kế, hiện nay còn có nhiều dụng cụ đo khác để đo cường độ dòng điện như đồng hồ kẹp hay đồng hồ vạn năng. Tùy theo yêu cầu đo cụ thể sẽ sử dụng các dụng cụ thích hợp.

Trong thời đại công nghệ tiên tiến, mọi thiết bị đều chạy bằng điện nên việc ứng dụng cường độ dòng điện cũng nhập vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Bao gồm:

Cung ứng dữ liệu cụ thể về độ mạnh và yếu của dòng điện qua thiết bị đo, để chúng tôi biết thiết bị nào cần thiết và thích hợp với mục tiêu sử dụng.

Xác định mức độ ổn định và hoạt động tốt của thiết bị để giúp chúng duy trì độ bền và ở trong tình trạng thích hợp.

Dựa vào cường độ dòng điện, chúng ta có thể tính toán tải của từng thiết bị để chọn dây dẫn thích hợp cũng như chọn CP (cầu dao điện) cho đủ – đúng.


[toggle title=”Thông tin thêm” state=”close”]

Xem thêm:   Tính gia trưởng là gì

Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây? -

Câu hỏi: Cường độ dòng điện đo được bằng dụng cụ nào sau đây?

A. Lực kế

B. Đồng hồ đo điện

C. Nhiệt kế

D. Ampe kế.

Đáp án đúng D.

Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế.

Lý do chọn đáp án D là vì:

Cường độ dòng điện đặc trưng cho dòng điện mạnh, yếu và có bao nhiêu êlectron đi qua tiết diện của dây dẫn trong một đơn vị thời kì cụ thể.

Dòng điện càng mạnh thì cường độ dòng điện càng lớn và trái lại, dòng điện càng yếu thì cường độ dòng điện càng nhỏ.

Ký hiệu dòng điện là I. I trong hệ SI là tên của nhà vật lý và toán học người Pháp tên là André Marie Ampère.

Đơn vị đo cường độ dòng điện là Ampe, kí hiệu A. 1 Ampe sẽ tương đương với dòng điện có cường độ 1 culong / s qua một diện tích vật dẫn. Ký hiệu Ampere được khái niệm vào năm 1946 và có trị giá cho tới thời khắc ngày nay.

Đồng hồ đo cường độ dòng điện: Người ta sẽ đo cường độ dòng điện bằng Ampe kế. Ampe kế được kết nối này cũng lấy tên từ người phát minh ra trường điện từ và được phát biểu như một định luật - ông André Marie Ampère.

Để đo chuẩn xác cường độ dòng điện, kỹ thuật viên phải đo bằng thiết bị, dụng cụ chuyên dụng. Thông thường người ta sẽ dùng Ampe kế để đo độ mạnh yếu của dòng điện. Mỗi Ampe kế sẽ có một giới hạn đo cũng như độ chia nhỏ nhất không giống nhau, thông thường các Ampe kế sẽ có độ chia nhỏ nhất là 0,5mA.

Ngoài ampe kế, hiện nay còn có nhiều dụng cụ đo khác để đo cường độ dòng điện như đồng hồ kẹp hay đồng hồ vạn năng. Tùy theo yêu cầu đo cụ thể sẽ sử dụng các dụng cụ thích hợp.

Trong thời đại công nghệ tiên tiến, mọi thiết bị đều chạy bằng điện nên việc ứng dụng cường độ dòng điện cũng nhập vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Bao gồm:

Cung ứng dữ liệu cụ thể về độ mạnh và yếu của dòng điện qua thiết bị đo, để chúng tôi biết thiết bị nào cần thiết và thích hợp với mục tiêu sử dụng.

Xác định mức độ ổn định và hoạt động tốt của thiết bị để giúp chúng duy trì độ bền và ở trong tình trạng thích hợp.

Dựa vào cường độ dòng điện, chúng ta có thể tính toán tải của từng thiết bị để chọn dây dẫn thích hợp cũng như chọn CP (cầu dao điện) cho đủ - đúng.

[rule_{ruleNumber}]

#Cường #độ #dòng #điện #được #đo #bằng #dụng #cụ #nào #sau #đây

[rule_3_plain]

#Cường #độ #dòng #điện #được #đo #bằng #dụng #cụ #nào #sau #đây

[rule_1_plain]

#Cường #độ #dòng #điện #được #đo #bằng #dụng #cụ #nào #sau #đây

[rule_2_plain]

#Cường #độ #dòng #điện #được #đo #bằng #dụng #cụ #nào #sau #đây

[rule_2_plain]

#Cường #độ #dòng #điện #được #đo #bằng #dụng #cụ #nào #sau #đây

[rule_3_plain]

#Cường #độ #dòng #điện #được #đo #bằng #dụng #cụ #nào #sau #đây

[rule_1_plain]

[/toggle]

Nguồn:cungdaythang.com

#Cường #độ #dòng #điện #được #đo #bằng #dụng #cụ #nào #sau #đây