Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) có ý nghĩa như một cuộc?

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) có ý nghĩa như một cuộc? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem …

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) có ý nghĩa như một cuộc? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các bài tập lịch sử & địa lý khác tại đây => Lịch sử & địa lý

Câu hỏi:

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) được coi là một cuộc cách mệnh?

A. Một cuộc cách mệnh vô sản.

B. Một cuộc cách mệnh tư sản.

C. Một cuộc cách mệnh hoàng thất.

D. Một cuộc cách mệnh dân chủ sở hữu dân.

Đáp án B đúng.

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) có ý nghĩa như một cuộc cách mệnh tư sản vì cuộc đổi mới này được thực hiện trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, quân sự và giáo dục, đưa nước Nhật lên một tầm cao mới. tăng trưởng theo trục đường tư bản chủ nghĩa.

Giảng giải lý do chọn phương án B:

Thứ nhất: CŨMạng lưới tư sản có những đặc điểm sau:

– Mục tiêu: lật đổ giai cấp thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập cơ chế độc tài tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng.

– Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản.

– Động lực cách mệnh: quần chúng nhân dân.

– Kết quả, ý nghĩa: cơ chế thống trị của giai cấp tư sản ra đời, chủ nghĩa tư bản tăng trưởng mạnh mẽ.

Thứ hai: So sánh với cuộc Duy tân Minh Trị:

Do bất bình những hiệp ước nhưng Mạc phủ ký kết với nước ngoài khiến từng lớp xã hội phản ứng gay gắt, phong trào chống Sogun nổ ra vào những năm 60 của thế kỷ XX đã làm sụp đổ cơ chế. Cấp bậc Mạc phủ.

Tháng 1 năm 1868, Shogun bị lật đổ, Thiên hoàng Minh Trị trở lại nắm quyền và thực hiện một loạt cải cách chính trị, kinh tế, quân sự và giáo dục nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến. Nữ đế.

Từ đó, Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây, nước Nhật trở thành giàu mạnh, tăng trưởng theo trục đường tư bản chủ nghĩa.

Có thể thấy, cuộc Duy tân Minh Trị ko lật đổ hoàn toàn giai cấp thống trị của giai cấp phong kiến, nhưng nó đã xóa bỏ tàn tích của giai cấp phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng.

Sau Minh Trị Duy tân, Nhật Bản đã từ một nước phong kiến ​​vươn lên tăng trưởng theo trục đường tư bản chủ nghĩa.

Tương tự, cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mệnh tư sản.


Thông tin thêm

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) có ý nghĩa như một cuộc?

Xem thêm:   Hiệp ước nào là mốc xong xuôi sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập?

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) có ý nghĩa như một cuộc? -

Câu hỏi:

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) được coi là một cuộc cách mệnh?

A. Một cuộc cách mệnh vô sản.

B. Một cuộc cách mệnh tư sản.

C. Một cuộc cách mệnh hoàng thất.

D. Một cuộc cách mệnh dân chủ sở hữu dân.

Đáp án B đúng.

Cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản (1868) có ý nghĩa như một cuộc cách mệnh tư sản vì cuộc đổi mới này được thực hiện trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, quân sự và giáo dục, đưa nước Nhật lên một tầm cao mới. tăng trưởng theo trục đường tư bản chủ nghĩa.

Giảng giải lý do chọn phương án B:

Thứ nhất: CŨMạng lưới tư sản có những đặc điểm sau:

- Mục tiêu: lật đổ giai cấp thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập cơ chế độc tài tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng.

- Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản.

- Động lực cách mệnh: quần chúng nhân dân.

- Kết quả, ý nghĩa: cơ chế thống trị của giai cấp tư sản ra đời, chủ nghĩa tư bản tăng trưởng mạnh mẽ.

Thứ hai: So sánh với cuộc Duy tân Minh Trị:

Do bất bình những hiệp ước nhưng Mạc phủ ký kết với nước ngoài khiến từng lớp xã hội phản ứng gay gắt, phong trào chống Sogun nổ ra vào những năm 60 của thế kỷ XX đã làm sụp đổ cơ chế. Cấp bậc Mạc phủ.

Tháng 1 năm 1868, Shogun bị lật đổ, Thiên hoàng Minh Trị trở lại nắm quyền và thực hiện một loạt cải cách chính trị, kinh tế, quân sự và giáo dục nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến. Nữ đế.

Từ đó, Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây, nước Nhật trở thành giàu mạnh, tăng trưởng theo trục đường tư bản chủ nghĩa.

Có thể thấy, cuộc Duy tân Minh Trị ko lật đổ hoàn toàn giai cấp thống trị của giai cấp phong kiến, nhưng nó đã xóa bỏ tàn tích của giai cấp phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản tăng trưởng.

Sau Minh Trị Duy tân, Nhật Bản đã từ một nước phong kiến ​​vươn lên tăng trưởng theo trục đường tư bản chủ nghĩa.

Tương tự, cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mệnh tư sản.

[rule_{ruleNumber}]

#Cuộc #Duy #tân #Minh #Trị #ở #Nhật #Bản #có #nghĩa #như #một #cuộc

[rule_3_plain]

#Cuộc #Duy #tân #Minh #Trị #ở #Nhật #Bản #có #nghĩa #như #một #cuộc

[rule_1_plain]

#Cuộc #Duy #tân #Minh #Trị #ở #Nhật #Bản #có #nghĩa #như #một #cuộc

[rule_2_plain]

#Cuộc #Duy #tân #Minh #Trị #ở #Nhật #Bản #có #nghĩa #như #một #cuộc

[rule_2_plain]

#Cuộc #Duy #tân #Minh #Trị #ở #Nhật #Bản #có #nghĩa #như #một #cuộc

[rule_3_plain]

#Cuộc #Duy #tân #Minh #Trị #ở #Nhật #Bản #có #nghĩa #như #một #cuộc

[rule_1_plain]

Nguồn:cungdaythang.com

#Cuộc #Duy #tân #Minh #Trị #ở #Nhật #Bản #có #nghĩa #như #một #cuộc